World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
304513
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 4979 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 974 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3404 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1543 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1659 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1749 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1182 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1849 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 1964 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1753 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2432 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2408 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1398 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2496 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2538 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3101 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2621 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3901 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3326 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 2836 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2886 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2782 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3138 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3497 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5227 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5350 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5260 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5024 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5379 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5322 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5471 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5375 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5416 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5439 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5365 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5319 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5433 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5459 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5407 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5370 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5402 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5407 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5378 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5462 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5433 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5406 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5484 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5405 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5489 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5475 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5487 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5472 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5785 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5564 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5582 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5528 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5654 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5609 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5677 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5721 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5620 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5697 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5694 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5997 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6087 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6028 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6166 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6772 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite