Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 58 votes
visibility
346006
local_library
83 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
75 Chapter 75 3916 30/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 4310 15/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5024 20/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4865 31/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4697 02/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5038 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.5 Chương 69.5 2945 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4128 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chảptớ 68 3464 18/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Ch@pter 67 5005 25/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chạptớ 66 4727 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 4124 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 2948 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 4070 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 4733 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 2717 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 3592 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 2663 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4688 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3538 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 2545 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2472 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2934 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3132 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2716 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5015 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 3206 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 2650 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 430 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 573 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 2467 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 2417 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 2206 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 3189 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2551 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3146 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 2861 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 3588 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3530 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 4949 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 3541 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 3374 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 3966 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 3428 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 3998 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3663 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3155 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3185 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3580 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5051 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4591 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3790 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 3072 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3788 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3648 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5040 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 5012 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 4053 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 4707 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4557 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 4918 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 4485 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4313 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 3833 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 4868 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4499 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5017 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 4398 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 4463 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 4821 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5721 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5692 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5745 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 5972 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6077 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5825 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5912 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5945 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6160 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 7098 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6715 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 7298 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 9263 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite