Love-X

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing

Love-X

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
584716
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

“Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?” ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc. Mọi cập nhật mới nhất đều ở Fanpage dưới đây. Mong các bạn Like và share ủng hộ https://www.facebook.com/mangarebornteam/

Chap Title Total Views Date Added Action
138 Chương 138 690 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 585 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 679 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 670 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 964 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 610 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 595 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 546 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 577 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 578 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 592 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 613 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 709 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 947 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 756 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1271 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 (fix chaps) 1989 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1579 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1314 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3614 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3670 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2310 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 3206 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1695 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 950 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2818 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2655 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2660 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3012 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3407 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 3021 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3265 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 421 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5068 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chap 106.1 3478 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3788 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3935 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3761 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4041 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3757 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4466 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 4209 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5045 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3636 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4222 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 4445 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3592 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4634 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5032 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4487 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 5097 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 5072 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5091 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3718 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3253 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3238 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 949 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 4485 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 3161 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3286 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3214 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3310 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 080Love-X Chap 080 4246 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 079Love-X Chap 079 3151 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 078Love-X Chap 078 3237 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 077Love-X Chap 077 3140 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 076Love-X Chap 076 4026 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4750 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3378 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 3764 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 3498 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3589 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 5131 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 5464 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5128 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 5089 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 5087 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5056 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5629 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5307 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5505 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 311 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5541 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5328 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5334 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5324 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5539 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5449 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5390 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5312 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5441 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5589 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5388 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5544 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5502 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5500 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5525 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5549 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5494 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5514 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5483 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5525 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5437 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5467 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5507 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5519 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5469 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5494 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5511 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5634 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5635 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5694 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5540 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5513 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5491 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5487 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5569 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5620 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5571 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5679 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5619 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5692 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5616 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5641 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5632 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5559 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5569 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5629 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5610 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5702 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5774 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5656 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5637 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5730 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5761 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5833 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5852 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6067 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6132 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6505 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7468 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite