Otaku Sanctuary

Goblin Slayer

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016

Goblin Slayer

favorite 9 / 10
person 283 votes
visibility
518078
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

bộ truyện kể về một cô gái vừa rời khỏi thánh điện của đất mẹ với mong muốn trở thành thám hiểm và nghe đồn về một người với lý tưởng "tôi không phải anh hùng cứu thế, tôi đến để giết lũ goblin". cô đã vô tình được người đó giúp đỡ và quyết định đi theo hỗ trợ

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chapter 51 7659 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8222 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 8416 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8291 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9491 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 9727 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 10127 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 9710 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9852 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 10108 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 10817 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 9786 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9448 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 9882 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 10395 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 10935 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10010 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 10187 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 9672 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 11659 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 10409 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 11481 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 13091 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 10382 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9278 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9831 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 9996 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11102 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 21311 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 13862 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10985 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 11325 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 10306 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 11306 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10509 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11244 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 11170 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9819 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9897 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9258 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9239 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9302 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9196 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9253 27/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9333 28/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9457 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9841 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10040 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11729 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite