Keijo!!!!!!!!

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing

Keijo!!!!!!!!

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
315541
local_library
239 Chaps

Genres

Summary

Kaminashi Nozomi(17) là 1 vận động viên xuất sắc.Giỏi tới mức mà những trường đại học có chương trình đào tọa vận động viên tốt nhất đều tìm cách chiêu mộ cô. Rất tiếc cho họ, cô ấy đã có dự tính khác. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, đối với cô ấy, tình tiền là tất cả.
Thế nên cô ấy quyết định bước chân vào thế giới của keijo. Keijo là 1 môn thể thao cá cược nơi mà các cô gái phải đứng trên các bục nổi và thi đấu với nhau. Mục đích cuối cùng là đẩy đối phương ngã khỏi bục và rớt xuống nước, nhưng họ chỉ được sử dụng " ♬♪" và "★△♡" để đẩy. Liệu Nozomo có thể thi đấu trong thế giới Keijo đầy khắc nghiệt và mang lại may mắn cùng sự giàu có cho gia đình không?


Chap Title Total Views Date Added Action
271 Chapter 271 2613 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chapter 270 717 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 696 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chapter 268 1196 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chapter 267 766 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chapter 266 451 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chapter 265 873 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chapter 264 298 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chapter 263 767 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chapter 262 329 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chapter 261 761 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chapter 260 860 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 608 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 595 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 738 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chapter 253 724 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 646 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chapter 251 427 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 292 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chapter 249 587 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter 247 494 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1731 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 421 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 449 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 1632 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 1631 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 1645 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 1649 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 1643 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 1706 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 1656 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1743 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 310 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 1612 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 1790 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 265 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 1630 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 1694 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 1589 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 1692 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 1625 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 1667 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 1587 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 301 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 1620 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 1564 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1593 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 1739 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 1693 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216.5 Chapter 216.5 1653 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 1588 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1598 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 1688 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 1605 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1780 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 471 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1737 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 1789 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 1935 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1689 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 1692 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1686 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 1964 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 342 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 1703 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 1732 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 344 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191.5 Chapter 191.5 2152 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 461 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 1863 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1926 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 1842 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 1901 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 1942 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1772 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1684 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1790 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1923 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 580 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1974 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 1995 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 1941 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2559 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3509 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 2360 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1834 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 2339 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 2246 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1372 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 720 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 2141 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2145 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2037 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 2127 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3684 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 1154 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2284 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2835 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 953 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1961 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3346 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5332 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2198 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1936 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1641 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1641 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 244 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1659 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1703 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1882 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1656 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 313 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1606 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1691 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1759 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1655 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1646 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1722 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 315 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1637 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 283 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1621 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1620 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1592 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1641 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1661 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 268 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1551 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1652 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1656 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1698 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 261 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 268 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1726 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1595 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1582 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1610 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1658 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 328 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1620 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1645 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1593 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1868 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 336 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1680 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1572 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1628 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 273 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1566 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1702 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1672 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1641 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1688 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1637 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1718 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1639 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 301 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1627 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1761 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1609 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1718 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1604 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chapter 89.5 1887 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 274 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1605 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1622 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1658 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1767 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 273 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 282 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1646 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1785 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chapter 67.5 1742 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1863 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1720 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1757 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1729 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 407 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1769 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1694 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1805 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1654 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 477 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1814 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1701 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1747 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1769 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1772 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 394 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1664 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1665 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chap 43.5 488 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 597 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 389 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 387 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 915 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 487 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 459 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 546 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 479 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 560 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 446 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chap 34.5 423 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 465 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 421 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 554 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 653 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 673 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 495 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 491 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 559 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 520 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 527 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 622 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 680 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 443 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 508 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 613 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 625 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 690 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 654 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1101 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 563 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 563 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 640 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 548 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 656 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 708 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 703 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 926 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 808 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 855 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 546 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 783 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 814 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1187 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 799 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1191 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3571 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite