Gunjou Senki

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Gunjou Senki

favorite 9 / 10
person 36 votes
visibility
82285
local_library
33 Chaps

Genres

Summary

Ngôi trường mà Kouta đang học nằm trên mảnh đất gần thànhAzuchi lúc xưa! Một lời nguyền trút xuống làm ngôi trường trở về thời chiến (1576-1582)! Các học sinh, những câu lạc bộ, thầy giáo, công nhân viên phải cùng nhau sát cánh chống lại các thế lực đương thời

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 2936 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1759 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 1244 19/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1311 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 676 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 746 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 686 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 696 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 652 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 750 26/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1317 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2200 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2076 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3663 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4161 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2365 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3378 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2809 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2936 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3002 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3127 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2973 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2933 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3005 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2893 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5049 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2994 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2963 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3124 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3230 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3516 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1975 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 5140 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gunjou Senki
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite