Love-X

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing

Love-X

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
595952
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

“Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?” ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc. Mọi cập nhật mới nhất đều ở Fanpage dưới đây. Mong các bạn Like và share ủng hộ https://www.facebook.com/mangarebornteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
138 Chương 138 1999 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 770 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 759 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 794 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1061 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 694 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 724 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 862 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 661 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 686 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 718 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 724 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 806 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1047 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 850 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1362 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 (fix chaps) 2097 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1684 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1403 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3712 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3795 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2349 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 3286 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1759 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1006 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2916 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2735 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2725 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3078 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3456 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 3081 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3485 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 494 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5088 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chap 106.1 3558 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3842 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3987 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3809 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4114 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3795 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4511 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 4295 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5055 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3736 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4288 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 4548 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3660 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4715 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5040 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4569 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 5111 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 5116 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5097 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3865 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3353 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3285 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1044 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 4754 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 3232 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3421 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3257 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3379 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 080Love-X Chap 080 4310 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 079Love-X Chap 079 3227 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 078Love-X Chap 078 5122 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 077Love-X Chap 077 3208 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 076Love-X Chap 076 4087 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4854 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3485 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 3861 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 3563 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3908 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 5137 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 5472 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5134 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 5093 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 5093 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5062 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5667 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5313 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5509 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 401 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5547 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5332 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5338 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5350 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5565 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5455 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5396 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5322 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5447 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5607 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5394 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5640 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5526 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5510 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5541 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5555 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5556 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5522 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5487 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5531 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5441 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5471 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5515 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5529 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5493 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5516 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5549 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5640 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5651 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5700 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5550 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5519 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5497 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5621 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5573 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5626 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5579 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5689 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5631 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5702 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5628 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5649 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5640 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5571 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5587 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5649 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5640 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5736 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5832 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5692 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5669 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5766 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5839 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5875 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5898 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6147 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6190 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6613 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7610 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite