Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
729250
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
108.2 Chapter 108.2 5183 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.1 Chapter 108.1 3289 12/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.2 Chương 107.2 5054 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 2643 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.2 chap 106.2 5167 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 chap 106.1 2328 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.2 chap 105.2 1768 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 chap 105.1 4408 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chương 104.5 7118 15/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5251 17/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 5460 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 4931 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 5173 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5216 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.6 Chương 101.6 5260 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 chap 101.5 5159 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 5153 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 chap 100 5308 16/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 chap 99.2 5272 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 chap 99.1 5301 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 chap 98.2 5209 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 chap 98.1 4413 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chapter 97.2 5532 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5185 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chapter 96.2 4127 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3578 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chapter 95.5 5034 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 4517 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 4019 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5165 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chapter 93.2 5112 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3660 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 5333 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5442 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 5110 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5210 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 5543 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5451 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 5113 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5088 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 5132 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4370 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 5419 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5447 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 5182 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5193 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5265 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 4092 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5149 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 5007 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 5043 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5496 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 5149 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 4901 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5071 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 5080 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5034 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 4375 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5637 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 4489 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5518 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5152 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 4152 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download