Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
Year Released 2015

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

favorite 9 / 10
person 21 votes
visibility
595105
local_library
122 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về một mụ kỹ sư vô tình cứu một con rồng, thế là con rồng ấy biến thành một bé loli nguyện làm hầu gái ngày ngày chăm sóc "Kobayashi-san yêu vấu"

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
122 Vol 12 Chap 122: "Jida và lời xin lỗi" 4446 02/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Vol 12 Chap 121: "Tooru và những tấm ảnh" 5044 03/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Vol 12 Chap 120: "Iruru và Fafnir" 5091 06/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Vol 12 Chap 119: "Tooru và ganh tị [Phần 2]" 5130 02/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5174 30/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Vol 12 Chap 117: Một ngày của Elma và Lucoa 5215 08/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5339 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5201 15/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Vol 12 Chap 114: "Kanna, Iruru và Terne" 5104 06/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Vol 12 Chap 113: "Elma và sự thỏa mãn" 5121 04/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Vol 12 Chap 112: "Terne, Elma và Tooru" 5090 03/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4737 01/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Vol 12 Chap 110: "Tooru và Bigamy" 4950 30/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 4849 28/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Vol 12 Chap 108: "Elma và hôn nhân [Phần 3]" 5027 24/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 4223 23/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Vol 12 Chap 106: "Elma và hôn nhân [Phần 1]" 4874 21/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4470 20/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4311 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2954 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 4625 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 4917 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Vol 11 Chap 100: "Kobayashi và 'cái ấy' [Phần 2]" 5233 11/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5091 09/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5216 08/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5244 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 4799 04/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 4783 02/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5042 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Vol 10 Chap 93: "Azad và Georgie [Phần 2]" 4670 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5124 27/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5067 25/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Vol 10 Chap 90: "Azad và Georgie" 5029 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Vol 10 Chap 89: "Iruru và tình yêu (?)" 5064 22/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5035 20/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5092 18/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Vol 09 Chap 86: "Elma và bằng lái" 5405 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5018 11/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5063 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5112 04/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5047 03/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5120 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4447 30/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5040 28/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4778 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5089 23/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5093 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5063 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5017 14/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3903 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5232 09/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5021 07/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5136 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4870 02/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5155 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5168 28/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5227 26/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5162 24/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5113 23/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4462 21/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5044 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5095 16/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4447 14/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5004 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 4135 09/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5278 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5030 04/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5032 01/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4928 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5229 26/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5018 24/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Vol 06 Chap 51: "Iruru và công việc bán thời gian (phần 1)" 4627 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Vol 06 Chap 50: "Tooru và công viên giải trí" 3405 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Vol 06 Chap 49: "Tooru và thư giãn" 3099 20/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Vol 05 Chap 48: "Tooru và lễ hội" 5130 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Vol05 Chap 47: "Tooru và quán cà phê hầu gái" 4594 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Vol 05 Chap 46: "Lucoa và Shouta" 4495 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Vol 05 Chap 45: "Iruru và Saikawa" 4654 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Vol 05 Chap 44: "Tooru và Elma (phần 2)" 3769 14/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5012 10/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5064 30/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4634 02/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3791 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4740 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5129 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4167 13/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 4790 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3569 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5661 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5072 10/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5188 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5013 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 4582 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4024 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5212 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4183 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5076 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5179 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3987 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3860 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 4109 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5163 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5237 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 4482 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 4894 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5253 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5342 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5134 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5077 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5081 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5042 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5067 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5064 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4734 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5033 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5178 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5397 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5403 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5303 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5310 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5875 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5859 29/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
小林さんちのメイドラゴン; 小林家的妹抖龙; Kobayashi-san'Chi no Maid Dragon; The Maid Dragon of Kobayashi; Cô rồng hầu gái của Kobayashi-san
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author coolkyoushinja
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite