World Customize Creator

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing

World Customize Creator

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
313283
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Tagami Yuusuke, là một chàng thanh niên nghiện game, ăn hại như bao chàng thanh niên khác. Một ngày nọ vì quá ăn hại nên đã bị mẹ đạp ra khỏi nhà. Chàng ta đến ngôi miếu gần nhà để chơi game nhưng rồi nghe thấy một tiếng nói kì lạ và bị triệu hồi sang một thế giới khác. Định mệnh đã biến chàng ta thành "Ác thần của tai ương" của thế giới này cộng thêm khả năng tạo ra những thứ mình muốn... hành trình của Yuusuke sẽ về nơi nao?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
99 Chương 99 5254 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 1219 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 3498 27/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 1591 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1741 07/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 1795 03/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 chương 62 1257 02/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 chương 61 1898 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 chương 60 2042 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 1887 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2511 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2490 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1483 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2578 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2647 13/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3244 04/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 2766 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4162 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50: World Customize Creator 3581 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49: World Customize Creator 3896 16/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3069 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: World Customize Creator 2971 15/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5267 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45: World Customize Creator 3831 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: World Customize Creator 5283 12/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5378 15/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5280 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5048 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5399 13/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 5358 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5523 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 5421 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5462 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 5481 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5401 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5361 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5475 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5497 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5445 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5402 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5436 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 5451 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 5418 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5568 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5473 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 5448 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5552 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5451 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5533 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5513 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5527 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5514 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5837 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5616 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5630 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5576 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5712 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5661 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5733 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5777 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5692 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5763 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5764 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6091 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6201 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6158 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6306 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6990 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
World Customize Creator
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author hero tennki
Artist Hijikata Yuu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite