Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
330088
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 4985 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3885 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2143 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2428 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4011 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2981 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3268 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3175 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4082 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3338 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3797 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4570 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3869 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3679 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4162 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5115 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4689 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4386 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4829 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4521 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5201 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5038 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4422 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4503 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5027 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5114 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3870 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4138 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4864 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3873 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3638 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4954 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3461 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5017 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5286 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3489 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5185 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5030 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5035 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5036 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5181 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5157 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5030 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5306 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5110 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5204 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5029 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5208 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5280 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5473 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5246 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5211 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5792 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5498 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5880 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5780 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5826 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5959 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5842 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5842 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5969 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6046 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6082 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6192 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6203 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6432 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6724 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7492 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite