Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
474692
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chap 44 6529 03/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6764 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6499 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6616 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 7158 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 7282 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7352 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7353 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 7094 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 7611 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 6539 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6521 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7414 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8662 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7304 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 7323 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 6471 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6552 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7317 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 6672 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 7290 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6899 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6762 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 7817 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 9574 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8176 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 10025 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10433 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 11258 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 11050 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 10754 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 9907 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 11450 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 8135 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 10015 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10225 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10862 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 10650 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 10255 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10643 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11697 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 10199 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 11062 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10882 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 11367 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10945 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 11521 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11214 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11509 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12193 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12572 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16318 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite