Isekai Yakkyoku

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
Year Released 2016

Isekai Yakkyoku

favorite 9 / 10
person 145 votes
visibility
456929
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Một dược sĩ tận tụy vì muốn tạo ra loại thuốc chữa trĩ bệnh ung thư vì cái chết của em gái. Nhưng anh đã chết do kiệt sức và đầu thai ở một thế giới khác. bộ Manga được vẽ theo bộ novel nổi tiếng cùng tên

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
43 Chap 43 6154 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6051 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6180 04/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 chap 40 6910 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 7058 10/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7026 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 7145 22/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6780 31/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.2 Chương 35.2 7435 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.1 Chương 35.1 6385 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6357 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7176 16/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 8126 31/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 7160 02/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 7191 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 6335 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6412 12/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7151 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.2 Chap 27.2 6398 19/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.1 Chương 27.1 7144 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6749 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6546 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.2 Chap 24.2 7653 17/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.1 Chapter 24.1 9430 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7998 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 9883 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 10245 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 11108 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 10890 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 10606 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 9743 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.3 Chapter 17.3 11276 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chapter 17.2 7985 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 9853 03/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 10073 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 10698 07/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 10482 15/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9979 28/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 10475 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 11283 18/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 10061 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 10902 22/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 10684 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 10983 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 10791 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 11353 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11046 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11327 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12021 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 12384 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15848 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
異世界薬局 ; Different World Pharmacy ; 이세계 약국 ; Parallel World Pharmacy
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author takayama liz
Artist koya hijiri
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite