Gunjou Senki

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Gunjou Senki

favorite 9 / 10
person 35 votes
visibility
72023
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Ngôi trường mà Kouta đang học nằm trên mảnh đất gần thànhAzuchi lúc xưa! Một lời nguyền trút xuống làm ngôi trường trở về thời chiến (1576-1582)! Các học sinh, những câu lạc bộ, thầy giáo, công nhân viên phải cùng nhau sát cánh chống lại các thế lực đương thời

Chap Title Total Views Date Added Action
31 Chap 31 961 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1142 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1138 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 563 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 591 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 562 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 596 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 564 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 634 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1224 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2088 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1996 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3454 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3891 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2278 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3318 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2742 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2843 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2891 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3055 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2877 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2856 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2904 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2764 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2849 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2795 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2864 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2990 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3040 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3169 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1350 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 5034 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite