Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
327135
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 4735 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3806 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2067 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2355 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3952 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2912 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3210 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3119 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 4030 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3275 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3732 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4505 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3804 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3596 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4074 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5103 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4588 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4299 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4740 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4441 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5191 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5026 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4340 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4410 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5017 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5102 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3802 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4062 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4804 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3806 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3547 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4893 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3421 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5007 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5276 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3424 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5177 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5020 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5029 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5028 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5171 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5149 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5020 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5294 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5100 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5190 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5019 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5192 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5268 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5461 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5234 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5193 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5776 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5482 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5868 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5768 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5812 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5941 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5826 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5828 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5951 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6032 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6060 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6168 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6175 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6390 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6696 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7346 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite