Gunjou Senki

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Gunjou Senki

favorite 9 / 10
person 33 votes
visibility
57259
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Ngôi trường mà Kouta đang học nằm trên mảnh đất gần thànhAzuchi lúc xưa! Một lời nguyền trút xuống làm ngôi trường trở về thời chiến (1576-1582)! Các học sinh, những câu lạc bộ, thầy giáo, công nhân viên phải cùng nhau sát cánh chống lại các thế lực đương thời

Chap Title Total Views Date Added Action
29 Chương 29 585 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 140 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 137 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 140 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 144 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 140 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 195 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 825 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1661 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1596 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2996 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3495 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1879 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2932 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2360 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2444 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2494 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2638 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2478 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2468 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2540 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2390 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2445 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2443 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2472 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2583 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2640 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2765 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 804 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 4430 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite