Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
323169
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 4461 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3165 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1809 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2263 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3787 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2789 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3121 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3056 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3954 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3210 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3617 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4395 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3714 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3525 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4016 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5089 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4499 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4257 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4631 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4341 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5183 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5016 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4292 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4376 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5013 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5092 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3741 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4024 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4706 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3684 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3494 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4820 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3311 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4929 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5266 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3351 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5167 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5004 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5019 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5020 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5165 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5139 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5010 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5284 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5090 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5182 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5011 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5176 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5254 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5445 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5224 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5183 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5768 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5474 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5860 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5758 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5788 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5927 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5812 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5812 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5923 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6016 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6036 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6148 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6147 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6366 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6656 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7308 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite