Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
384828
local_library
150 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
124 Chương 124 4631 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3244 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2514 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3520 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3241 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3544 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3356 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3402 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3468 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 4177 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3710 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3818 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3457 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3707 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 4025 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3976 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3849 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3786 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3479 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5049 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4592 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3056 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 3316 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3445 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3263 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3277 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3242 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4025 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3507 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3653 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4080 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3298 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 2559 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 2684 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2127 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2096 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2191 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2027 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1956 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1878 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 1928 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1699 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1631 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1586 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1457 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1470 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1575 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1814 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1479 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1406 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1493 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1321 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1383 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1362 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1386 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1473 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 1295 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1527 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1310 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1105 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 931 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 844 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 941 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 1037 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1051 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 1033 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 941 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 1006 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 1008 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4635 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 800 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 817 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 3892 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 3357 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 4118 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 3635 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4382 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1882 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2869 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2935 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3193 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2647 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3013 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3637 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3085 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 2447 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3142 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3196 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2529 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3155 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3837 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3205 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 3007 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3284 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3378 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3462 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3945 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3483 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3137 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3332 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3664 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3154 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3968 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 3177 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3989 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4417 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3944 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 1124 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4144 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4573 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 706 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3858 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3320 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3511 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3383 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 2954 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3168 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 707 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3558 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2425 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 663 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 735 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3072 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 773 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2731 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 666 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1451 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3792 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 800 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2877 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 904 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2824 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4482 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3370 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1096 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 969 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 876 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1114 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1079 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 1054 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 954 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 891 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 1005 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 1014 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1069 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1177 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1412 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1931 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2448 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3702 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite