Amano Megumi wa Suki Darake!

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing

Amano Megumi wa Suki Darake!

favorite 9 / 10
person 49 votes
visibility
192196
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

Shindou Manabu - Một sinh viên đang quyết tâm thi vào Đại học Tokyo thì bị một cô bạn BB thời thơ ấu là Amano Megumi sang nhờ cậu kèm cô học... Thôi chả biết nói gì hơn nên mời mọi người cùng đọc sẽ rõ

Chap Title Total Views Date Added Action
66 Chạptớ 66 2143 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chàptờ 65 2552 12/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap tơ 64 1799 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 cháptở 63 2941 25/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chảptớ 62 2363 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chảptờ 61 1121 17/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chảp tợ 60 2437 12/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Cháp 59.5 1666 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2461 05/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 1723 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chạptơ 57 1437 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1355 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 1625 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 1736 09/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 1638 03/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 chap 51 1334 02/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.5 chap 50.5 1642 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 chap 49 1431 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 chap 48.5: trap 1416 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 1126 01/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chap 47 1875 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1486 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2017 11/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 1729 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 chap 43 2083 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2018 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 chap 41 1914 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 2353 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39.5 chap 39.5 1310 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 1397 01/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 2158 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 2131 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1822 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1862 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 1734 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2250 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1985 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2233 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2343 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.5 Chương 29.5 1721 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 2293 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1941 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 3144 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 chap 26 2373 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 chap 25 2354 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 chap 24 2577 28/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 2471 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 chap 22 2686 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 2604 18/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2493 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 2212 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 chap 19 2718 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2687 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2224 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2390 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2433 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2642 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Thật đáng kinh ngạc 5423 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 cậu biết đấy 5422 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 cậu có cảm thấy vui không? 5457 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Mikawa-san 5624 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5741 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5447 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5500 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5563 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5740 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Tình cờ 6038 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Thay đổi 6035 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Hmm 6432 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Tôi không thấy gì cả 7165 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
天野めぐみはスキだらけ!; 天野惠浑身是破绽; Amano Megumi ha Sukidara ke!; Amano Megumi is Full of Gaps!; Amano Megumi is FULL of Openings!; 아마노 메구미는 빈틈투성이!
Translator Name Blog Truyện   -   Support/Inactive Team: otakusan, new orange team
Category Manga
Author nekoguchi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite