Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 132 votes
visibility
613633
local_library
134 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
104.5 Chương 104.5 4443 15/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4325 17/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chương 103.2 5150 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chương 103.1 2098 11/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102.5 Chương 102.5 3135 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3934 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.6 Chương 101.6 4599 11/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.5 chap 101.5 4949 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 chap 101 3444 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 chap 100 5070 16/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.2 chap 99.2 3808 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99.1 chap 99.1 5059 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 chap 98.2 3132 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 chap 98.1 2575 31/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chapter 97.2 5316 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 3137 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chapter 96.2 2734 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 2530 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chapter 95.5 3138 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3132 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 2766 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 3064 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chapter 93.2 2380 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 2212 12/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92.2 Chương 92.2 4994 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5222 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chương 91.2 3595 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5018 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 4826 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5123 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 4412 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4004 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 3131 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2740 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 5121 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5031 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 4535 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4866 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5035 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 2876 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5025 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 3740 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 3761 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5310 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 4650 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 3185 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 2441 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 3861 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3939 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 2943 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5457 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 3504 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5284 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4271 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 2587 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 5014 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3716 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4271 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3905 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5010 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4506 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4351 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4104 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7620 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 5916 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5811 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5821 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5905 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5795 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5661 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 6081 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 5872 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 5837 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 5881 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5443 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5342 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5316 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5225 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5265 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5102 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5023 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5167 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5056 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5054 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5189 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5002 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5199 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5108 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5287 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 5288 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5495 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5238 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5394 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5226 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5431 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5301 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5273 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5263 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5122 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5230 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5007 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5010 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 5327 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4552 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5087 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 4409 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5067 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5045 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5173 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 4033 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5150 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4126 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5110 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5011 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5184 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3256 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3617 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3787 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4751 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4398 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4416 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4762 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5121 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 4347 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4336 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3603 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4790 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4426 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4641 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5035 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5087 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5329 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5152 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5755 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite