Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
844589
local_library
168 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
142 Chương 142 5149 15/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 5817 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5690 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5818 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5506 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5896 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5681 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5648 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5733 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5510 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5566 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5580 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5735 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5637 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5847 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5659 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5726 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5499 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5978 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5469 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5311 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5467 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5508 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5576 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5289 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5306 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 5393 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5533 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5517 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5544 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5526 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5542 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5541 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5693 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5472 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5648 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5550 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5631 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5616 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5370 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 5397 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5283 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5320 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5285 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5249 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5360 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5400 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5571 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5331 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5330 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 3624 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5160 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5065 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5113 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5151 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5166 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5081 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5021 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 5023 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4997 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4860 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4700 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4659 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 4391 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5216 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5012 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4334 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4187 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4430 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4157 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4372 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4076 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4455 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4610 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 4249 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5013 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4189 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4101 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4716 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3193 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3346 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3538 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3558 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3932 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 3696 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3529 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 3453 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5278 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 3758 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 3557 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 5402 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 5221 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 5356 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 5198 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5219 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4129 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5040 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5042 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5053 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5022 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5090 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5185 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5095 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5036 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5180 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5079 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 5134 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5057 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5169 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5195 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5143 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5083 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5309 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5185 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5185 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5095 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5130 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5117 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5442 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 5296 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5281 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 5188 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5199 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5312 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5312 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 4046 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5400 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5332 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 3205 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5192 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5131 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5136 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5237 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5054 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5069 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 2938 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5342 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5021 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 2999 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 3637 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5139 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 4340 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5293 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 4932 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5148 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5389 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5092 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5077 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5238 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5208 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5464 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5242 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 4991 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4656 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 4493 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5120 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 4282 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 4429 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5544 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 4307 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5298 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 5244 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5086 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5029 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5442 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5374 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5704 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6441 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite