World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
314728
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 5334 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1235 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3498 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1591 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1741 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1795 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1287 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1898 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 2042 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1887 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2527 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2538 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1515 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2605 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2689 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3286 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2852 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4223 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3667 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 3965 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3125 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 3043 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5273 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3865 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5289 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5382 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5284 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5060 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5407 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5366 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5531 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5431 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5474 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5491 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5419 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5371 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5483 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5505 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5455 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5410 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5446 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5461 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5428 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5578 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5481 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5458 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5560 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5459 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5543 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5525 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5537 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5526 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5849 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5626 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5646 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5592 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5726 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5675 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5747 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5793 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5714 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5789 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5788 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6117 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6233 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6190 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6340 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7062 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite