Original

World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
300231
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 3212 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 920 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3310 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1502 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1607 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1704 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1159 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1817 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 1928 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1681 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2402 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2356 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1318 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2449 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2476 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3053 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2593 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3733 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3173 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 2781 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2815 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2669 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3034 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3342 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5195 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5336 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5242 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5014 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5367 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5310 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5455 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5363 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5390 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5425 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5351 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5303 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5419 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5443 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5393 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5338 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5386 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5387 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5362 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5446 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5413 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5386 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5458 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5387 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5455 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5457 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5467 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5452 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5763 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5542 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5558 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5504 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5632 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5591 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5639 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5703 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5600 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5677 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5674 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5977 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6067 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5992 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6142 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6736 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite