Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 146 votes
visibility
748705
local_library
143 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
109 chap 109: END 4818 07/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.2 Chapter 108.2 5477 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.1 Chapter 108.1 5040 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chương 107.2 5156 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 3689 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.2 chap 106.2 5263 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 chap 106.1 2788 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.2 chap 105.2 2424 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 chap 105.1 4928 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chương 104.5 7198 15/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5313 17/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 5554 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 5073 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 5383 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5258 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.6 Chương 101.6 5316 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 chap 101.5 5261 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 5201 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 chap 100 5354 16/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 chap 99.2 5324 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 chap 99.1 5367 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 chap 98.2 5249 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 chap 98.1 4713 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chapter 97.2 5570 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5215 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chapter 96.2 4452 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4168 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chapter 95.5 5074 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4898 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 4246 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5195 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chapter 93.2 5142 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3905 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 5395 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5542 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 5156 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5248 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 5573 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5481 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 5231 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5122 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 5180 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4738 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 5455 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5509 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 5286 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5231 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5291 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 4355 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5179 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 5035 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 5069 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5522 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 5183 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 5041 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5095 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 5104 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5148 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 4599 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5753 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 4695 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5546 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5182 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 4368 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 5410 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5080 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5372 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5184 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5216 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5147 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5118 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 8032 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 6242 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6161 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 6163 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 6173 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5929 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5911 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 6369 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 6264 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 6099 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 6227 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5633 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5458 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5444 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5533 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5411 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5730 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5215 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5459 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5416 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5408 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5457 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5170 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5607 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5378 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5631 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 5812 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5799 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5488 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5774 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5436 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5821 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5473 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5599 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5391 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5294 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5406 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5169 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5202 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 5505 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5058 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5231 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5022 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5183 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5129 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5265 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4691 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5264 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4805 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5188 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5089 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5264 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3786 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4162 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4340 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5058 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4958 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5014 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5059 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5205 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4972 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4949 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4088 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5062 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5020 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5043 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5115 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5183 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5431 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5288 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6015 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite