Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
467688
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chap 44 6003 03/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6580 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6291 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6306 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7038 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 7176 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7132 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7239 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6918 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 7509 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 6451 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6429 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7328 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8350 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7216 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 7243 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 6391 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6462 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7213 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 6460 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 7198 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6799 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6674 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 7705 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 9478 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8064 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 9943 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10331 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 11172 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10958 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 10666 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 9821 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 11362 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 8047 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9921 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10139 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10764 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 10548 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 10043 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10537 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11349 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 10125 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 10968 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10792 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 11203 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10855 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 11419 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11112 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11391 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12085 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12480 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16004 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite