Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
424435
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 2661 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 1372 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 879 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2004 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1349 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 1911 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 276 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2369 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3409 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3390 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 1641 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3846 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2863 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2572 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5000 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3205 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3311 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3878 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4941 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3120 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2023 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1980 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2117 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2119 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2023 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1278 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4104 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1354 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 213 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1533 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1435 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1454 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1810 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 461 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2153 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1974 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5191 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1491 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1271 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1981 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2705 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1795 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1729 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1707 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1623 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1437 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1619 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1585 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1698 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1439 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1382 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1545 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1572 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1347 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1546 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1812 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2217 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2194 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1813 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1883 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1807 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1907 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2059 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1829 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1979 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2017 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1852 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1911 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1948 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1862 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2118 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1832 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1936 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2120 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2035 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2080 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1988 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2137 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2001 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2019 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2194 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2062 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2344 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2123 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2042 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2064 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2024 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2098 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2171 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2132 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2292 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2360 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2365 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2334 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2167 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2340 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2119 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 2156 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2312 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2494 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2114 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2145 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2241 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2078 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2213 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2386 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2207 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2419 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2477 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2154 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2337 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2206 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2262 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2200 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2264 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2266 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2378 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2264 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2295 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2294 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2354 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2389 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2306 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2549 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2387 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2452 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2481 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2585 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2524 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2802 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 2826 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 2893 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3104 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2831 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2912 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3079 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2895 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2861 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2927 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 2889 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2914 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2971 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2793 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2842 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2734 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2807 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2982 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2906 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3085 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3186 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3042 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2925 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2865 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3104 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2857 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2842 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3124 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3165 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3231 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3167 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3162 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3234 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3341 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3612 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3730 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3450 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 3675 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4074 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4344 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 4328 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5080 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5294 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5893 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite