Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 103 votes
visibility
371474
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
92.2 Chương 92.2 859 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1536 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 540 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2335 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 2344 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2383 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 1856 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2349 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 1047 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 981 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 3355 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2917 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 2495 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3051 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1725 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 1447 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2934 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 2509 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 1421 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3251 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2773 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 1879 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1053 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 1826 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1785 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 1308 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5267 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1158 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5046 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2905 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 890 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 2540 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2396 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2508 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2617 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2425 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2453 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7266 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 5704 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5541 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5591 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5609 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5503 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5461 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 5779 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 5598 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 5495 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 5585 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5171 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5130 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5024 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4588 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5053 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4124 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3611 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4224 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3961 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3964 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4986 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3576 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4602 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4279 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4275 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 4928 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4716 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4507 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4444 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4434 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5087 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3740 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4559 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4020 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4027 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3699 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3150 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3291 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 1503 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2998 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4358 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2574 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3502 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3121 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3174 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2821 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4623 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3056 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3676 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3121 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3898 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2293 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2271 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2513 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3145 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2670 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2527 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2642 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3626 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2622 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2601 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2339 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2568 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2168 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2701 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2735 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3755 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5027 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4315 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5377 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite