Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 65 votes
visibility
760732
local_library
166 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
140 Chương 140 4383 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5304 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5250 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5558 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5385 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5436 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5545 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5286 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5366 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5368 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5503 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5439 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5555 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5481 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5552 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5337 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5832 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5329 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5177 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5325 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5364 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5460 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5163 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5184 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 5275 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5393 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5351 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5388 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5366 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5354 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5377 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5549 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5332 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5510 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5402 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5479 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5334 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5164 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 5255 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5149 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5174 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5171 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5129 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5240 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5266 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5309 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5211 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5204 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 3373 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5014 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4403 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 4884 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5009 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4614 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4361 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3996 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 4088 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3836 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3707 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3648 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3582 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3380 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5070 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3930 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3311 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3198 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3486 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3182 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3303 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3046 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3446 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3559 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 3285 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3872 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3198 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3364 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4059 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2422 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2565 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 2731 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2734 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2702 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 2563 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2553 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 2598 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5162 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 2337 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 2453 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 5094 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 4776 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 5116 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 5098 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5119 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3363 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4384 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4421 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4604 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4332 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4477 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5067 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4835 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 4498 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5090 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4881 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 5042 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4695 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5081 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5101 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5047 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4897 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5205 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5071 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5077 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5003 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5038 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5021 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5336 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 5176 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5163 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 5078 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5095 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5190 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5190 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 3218 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5292 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5224 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 2428 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5088 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5035 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5044 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5097 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 4654 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4749 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 2261 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5236 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 4390 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 2270 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 2920 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5007 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 3512 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5159 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 4204 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4917 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5181 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 3974 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4702 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5104 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5056 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5288 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5106 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3497 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 3764 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3674 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 4868 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3271 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3428 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5256 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3256 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5146 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 5108 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 4073 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 3913 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5286 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5184 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5260 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5983 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite