Chí Tôn Chư Thiên

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Chí Tôn Chư Thiên

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
246733
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
212 chapter 212 - chương cuối 1625 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 272 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 162 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 249 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 298 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 224 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 159 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 262 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 321 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 294 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 248 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 221 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 257 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 237 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 253 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 198 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 291 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 323 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 199 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 235 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 213 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 197 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 203 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 131 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 212 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 279 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 291 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 274 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 238 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 254 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 chapter 182 318 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 314 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 346 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 325 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 388 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 chapter 177 386 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chapter 176 317 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 chapter 175 388 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 430 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chapter 173 356 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 409 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 403 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 386 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 260 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 376 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chapter 167 429 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 404 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 410 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chapter 164 463 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 400 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 407 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 386 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 511 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 550 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 501 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 434 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 557 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 581 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 483 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 843 26/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 532 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 701 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 621 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 452 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 386 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 425 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 414 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 429 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 406 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 413 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 373 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 343 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 369 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 349 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 315 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 342 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 313 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 317 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 342 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 283 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 285 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 274 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 272 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 294 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2992 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 278 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 239 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 257 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 304 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 301 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 317 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 239 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 307 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 334 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 267 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 312 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 282 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 349 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 250 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 334 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 350 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 263 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 652 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 310 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 305 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 276 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 273 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 497 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 483 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 272 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 349 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 396 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 338 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 453 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 525 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 472 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 422 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 468 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 437 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 449 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 540 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 475 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 464 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 504 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 460 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 523 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 538 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 638 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 476 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 585 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1696 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1267 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1121 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 1042 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 1017 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 809 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1262 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2718 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1754 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1487 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1414 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2130 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1744 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3318 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1215 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1565 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1741 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2202 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1975 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1785 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1655 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2210 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1988 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1768 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2202 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2943 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1622 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1983 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1590 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2518 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2295 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2378 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2372 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2290 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2116 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2500 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2538 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2810 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3547 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2627 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2769 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2537 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2812 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2548 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2539 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2601 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2720 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2470 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2703 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2857 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2795 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2866 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2654 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3025 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3200 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2829 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3981 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2676 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2822 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2843 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2918 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3046 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2934 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3198 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3273 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3681 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3482 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3240 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3523 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3386 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3485 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3774 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4164 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4592 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5070 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5426 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite