Goblin Slayer

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016

Goblin Slayer

favorite 9 / 10
person 310 votes
visibility
598899
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

bộ truyện kể về một cô gái vừa rời khỏi thánh điện của đất mẹ với mong muốn trở thành thám hiểm và nghe đồn về một người với lý tưởng "tôi không phải anh hùng cứu thế, tôi đến để giết lũ goblin". cô đã vô tình được người đó giúp đỡ và quyết định đi theo hỗ trợ

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chapter 59 8047 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 8681 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 8277 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7724 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 8371 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 8764 06/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7877 28/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7896 30/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 8567 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 8844 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 8842 27/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 8677 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9853 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 10105 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 10473 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 10046 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 10172 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 10392 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 11123 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 10134 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 9722 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 10162 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 10717 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 11237 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10324 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 10507 27/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 9964 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 11951 27/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 10685 10/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 11769 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 13309 27/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 10596 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 9482 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 10055 27/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10226 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11316 26/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 21515 26/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 14044 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 11171 01/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 11555 27/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 10610 26/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 11588 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10775 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11538 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 11432 27/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 10061 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10141 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 9486 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 9996 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9483 30/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9530 30/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9442 30/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9519 27/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9609 28/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9741 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10185 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10364 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12227 28/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Goburin Sureiyā
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Noboru Kannatuki
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite