Clover

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done

Clover

favorite 10 / 10
person 123 votes
visibility
111953
local_library
187 Chaps

Genres

Summary

Ba người bạn thời thơ ấu gặp lại nhau ở trường trung học. Hayato điên, Kenji bự con – không làm hại đến cả con ruồi, và Tomoki tự kỷ là những nhân vật chính của bộ manga chiến đấu này.

Chap Title Total Views Date Added Action
193 Chap 193: Hanayama vs Inozuka 308 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192: Không thể tin được! 80 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191: Jet Kong, lên nào! 500 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190: Bọn tớ tới rồi! 191 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189: Họ đang ở đâu? 367 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188: Kenji, Mei và Inozuka 261 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187: Kenji, mau lên! 349 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186: Xin lỗi 512 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185: Hiểu lầm 469 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184: Hạnh phúc nhé 174 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 539 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 238 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 559 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180: Nhịp đập tình yêu 677 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179: Inozuka Mamoru 406 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178: Du học sinh trở về 562 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177: Maki và Yahara - Kết cục 981 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176: Maki vs Yahara, quyết đấu! 482 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 507 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 340 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 479 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 223 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 303 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 418 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 293 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 276 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 308 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 324 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 290 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 367 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 416 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 457 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 296 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 316 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 239 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 285 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 267 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 186 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 164 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1173 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 459 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 997 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1662 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 720 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 529 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 499 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 604 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 591 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 543 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 633 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 590 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 508 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 451 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 535 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 562 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 463 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 517 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 523 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 630 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 906 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 508 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 639 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 483 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 686 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 592 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 679 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 511 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 482 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 470 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 617 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 596 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 518 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 674 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 658 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 928 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 775 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 484 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 523 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 475 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 454 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 517 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 478 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 534 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 486 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 473 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 554 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 653 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 507 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 500 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 545 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 529 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 543 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 638 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 528 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 544 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 499 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 520 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 517 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 537 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 577 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 482 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 498 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 584 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 487 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 581 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 483 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 672 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 487 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 476 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 515 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 472 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 471 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 534 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 610 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 541 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 549 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 561 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 556 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 590 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 573 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 532 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 527 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 658 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 509 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 601 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 516 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 501 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 480 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 627 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 527 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 559 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 571 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 553 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 536 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 512 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 669 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 689 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 706 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 646 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 180 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 548 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 558 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 582 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 604 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 601 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 618 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 182 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 653 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 655 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 587 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 763 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 573 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 561 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 632 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 610 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 485 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 775 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 622 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 859 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 820 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 659 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 714 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1056 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 838 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 891 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 740 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 975 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1107 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1134 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 603 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1271 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 592 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1860 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1335 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1963 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1230 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1958 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3527 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite