Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 188 votes
visibility
442209
local_library
174 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 2774 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170(-2): Ngày tận thế [5] 1734 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169(-2): Ngày tận thế [4] 964 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168(-2): Ngày tận thế [3] 2051 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 1363 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 1948 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167b(-2): Ngày tận thế [2] 308 04/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2404 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3454 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3436 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 1678 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3891 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2945 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2632 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5020 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3271 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3395 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 4064 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5019 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 3222 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 2129 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 2077 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 2226 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2215 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 2106 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1377 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 4185 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1487 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 302 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1662 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1533 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1573 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1949 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 574 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2280 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 2093 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5205 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1642 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1403 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 2065 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2813 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1986 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1829 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1814 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1726 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1556 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1711 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1687 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1811 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1567 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1514 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1658 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1639 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1426 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1648 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1931 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2313 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2311 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1911 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1984 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1901 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2022 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 2151 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1914 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2088 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2121 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1944 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2022 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2023 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1938 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2199 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1929 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2017 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2194 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2110 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2187 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2084 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 2236 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 2110 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 2116 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2290 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 2150 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2415 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 2201 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2270 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 2130 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 2127 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 2108 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 2185 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2259 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 2211 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2362 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2429 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2434 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2403 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2226 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2413 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 2186 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 2227 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2386 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2574 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 2193 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 2233 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2305 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 2140 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2291 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2465 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2289 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2493 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2546 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 2230 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2418 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2278 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2349 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2279 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2353 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2338 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2455 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2356 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2375 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2374 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2445 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2487 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2435 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2643 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2478 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2550 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2597 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2688 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2657 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2911 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 2933 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 3022 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 3223 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2938 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 3027 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 3209 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 3036 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2989 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 3082 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 3013 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 3069 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 3093 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2923 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2964 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2859 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2939 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3144 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 3036 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 3211 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 3377 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 3201 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3067 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 3027 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 3244 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2967 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 3003 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 3263 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 3301 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 3394 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 3305 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 3292 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 3382 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3479 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3761 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3865 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3588 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 3837 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 4265 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 4529 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 4515 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5114 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5334 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5955 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite