Satellizer el Bridget

Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 55 votes
visibility
354632
local_library
149 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
123 Chap 123 2434 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2061 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3135 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 2847 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3205 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3112 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3132 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3152 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 3100 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3394 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3426 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3167 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3352 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3686 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3705 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3554 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3473 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3198 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5003 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4292 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2848 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 3117 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3215 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3054 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3094 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3072 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3856 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3232 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3435 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3786 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3070 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 2424 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 2438 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1897 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1705 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 1852 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1788 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1685 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1653 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 1736 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1452 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1491 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1433 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1359 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1359 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1385 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1569 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1311 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1273 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1327 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1147 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1224 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1179 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1121 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1274 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 1148 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1293 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1107 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 929 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 810 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 658 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 749 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 823 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 909 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 818 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 768 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 865 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 931 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4537 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 703 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 719 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 3762 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 3279 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 3976 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 3568 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4309 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1827 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2811 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2887 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3146 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2604 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2968 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3506 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3041 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 2411 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3096 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3153 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2473 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3087 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3714 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3146 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 2965 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3254 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3314 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3372 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3873 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3445 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3109 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3277 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3591 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3079 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3896 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 3134 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3947 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4340 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3870 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 1025 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4084 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4508 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 635 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3792 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3150 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3448 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3245 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 2895 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3090 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 611 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3182 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2385 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 601 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 648 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2891 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 576 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2547 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 579 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1384 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3605 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 709 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2802 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 845 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2758 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4404 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3130 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 889 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 799 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 722 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 858 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 927 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 880 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 801 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 731 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 768 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 864 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 860 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1069 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1265 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1803 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2140 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3441 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite