World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 17 votes
visibility
302956
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 4622 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 951 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3370 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1527 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1640 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1722 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1170 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1833 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 1948 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1740 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2414 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2382 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1370 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2478 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2518 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3081 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2604 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3781 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3250 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 2808 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2848 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2738 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3080 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3408 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5209 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5344 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5250 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5020 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5371 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5316 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5461 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5367 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5398 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5433 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5357 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5309 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5425 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5451 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5399 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5360 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5394 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5399 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5370 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5454 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5425 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5398 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5468 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5397 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5481 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5467 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5479 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5462 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5775 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5554 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5574 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5518 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5646 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5601 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5657 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5713 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5612 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5689 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5686 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5989 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6077 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6010 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6156 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6752 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite