Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

favorite 9 / 10
person 24 votes
visibility
700085
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
136 Chapter 136 2724 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 3277 26/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5141 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5048 06/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5040 07/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4610 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5201 30/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5108 09/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5171 09/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6190 02/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5765 17/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5235 01/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5337 16/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Vol 12 Chap 122: "Jida và lời xin lỗi" 5421 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Vol 12 Chap 121: "Tooru và những tấm ảnh" 5522 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Vol 12 Chap 120: "Iruru và Fafnir" 5389 06/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Vol 12 Chap 119: "Tooru và ganh tị [Phần 2]" 5510 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5398 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Vol 12 Chap 117: Một ngày của Elma và Lucoa 5469 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5609 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5601 15/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Vol 12 Chap 114: "Kanna, Iruru và Terne" 5340 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Vol 12 Chap 113: "Elma và sự thỏa mãn" 5343 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Vol 12 Chap 112: "Terne, Elma và Tooru" 5394 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5305 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Vol 12 Chap 110: "Tooru và Bigamy" 5190 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5187 28/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Vol 12 Chap 108: "Elma và hôn nhân [Phần 3]" 5317 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5058 23/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Vol 12 Chap 106: "Elma và hôn nhân [Phần 1]" 5175 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5080 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5055 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4086 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5119 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5168 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Vol 11 Chap 100: "Kobayashi và 'cái ấy' [Phần 2]" 5429 11/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5237 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5370 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5414 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5125 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5134 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5182 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Vol 10 Chap 93: "Azad và Georgie [Phần 2]" 5127 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5274 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5215 25/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Vol 10 Chap 90: "Azad và Georgie" 5191 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Vol 10 Chap 89: "Iruru và tình yêu (?)" 5248 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5169 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5236 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Vol 09 Chap 86: "Elma và bằng lái" 5565 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5162 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5209 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5254 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5187 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5266 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5071 30/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5176 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5158 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5227 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5217 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5183 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5159 14/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4843 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5360 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5157 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5272 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5106 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5287 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5314 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5351 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5290 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5235 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5066 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5160 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5215 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5068 14/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5124 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5020 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5400 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5144 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5160 01/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5127 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5345 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5140 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Vol 06 Chap 51: "Iruru và công việc bán thời gian (phần 1)" 5085 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Vol 06 Chap 50: "Tooru và công viên giải trí" 4266 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Vol 06 Chap 49: "Tooru và thư giãn" 3925 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Vol 05 Chap 48: "Tooru và lễ hội" 5228 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Vol05 Chap 47: "Tooru và quán cà phê hầu gái" 5071 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Vol 05 Chap 46: "Lucoa và Shouta" 5041 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Vol 05 Chap 45: "Iruru và Saikawa" 5067 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vol 05 Chap 44: "Tooru và Elma (phần 2)" 4627 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5128 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5172 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5075 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5032 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5189 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5253 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5030 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5117 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5023 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5781 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5204 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5304 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5197 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5110 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5128 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5380 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5104 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5228 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5291 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5048 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4811 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4970 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5293 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5361 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5077 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5134 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5349 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5546 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5250 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5187 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5257 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5226 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5337 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5324 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5101 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5177 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5302 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5537 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5519 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5447 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5454 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6225 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6145 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite