Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
931204
local_library
177 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
147 Chương 147 1395 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chương 146.5 4460 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 2423 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chương 145.5 1320 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5022 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chương 144.5 1875 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5351 27/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 5165 20/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5235 19/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5775 15/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6327 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6122 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6062 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5752 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6048 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5885 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5994 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5889 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5732 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5850 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5732 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 6067 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5927 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6009 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5863 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6040 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5717 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6176 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5681 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5743 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5601 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5690 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5688 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5397 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5450 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 5507 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5761 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5743 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5814 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5692 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5766 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5755 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5989 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5598 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5830 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5728 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6011 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5776 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5494 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 5503 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5497 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5456 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5469 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5453 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5576 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5630 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5761 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5527 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5454 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 3825 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5398 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5247 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5317 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5295 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5354 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5209 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5175 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 5149 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5187 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5230 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5120 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5088 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5278 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5330 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5136 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5008 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4969 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5020 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4913 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5033 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5022 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5030 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5092 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 5025 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5277 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5065 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5226 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5143 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3897 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5045 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 4401 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4643 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4676 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 4638 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4502 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 4696 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5496 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 5030 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 4299 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 5522 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 5303 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 5560 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 5280 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5355 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5060 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5146 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5208 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5141 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5130 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5180 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5309 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5227 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5170 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5286 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5165 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 5242 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5173 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5261 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5281 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5225 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5167 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5481 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5267 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5271 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5173 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5216 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5209 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5588 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 5500 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5381 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 5328 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5389 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5458 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5444 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 5009 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5516 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5476 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 3988 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5332 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5501 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5244 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5395 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5176 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5301 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 4280 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5514 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5177 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 3781 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 4611 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5243 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 5074 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5453 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 5101 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5312 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5549 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5208 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5195 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5402 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5626 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5842 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5350 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5152 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5072 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5041 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5282 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5111 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5080 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5664 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5119 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5480 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 5404 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5246 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5163 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5608 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5548 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5886 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6859 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite