Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
101628
local_library
42 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chap 42 835 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 986 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 687 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1914 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2244 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 970 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 693 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 323 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5095 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2512 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2774 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1771 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1366 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1443 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1491 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1473 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1606 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2044 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1586 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1704 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1815 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1755 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2470 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1555 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1740 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3957 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2919 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3021 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3267 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3123 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2941 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2821 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2940 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2200 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2485 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3521 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3352 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4321 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3648 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3904 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5061 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5295 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite