Original

Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
67664
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

Chap Title Total Views Date Added Action
61 Chương 61 405 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 637 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 736 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 267 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 821 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 266 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 713 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 438 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 355 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 823 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 299 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 353 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 457 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 525 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3289 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 1493 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1501 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1419 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1331 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1471 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1877 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2144 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1400 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1377 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1247 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1632 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1463 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1278 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1298 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1720 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1189 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1201 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1700 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 901 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1105 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1188 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 581 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 640 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 725 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 815 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 625 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 698 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 698 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 375 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 847 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1014 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 719 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 701 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 630 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 758 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 730 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 805 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 883 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 752 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1252 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 923 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 878 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 838 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 817 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 986 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1059 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 925 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1151 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 795 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1229 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3496 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite