Clover

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done

Clover

favorite 10 / 10
person 123 votes
visibility
102763
local_library
185 Chaps

Genres

Summary

Ba người bạn thời thơ ấu gặp lại nhau ở trường trung học. Hayato điên, Kenji bự con – không làm hại đến cả con ruồi, và Tomoki tự kỷ là những nhân vật chính của bộ manga chiến đấu này.

Chap Title Total Views Date Added Action
191 Chap 191: Jet Kong, lên nào! 416 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chap 190: Bọn tớ tới rồi! 164 26/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chap 189: Họ đang ở đâu? 348 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chap 188: Kenji, Mei và Inozuka 218 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chap 187: Kenji, mau lên! 320 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chap 186: Xin lỗi 405 12/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185: Hiểu lầm 449 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chap 184: Hạnh phúc nhé 161 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 519 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 223 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 530 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chap 180: Nhịp đập tình yêu 661 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chap 179: Inozuka Mamoru 392 07/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chap 178: Du học sinh trở về 550 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chap 177: Maki và Yahara - Kết cục 967 26/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chap 176: Maki vs Yahara, quyết đấu! 463 23/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 465 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 316 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 423 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 170 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 274 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 342 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 264 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 220 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 252 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 289 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 237 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 297 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 365 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 392 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 245 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 254 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 167 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 254 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 217 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 136 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 128 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 1161 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 419 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 952 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1627 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 683 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 445 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 462 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 460 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 496 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 470 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 574 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 557 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 458 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 507 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chap 140 512 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chap 139 556 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chap 138 475 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chap 137 450 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 420 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 504 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chap 134 528 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 440 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chap 132 492 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chap 131 496 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 602 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 779 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chap 128 482 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chap 127 606 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chap 126 442 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chap 125 662 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chap 124 556 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chap 123 646 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chap 122 479 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chap 121 455 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chap 120 445 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chap 119 589 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chap 118 564 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chap 117 482 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chap 116 649 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chap 115 553 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chap 114 898 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chap 113 743 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 472 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chap 111 454 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chap 109 445 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 423 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chap 107 457 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chap 106 493 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chap 105 446 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chap 104 507 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chap 103 450 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chap 102 438 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chap 101 519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 602 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 473 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 468 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 521 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 497 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 488 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 615 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 483 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chap 91 515 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 467 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 486 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 484 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 503 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 544 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 457 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 466 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 550 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 456 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 551 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 448 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 634 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 448 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 446 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 485 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 448 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 436 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 510 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 573 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 505 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 510 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 541 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 524 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 470 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 472 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 579 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 460 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 555 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 472 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 430 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 590 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 475 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 519 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 501 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 489 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 471 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 644 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 625 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 636 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 607 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 166 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 509 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 511 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 560 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 555 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 535 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 574 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 152 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 561 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 587 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 531 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 596 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 522 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 513 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 580 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 554 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 454 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 740 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 563 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 812 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 777 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 598 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 631 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 978 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 781 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 816 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 683 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 903 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1013 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1057 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 549 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1190 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 528 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1685 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1164 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1755 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1060 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1781 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3232 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Clover
Translator Name Deathplace Team
Category Manga
Author tetsuhiro hirakawa
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite