Gal Gohan

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing

Gal Gohan

favorite 9 / 10
person 102 votes
visibility
318663
local_library
68 Chaps

Genres

Summary

Một anh giáo viên dạy kinh tế gia đình (nữ công gia chánh) Shinji Yabe đang chấm bài thì phát hiện bài của 1 em bị 2 điểm. Khi biết em đó là 1 gyaru nổi tiếng của trường, Miku Okazaki. Và em ấy chuẩn bị rớt tốt nghiệp vì lực học của ẻm quá thấp, theo lời thầy hiệu trưởng nói với ẻm thì ẻm phải làm bánh quy "hối lộ" cho giáo viên để ẻm được hiệu trưởng có lý do ẻm nữ tính và để cho không rớt tốt nghiệp. Và Shinji Yabe phải giúp đỡ em ấy làm bánh quy rồi câu chuyện của họ bắt đầu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
68 Chap 68 4225 06/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 3085 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1753 04/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2205 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 2880 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2757 12/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 3073 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3025 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3928 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3175 18/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3577 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 4332 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3683 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3497 30/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3961 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5085 15/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 4461 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4230 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4604 25/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4311 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5179 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5012 25/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4261 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 4351 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5007 23/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5088 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3709 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3998 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4675 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3647 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3461 04/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4794 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3277 29/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4898 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 5262 02/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3301 10/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5161 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4872 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4925 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4711 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5159 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5101 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4975 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5166 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5056 09/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5074 05/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5003 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5170 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5246 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5319 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5218 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 5081 31/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5718 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 5406 16/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14 5704 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5718 15/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5782 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5745 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5756 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5774 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5915 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6008 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6006 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6034 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6013 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6332 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6498 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7250 07/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ギャルごはん; Gyaru Cooking; Gyaru Gohan
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author taiyou marii
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite