World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
305991
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 5026 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1008 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3450 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1561 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1676 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1769 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1198 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1864 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 1998 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1823 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2449 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2420 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1428 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2513 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2558 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3138 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2671 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3984 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3436 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 2878 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2943 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2839 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3217 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3587 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5243 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5354 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5264 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5028 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5385 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5332 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5481 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5385 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5426 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5451 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5373 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5333 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5445 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5469 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5417 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5380 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5410 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5423 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5388 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5470 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5441 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5414 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5500 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5417 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5497 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5483 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5495 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5480 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5799 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5574 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5590 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5538 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5664 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5619 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5687 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5729 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5630 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5707 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5702 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6007 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6095 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6044 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6182 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6806 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite