Keijo!!!!!!!!

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing

Keijo!!!!!!!!

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
309236
local_library
239 Chaps

Genres

Summary

Kaminashi Nozomi(17) là 1 vận động viên xuất sắc.Giỏi tới mức mà những trường đại học có chương trình đào tọa vận động viên tốt nhất đều tìm cách chiêu mộ cô. Rất tiếc cho họ, cô ấy đã có dự tính khác. Do hoàn cảnh gia đình rất nghèo khổ, đối với cô ấy, tình tiền là tất cả.
Thế nên cô ấy quyết định bước chân vào thế giới của keijo. Keijo là 1 môn thể thao cá cược nơi mà các cô gái phải đứng trên các bục nổi và thi đấu với nhau. Mục đích cuối cùng là đẩy đối phương ngã khỏi bục và rớt xuống nước, nhưng họ chỉ được sử dụng " ♬♪" và "★△♡" để đẩy. Liệu Nozomo có thể thi đấu trong thế giới Keijo đầy khắc nghiệt và mang lại may mắn cùng sự giàu có cho gia đình không?

Chap Title Total Views Date Added Action
271 Chapter 271 2539 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chapter 270 691 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chapter 269 664 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chapter 268 1168 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chapter 267 738 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chapter 266 420 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chapter 265 842 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chapter 264 267 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chapter 263 744 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chapter 262 300 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chapter 261 725 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chapter 260 817 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 578 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chapter 258 565 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chapter 255 711 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chapter 253 686 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chapter 252 628 07/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chapter 251 391 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chapter 250 272 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chapter 249 551 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chapter 247 475 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chapter 246 1714 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chapter 245 404 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chapter 244 351 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chapter 243 1616 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 1620 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 1633 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 1617 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 1630 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 1691 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 1638 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 1731 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 293 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 1601 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 1775 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 253 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 1605 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 1681 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 1546 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 1648 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 1589 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 1649 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 1567 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 287 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 1608 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 1532 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 1573 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 1713 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 1668 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216.5 Chapter 216.5 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 1554 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 1568 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 1668 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 1577 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 1749 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 437 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 1721 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 1774 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 1920 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 1674 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 1681 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 1657 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 1953 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 322 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 1683 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 1721 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 312 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191.5 Chapter 191.5 1768 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 426 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 1829 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 1909 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 1830 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 1869 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 1910 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 1758 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 1671 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 1736 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 1906 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 553 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 1963 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 1979 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 1929 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 2543 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3493 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 2344 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 1821 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 2313 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 2221 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1352 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 702 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 2122 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 2122 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 2019 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 2098 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3664 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 1121 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 2272 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 2823 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 940 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 1930 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3312 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5320 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 2168 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 1922 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 1604 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 1611 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 210 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 1625 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 1675 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 1855 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 1625 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 281 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 1578 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 1659 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 1721 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 1611 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 1709 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 277 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 1626 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 248 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 1588 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 1590 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 1581 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 1609 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 1649 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 230 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 1516 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 1624 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 1626 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 1650 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 230 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 252 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1713 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 1583 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 1569 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1580 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 1629 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 310 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 1618 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1560 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 1830 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 304 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 1647 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1541 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 254 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 1547 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 1682 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 1653 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 1626 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1654 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 1609 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 1668 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1615 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 268 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 1596 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1743 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1570 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 1699 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 1582 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.5 Chapter 89.5 1861 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 237 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1537 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1590 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1628 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1750 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 254 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 269 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 1621 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 1758 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chapter 67.5 1725 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 1852 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1686 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1727 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1698 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 371 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1742 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1663 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1772 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1621 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 457 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 1788 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 1688 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1719 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 1739 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1733 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 376 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1652 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1639 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43.5 Chap 43.5 473 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 565 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 373 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 368 08/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 898 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 471 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 447 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 529 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.5 Chap 36.5 467 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 540 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 432 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chap 34.5 384 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 448 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 384 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 529 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 627 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 657 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 483 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 475 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 544 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 506 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 509 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 594 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 663 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 425 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 494 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 599 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 610 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 675 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 624 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chap 16.5 1071 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 545 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 537 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 625 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 514 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 637 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 697 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 683 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 915 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 788 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 839 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 508 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 752 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 780 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1171 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 779 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1172 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3493 06/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
競女!!!!!!!!; Hip Wip Girl
Translator Name 7 Team
Category Manga
Author sorayomi daichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite