Touhou Ibarakasen - Wild and Horned Hermit

Other Name
東方茨歌仙 ~ Wild and Horned Hermit, Tōhō Ibarakasen - Wild and Horned Hermit, Touhou Ibarakasen - Wild and Horned Hermit
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author zun
Artist zuma aya
Status Ongoing

Touhou Ibarakasen - Wild and Horned Hermit

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
35405
local_library
43 Chaps

Genres

Summary

Phần kế tiếp trong series Touhou, nối bước sau bộ ba Silent Sinner in Blue, Inaba of the Moon & Inaba of the Earth, và Sangetsusei.

Lần này, Marisa tình cờ gặp mặt một ẩn sĩ kì bí sống ở ngoại ô làng cho con người. Và khi kể về việc đó cho Reimu, họ bắt gặp chính nhà ẩn sĩ đó đang lém lút trong khuôn viên Đền Hakurei. Cô ấy tên là Ibara Kasen, một nhà khổ tu kì lạ với đầy băng quấn trên người. Và đặc biệt nhất, là Kasen biết về Marisa, Reimu cũng như Vùng đất Gensokyo nhiều hơn họ nghĩ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
39 chap 39 854 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 42 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 chap 37 51 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 chap 36 11 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 19 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 30 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 39 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 59 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 47 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 72 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1246 03/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 1318 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 393 06/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Vol.006 Ch.026 The Sullen Oddity 449 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Vol.005 Ch.025 The Spherical Cage 369 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Vol.005 Ch.024 Scaled Thunder 298 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Vol.005 Ch.023 The Misguided Shrine Maiden 513 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Vol.005 Ch.022 The Fishy Manzairaku 363 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 266 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 292 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 537 14/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 718 07/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17-Viên đá quý của mùa mưa 195 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 chap 17-Viên đá quý của mùa mưa 195 17/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chương 16.2 722 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16-Bát rượu của Oni 351 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 chap 16-Bát rượu của Oni 340 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1189 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14-Những Youkai con người yêu thích 157 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14-Những Youkai con người yêu thích 1432 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 1452 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 1480 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 1565 26/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1366 23/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 814 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 928 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1354 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1030 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1456 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1104 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1546 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2999 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5744 04/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
東方茨歌仙 ~ Wild and Horned Hermit, Tōhō Ibarakasen - Wild and Horned Hermit, Touhou Ibarakasen - Wild and Horned Hermit
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author zun
Artist zuma aya
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite