Chí Tôn Chư Thiên

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Chí Tôn Chư Thiên

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
224140
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

Chap Title Total Views Date Added Action
212 chapter 212 - chương cuối 581 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 222 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 151 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 151 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 271 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 166 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 126 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 184 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 225 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 234 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 177 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 179 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 176 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 155 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 195 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 146 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 243 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 280 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 156 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 205 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 150 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 144 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 143 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 78 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 179 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 241 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 207 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 247 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 220 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 222 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 chapter 182 242 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 288 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 282 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 255 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 338 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 chapter 177 336 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chapter 176 276 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 chapter 175 322 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 358 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chapter 173 332 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 375 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 361 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 364 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 187 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 330 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chapter 167 376 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 320 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 315 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chapter 164 393 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 327 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 374 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 328 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 438 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 454 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 417 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 329 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 455 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 512 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 433 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 669 26/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 483 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 601 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 555 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 347 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 355 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 367 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 319 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 338 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 317 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 325 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 342 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 305 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 303 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 244 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 219 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 248 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 259 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 266 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 276 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 240 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 265 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 248 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 206 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 206 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2927 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 229 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 221 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 253 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 269 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 209 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 193 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 220 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 264 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 232 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 227 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 215 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 258 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 212 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 258 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 260 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 227 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 543 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 234 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 229 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 239 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 231 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 188 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 401 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 349 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 229 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 304 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 323 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 295 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 416 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 486 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 427 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 366 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 398 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 351 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 381 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 479 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 400 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 391 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 458 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 445 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 479 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 507 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 564 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 434 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 521 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1646 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1195 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1054 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 979 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 961 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 776 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1210 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2585 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1509 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1364 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1360 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1890 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1698 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 998 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1169 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1503 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1640 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2140 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1922 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1748 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1612 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1638 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1961 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1722 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1974 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2853 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1610 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1934 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1503 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2458 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2177 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2349 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2281 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2180 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2040 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2388 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2414 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2689 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2567 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2437 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2681 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2438 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2677 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2461 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2444 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2466 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2602 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2410 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2656 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2754 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2718 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2797 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2577 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2947 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2729 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2731 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2638 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2582 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2707 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2733 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2771 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2915 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2736 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3017 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3097 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3462 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3305 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3073 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3350 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3196 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3257 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3523 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3946 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4352 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5036 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5376 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite