Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 60 votes
visibility
361412
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chapter 75 5115 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4947 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5088 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5031 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4860 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5072 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 3323 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4339 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chảptớ 68 3794 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Ch@pter 67 5135 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chạptớ 66 4887 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 4245 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 3098 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 4217 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 4895 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 2871 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 3717 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 2800 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4838 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3635 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 2625 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2617 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3060 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3336 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3695 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5047 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 3370 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 2828 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 642 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 706 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 2626 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 2589 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2392 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 3340 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2741 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3295 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 3023 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 3719 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3704 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5021 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 3741 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 3464 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 4072 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 3595 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4127 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3733 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3347 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3381 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3758 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5079 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4769 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4007 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 3246 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4822 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3874 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5062 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 5038 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 4217 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 4931 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4712 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 5025 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4728 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4556 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 4009 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 5013 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4701 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5163 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4601 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4682 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5013 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5755 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5726 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5781 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 6000 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6105 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5887 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5956 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5983 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6266 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 7174 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6767 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 7692 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 9571 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite