Clover

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done

Clover

favorite 10 / 10
person 123 votes
visibility
105949
local_library
185 Chaps

Genres

Summary

Ba người bạn thời thơ ấu gặp lại nhau ở trường trung học. Hayato điên, Kenji bự con – không làm hại đến cả con ruồi, và Tomoki tự kỷ là những nhân vật chính của bộ manga chiến đấu này.

Chap Title Total Views Date Added Action
191 Chap 191: Jet Kong, lên nào! 427 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190: Bọn tớ tới rồi! 164 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189: Họ đang ở đâu? 348 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188: Kenji, Mei và Inozuka 218 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187: Kenji, mau lên! 320 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186: Xin lỗi 438 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185: Hiểu lầm 449 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184: Hạnh phúc nhé 161 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 519 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 223 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 530 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180: Nhịp đập tình yêu 661 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179: Inozuka Mamoru 392 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178: Du học sinh trở về 550 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177: Maki và Yahara - Kết cục 967 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176: Maki vs Yahara, quyết đấu! 463 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 481 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 329 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 468 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 187 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 286 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 402 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 279 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 263 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 289 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 305 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 272 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 347 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 383 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 437 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 265 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 301 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 226 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 271 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 250 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 152 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 144 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1173 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 448 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 964 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1650 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 701 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 465 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 471 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 515 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 486 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 586 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 577 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 474 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 526 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 524 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 576 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 461 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 435 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 515 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 546 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 452 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 506 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 512 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 614 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 809 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 495 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 625 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 674 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 576 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 661 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 495 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 469 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 459 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 604 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 582 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 499 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 663 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 604 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 915 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 761 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 485 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 511 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 464 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 443 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 475 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 504 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 460 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 520 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 466 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 456 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 534 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 616 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 487 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 486 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 533 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 509 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 504 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 532 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 627 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 499 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 533 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 484 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 504 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 517 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 559 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 505 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 483 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 567 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 469 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 570 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 652 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 457 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 461 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 455 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 523 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 592 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 536 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 488 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 528 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 555 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 538 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 485 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 594 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 478 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 568 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 503 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 484 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 442 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 602 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 493 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 532 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 539 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 502 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 485 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 656 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 675 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 686 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 627 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 180 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 529 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 541 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 571 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 571 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 554 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 586 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 170 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 574 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 604 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 544 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 610 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 539 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 533 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 600 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 572 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 466 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 758 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 575 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 832 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 792 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 613 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 646 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 994 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 795 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 829 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 701 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 915 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1039 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1075 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 561 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1220 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 548 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1714 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1179 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1770 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1085 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1800 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3246 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite