Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 49 votes
visibility
190205
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

Chap Title Total Views Date Added Action
66 Chạptớ 66 1741 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 2494 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 1766 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 2910 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 2336 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 1105 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 2425 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 1655 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2443 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1712 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 1423 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1335 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1607 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1723 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1619 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 1302 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 1631 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1411 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 1396 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 1090 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 1857 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1470 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1957 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 1709 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2068 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2001 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 1898 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 2321 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 1297 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 1384 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 2147 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 2113 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1805 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1851 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1692 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2250 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1971 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2216 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2288 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1701 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2273 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1926 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 3133 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2362 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 2335 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 2564 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2444 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 2674 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2604 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2475 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 2174 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 2699 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2656 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2186 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2327 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2395 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2431 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5415 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5418 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5449 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 5620 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5733 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5441 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5488 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5555 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5728 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 6020 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6021 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 6410 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 7129 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite