Otaku Sanctuary

Chí Tôn Chư Thiên

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Chí Tôn Chư Thiên

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
215590
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

Chap Title Total Views Date Added Action
212 chapter 212 - chương cuối 322 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 185 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 124 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 119 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 238 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 132 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 96 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 153 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 175 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 158 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 149 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 148 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 136 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 111 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 163 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 111 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 216 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 269 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 141 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 189 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 139 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 124 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 114 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 46 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 133 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 183 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 149 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 182 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 152 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 173 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 chapter 182 188 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 203 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 213 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 216 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 274 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 chapter 177 275 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chapter 176 251 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 chapter 175 282 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 323 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chapter 173 293 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 332 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 332 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 326 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 127 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 307 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chapter 167 345 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 260 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 285 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chapter 164 335 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 316 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 284 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 309 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 413 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 414 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 387 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 282 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 416 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 469 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 378 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 509 26/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 470 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 588 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 522 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 320 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 319 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 337 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 293 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 304 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 266 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 292 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 278 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 272 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 216 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 189 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 217 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 226 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 242 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 241 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 221 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 198 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 175 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 180 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2891 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 201 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 176 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 191 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 223 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 193 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 175 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 180 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 167 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 183 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 215 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 181 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 201 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 201 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 185 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 212 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 181 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 217 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 198 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 203 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 190 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 203 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 198 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 206 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 176 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 161 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 381 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 337 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 192 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 288 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 304 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 284 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 366 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 451 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 395 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 328 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 369 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 322 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 351 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 446 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 374 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 377 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 440 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 429 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 434 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 483 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 553 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 421 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 503 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1592 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1158 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1024 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 963 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 918 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 753 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1168 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2413 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1360 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1335 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1311 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1734 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1649 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 954 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1143 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1449 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1606 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2076 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1908 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1716 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1576 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1627 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1927 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1690 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1820 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2840 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1586 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1904 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1469 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2411 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2149 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2335 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2255 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2147 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2007 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2342 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2389 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2670 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2492 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2418 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2643 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2401 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2649 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2423 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2416 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2431 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2573 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2374 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2629 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2725 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2679 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2766 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2549 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2919 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2698 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2694 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2605 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2551 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2681 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2701 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2745 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2875 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2691 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2971 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3023 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3406 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3235 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3029 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3305 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3155 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3210 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3468 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3907 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4309 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5028 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5358 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite