Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
183210
local_library
101 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
92.5 Chương 92.5 847 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 1388 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1092 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 1392 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1649 18/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1513 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1783 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 935 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 672 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 1889 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 584 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 640 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1930 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1115 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4760 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1286 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1414 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 912 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1029 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 904 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 766 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 672 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 754 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 707 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.2 Chương 71.2 1237 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.1 Chương 71.1 1409 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1639 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1405 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1299 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 1331 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1148 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2139 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1512 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 2718 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2531 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3489 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2248 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 1457 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2176 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2132 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1792 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1427 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1872 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2478 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2288 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 2373 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 2441 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1302 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1905 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5389 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 2852 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2899 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 2037 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2650 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2645 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2386 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2556 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1787 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2549 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2641 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2189 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1895 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1640 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1655 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2063 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1539 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1521 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2058 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1268 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1439 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1561 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 893 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 946 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 994 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1042 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 910 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 996 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 974 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 714 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1192 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1451 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1107 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 1062 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 934 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1291 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1223 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1397 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1520 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1798 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2294 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1935 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1894 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1977 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2039 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2665 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3556 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3238 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3324 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 3596 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3290 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5358 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite