URATAROU

Other Name
URATAROU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nakayama atsushi
Status Done

URATAROU

favorite 8 / 10
person 51 votes
visibility
265922
local_library
54 Chaps

Genres

Summary

Minamoto của Phương đông - Taira của phương tây - Nguyên binh Họp chiến, cả 2 gia tộc lớn và hùng mạnh nhất bấy giờ tranh giành địa vị và cuối cùng gia tộc Minamoto đã giành thắng lợi, đầy lùi gia tộc taira Một sinh mệnh mới được ra đời, Sinh mệnh mang trong mình dòng máu của gia tộc Taira, Chiyo Taira - Cô bé sẽ sống như thế nào khi tất cả mọi thứ đều thuộc về gia tộc minamoto và cả một quốc gia đang truy lùng cô? Cùng đón xem cuộc phiêu lưu của Chiyo Taira trong bộ Uratarou!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chapter 50 5666 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5288 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5225 05/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5052 30/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5000 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5028 29/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5274 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4003 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 4818 31/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5008 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4680 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5073 06/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1556 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4851 02/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5103 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 5224 23/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5260 13/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5257 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5167 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5247 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31.5 Chapter 31.5 1311 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5245 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5079 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5093 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5015 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5208 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 4855 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5002 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5050 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4651 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 5081 09/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 5242 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5164 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5061 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5035 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5170 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5015 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5242 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5132 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5127 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5088 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5100 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5340 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5179 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5118 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5147 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5285 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 1110 20/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5254 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5268 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5389 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5356 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5823 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5907 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
URATAROU
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author nakayama atsushi
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite