Love-X

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing

Love-X

favorite 8 / 10
person 21 votes
visibility
589645
local_library
141 Chaps

Genres

Summary

“Dám luyến ái lập harem ở chốn học đường sao?” ~~ Một câu chuyện tình cảm học đường lãng mạn đón chờ bạn đọc. Mọi cập nhật mới nhất đều ở Fanpage dưới đây. Mong các bạn Like và share ủng hộ https://www.facebook.com/mangarebornteam/

Chap Title Total Views Date Added Action
138 Chương 138 1046 27/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 670 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 747 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 743 09/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1014 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 665 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 653 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 743 25/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 614 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 621 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 640 19/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 649 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 747 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 984 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 799 17/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1290 07/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 chap 122 (fix chaps) 2038 18/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1613 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1330 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3663 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 3739 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2337 16/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 chap 116 3238 08/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1739 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 992 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2867 22/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2700 04/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 2701 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3061 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3436 05/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108.5 Chapter 108.5 3057 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3456 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 436 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5072 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chap 106.1 3517 13/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3831 08/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 3970 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3789 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 4114 22/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3795 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 4511 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chương 100.2 4252 11/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5049 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 3704 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 4256 05/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 4548 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 3648 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4715 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5038 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4537 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 092 5109 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 091 5096 18/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5097 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3816 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3335 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3285 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 1033 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 chap 85 4601 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 chap 84 3232 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 chap 83 3421 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 chap 82 3257 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 chap 81 3338 20/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 080Love-X Chap 080 4290 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 079Love-X Chap 079 3210 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 078Love-X Chap 078 3273 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 077Love-X Chap 077 3191 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 076Love-X Chap 076 4068 19/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4818 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3416 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chap 73 3823 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 chap 72 3544 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3758 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chap 70 5135 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chap 69 5470 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 chap 68 5132 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chap 67 5093 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chap 66 5093 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chap 65 5060 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5647 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5313 17/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 5509 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 388 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 5545 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5332 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5338 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 5340 26/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 5555 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 5453 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 5396 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 5318 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 5447 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5605 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5392 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 5560 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5516 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5504 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5531 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5553 06/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5498 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5520 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5487 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5529 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5441 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5471 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5515 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5527 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5489 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5512 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5539 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5638 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5647 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5696 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5550 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5517 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5495 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5493 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5573 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5626 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5577 01/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5685 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5627 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5698 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5626 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5647 27/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5638 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5565 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5577 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5635 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5622 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5716 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5794 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5668 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5651 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5742 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5787 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5843 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5862 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6093 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6150 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6547 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7522 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
女主播攻略
Translator Name Reborn Team
Category Manhwa
Author gemini
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite