Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 60 votes
visibility
359514
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chapter 75 5095 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4931 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5086 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5027 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4847 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5070 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 3305 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4321 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chảptớ 68 3763 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Ch@pter 67 5133 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chạptớ 66 4875 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 4225 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 3082 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 4199 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 4882 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 2858 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 3693 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 2769 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4818 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3620 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 2625 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2617 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3041 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3284 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3675 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5045 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 3358 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 2814 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 597 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 691 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 2609 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 2572 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2373 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 3324 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2723 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3260 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 2998 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 3701 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3690 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5017 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 3730 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 3464 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 4072 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 3595 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4127 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3733 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3308 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3327 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3726 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5073 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4731 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3973 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 3234 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4793 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3841 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5058 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 5034 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 4186 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 4891 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4678 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 5021 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4675 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4512 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 3977 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 5009 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4650 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5157 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4540 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4620 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4965 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5747 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5718 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5773 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 5992 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6099 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5879 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5944 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5975 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6258 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 7164 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6757 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 7374 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 9521 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite