Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
479372
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chap 44 6661 03/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6822 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6551 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6816 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7222 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 7326 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7416 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7415 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 7132 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 7641 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 6791 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6947 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7574 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8724 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7482 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 7351 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 6501 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6584 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7347 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 6700 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 7372 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6927 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6800 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 7883 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 9720 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8216 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 10063 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10475 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 11296 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11102 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 10814 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 9945 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 11492 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 8173 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 10063 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10269 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 11168 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 10718 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 10293 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10689 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11757 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 10261 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 11124 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 11240 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 11409 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 11035 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 11737 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11476 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11553 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12239 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12620 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16440 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite