Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
492182
local_library
128 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
111 Chuong 111 3596 09/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110.5 Chuong 110.5 2628 14/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chuong 110 5505 04/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chuong 109 5386 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chuong 108 5204 08/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chương 107.5 5270 29/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5640 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4630 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 2442 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5166 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 3430 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 2113 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 3045 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 4835 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1796 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5047 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chương 100.5 5571 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5675 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4658 26/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5247 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5406 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5330 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 5060 03/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5151 26/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 4605 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5468 13/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5120 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5192 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 4759 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5277 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 5346 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5378 18/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5486 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4612 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 4844 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 3106 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 4861 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 3857 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 5066 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5228 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5254 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5584 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4614 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4168 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4693 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3454 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3841 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 3091 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2520 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3570 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5226 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.2 Chương 71.2 3636 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.1 Chương 71.1 5085 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5511 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3746 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6396 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2946 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5112 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3521 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4596 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 4364 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3219 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4583 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4350 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 3348 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3998 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3851 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3898 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2689 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4775 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5243 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2899 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 3818 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 4364 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3306 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3853 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5745 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 4814 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3433 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 3097 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3573 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4569 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3808 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3106 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2710 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4070 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3678 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3428 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3358 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3313 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3020 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2951 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3361 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1989 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4230 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1743 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2045 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2093 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1364 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1266 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1330 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1330 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2214 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1274 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1269 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1253 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1754 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2313 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2665 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 1695 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2297 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1781 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1864 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1916 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2804 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2746 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3479 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2700 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2696 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3965 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3000 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4098 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4579 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4868 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5160 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 4705 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4617 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5888 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite