Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
80172
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

Chap Title Total Views Date Added Action
70 Chap 70 516 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 278 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 282 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 377 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 302 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 380 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 620 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 442 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 595 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 770 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 870 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 440 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1005 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 403 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 885 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 565 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 474 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 931 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 380 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 440 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 542 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 626 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3489 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 1561 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1618 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1487 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1384 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1571 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2009 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2255 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1496 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1466 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1354 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1769 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1600 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1378 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1392 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1793 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1275 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1281 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1767 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 975 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1192 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1273 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 645 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 721 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 803 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 888 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 725 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 789 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 789 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 468 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 920 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1086 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 796 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 775 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 722 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 862 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 834 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1013 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1039 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1015 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1583 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1138 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1123 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1113 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1148 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1250 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1261 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1259 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1420 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1072 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1475 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3932 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite