Otaku Sanctuary

Noragami

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing

Noragami

favorite 9 / 10
person 93 votes
visibility
329961
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Một vị thần trong mắt bạn là như thế nào? Có một ngôi đền lớn, dân chúng thờ phụng, sùng bái. Vị thần cao to, mặc áo tơ lụa, vương miện lấp lánh?! Không! Nhân vật chính trong Noragami là Yato, một vị thần vừa nghèo vừa nhọ, đến mỗi cái đền thờ cũng không có phải đi ở nhờ, giúp đỡ người khác bất cứ chuyện gì với giá chỉ 5 đồng, suốt ngày chỉ có mỗi bộ đồ thể dục mặc đi mặc lại, phải đi quảng cáo khắp nơi (kể cả trong toa lét) để có khách mà phục vụ. Yato nghèo tới nỗi thần pháp của hắn cũng bỏ đi vì chịu không nổi tên thần vừa bựa vừa nhọ này. Liệu cuộc đời của anh chàng đập chai lai thần này sẽ đi tới đâu. Hãy đón xem Noragami để dõi theo những tình huống vừa hài vừa quái, cộng thêm những màn giao đấu cũng không kém phần hấp dẫn và kịch tính nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
87.2 Chương 87.2 2695 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2383 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chương 86.2 1985 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2637 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 1332 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chương 84.2 1077 13/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2604 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 chap 83.5 2227 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.2 Chương 83.2 1122 17/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2855 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.5 Chapter 82.5 2449 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chapter 82.2 1630 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 788 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81.2 chap 81.2 1541 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1480 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.5 Chapter 80.5 1018 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Bờ vực 5227 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.5 Chapter 79.5 859 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chương 79.2 5006 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 2571 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.5 Chapter 78.5 607 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78.2 Chương 78.2 2221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2092 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2012 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2323 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2064 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 2026 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2077 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Đánh cược sinh mệnh 7208 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Đỉnh trời 5650 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5487 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Đường về nhà 5549 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 những gì thuộc về tôi 5565 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Thêm dầu vào lửa 5449 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Đếm ngày 5419 30/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Người tôi yêu 5739 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Hân hoan 5562 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Đánh, la hét và chao đảo 5453 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Cuộc nổi loạn 5525 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5127 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5088 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4789 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4344 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5019 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3838 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3394 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3974 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3604 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3652 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4670 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3255 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4335 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 4045 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 4027 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chương 45 4250 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 4419 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 4244 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4053 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4063 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5045 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3409 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4212 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3772 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3724 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3455 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2963 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3113 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 1025 13/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2754 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4117 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2387 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3095 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2898 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3005 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2601 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4152 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2873 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3481 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2844 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3364 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2117 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2023 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2313 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2887 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2484 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2347 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2464 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3261 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2395 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2335 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2167 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2208 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1943 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2530 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2481 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3481 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4963 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4018 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5325 08/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Noragami
Translator Name Unknown   -   Support/Inactive Team: Samurai Group
Category Manga
Author adachi toka
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite