Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 131 votes
visibility
509009
local_library
128 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
101.6 Chương 101.6 3161 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 chap 101.5 3761 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 2361 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 chap 100 4577 16/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 chap 99.2 3073 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 chap 99.1 4630 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 chap 98.2 1587 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 chap 98.1 1883 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chapter 97.2 5208 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 2405 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chapter 96.2 1953 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1929 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chapter 95.5 1706 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1739 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 1608 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1570 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chapter 93.2 1513 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1516 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 3970 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5110 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 2012 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3788 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 4079 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4959 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 3016 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3434 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 2069 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1925 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 4373 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3915 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 3488 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3986 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2835 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 2249 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 3777 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 3205 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 3286 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5246 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 3712 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 2706 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1899 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 2694 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 2665 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 2119 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5393 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1905 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5140 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3668 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 1617 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 3260 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3189 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3456 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3615 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3461 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3779 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3586 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7438 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 5854 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5697 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5739 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5741 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5671 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5593 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 5919 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 5726 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 5647 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 5733 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5281 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5264 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5156 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5065 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5171 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5008 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4573 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5033 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4967 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4876 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5131 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4540 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5081 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5052 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5037 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 5236 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5329 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5130 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5166 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5130 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5255 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5225 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5193 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5035 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5042 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5078 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4670 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4037 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 5149 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4167 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5033 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3220 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4200 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3817 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3900 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3544 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5082 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3694 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5016 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3889 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4815 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2902 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2894 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3142 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3837 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3290 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3167 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3328 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4453 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3204 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3421 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2952 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3216 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2816 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3382 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3507 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4658 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5129 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5048 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5635 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite