Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
281794
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 2192 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2071 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1088 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1573 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2001 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2171 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2512 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2467 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2831 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2615 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3123 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2902 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3182 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2996 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3417 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3476 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3737 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3494 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3964 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3805 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5111 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4456 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3746 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3592 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4184 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4841 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2994 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3182 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3929 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2954 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2791 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4027 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2253 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3610 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5060 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2403 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5077 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4085 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4122 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3921 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5051 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5003 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4226 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5042 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4666 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4824 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 4342 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5036 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5080 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5221 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4774 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4583 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5614 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5288 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5512 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5556 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5570 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5611 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5592 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5604 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5641 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5746 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5706 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5756 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5811 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5904 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6210 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6870 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite