Premarital Relationship

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Premarital Relationship

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
221591
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chàng: 1 thằng cu bình thường hơn cả cân đường hộp sữa.

Nàng: 1 cô tiểu thư, con gái duy nhất của chủ tịch Tập đoàn rất nổi tiếng.

Hai con người, hai tính cách, từ thuở bé đến lớn chưa từng 1 lần gặp mặt thì đùng một cái bị hai người ông của mình phán rằng "Hai đứa sẽ kết hôn với nhau". Nhất quyết không đồng ý mối hôn nhân gượng ép này nhưng đồng thời cũng không muốn làm buồn lòng hai người ông đáng kính của mình, đôi uyên ương trẻ lên kế hoạch với nhau rằng sẽ giả vờ kết hôn rồi tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này sau. Liệu kế hoạch của đôi uyên ương trẻ có thành công hay 1 tình yêu mới sẽ chớm nở giữa hai người ? Mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 5289 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4916 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4020 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5122 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5007 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4606 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5058 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5097 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4694 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4845 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5018 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4672 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4622 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4147 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4572 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4926 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5102 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5072 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5201 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5173 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5204 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5171 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5174 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5157 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5081 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5126 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5152 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5102 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5114 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5031 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5162 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5146 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5149 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5175 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5177 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5197 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5195 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5196 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5234 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5252 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5252 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5274 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5269 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5442 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite