Boku No Hero Academia

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing

Boku No Hero Academia

favorite 9 / 10
person 55 votes
visibility
1279878
local_library
293 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…

Chap Title Total Views Date Added Action
292 Chương 292 2834 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 3089 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 3548 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 3270 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 4004 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 3561 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 3454 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 3062 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 3368 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 3626 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 2787 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 3404 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 3097 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 3249 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 4345 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 4018 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 2077 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 3662 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 2152 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 4095 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 4476 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 3492 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 4047 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 4352 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 5046 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 4210 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 3870 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 No. 265 2555 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 No. 264 3729 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 No. 263 (fix chapters) 5070 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 4344 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 3893 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 4478 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 3343 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 2536 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 5084 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5348 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 4913 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 4610 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 4984 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chap 252 4723 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chap 251 5159 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5280 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 4669 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 3877 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 3727 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 4455 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5034 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 4777 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5094 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 5061 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5034 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5108 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5356 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5068 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 5008 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 5148 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5037 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5100 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5052 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 5009 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 5150 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 5286 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4077 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 5291 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5054 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226: Kẻ cuồng máu 5121 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 5054 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 No. 224 5097 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223: Con gián 4875 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 5136 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5142 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5112 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5146 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5318 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5426 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216: Khép lại ván đấu 5414 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5456 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5070 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5729 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5398 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5687 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210: Giấc mơ về One For All 5393 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5135 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5135 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5245 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5150 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205: Bước ngoặt 5117 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5094 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5110 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 5166 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 5164 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 5047 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 : Tùy cơ ứng biến 5487 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5283 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 5203 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5293 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 1564 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 5417 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 : Hồi ức 5472 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 : Gia đình Todoroki 5659 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 : Dabi - Hawks - Endeavor 5511 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5455 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 : Lý do để tiếp tục chiến đấu 5559 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 5514 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 5455 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 5453 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 908 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 903 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 838 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 840 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 900 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 890 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 681 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 705 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 631 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 668 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 680 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 589 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 637 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 656 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 797 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 1209 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 973 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 5737 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chap 167 5302 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 chap 166 5240 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 5242 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5198 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 6012 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 5513 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 5527 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 5952 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 chap 159 5684 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 5580 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 5879 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 5715 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 5740 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 5734 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 5924 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 5789 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 5782 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 5877 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 5743 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5680 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 5700 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 5614 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 5527 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 5272 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 5224 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 5446 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5459 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5633 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 301 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 217 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 335 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5571 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5534 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 5394 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5355 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 5534 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 5433 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 5553 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 5425 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 5231 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 5244 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 5130 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 5169 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 5181 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5121 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 5142 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 5054 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5515 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 5339 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 5517 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5654 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 3846 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 5573 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 5597 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5521 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5540 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5484 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5520 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 5462 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 5516 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 5481 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 5417 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 5464 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 5532 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 5536 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 5559 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5782 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5338 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5408 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5437 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5417 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5425 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5358 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5335 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5328 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5242 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5403 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5223 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5280 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5193 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5523 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5240 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 4852 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5133 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5128 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5140 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5159 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5362 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5262 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5302 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5315 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5247 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5081 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5074 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5089 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5060 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5077 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5351 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5170 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 4506 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5095 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5100 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 4978 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5033 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5021 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5115 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4854 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5142 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4557 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4543 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5141 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5048 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4737 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4872 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4170 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4151 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5116 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3971 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3632 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3564 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3085 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3133 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2946 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3027 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3190 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3183 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3208 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2041 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2221 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2353 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1925 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2049 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2181 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2163 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2452 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2598 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3464 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3239 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2459 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2685 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2931 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3161 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2710 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2455 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3070 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2816 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3163 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2668 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2790 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2703 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2812 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3018 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3123 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2934 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3190 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3701 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3506 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3297 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4090 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3984 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3708 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3970 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3892 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3734 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4165 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5379 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite