Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 117 votes
visibility
292315
local_library
37 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

Chap Title Total Views Date Added Action
30.2 Chương 30.2 5525 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 3843 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3873 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5535 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 4912 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 5700 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5127 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5092 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 6175 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 7736 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6214 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8345 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8607 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 9344 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 9074 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8720 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 8163 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 9610 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 6421 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8137 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8131 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8452 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8564 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8397 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8689 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9417 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 8445 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8888 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8796 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8859 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8767 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9385 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9246 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9365 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9585 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10250 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12926 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite