Goblin Slayer

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016

Goblin Slayer

favorite 9 / 10
person 288 votes
visibility
535553
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

bộ truyện kể về một cô gái vừa rời khỏi thánh điện của đất mẹ với mong muốn trở thành thám hiểm và nghe đồn về một người với lý tưởng "tôi không phải anh hùng cứu thế, tôi đến để giết lũ goblin". cô đã vô tình được người đó giúp đỡ và quyết định đi theo hỗ trợ

Chap Title Total Views Date Added Action
53 Chapter 53 6967 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7370 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8125 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8414 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 8528 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8389 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9583 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 9817 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 10199 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 9768 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9914 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 10160 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 10871 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 9860 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9498 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 9932 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 10471 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 10993 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10074 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 10255 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 9736 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 11725 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 10457 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 11533 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 13129 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 10418 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9312 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9871 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10030 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11142 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 21353 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 13902 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 11021 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 11373 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 10344 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 11340 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10549 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11280 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 11202 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9849 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9929 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9292 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9768 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9275 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9334 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9230 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9295 27/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9371 28/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9497 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9881 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10098 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11829 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite