Boku No Hero Academia

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing

Boku No Hero Academia

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
1447347
local_library
316 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…

Chap Title Total Views Date Added Action
315 Chương 315 5131 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 2019 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 5255 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 2607 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 2383 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 2182 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 2139 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 2056 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 1857 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 2061 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 5307 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 3846 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 5418 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 5033 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 4998 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 4877 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 chương 299 5015 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 5015 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 3442 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chương 296 5095 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 5190 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 5112 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 5076 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 5072 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 5019 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 5053 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 4866 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 5069 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 4924 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 4672 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 4249 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 4497 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 4703 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 3728 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 4470 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 4242 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 4075 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 5023 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 4745 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 2831 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 4783 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 3204 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 5050 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 5115 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 4875 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 5080 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 5096 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 5210 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 5071 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 5052 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 No. 265 3929 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 No. 264 5006 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 No. 263 (fix chapters) 5238 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 5088 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 5029 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 5134 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 4650 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 3766 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 5252 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5510 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 5150 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 5108 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 5158 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chap 252 5125 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chap 251 5331 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5458 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 5117 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 5005 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 4883 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 5096 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5194 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 5145 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5252 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 5221 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5220 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5278 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5498 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5206 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 5172 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 5298 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5177 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5252 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5192 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 5157 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 5300 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 5440 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 5022 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 5427 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5198 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226: Kẻ cuồng máu 5285 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 5204 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 No. 224 5249 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223: Con gián 5165 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 5336 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5310 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5306 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5336 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5516 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5630 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216: Khép lại ván đấu 5644 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5672 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5288 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5933 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5588 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5875 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210: Giấc mơ về One For All 5573 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5285 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5261 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5375 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5262 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205: Bước ngoặt 5227 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5192 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5248 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 5272 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 5260 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 5191 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 : Tùy cơ ứng biến 5591 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5387 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 5295 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5381 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 2218 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 5513 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 : Hồi ức 5572 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 : Gia đình Todoroki 5753 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 : Dabi - Hawks - Endeavor 5615 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5557 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 : Lý do để tiếp tục chiến đấu 5641 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 5558 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 5515 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 5503 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1299 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1221 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1214 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1201 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 1264 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1400 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 959 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 983 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 926 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 968 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 1033 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 887 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 933 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 940 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1133 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 1621 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 1278 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 5793 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chap 167 5344 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 chap 166 5280 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 5280 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5240 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 6086 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 5555 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 5571 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 5998 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 chap 159 5732 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 5624 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 5915 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 5751 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 5780 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 5770 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 5966 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 5835 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 5812 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 5945 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 5773 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5716 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 5726 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 5644 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 5555 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 5300 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 5256 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 5478 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5487 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5675 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 514 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 429 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 526 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5597 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5558 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 5418 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5385 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 5558 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 5485 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 5603 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 5449 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 5257 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 5272 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 5162 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 5201 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 5213 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5175 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 5180 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 5082 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5547 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 5367 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 5559 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5682 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4085 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 5615 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 5627 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5545 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5568 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5512 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5550 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 5490 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5532 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 5546 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 5513 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 5449 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 5492 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 5562 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 5584 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 5603 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5856 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5372 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5440 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5469 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5453 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5451 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5388 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5361 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5356 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5270 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5443 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5245 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5304 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5217 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5547 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5266 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 5024 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5169 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5152 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5164 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5183 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5410 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5292 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5322 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5353 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5271 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5099 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5092 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5107 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5094 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5099 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5387 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5214 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 4685 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5119 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5124 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5039 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5059 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5055 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5151 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5018 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5166 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4715 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4739 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4758 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5171 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5068 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4989 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5008 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4345 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4413 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5140 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4152 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3877 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3738 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3352 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3325 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3201 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3223 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3362 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3383 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3542 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2271 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2454 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2540 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2124 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2239 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2384 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2342 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2640 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2801 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3643 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3506 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2685 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2972 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3149 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3395 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2984 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2708 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3306 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2994 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3333 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2968 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2952 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2900 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3037 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3201 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3339 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3238 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3942 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3733 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4411 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4267 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4043 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4234 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4127 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3956 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4500 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5443 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite