Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
502985
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 3518 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 3868 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 2411 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2615 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1660 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 2202 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 583 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2640 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3689 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3672 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 3028 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 4128 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3114 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2799 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5066 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3368 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3761 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4401 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5059 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3381 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2273 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2240 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2368 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2325 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2283 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1537 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4365 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1917 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 538 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1893 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1695 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1720 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2092 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 709 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2399 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2231 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5225 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1758 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1518 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2238 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3008 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2284 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1995 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1974 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2015 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1772 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1934 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1845 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1969 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1749 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1840 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1857 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1857 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1680 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1874 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2154 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3011 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2522 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2178 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2159 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2098 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2208 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2404 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2132 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2319 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2376 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2153 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2205 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2208 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2158 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2413 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2129 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2228 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2395 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2331 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2407 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2316 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2497 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2298 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2317 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2443 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2356 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2610 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2394 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2505 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2799 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2393 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2355 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2385 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2485 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2457 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2653 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2692 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2749 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2657 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2481 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2693 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2458 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3478 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2653 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2836 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2494 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2491 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2573 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2376 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2530 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2729 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2538 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2729 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2804 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2501 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2682 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2512 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2597 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2522 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2631 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2609 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2715 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2820 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2740 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2772 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2819 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2917 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2755 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 3045 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2923 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2954 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2993 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 3118 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 3070 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3264 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 3342 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3460 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3663 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3364 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3439 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3673 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 3532 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3413 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3503 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3501 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3508 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3532 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3384 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3416 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3329 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3341 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3650 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3532 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3730 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3923 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3682 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3598 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3583 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3822 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3545 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3577 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3850 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3921 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 4089 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3929 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3953 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3994 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4150 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4454 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4548 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4265 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4540 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5025 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5055 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5054 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5458 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5662 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6685 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite