Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
391245
local_library
150 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
124 Chương 124 5022 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3344 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2542 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3570 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3282 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3609 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3414 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3469 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3809 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 4260 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3863 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3982 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3593 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3824 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 4147 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4076 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3951 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3850 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3584 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5059 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4713 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3124 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 3400 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3473 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3359 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3320 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3306 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4129 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3616 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3706 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4145 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3375 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 2584 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 2751 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2146 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2154 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2250 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2055 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1995 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1928 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 2008 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1757 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1664 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1599 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1469 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1481 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1634 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1832 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1493 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1438 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1521 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1355 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1397 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1398 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1418 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1488 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 1327 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1555 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1340 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1147 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 949 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 858 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 958 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1052 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1051 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1069 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 986 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1017 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 1008 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4648 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 800 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 833 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 3939 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 3373 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 4147 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 3635 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4382 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1882 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2869 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2954 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3229 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2662 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3013 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3684 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3085 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 2465 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3160 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3216 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2545 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3173 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3901 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3242 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 3022 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3337 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3389 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3473 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3962 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3514 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3163 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3348 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3679 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3173 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3985 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 3189 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4007 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4436 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3944 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 1124 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4158 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4590 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 718 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3872 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3346 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3511 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3399 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 2967 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3185 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 707 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3575 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2425 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 663 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 735 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3097 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 773 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2778 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 666 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1508 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3856 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 800 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2908 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 904 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2851 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4509 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3485 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1126 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 1011 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 927 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1180 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1127 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1089 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 1043 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 955 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1069 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 1064 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1083 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1240 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1443 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1983 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2493 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3796 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite