rem (re zero)

Ubel Blatt

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing

Ubel Blatt

favorite 9 / 10
person 182 votes
visibility
389435
local_library
170 Chaps

Genres

Summary

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ 2 thập kỷ sau đó, khi mà những "Mũi thương phản bội" trỗi dậy

Chap Title Total Views Date Added Action
176.2 Chương 176.2 (fix chaps) 1573 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.2 Chương 167.2 920 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167.1 Chương 167.1 1561 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166(-2): Ngày tận thế [1] 2135 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chap 165(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [4] 3165 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chap 164(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [3] 3212 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chap 163(-2)a: Pháo đài của vị tân vương [2] 1428 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 3679 03/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 2749 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 2435 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 4880 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 3082 13/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 3149 11/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chap 156 3778 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4791 16/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chap 154 2988 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chap 153 1965 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chap 152 1909 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chap 151 1995 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chap 150 2024 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chap 149 1928 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chap 148 1195 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chap 147 3977 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.2 Chapter 146.2 1060 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146.1 Chapter 146.1 96 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chap 146 1397 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chap 145 1346 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chap 144 1356 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chap 143 1711 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142.2 Chapter 142.2 312 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chap 142 2028 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chap 141 1850 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 140 5167 23/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1397 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1140 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1858 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 2585 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1681 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1620 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1571 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 1516 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 1318 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 1523 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1482 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1603 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1287 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1265 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1397 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1437 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1264 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1415 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1684 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2078 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2049 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 1731 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 1782 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1713 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1783 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1914 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1708 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1854 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 1897 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 1752 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 1746 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 1831 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1739 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1997 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1708 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1771 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1941 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1844 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1940 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 1830 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 099 1969 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 1853 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 1870 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 2042 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 1910 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92-94 2195 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 1952 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2005 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1881 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1893 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1894 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1920 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 085 2004 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 084 1992 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 2156 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 2198 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 081 2213 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 080 2205 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 079 2015 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 078 2163 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 077 1956 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 2016 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 075 2159 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 074 2328 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 073 1990 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 072 1993 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 071 2055 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 1917 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 2059 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 2220 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 2064 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 2269 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 2316 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1981 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2181 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 2032 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 2130 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 2054 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 2108 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 2124 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 2199 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 2096 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 2132 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 2143 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 2157 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 2188 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 2161 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 2371 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 2190 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 2258 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 2337 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 2378 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 2329 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 2581 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 2608 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 2685 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 2894 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 2659 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 2736 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 2860 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 2682 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 2682 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 2755 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 2713 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 2731 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 2776 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 2584 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 2598 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 2549 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 2601 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2462 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 2687 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 2841 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 2945 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 2781 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 2669 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 2596 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 2869 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 2597 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 2554 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 2833 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 2880 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 2949 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 2864 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 2883 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 2910 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3010 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 3299 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 3403 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 3142 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 3290 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 3695 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 3998 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 3944 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 5008 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 5208 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 5711 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Ubel Blatt
Translator Name A-Tan   -   Support/Inactive Team: blog truyện, và nhiều nhóm dịch khác
Category Manga
Author shiono etorouji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite