Otaku Sanctuary

Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 106 votes
visibility
245294
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

Chap Title Total Views Date Added Action
24.2 Chap 24.2 5717 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 7412 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5876 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8065 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8351 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 9106 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 8830 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8484 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7935 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 9388 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 6199 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 7919 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7867 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8212 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8356 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8187 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8475 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9195 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 8231 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8654 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8566 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8625 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8513 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9131 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8992 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9117 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9331 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9980 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12580 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite