World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
315523
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 5354 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1317 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3555 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1608 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1753 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1813 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1303 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1968 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 2091 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1905 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2527 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2550 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1515 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2622 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2705 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3325 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2865 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4259 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3699 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 3978 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3154 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 3058 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5277 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3883 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5293 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5386 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5290 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5064 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5413 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5374 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5535 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5435 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5476 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5495 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5425 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5377 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5485 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5505 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5457 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5414 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5448 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5463 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5430 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5584 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5485 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5458 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5562 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5459 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5543 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5529 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5539 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5528 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5851 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5634 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5652 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5596 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5728 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5679 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5751 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5793 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5716 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5801 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5796 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6121 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6241 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6198 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6346 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7084 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite