Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
377843
local_library
150 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

Chap Title Total Views Date Added Action
124 Chương 124 4051 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 3160 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 2457 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 3459 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 3158 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3473 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3313 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 3360 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 3377 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 4115 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3666 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 3752 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 3402 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 3643 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 3958 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3927 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3785 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3736 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 3433 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5039 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4521 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2988 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 3240 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3360 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 3198 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 3216 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 3228 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3985 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3415 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 3585 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4013 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3226 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 2490 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 2593 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2043 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2036 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2073 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1974 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1871 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1791 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 1894 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1634 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1598 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1553 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1430 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1452 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1547 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1756 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1431 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1360 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1446 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1287 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1330 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1313 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 1304 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 1441 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 1263 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 1472 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 1245 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 1043 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 915 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 758 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 885 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 994 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 999 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 987 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 879 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 980 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 974 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4619 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 766 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 800 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 3862 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 3357 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 4044 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 3624 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4362 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1868 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2850 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2920 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3193 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2617 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3001 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3560 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3071 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 2430 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3142 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3196 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 2517 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3137 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3769 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3189 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 2994 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3284 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3346 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3437 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3919 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3483 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 3124 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3321 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3647 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 3139 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3957 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 3161 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3976 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4400 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3927 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 1092 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4127 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4555 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 678 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3839 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3233 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3498 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3365 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 2940 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3156 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 657 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3558 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 2412 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 636 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 724 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2973 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 625 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2645 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 636 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1451 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3707 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 769 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2877 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 888 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2824 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4482 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3334 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1024 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 889 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 841 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1015 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1037 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 996 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 914 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 866 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 914 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 980 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 1008 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 1136 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 1369 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 1886 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 2383 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 3615 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite