Boku No Hero Academia

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing

Boku No Hero Academia

favorite 9 / 10
person 72 votes
visibility
2019304
local_library
369 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
368 Chương 368 5476 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 5827 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 5823 20/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 6050 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 5680 29/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 5993 22/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 6039 10/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 6720 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 6600 27/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 6246 19/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 6109 05/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 6240 27/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 5838 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 5922 08/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 6258 30/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 6028 24/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 6188 17/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 6322 28/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 6413 18/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 6662 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chapter 348 6614 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chapter 347 6483 16/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 6764 03/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chapter 345 6298 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chapter 344 6121 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 6124 16/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 6174 06/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chapter 341 6374 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chapter 340 5623 23/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chapter 339 6694 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chapter 338 6916 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chapter 337 6571 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chapter 336 6315 07/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 6373 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 6360 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 5719 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 5502 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 5441 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 5642 28/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chuong 329 6732 12/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chuong 328 6504 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 6438 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 6966 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 6323 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 6301 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 6562 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 6033 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321.5 Chương 321.5 5826 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 6176 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 7329 15/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 6895 04/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 6786 22/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 6580 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 6671 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 5546 09/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 6277 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 5559 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 5510 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 5714 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 5696 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 5481 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 5477 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 5675 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 6175 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 5638 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 6294 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 5847 28/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 5663 22/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 5794 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 chương 299 5629 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 5545 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 5541 04/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chương 296 5631 05/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 5732 30/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 5910 14/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 5732 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 5668 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 Chương 291 5581 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 5621 11/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 5506 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 5673 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 5513 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 5484 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 5443 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 5599 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 5449 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 5367 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 5717 28/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 5410 21/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 5464 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 5455 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 5566 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 5148 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 5439 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 5271 16/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 5654 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 5783 22/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 5543 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 5618 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 5612 29/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 5860 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 5563 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 5626 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 No. 265 5334 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 No. 264 5620 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 No. 263 (fix chapters) 5738 10/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 5954 29/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 5527 16/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 5750 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chương 259 5563 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 5753 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 5742 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 6090 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 5594 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 5524 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 5564 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 chap 252 5471 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 chap 251 5739 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 6188 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 5385 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 5529 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 5460 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 5374 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5492 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 5411 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5536 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 5809 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5648 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5702 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5912 18/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5586 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chương 237 5470 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 5596 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 5507 16/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 5636 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5556 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 5449 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 5608 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 5828 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 5302 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 5813 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5552 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chap 226: Kẻ cuồng máu 5647 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chương 225 5574 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 No. 224 5481 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chap 223: Con gián 5431 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 5814 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5586 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5808 18/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5800 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5944 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5892 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chap 216: Khép lại ván đấu 5918 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 6200 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5580 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6491 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chương 212 5908 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 6239 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chap 210: Giấc mơ về One For All 5851 15/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5475 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5507 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5761 23/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5572 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205: Bước ngoặt 5565 12/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5548 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5430 28/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 chap 202 5488 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 chap 201 5504 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 chap 200 5425 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chap 199 : Tùy cơ ứng biến 5839 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5591 16/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 chap 197 5487 07/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5611 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3592 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chap 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 5707 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chap 193 : Hồi ức 5750 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 : Gia đình Todoroki 5943 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 : Dabi - Hawks - Endeavor 5825 23/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5783 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189 : Lý do để tiếp tục chiến đấu 5869 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188 5796 24/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187 5819 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186 5687 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 2536 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 2457 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3816 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 2486 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 2551 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 2868 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 2233 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 2171 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2541 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 2026 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 3149 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 3445 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 2175 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 2780 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2756 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 2893 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 2599 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 chap 168 5971 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 chap 167 5520 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 chap 166 5440 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 chap 165 5446 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 chap 164 5392 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 chap 163 6380 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 chap 162 5711 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 chap 161 5715 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 chap 160 6240 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 chap 159 5928 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 chap 158 5810 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 chap 157 6215 04/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 chap 156 5967 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 chap 155 5946 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 chap 154 5956 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 chap 153 6148 28/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 chap 152 6055 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 chap 151 5996 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 chap 150 6267 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chap 149 5907 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5944 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 chap 147 5990 21/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 chap 146 5832 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 chap 145 5707 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 chap 144 5570 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 chap 143 5412 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 5622 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 5693 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 6087 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1883 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 2126 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1939 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 5763 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 5726 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 5576 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5635 27/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 5774 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 5667 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 5877 30/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 5599 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 5725 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 5442 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 5356 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 5533 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 5373 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 5493 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 5404 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 5272 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 5729 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 5655 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 5741 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 5858 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5170 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 5807 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 5805 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 5769 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5888 23/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 5682 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 5724 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 5886 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5684 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 5796 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 5761 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 5845 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 5644 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 5736 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 5770 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 5951 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 6066 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5612 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5612 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5801 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 5723 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5607 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5552 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 5559 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 5546 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 5672 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 5917 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 5477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 5772 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 5363 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 5797 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 5434 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.5 Chap 84.5 5204 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 5359 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 5310 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 5330 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 5341 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 5674 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 5438 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 5488 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 5725 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 5431 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5369 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 5304 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 5359 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5482 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5277 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5755 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5408 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 5250 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 5521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5662 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5307 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 5395 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 5245 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5361 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5342 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5580 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 5294 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 5147 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5214 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5349 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5452 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5187 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5322 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5275 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5125 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5494 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5136 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5400 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5236 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5122 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5026 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5030 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5106 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4535 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4657 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5151 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4796 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4169 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5034 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3557 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4789 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4120 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 4799 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 4491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5126 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5078 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5037 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4735 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5113 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5096 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5112 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5178 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4845 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5327 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4558 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5202 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4990 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4781 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4147 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 4536 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5037 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5120 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5252 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5227 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5287 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5144 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5051 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5143 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5239 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5148 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5097 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5132 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5119 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5182 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5999 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
My Hero Academia
Translator Name truyenqq
Category Manga
Author horikoshi kouhei
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler
<