Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 100 votes
visibility
357443
local_library
107 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
91 Chương 91 2021 21/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90.2 Chương 90.2 2186 20/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2183 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chương 89.2 1706 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2219 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chương 88.2 878 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 861 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87.2 Chương 87.2 3238 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2796 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 2350 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2914 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1640 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 1339 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2822 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 2400 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 1301 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3155 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2658 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 1788 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 955 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 1729 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1682 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 1189 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5251 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 1026 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5032 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2777 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 788 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 2451 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2308 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2241 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2417 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2509 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7242 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 5676 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5513 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5573 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5591 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5479 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5443 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 5765 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 5586 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 5481 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 5561 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5155 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5108 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4929 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4496 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5041 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 4015 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3518 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4121 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3808 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3867 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4900 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3468 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4511 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4178 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4185 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 4647 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4614 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4399 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4246 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4263 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5073 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3607 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4419 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3929 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3864 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3613 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3078 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3217 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 1240 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2891 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4264 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2486 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3387 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3022 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3073 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2706 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4452 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2988 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3606 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2974 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3630 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2221 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2149 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2434 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3041 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2594 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2449 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2574 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3407 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2544 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2436 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2244 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2410 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2089 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2621 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2572 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3586 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5017 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4162 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5361 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite