Original

Premarital Relationship

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Premarital Relationship

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
219715
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chàng: 1 thằng cu bình thường hơn cả cân đường hộp sữa.

Nàng: 1 cô tiểu thư, con gái duy nhất của chủ tịch Tập đoàn rất nổi tiếng.

Hai con người, hai tính cách, từ thuở bé đến lớn chưa từng 1 lần gặp mặt thì đùng một cái bị hai người ông của mình phán rằng "Hai đứa sẽ kết hôn với nhau". Nhất quyết không đồng ý mối hôn nhân gượng ép này nhưng đồng thời cũng không muốn làm buồn lòng hai người ông đáng kính của mình, đôi uyên ương trẻ lên kế hoạch với nhau rằng sẽ giả vờ kết hôn rồi tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này sau. Liệu kế hoạch của đôi uyên ương trẻ có thành công hay 1 tình yêu mới sẽ chớm nở giữa hai người ? Mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 5251 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4782 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3890 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5094 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4907 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4402 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5040 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5083 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4545 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4744 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5002 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4551 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4488 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4053 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4484 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4821 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5086 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5058 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5187 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5159 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5190 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5155 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5164 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5143 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5067 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5116 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5140 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5090 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5104 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5017 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5146 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5134 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5135 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5163 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5163 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5183 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5181 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5182 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5218 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5240 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5236 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5260 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5253 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5408 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite