Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
433487
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 2724 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 1610 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 919 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2020 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1349 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 1929 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 295 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2388 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3440 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3424 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 1663 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3874 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2896 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2598 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5006 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3240 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3344 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3906 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4970 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3152 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2057 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2008 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2153 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2155 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2054 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1308 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4127 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1434 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 228 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1586 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1484 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1492 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1859 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 492 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2206 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2017 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5197 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1560 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1340 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2027 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2753 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1857 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1775 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1752 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1664 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1482 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1662 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1630 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1742 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1485 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1449 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1596 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1583 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1373 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1589 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1864 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2252 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2246 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1850 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1929 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1844 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1953 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2095 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1861 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2023 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2070 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1898 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1977 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1985 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1898 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2163 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1895 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1974 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2162 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2078 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2133 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2039 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2045 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2067 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2245 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2112 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2386 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2169 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2237 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2085 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2097 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2076 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2153 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2229 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2179 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2332 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2403 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2398 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2376 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2198 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2383 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2160 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 2199 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2360 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2544 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2164 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2198 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2273 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2107 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2258 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2438 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2261 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2466 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2517 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2197 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2384 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2249 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2312 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2245 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2316 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2315 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2431 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2307 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2334 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2334 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2397 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2437 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2385 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2595 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2428 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2502 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2520 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2627 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2600 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2849 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 2874 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 2937 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3151 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2874 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2968 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3147 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2953 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2931 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2995 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 2951 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2976 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3023 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2861 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2898 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2807 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2880 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3068 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2974 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3157 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3318 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3136 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3010 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2961 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3198 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2943 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2940 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3215 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3256 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3324 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3275 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3240 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3334 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3435 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3707 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3827 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3536 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 3794 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4185 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4457 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 4449 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5094 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5314 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5933 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite