Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 123 votes
visibility
311606
local_library
39 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 5358 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5718 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 5835 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 5041 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5030 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5695 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 5138 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 5840 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5271 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5244 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 6327 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 7886 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6358 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8487 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8753 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 9496 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 9234 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8858 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 8307 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 9744 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 6565 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 8283 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8301 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8586 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8698 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8535 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8815 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9557 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 8577 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9036 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8944 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 9003 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8917 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 9545 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9402 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9571 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9859 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10532 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13260 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite