Otaku Sanctuary

Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 49 votes
visibility
313098
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
117 Chap 117 2037 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 2589 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2482 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2911 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 2969 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 2683 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 2956 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3278 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3423 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3268 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3136 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 2945 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 4705 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4071 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2610 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 2825 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2953 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2785 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2890 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2806 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3625 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3009 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3211 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3542 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2791 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 2324 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 2191 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1670 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1508 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1626 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1473 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1500 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1411 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 1553 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1300 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1309 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1248 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1216 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1216 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1203 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1382 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1181 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1145 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1117 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1012 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1052 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1076 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 958 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1048 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 970 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1073 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 939 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 801 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 715 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 602 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 642 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 738 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 841 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 736 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 720 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 795 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 847 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4472 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 619 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 637 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 3685 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 3198 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 3844 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 3447 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4152 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1719 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2669 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2787 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3014 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2489 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2855 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3390 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2914 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 2304 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2985 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3039 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2367 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2968 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3616 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3035 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 2785 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3169 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3190 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3239 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3776 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3356 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3019 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3166 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3492 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 2970 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3808 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 3040 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3827 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4249 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3778 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 944 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3977 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4410 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 532 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3710 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3059 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3373 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3167 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 2812 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3021 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 527 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2537 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2283 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 471 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 506 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2810 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 479 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2454 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 462 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1308 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3524 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 603 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2732 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 743 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2669 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4343 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3020 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 793 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 708 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 626 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 696 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 805 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 734 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 696 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 641 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 689 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 778 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 763 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 901 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 988 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1499 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 1818 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 2780 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite