Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
688511
local_library
140 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
107.2 Chương 107.2 2905 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.1 Chương 107.1 1295 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.2 chap 106.2 5095 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 chap 106.1 1719 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.2 chap 105.2 1286 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105.1 chap 105.1 1793 20/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.5 Chương 104.5 6592 15/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5127 17/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 5402 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 4514 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 5027 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5062 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.6 Chương 101.6 5148 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 chap 101.5 5103 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 5031 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 chap 100 5256 16/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 chap 99.2 5166 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 chap 99.1 5243 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 chap 98.2 4098 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 chap 98.1 4052 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chapter 97.2 5412 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5011 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chapter 96.2 3763 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3220 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chapter 95.5 4265 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3965 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 3671 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5117 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chapter 93.2 4870 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3221 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 5233 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5380 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 5062 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5164 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 5171 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5235 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 5045 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5020 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 5066 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3392 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 5273 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5407 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 5110 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5113 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5203 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 3742 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5109 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 4631 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 4725 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5438 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 5089 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 3687 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2978 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 4439 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 4583 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 3905 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5571 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 4061 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5082 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 3389 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 5114 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4853 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5028 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5102 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5146 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5057 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5028 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5024 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7692 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 6108 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5927 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5885 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5989 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5869 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5733 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 6203 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 6110 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 6039 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 6073 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5559 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5392 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5380 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5379 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5323 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5228 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5135 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5323 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5198 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5258 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5395 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5104 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5351 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5260 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5525 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 5692 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5645 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5430 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5626 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5376 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5641 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5427 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5465 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5339 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5264 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5284 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5107 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5098 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 5455 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5020 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5167 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4760 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5131 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5083 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5215 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4332 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5204 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4466 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5144 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5047 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5216 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3474 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3821 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4005 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4996 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4617 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4673 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4993 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5147 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4589 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4596 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3797 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5014 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4727 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4896 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5069 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5127 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5383 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5206 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5873 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite