Goblin Slayer

World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
297012
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 2284 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 905 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3195 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1502 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1593 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1653 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1144 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1806 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 1913 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1650 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2335 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2324 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1220 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2403 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2356 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2892 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2538 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3606 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3087 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 2690 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2715 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2638 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 2971 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3210 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5181 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5326 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5226 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4971 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5361 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5302 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5447 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5353 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5382 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5417 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5335 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5291 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5399 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5425 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5379 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5330 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5376 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5379 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5348 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5424 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5395 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5378 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5444 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5371 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5441 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5439 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5453 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5428 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5751 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5532 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5532 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5486 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5606 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5571 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5617 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5683 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5580 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5653 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5650 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5939 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6035 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5944 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6110 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6692 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite