Otaku Sanctuary

Gunjou Senki

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Gunjou Senki

favorite 9 / 10
person 24 votes
visibility
51080
local_library
23 Chaps

Genres

Summary

Ngôi trường mà Kouta đang học nằm trên mảnh đất gần thànhAzuchi lúc xưa! Một lời nguyền trút xuống làm ngôi trường trở về thời chiến (1576-1582)! Các học sinh, những câu lạc bộ, thầy giáo, công nhân viên phải cùng nhau sát cánh chống lại các thế lực đương thời

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 510 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1492 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1398 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2826 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3331 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1718 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2692 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2163 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2241 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2291 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2427 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2278 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2275 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2339 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2198 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2266 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2264 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2270 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2387 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2461 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 2582 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 616 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 4055 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite