Otaku Sanctuary

Keijo!!!!!!!!

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing

Keijo!!!!!!!!

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
306986
local_library
239 Chaps

Genres

Summary

Kaminashi Nozomi(17) là 1 vận động viên xuất sắc.Giỏi tới mức mà những trường đại học có chương trình đào tọa vận động viên tốt nhất đều tìm cách chiêu mộ cô. Rất tiếc cho họ, cô ấy đã có dự tính khác. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, đối với cô ấy, tình tiền là tất cả.
Thế nên cô ấy quyết định bước chân vào thế giới của keijo. Keijo là 1 môn thể thao cá cược nơi mà các cô gái phải đứng trên các bục nổi và thi đấu với nhau. Mục đích cuối cùng là đẩy đối phương ngã khỏi bục và rớt xuống nước, nhưng họ chỉ được sử dụng " ♬♪" và "★△♡" để đẩy. Liệu Nozomo có thể thi đấu trong thế giới Keijo đầy khắc nghiệt và mang lại may mắn cùng sự giàu có cho gia đình không?

Chap Title Total Views Date Added Action
271 Chapter 271 2539 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chapter 270 691 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 664 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chapter 268 1151 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chapter 267 738 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chapter 266 420 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chapter 265 822 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chapter 264 267 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chapter 263 725 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chapter 262 300 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chapter 261 725 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chapter 260 817 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 578 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 565 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 711 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chapter 253 686 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 613 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chapter 251 391 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 255 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chapter 249 551 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter 247 458 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1698 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 388 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 351 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 1602 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 1605 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 1616 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 1604 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 1613 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 1672 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1717 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 278 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 1589 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 1759 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 233 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 1605 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 1663 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 1546 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 1648 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 1589 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 1636 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 1554 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 274 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 1608 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 1532 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1561 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 1713 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 1668 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216.5 Chapter 216.5 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 1554 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1568 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 1649 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 1577 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1749 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 437 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1705 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 1756 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 1902 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1660 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 1669 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1637 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 1941 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 306 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 1667 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 1701 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 312 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191.5 Chapter 191.5 1768 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 426 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 1814 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1894 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 1817 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 1869 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 1910 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1740 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1655 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1736 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1888 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 553 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1951 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 1967 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 1911 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2526 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3473 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 2331 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1786 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 2313 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 2210 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1337 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 684 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 2111 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2122 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2001 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 2098 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3648 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 1121 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2259 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2810 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 926 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1930 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3312 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5320 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2168 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1905 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1604 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1611 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 210 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1625 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1675 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1855 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1625 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 281 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1578 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1659 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1721 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1611 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1677 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 277 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1607 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 248 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1588 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1590 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1564 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1609 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1638 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 230 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1516 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1626 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1650 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 230 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 235 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1697 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1569 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1569 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1580 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1629 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 290 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1618 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1560 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1815 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 291 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1628 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1541 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 235 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1532 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1666 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1636 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1611 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1654 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1609 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1668 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1615 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 268 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1723 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1570 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1687 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1582 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chapter 89.5 1834 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 226 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1537 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1590 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1628 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1739 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 239 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 250 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1608 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1758 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chapter 67.5 1705 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1836 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1686 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1711 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1680 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 355 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1742 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1645 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1772 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1621 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 443 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1771 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1670 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1719 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1722 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1721 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 363 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1635 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1639 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chap 43.5 455 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 545 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 355 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 349 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 878 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 455 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 430 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 514 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 452 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 526 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 413 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chap 34.5 367 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 436 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 384 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 513 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 607 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 645 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 470 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 459 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 526 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 492 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 497 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 594 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 652 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 413 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 481 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 581 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 592 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 655 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 624 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1056 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 526 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 537 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 610 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 514 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 623 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 682 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 667 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 895 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 768 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 823 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 508 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 737 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 750 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1160 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 767 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1156 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3466 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite