Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
531177
local_library
129 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
111.5 Chuong 111.5 4685 07/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chuong 111 5673 09/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chuong 110.5 4549 14/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chuong 110 5647 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chuong 109 5614 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chuong 108 5432 08/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5438 29/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5710 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4924 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 4108 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5494 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 3860 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2562 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 4199 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5019 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 2093 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5155 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chương 100.5 5713 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5903 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5094 26/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5327 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5528 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5468 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 5170 03/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5251 26/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 5029 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5506 13/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5180 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5240 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 4988 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5435 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 5844 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5400 18/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5524 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5094 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 4981 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 3246 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 5046 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 3985 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 5088 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5270 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5280 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5626 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4758 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5242 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4919 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3616 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4138 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 3302 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2665 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3729 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5268 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.2 Chương 71.2 3845 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.1 Chương 71.1 5109 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5537 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 4150 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6450 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3157 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5430 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3700 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4755 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 4568 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3424 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4748 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4484 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 3724 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4124 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3989 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 4027 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2815 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4892 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5263 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3010 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 3939 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 4605 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3441 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4017 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5901 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 4975 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3556 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 3224 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3664 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4663 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4361 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3204 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2800 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4159 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3833 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4250 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3445 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3398 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4824 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3336 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3463 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3233 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4415 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1845 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2141 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2404 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1650 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1348 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1427 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1436 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2356 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1383 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1813 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1734 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2017 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2435 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2766 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 1831 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2408 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2245 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2008 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2110 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3075 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2905 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3627 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2840 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3191 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5108 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3166 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4259 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4777 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5012 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5196 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 4998 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4822 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5922 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite