Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

favorite 8 / 10
person 3 votes
visibility
96468
local_library
41 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chương 41 789 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 549 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1786 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2013 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 847 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 577 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 191 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5079 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2402 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 2590 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1647 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1244 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1355 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1378 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1383 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1542 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1956 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1528 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1633 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1749 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1629 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 2409 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1495 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1652 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3882 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2836 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2883 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3166 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3041 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2856 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2718 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2805 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2103 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2369 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3398 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3240 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4173 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3509 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3764 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5033 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5269 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite