Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 60 votes
visibility
356596
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chapter 75 5047 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4865 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5078 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5017 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4819 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5056 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 3202 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4277 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chảptớ 68 3633 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Ch@pter 67 5127 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chạptớ 66 4821 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 4205 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 3051 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 4168 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 4830 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 2812 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 3680 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 2732 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4775 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3608 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 2601 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2549 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3028 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3246 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3624 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5037 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 3318 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 2749 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 515 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 663 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 2568 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 2534 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2315 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 3278 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2662 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3234 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 2965 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 3682 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3629 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 5011 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 3643 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 3464 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 4072 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 3543 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 4080 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3733 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3262 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3290 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3690 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5071 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4699 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3920 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 3195 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4744 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3821 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5054 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 5028 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 4160 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 4824 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4645 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 4998 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4611 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4420 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 3933 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 4977 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4583 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5153 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4517 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4577 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4937 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5737 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5712 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5765 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 5988 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6093 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5871 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5936 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5965 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6248 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 7152 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6747 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 7346 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 9381 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite