Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
371741
local_library
122 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
107 Chapter 107 2254 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 707 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.5 Chapter 105.5 542 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 570 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chapter 104.5 643 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 450 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.5 Chapter 103.5 462 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 471 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 492 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 590 15/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.5 Chương 100.5 5287 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3388 19/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3470 26/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5085 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5286 06/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5064 05/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 4445 03/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 4537 26/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 3798 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5124 13/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 4967 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5086 25/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 chap 92 3930 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5111 10/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 chap 90 5032 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5296 18/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4714 13/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3889 26/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 chap 86 4276 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 2503 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 4327 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 3129 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 4928 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5158 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4222 18/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5382 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3603 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3606 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3333 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3010 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3393 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chương 74.5 2527 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2130 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2866 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1906 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.2 Chương 71.2 3038 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.1 Chương 71.1 4837 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5239 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3299 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5534 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2699 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5012 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3267 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2503 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 4203 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3044 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4304 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3613 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 3018 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3384 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3672 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3748 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2101 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3638 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5213 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2693 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 2863 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 3385 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2559 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3628 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5563 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 3687 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3159 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 2760 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3393 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4362 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3480 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2923 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2470 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3498 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3280 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2517 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2260 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2312 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2325 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2778 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1749 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1697 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3991 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1446 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1612 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1816 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1029 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1070 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1108 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1130 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2086 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1098 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1065 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 861 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1341 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1693 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1314 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 1236 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1142 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1490 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1529 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1641 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1887 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2206 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2668 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2333 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2371 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2402 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2675 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3370 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4075 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4345 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3888 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 4255 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4124 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5748 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite