Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
473494
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 3234 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 2708 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 1204 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2491 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1556 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 2112 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 488 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2572 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3599 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3581 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 1848 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 4073 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3045 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2713 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5054 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3349 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3698 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4307 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5049 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3290 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2180 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2142 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2291 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2277 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2172 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1450 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4253 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1700 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 369 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1775 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1608 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1633 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1999 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 628 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2338 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2137 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5211 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1696 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1456 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2120 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2894 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2209 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1880 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1862 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1905 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1616 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1786 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1755 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1872 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1625 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1742 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1714 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1722 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1546 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1777 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2047 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2888 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2401 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2031 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2065 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1990 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2106 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2250 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2010 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2166 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2247 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2019 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2116 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2107 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2007 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2286 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2016 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2097 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2266 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2176 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2268 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2205 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2336 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2205 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2191 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2357 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2251 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2516 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2296 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2365 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2657 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2222 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2198 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2265 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2351 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2300 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2463 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2518 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2542 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2499 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2337 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2513 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2293 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3326 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2483 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2674 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2275 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2322 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2393 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2216 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2393 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2570 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2380 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2570 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2641 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2326 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2501 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2367 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2426 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2376 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2445 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2446 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2535 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2557 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2541 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2542 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2614 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2691 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2581 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2849 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2658 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2733 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2752 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2882 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2869 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3084 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 3133 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3229 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3456 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3165 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3257 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3468 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 3299 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3237 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3351 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3276 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3284 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3321 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3158 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3222 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3115 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3171 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3440 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3332 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3524 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3680 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3503 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3380 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3356 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3588 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 3322 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3324 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3601 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3646 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3818 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3711 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3687 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3738 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3858 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4206 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4319 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4049 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4258 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4786 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5021 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5020 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5388 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5550 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 6479 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite