Belfast (Azur lane)

Boku No Hero Academia

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing

Boku No Hero Academia

favorite 9 / 10
person 52 votes
visibility
1196130
local_library
276 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…

Chap Title Total Views Date Added Action
275 Chương 275 2471 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 1456 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 3293 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 3681 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 2839 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 3297 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 3595 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 4668 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 3664 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 3190 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 No. 265 2019 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 No. 264 3272 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 No. 263 (fix chapters) 4846 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 3871 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 3498 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 4114 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 3005 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 2134 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 5040 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5290 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 4502 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 4148 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 4530 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chap 252 4363 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chap 251 5101 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5214 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 4374 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 3551 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 3378 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 4165 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 4840 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 4439 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5056 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 4907 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 4816 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5008 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5312 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5022 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 4583 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 5110 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 4954 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5058 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5012 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 4753 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 5118 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 5248 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3871 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 5255 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5010 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226: Kẻ cuồng máu 5079 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 5018 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 No. 224 5061 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223: Con gián 4593 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 5094 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5108 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5074 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5106 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5266 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5384 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216: Khép lại ván đấu 5374 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5414 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5024 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5687 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5352 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5635 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210: Giấc mơ về One For All 5337 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5101 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5103 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5215 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5110 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205: Bước ngoặt 5083 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5054 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5074 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 5130 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 5128 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 4990 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 : Tùy cơ ứng biến 5441 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5247 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 5167 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5239 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 1293 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 5371 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 : Hồi ức 5426 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 : Gia đình Todoroki 5585 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 : Dabi - Hawks - Endeavor 5457 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5405 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 : Lý do để tiếp tục chiến đấu 5519 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 5498 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 5441 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 5437 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 823 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 759 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 693 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 671 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 768 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 736 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 509 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 549 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 486 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 532 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 526 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 479 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 531 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 546 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 663 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 1030 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 794 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 5709 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chap 167 5274 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 chap 166 5218 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 5222 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5184 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 5998 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 5489 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 5515 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 5926 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 chap 159 5660 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 5556 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 5857 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 5689 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 5716 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 5710 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 5902 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 5773 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 5764 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 5859 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 5731 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5660 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 5688 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 5592 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 5505 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 5256 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 5206 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 5434 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5441 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5623 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 200 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 130 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 259 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5561 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5524 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 5386 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5339 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 5526 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 5423 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 5543 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 5409 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 5215 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 5236 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 5124 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 5159 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 5165 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5107 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 5128 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 5040 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5505 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 5325 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 5497 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5636 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 3744 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 5565 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 5581 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5513 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5528 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5470 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5506 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 5450 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5492 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 5508 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 5469 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 5403 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 5452 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 5518 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 5514 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 5543 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5756 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5322 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5392 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5419 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5399 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5407 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5338 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5317 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5308 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5228 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5381 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5209 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5266 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5177 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5505 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5230 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 4727 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5117 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5116 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5120 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5145 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5340 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5244 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5286 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5293 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5231 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5065 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5060 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5073 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5042 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5057 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5327 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5152 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 4396 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5077 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5076 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 4856 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5021 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5005 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5099 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4733 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5130 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4446 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4480 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5131 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5040 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4678 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4795 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4095 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4088 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5100 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3900 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3568 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3499 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3031 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3083 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2885 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2968 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3130 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3121 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3169 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1991 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2151 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2290 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1876 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1994 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2131 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2093 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2401 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2562 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3418 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3184 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2419 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2617 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2882 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3093 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2653 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2399 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2927 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2745 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3064 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2617 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2763 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2654 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2758 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2944 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3025 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2831 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3077 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3600 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3440 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3214 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4023 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3872 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3598 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3832 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3793 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3620 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4081 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5341 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite