Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 80 votes
visibility
807569
local_library
167 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
141 Chương 141 5403 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5552 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5714 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5384 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5812 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5561 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5558 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5655 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5396 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5470 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5484 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5645 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5547 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5645 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5589 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5660 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5419 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5914 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5407 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5249 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5399 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5450 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5524 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5235 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5256 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 5341 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5475 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5451 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5484 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5458 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5460 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5465 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5629 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5414 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5596 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5484 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5565 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5548 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5314 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 5335 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5227 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5254 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5235 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5199 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5306 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5340 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5515 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5277 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5276 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 3522 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5102 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 4970 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5055 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5081 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5096 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4952 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4584 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 4608 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4443 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 4386 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4219 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4195 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3912 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5152 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4566 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3866 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3733 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4024 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3712 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3931 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3615 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4030 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 4123 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 3786 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 4612 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3751 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3693 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 4356 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2779 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2920 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3094 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3124 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3100 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 3091 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3083 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 2962 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5220 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 3378 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 2886 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 5262 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 5161 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 5250 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 5148 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5167 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3746 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4793 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4792 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4975 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4753 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5038 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5125 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5045 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 4838 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5130 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5029 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 5082 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5007 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5121 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5141 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5091 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5025 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5255 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5123 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5125 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5043 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5074 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5059 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5374 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 5234 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5211 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 5124 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5139 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5238 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5242 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 3606 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5344 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5272 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 2777 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5132 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5083 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5086 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5185 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5008 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5021 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 2584 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5286 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 4772 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 2640 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 3300 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5081 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 3882 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5203 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 4528 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5042 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5227 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 4988 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5019 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5150 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5114 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5334 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5158 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 3873 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 4227 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 4067 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5056 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 3750 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3942 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5466 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3805 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5234 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 5180 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5014 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4542 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5368 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5274 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 5514 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 6187 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite