Chí Tôn Chư Thiên

Đọc truyện tiên hiệp, huyền ảo, xuyên không, ngôn tình tại

Truyen chu

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done

Chí Tôn Chư Thiên

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
218840
local_library
209 Chaps

Genres

Summary

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí....

Chap Title Total Views Date Added Action
212 chapter 212 - chương cuối 447 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 196 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 140 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 138 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 chapter 208 256 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 150 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 112 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 165 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 213 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 chapter 203 189 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 165 03/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 159 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 156 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 126 26/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 180 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 126 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 216 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 269 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 141 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 189 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 139 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 124 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 114 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 63 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 164 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 201 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 196 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 211 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 189 19/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 211 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 chapter 182 222 15/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 235 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 269 11/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 244 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 320 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 chapter 177 300 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 chapter 176 264 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 chapter 175 293 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 338 29/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 chapter 173 305 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 350 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 343 23/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 344 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 158 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chapter 168 318 17/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chapter 167 364 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 279 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chapter 165 285 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chapter 164 378 09/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 316 07/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 344 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 309 03/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 425 01/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 439 14/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 406 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 297 12/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 443 10/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 481 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 393 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 524 26/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 470 24/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 588 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 536 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 335 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 338 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 356 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 308 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 320 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 286 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 308 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 330 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 289 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 289 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 229 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 200 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 232 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 246 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 255 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 256 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 225 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 253 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 229 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 191 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 194 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 2902 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 212 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 191 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 208 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 235 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 228 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 194 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 193 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 178 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 200 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 234 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 193 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 213 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 213 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 198 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 227 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 196 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 228 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 234 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 216 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 219 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 210 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 221 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 191 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 174 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 381 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 337 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 209 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 288 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 304 14/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 284 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 386 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 469 09/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 414 06/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 346 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 381 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 336 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 362 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 459 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 386 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 377 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 440 21/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 429 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 445 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 483 15/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 553 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 421 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 503 07/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1631 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1158 17/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 1042 14/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 963 12/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 931 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 753 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1195 01/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2486 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1386 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1350 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1343 22/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1751 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1682 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 966 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1143 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1485 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1626 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2092 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1908 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1716 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1576 21/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1627 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1943 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1705 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1836 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2840 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1599 27/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1921 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1469 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2423 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2149 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2335 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2255 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2160 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2023 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2357 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2389 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2670 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2492 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2418 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2661 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2420 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2649 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2442 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2416 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 2448 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2588 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 2392 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2643 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2725 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2679 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2766 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2549 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2933 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 2710 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 2712 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2618 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2551 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2681 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2713 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2758 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2895 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2717 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 2983 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3065 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3426 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3289 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3046 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3335 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3166 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3224 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3499 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3918 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4320 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5032 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5372 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Chí Tôn Chư Thiên
Translator Name HamTruyen
Category Manhua
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite