Bungo Stray Dogs

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing

Bungo Stray Dogs

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
78265
local_library
74 Chaps

Genres

Summary

Nakajima Atsushi bị tống cổ ra khỏi trại trẻ mồ coi, đang trên bờ vực của cái chết khi thì quyết định đi cướp để tự cứu sự sống của mình nhưng cậu đã vướng vào rắc rối khi cứu đc thánh cuồng tự tử -Dazai Osamu, để rồi biết anh ta và cộng sự của anh ta là Kunikida là thành viên của một tổ chức "đặc nhiệm thám tử". Họ là những người sở hữu năng lực vượt ngoài tầm của nhân loại. Yêu cầu mà họ đang thực hiện là tìm kiếm một con hổ. Và theo cậu tiết lộ thì hình như nó đang cố truy lùng mạng sống của cậu từ đó cậu được hai nhà "đặc nhiệm thám tử" hối lộ để trở thành một mồi câu để dụ con hổ xuất hiện...

Chap Title Total Views Date Added Action
70 Chap 70 499 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 198 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 282 17/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 364 06/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 302 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 364 31/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 544 29/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 407 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 563 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 723 28/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 796 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chương 58.5 360 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 961 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 355 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 806 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 532 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 429 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 899 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.5 Chapter 51.5 346 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51.3 Chapter 51.3 406 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 527 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 603 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3458 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 1542 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1605 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47.5 Chapter 47.5 1473 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1365 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1556 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1974 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2242 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1483 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1447 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1343 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1754 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1585 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1358 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1378 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1776 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1262 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1263 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1756 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 964 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1180 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1255 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 634 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 703 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 783 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 877 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 709 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 769 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 772 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 454 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 900 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1071 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 783 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 chapter 18 761 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 706 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 845 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 818 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 994 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1024 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 998 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1539 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1119 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1105 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1094 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1121 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1220 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1247 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1203 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1375 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 1038 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1443 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3875 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Bungou Stray Dogs; Literary Stray Dogs; Stray Dogs of the Literary Masters; 文豪ストレイドッグス; 文豪野犬
Translator Name Thánh Bựa Translation Team
Category Manga
Author asagiri kafuka
Artist hirukawa 35
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite