rem (re zero)

Love-X

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing

Love-X

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
581076
local_library
135 Chaps

Genres

Summary

“Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?” ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc. Mọi cập nhật mới nhất đều ở Fanpage dưới đây. Mong các bạn Like và share ủng hộ https://www.facebook.com/mangarebornteam/

Chap Title Total Views Date Added Action
131 Chương 131 329 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 424 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 461 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 457 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 470 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 597 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 855 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 695 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1112 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 (fix chaps) 1868 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1492 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1253 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3540 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3592 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2229 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 3137 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1628 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 876 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2764 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2585 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2568 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2928 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3330 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 2923 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3193 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 339 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5058 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chap 106.1 3404 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3708 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3861 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3656 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3968 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3682 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4375 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 4133 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5035 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3594 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4162 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 4384 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3545 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4566 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5024 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4433 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 5087 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 5064 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5083 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3615 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3186 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3190 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 822 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 4392 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 3113 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3245 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3156 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3265 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 080Love-X Chap 080 4154 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 079Love-X Chap 079 3104 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 078Love-X Chap 078 3185 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 077Love-X Chap 077 3095 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 076Love-X Chap 076 3951 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4708 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3339 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 3709 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 3450 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3504 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 5125 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 5458 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5122 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 5083 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 5079 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5050 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5623 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5301 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5497 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 235 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5535 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5320 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5328 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5318 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5533 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5441 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5384 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5306 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5431 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5575 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5382 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5532 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5488 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5484 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5513 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5541 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5484 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5502 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5473 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5513 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5425 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5451 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5497 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5503 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5455 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5478 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5499 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5620 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5619 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5680 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5526 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5495 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5475 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5469 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5549 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5606 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5553 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5665 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5601 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5626 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5596 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5621 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5616 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5545 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5553 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5607 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5588 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5678 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5742 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5628 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5597 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5698 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5731 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5789 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5806 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6017 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6068 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6439 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7354 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 7305 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite