Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
276058
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 1838 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1880 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 960 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1449 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1893 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2065 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2435 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2402 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2774 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2563 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3040 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2829 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3130 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2924 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3335 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3401 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3643 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3406 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3866 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3703 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5097 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4378 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3656 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3486 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4072 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4740 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2873 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3036 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3819 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2872 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2690 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3921 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2117 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3460 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5044 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1884 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5059 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3969 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3998 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3815 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5037 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4905 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4112 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5028 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4546 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4659 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 4192 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5016 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5062 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5205 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4641 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4474 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5596 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5272 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5484 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5536 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5540 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5591 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5572 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5586 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5623 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5728 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5688 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5738 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5795 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5886 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6192 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6832 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite