Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
489086
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 3340 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 3566 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 2279 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2559 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1602 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 2158 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 535 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2611 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3627 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3628 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 2926 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 4100 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3074 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2733 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5060 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3368 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3711 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4356 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5055 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3345 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2234 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2190 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2338 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2311 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2188 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1467 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4304 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1790 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 410 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1812 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1642 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1670 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2028 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 657 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2384 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2167 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5215 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1747 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1478 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2184 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2921 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2252 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1946 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1935 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1973 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1721 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1869 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1829 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1936 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1679 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1801 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1763 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1792 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1606 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1845 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2111 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2950 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2463 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2096 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2127 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2049 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2161 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2320 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2095 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2268 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2321 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2104 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2165 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2167 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2068 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2352 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2088 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2167 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2323 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2236 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2331 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2268 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2403 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2260 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2253 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2412 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2305 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2571 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2345 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2448 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2718 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2286 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2289 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2326 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2406 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2384 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2535 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2595 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2625 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2581 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2399 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2602 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2363 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3414 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2560 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2748 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2370 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2396 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2473 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2290 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2484 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2641 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2448 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2648 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2709 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2407 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2578 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2429 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2501 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2449 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2513 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2515 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2642 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2690 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2647 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2652 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2717 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2814 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2697 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2958 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2763 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2836 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2852 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2970 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2963 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3180 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 3217 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3319 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3527 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3258 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3344 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3569 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 3397 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3326 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3458 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3401 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3372 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3416 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3266 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3316 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3218 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3253 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3538 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3431 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3637 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3776 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3612 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3489 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3458 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3715 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3417 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3454 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3721 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3769 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3952 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3810 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3818 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3846 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4008 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4339 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4425 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4163 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4416 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4960 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5039 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5038 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5424 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5596 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6571 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite