Tsugumomo

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing

Tsugumomo

favorite 9 / 10
person 132 votes
visibility
1021285
local_library
190 Chaps

Genres

Summary

Kazuya Kagami không bao giờ đi đâu nếu thiếu tấm Obi Anh đào mà mẹ tặng. Ngày nọ, một cô gái quấn trên mình bộ kimono trắng tên Kiriha xuất hiện trước mặt cậu. Kiriha sau đó đến ở cùng phòng với Kazuya. Không lâu sau, cô bạn thời thơ ấu với Kazuya là Chisato xen vào chuyện này.Còn chưa kể đến cô chị quan tâm quá mức suốt ngày đòi tắm chung với Kazuya. Rồi cả một nữ tu, một phù thủy tên Kokuyoura. Cuộc sống vui tươi, dở khóc dở cười của Kazuya bắt đầu

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
154 Chương 154 5018 24/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153.5 Chương 153.5 1906 24/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 3520 22/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152.5 Chương 152.5 4134 20/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 4157 17/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151.5 chương 151.5 5062 11/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chương 151 2785 11/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150.5 chương 150.5 2527 11/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chương 150 2196 11/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chương 149 2179 11/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148.5 Chương 148.5 5118 20/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5046 09/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147.5 Chương 147.5 5265 29/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5031 21/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.5 Chương 146.5 5117 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 3949 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145.5 Chương 145.5 4712 14/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5476 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144.5 Chương 144.5 3246 17/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5497 27/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143.5 Chapter 143.5 5293 20/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5363 19/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5889 15/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6455 24/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6306 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6178 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5840 20/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6248 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5985 22/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6118 03/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5993 24/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5846 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5982 12/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5892 31/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 6271 16/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6093 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6115 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6093 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6140 05/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5985 11/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6310 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5767 24/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5847 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5717 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5806 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5782 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5685 15/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5554 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 5637 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5987 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5891 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 6018 05/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5852 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5906 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5941 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6117 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5718 16/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6020 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5860 03/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6175 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5968 18/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5612 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 fix chapss 5691 12/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5959 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5632 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5603 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5595 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5780 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5744 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6105 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5663 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5620 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93: Đại hội cửu tinh anh 3969 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.5 Chương 92.5 5512 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5377 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5443 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5431 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5486 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5317 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5361 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.5 Chương 86.5 5243 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5295 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5362 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5264 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5248 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5384 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5442 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5242 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5114 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5126 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5126 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5089 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5129 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5150 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5340 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5284 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5 5119 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5443 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5173 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5320 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5225 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4564 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5153 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5083 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5117 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5053 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62.5 Chương 62.5 5386 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5025 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chapter 61.5 5062 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5578 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.6 Chương 60.6 5118 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5 5012 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Tsugumomo Chương 60: Thích khách 3 5738 02/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Tsugumomo Chương 59: Thích khách 2 5409 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Tsugumomo Chương 58: Thích khách 1 5684 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.5 Chap 57.5 5380 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5457 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5188 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5474 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5314 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5255 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5240 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5392 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5431 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5369 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chap 48.5 5290 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5434 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5249 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46.5 Chap 46.5 5346 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5277 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5455 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5395 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.1 Chap 43.1 5299 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5263 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5599 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5345 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5401 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5261 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5310 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5303 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5678 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chap 35.1 5578 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5505 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chap 34.1 5414 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5475 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5564 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5544 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.1 Chương 31.1 5183 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5610 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5584 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29.2 Chương 29.2 5019 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5422 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5643 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5330 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5487 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25.5 Chap 25.5 5270 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5401 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chương 24.1 5011 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5636 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Chap 23.5 5279 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.2 Chương 23.2 4418 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chương 23.1 5075 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5331 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chương 22.5 5160 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5663 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 5227 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5430 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5671 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.5 Chương 19.5 5384 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5295 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Chapter 18.5 5488 19/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5794 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5952 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5462 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5270 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5270 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 5175 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5384 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5293 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5216 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5836 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 5225 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 5908 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chương 6.5 5568 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 5404 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 5305 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 5772 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 5716 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6270 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 7379 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Tsugumomo
Translator Name MABUMG
Category Manga
Author hamada yoshikazu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite