Chí Tôn Chư Thiên

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Chí Tôn Chư Thiên

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
238036
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
212 chapter 212 - chương cuối 1570 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 234 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 151 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 186 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 271 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 184 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 126 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 196 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 287 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 234 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 221 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 191 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 195 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 184 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 225 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 174 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 291 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 323 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 186 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 217 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 181 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 163 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 172 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 98 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 179 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 252 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 219 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 247 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 220 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 222 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 chapter 182 285 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 299 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 298 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 269 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 353 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 chapter 177 353 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chapter 176 294 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 chapter 175 369 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 383 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chapter 173 332 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 394 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 373 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 364 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 218 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 330 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chapter 167 389 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 336 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 371 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chapter 164 405 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 339 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 374 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 347 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 470 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 483 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 458 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 363 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 491 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 532 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 465 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 826 26/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 494 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 647 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 596 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 401 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 373 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 381 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 363 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 357 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 363 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 375 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 356 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 343 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 335 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 296 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 276 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 299 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 300 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 270 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 285 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 263 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 224 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 241 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2964 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 243 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 224 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 245 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 286 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 301 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 246 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 241 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 222 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 256 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 297 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 242 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 249 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 276 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 269 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 320 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 225 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 309 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 298 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 243 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 615 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 270 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 254 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 287 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 264 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 244 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 465 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 415 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 229 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 321 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 370 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 326 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 416 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 503 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 444 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 366 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 451 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 412 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 399 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 495 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 433 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 417 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 489 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 460 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 493 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 507 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 583 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 451 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 538 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1646 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1212 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1054 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 994 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 976 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 776 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1210 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2652 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1675 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1438 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1373 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2069 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1724 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 3283 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1169 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1503 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1656 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2140 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1939 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1748 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1629 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2159 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1961 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1722 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2130 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2879 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1610 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1934 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1522 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2488 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2203 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2362 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2308 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2225 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2059 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2438 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2469 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2746 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3494 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2545 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2708 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2467 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2748 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2493 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2483 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2539 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2648 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2421 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2667 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2801 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2743 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2830 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2607 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2975 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3176 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2779 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3947 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2621 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2757 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2779 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2841 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2977 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2862 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3131 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3215 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3603 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3440 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3186 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3463 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3305 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3411 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3706 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 4112 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4532 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5060 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5414 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite