Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
103026
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42 972 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1040 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 756 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1976 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2313 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1032 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 749 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 346 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5099 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2559 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2814 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1817 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1384 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1462 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1502 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1491 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1641 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2074 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1617 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1721 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1835 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1818 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2532 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1573 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1765 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 4007 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2967 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3079 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3287 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3152 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2960 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2837 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2951 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2200 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2503 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3535 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3372 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4334 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3662 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3924 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5067 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5301 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite