Gunjou Senki

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Gunjou Senki

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
79404
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Ngôi trường mà Kouta đang học nằm trên mảnh đất gần thànhAzuchi lúc xưa! Một lời nguyền trút xuống làm ngôi trường trở về thời chiến (1576-1582)! Các học sinh, những câu lạc bộ, thầy giáo, công nhân viên phải cùng nhau sát cánh chống lại các thế lực đương thời

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 2765 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1649 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1173 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1177 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 578 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 616 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 594 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 607 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 564 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 647 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1253 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2116 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2009 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3576 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4038 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2308 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3318 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2758 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2843 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2891 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3055 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2926 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2875 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2935 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2797 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5039 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2844 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2883 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3066 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3151 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3403 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1826 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 5124 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite