Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
279264
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 2078 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1989 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1058 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1507 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1966 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2142 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2468 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2433 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2804 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2591 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3095 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2871 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3154 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2951 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3390 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3443 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3714 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3458 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3938 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3773 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5105 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4443 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3716 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3538 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4136 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4807 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2960 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3137 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3905 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2934 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2764 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3984 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2182 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3527 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5054 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2107 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5067 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4024 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4065 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3873 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5045 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4964 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4181 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5036 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4608 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4762 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 4253 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5024 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5070 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5211 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4688 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4510 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5602 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5278 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5490 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5542 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5548 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5597 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5578 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5592 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5629 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5734 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5694 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5744 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5801 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5892 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6198 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6842 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite