Premarital Relationship

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Premarital Relationship

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
221877
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Chàng: 1 thằng cu bình thường hơn cả cân đường hộp sữa.

Nàng: 1 cô tiểu thư, con gái duy nhất của chủ tịch Tập đoàn rất nổi tiếng.

Hai con người, hai tính cách, từ thuở bé đến lớn chưa từng 1 lần gặp mặt thì đùng một cái bị hai người ông của mình phán rằng "Hai đứa sẽ kết hôn với nhau". Nhất quyết không đồng ý mối hôn nhân gượng ép này nhưng đồng thời cũng không muốn làm buồn lòng hai người ông đáng kính của mình, đôi uyên ương trẻ lên kế hoạch với nhau rằng sẽ giả vờ kết hôn rồi tìm cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này sau. Liệu kế hoạch của đôi uyên ương trẻ có thành công hay 1 tình yêu mới sẽ chớm nở giữa hai người ? Mời đọc sẽ biết :v :v :v

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 5295 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4927 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4032 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5128 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5009 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4622 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5060 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5099 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4730 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4861 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5020 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4683 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4638 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 4167 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4587 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4959 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5104 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5074 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5203 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5179 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5206 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5173 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5176 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5169 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5083 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5128 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5154 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5104 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5116 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5033 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5164 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5148 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5151 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5177 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5177 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5201 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5197 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5198 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5236 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5254 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5254 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5276 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5273 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5452 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
혼전연애, Mối quan hệ trước hôn nhân
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite