Original

Goblin Slayer

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016

Goblin Slayer

favorite 9 / 10
person 279 votes
visibility
496651
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

bộ truyện kể về một cô gái vừa rời khỏi thánh điện của đất mẹ với mong muốn trở thành thám hiểm và nghe đồn về một người với lý tưởng "tôi không phải anh hùng cứu thế, tôi đến để giết lũ goblin". cô đã vô tình được người đó giúp đỡ và quyết định đi theo hỗ trợ

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chapter 49 7736 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7975 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9257 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 9515 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 9927 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 9526 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9698 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 9968 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 10669 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 9628 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9322 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 9760 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 10277 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 10819 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 9884 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 10071 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 9556 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 11549 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 10299 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 11365 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 12989 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 10304 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9200 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9763 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 9928 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11032 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 21255 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 13806 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10929 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 11261 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 10238 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 11240 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10439 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11166 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 11090 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9751 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9823 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9196 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9660 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9185 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9250 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9132 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9199 27/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9279 28/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9359 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9781 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9970 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11625 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite