Boku No Hero Academia

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing

Boku No Hero Academia

favorite 9 / 10
person 55 votes
visibility
1341782
local_library
303 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…

Chap Title Total Views Date Added Action
302 Chương 302 2416 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 2842 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 2901 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 chương 299 3516 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 3751 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 2072 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chương 296 4548 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 5036 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 4664 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 4410 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 4493 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 4016 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 4360 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 4027 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 4621 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 4001 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 3902 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 3513 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 3768 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 4028 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 3112 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 3771 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 3530 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 3514 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 4555 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 4241 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 2276 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 3980 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 2404 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 4389 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 4801 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 3863 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 4434 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 4682 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 5086 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 4534 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 4197 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 No. 265 2859 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 No. 264 4017 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 No. 263 (fix chapters) 5108 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 4623 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 4206 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 4854 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 3594 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 2802 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 5118 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5388 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 5032 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 4879 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 5034 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chap 252 5003 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chap 251 5199 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5320 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 4924 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 4125 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 4002 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 4732 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5066 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 4998 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5126 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 5091 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5060 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5144 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5380 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5094 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 5038 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 5174 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5067 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5130 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5080 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 5039 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 5180 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 5316 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4277 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 5317 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5082 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226: Kẻ cuồng máu 5151 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 5080 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 No. 224 5129 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223: Con gián 5033 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 5176 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5172 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5156 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5182 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5352 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5458 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216: Khép lại ván đấu 5458 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5490 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5104 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5767 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5432 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5729 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210: Giấc mơ về One For All 5419 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5167 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5165 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5273 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5176 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205: Bước ngoặt 5147 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5122 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5138 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 5200 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 5194 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 5085 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 : Tùy cơ ứng biến 5517 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5309 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 5231 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5321 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 1793 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 5453 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 : Hồi ức 5512 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 : Gia đình Todoroki 5697 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 : Dabi - Hawks - Endeavor 5543 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5487 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 : Lý do để tiếp tục chiến đấu 5589 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 5530 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 5471 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 5469 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1041 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1011 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 948 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 946 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 1000 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1031 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 768 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 799 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 716 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 751 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 809 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 667 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 708 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 760 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 882 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 1316 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 1078 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 5755 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chap 167 5318 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 chap 166 5250 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 5252 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5210 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 6036 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 5525 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 5541 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 5966 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 chap 159 5700 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 5598 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 5893 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 5727 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 5752 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 5744 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 5934 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 5801 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 5792 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 5895 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 5751 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5688 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 5706 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 5622 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 5535 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 5278 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 5230 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 5452 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5465 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 5641 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 336 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 252 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 367 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5577 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5542 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 5402 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5365 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 5540 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 5449 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 5563 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 5431 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 5237 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 5250 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 5142 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 5179 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 5189 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5129 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 5152 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 5062 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5523 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 5347 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 5527 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5664 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 3916 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 5583 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 5605 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5529 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5550 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5492 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5528 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 5470 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5512 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 5526 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 5491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 5427 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 5472 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 5542 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 5548 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 5569 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5798 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5352 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5422 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5453 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5431 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5437 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5372 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5347 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5342 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5254 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5425 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5233 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5290 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5205 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5535 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5254 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 4961 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5147 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5138 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5150 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5169 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5378 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5272 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5310 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5329 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5257 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5089 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5082 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5097 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5072 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5085 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5363 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5184 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 4586 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5105 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5110 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5013 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5041 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5033 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5125 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4908 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5150 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4591 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4625 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4608 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5151 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5056 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4808 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4943 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4252 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4232 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5126 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 4022 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3733 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3621 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3147 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3193 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3011 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 3085 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3247 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3245 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3290 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2100 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2287 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2413 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1985 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2114 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2251 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2222 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2517 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2657 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3313 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2525 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2749 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2996 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3232 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2791 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2522 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3150 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2876 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3232 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2752 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2853 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2798 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2879 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3084 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3186 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3027 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3283 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3782 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3576 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3380 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4182 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4052 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3818 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4051 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3981 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3815 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4253 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5407 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite