Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
522949
local_library
176 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 5132 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172(-2)【END】: Thời đại mới 4580 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171(-2): Ngày tận thế [6] 1682 25/02/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 4370 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 3378 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2796 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1786 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 2266 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 713 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2736 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3809 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3808 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 3162 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 4218 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 3174 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2887 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5078 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3445 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3842 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4498 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5073 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3485 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2391 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2361 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2463 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2439 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2341 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1585 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4394 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1931 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 538 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1906 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1753 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1766 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 2092 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 765 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2423 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2259 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5229 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1823 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1533 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2257 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3043 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 2302 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 2008 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 2005 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 2032 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1785 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1961 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1861 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 2021 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1804 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1908 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1893 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1870 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1731 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1941 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2227 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 3046 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2575 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2208 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2204 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2110 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2238 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2420 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2161 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2357 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2407 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2234 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2252 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2176 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2457 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2276 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2412 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2361 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2434 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2375 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2549 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2356 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2352 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2454 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2431 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2658 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2447 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2547 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2850 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2439 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2369 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2470 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2514 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2468 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2696 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2724 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2793 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2684 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2587 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2797 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2503 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 3546 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2699 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2885 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2507 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2530 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2584 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2424 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2595 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2764 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2558 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2772 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2830 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2545 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2710 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2544 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2658 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2568 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2646 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2650 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2778 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2890 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2771 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2787 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2863 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2964 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2826 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 3094 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2978 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2982 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 3027 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 3180 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 3101 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 3317 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 3353 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3512 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3724 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 3419 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3455 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3693 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 3556 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 3462 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3522 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3544 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3534 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3570 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 3438 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 3446 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 3376 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 3428 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3694 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3598 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3797 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3996 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3778 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3690 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3639 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3876 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 4388 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3656 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3936 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3970 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 4190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 4040 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 4033 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 4147 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4255 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 4600 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 4692 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 4432 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 4722 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 5047 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 5085 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 5124 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5526 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5850 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 7253 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite