Belfast (Azur lane)

Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 92 votes
visibility
231658
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chap 59 1696 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2318 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2115 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2423 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2316 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2655 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2693 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2879 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 2681 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3147 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2996 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5017 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3704 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2987 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2739 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3438 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4075 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2273 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2378 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3060 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2312 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2077 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3210 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1361 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 2602 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 4238 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4859 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3591 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3588 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3387 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 4799 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4308 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3609 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4691 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4101 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4161 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 3727 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 4605 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 4894 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5141 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4197 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4009 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5540 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5214 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5424 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5482 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5480 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5535 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5518 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5530 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5563 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5664 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5610 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5662 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5723 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5814 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6126 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6716 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite