hatsune miku

Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
273854
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 1747 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1805 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 915 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1392 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 1828 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2012 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2384 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 2342 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2724 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2481 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2992 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2787 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3067 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2860 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3262 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 3325 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3608 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3340 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3835 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3617 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5091 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4308 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3607 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3423 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3995 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4699 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 2821 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 2971 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3773 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 2843 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 2625 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3836 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 2082 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3427 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5040 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1833 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5055 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3954 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3978 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3802 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5035 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4892 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4098 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5026 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4518 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 4647 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 4178 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5014 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5060 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5201 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 4622 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 4456 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5594 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5270 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5482 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5534 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5538 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5589 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5570 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5584 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5621 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5726 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5686 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5736 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5793 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5884 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6190 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6824 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite