Love-X

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing

Love-X

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
599446
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

“Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?” ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc. Mọi cập nhật mới nhất đều ở Fanpage dưới đây. Mong các bạn Like và share ủng hộ https://www.facebook.com/mangarebornteam/

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
138 Chương 138 2445 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 838 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 793 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 870 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1119 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 724 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 766 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 891 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 734 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 704 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 755 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 759 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 843 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1065 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 912 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1390 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 (fix chaps) 2130 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1737 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1453 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3761 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3846 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2382 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 3301 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1787 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1060 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2948 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2767 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2743 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3107 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3471 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 3105 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3541 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 543 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5096 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chap 106.1 3577 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3872 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4047 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3855 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4154 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3806 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4543 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 4331 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5063 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3784 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4300 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 4559 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3694 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4763 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5044 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4599 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 5119 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 5120 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5103 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3911 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3412 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3344 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1077 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 4786 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 3279 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3421 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3311 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3408 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 080Love-X Chap 080 4349 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 079Love-X Chap 079 3306 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 078Love-X Chap 078 5124 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 077Love-X Chap 077 3236 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 076Love-X Chap 076 4115 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4945 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3532 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 3875 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 3583 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3957 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 5143 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 5482 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5140 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 5097 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 5101 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5066 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5669 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5321 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5515 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 430 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5553 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5338 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5348 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5358 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5573 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5461 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5400 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5330 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5453 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5613 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5402 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5648 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5532 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5514 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5547 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5559 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5566 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5522 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5489 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5533 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5445 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5477 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5523 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5537 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5497 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5524 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5557 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5646 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5655 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5706 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5556 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5525 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5505 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5627 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5577 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5628 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5589 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5693 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5635 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5712 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5634 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5659 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5650 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5577 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5591 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5659 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5652 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5746 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5844 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5704 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5681 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5774 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5847 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5891 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5912 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6159 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6208 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6627 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7624 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite