Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
86825
local_library
76 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

Chap Title Total Views Date Added Action
71.2 Chương 71.2 328 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.1 Chương 71.1 428 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 765 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 396 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 395 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 504 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 391 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 484 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 752 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 817 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 701 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 895 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 967 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 518 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1107 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 558 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 993 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 717 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 643 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1065 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 469 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 548 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 643 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 759 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3585 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 1617 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1684 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1530 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1430 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1621 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2082 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2331 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1564 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1552 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1415 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1867 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1655 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1440 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1444 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1853 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1341 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1345 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1804 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1049 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1275 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1353 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 699 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 750 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 822 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 905 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 736 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 821 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 803 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 497 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 953 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1116 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 823 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 790 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 737 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 873 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 862 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1038 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1066 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1048 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1628 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1201 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1167 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1197 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1200 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1368 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1348 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1338 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1540 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1163 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1569 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 4087 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite