Goblin Slayer

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016

Goblin Slayer

favorite 9 / 10
person 304 votes
visibility
566482
local_library
55 Chaps

Genres

Summary

bộ truyện kể về một cô gái vừa rời khỏi thánh điện của đất mẹ với mong muốn trở thành thám hiểm và nghe đồn về một người với lý tưởng "tôi không phải anh hùng cứu thế, tôi đến để giết lũ goblin". cô đã vô tình được người đó giúp đỡ và quyết định đi theo hỗ trợ

Chap Title Total Views Date Added Action
56 Chapter 56 6878 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7853 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 8388 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7633 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7716 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8387 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8646 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 8718 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8563 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9751 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 9987 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 10369 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 9938 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 10068 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 10298 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 11005 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 10010 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9622 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 10060 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 10607 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 11123 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10204 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 10399 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 9870 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 11855 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 10579 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 11659 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 13227 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 10506 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9400 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9965 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10128 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11230 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 21439 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 13978 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 11111 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 11471 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 10486 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 11470 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10675 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11420 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 11328 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9967 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10059 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9414 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9908 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9403 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9456 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9356 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9429 27/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9505 28/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9633 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10063 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10242 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12027 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite