Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 9 / 10
person 19 votes
visibility
187260
local_library
67 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5452 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2721 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2524 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2800 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2542 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2553 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2757 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2716 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2774 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2954 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2695 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2681 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2920 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2516 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2822 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2567 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2470 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2371 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2517 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2485 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2238 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2294 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2264 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2168 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2280 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2384 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2495 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2852 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2943 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2549 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2568 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2529 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2611 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2952 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2835 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3025 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2781 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2823 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2978 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2949 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2832 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2887 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2649 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2743 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2924 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2595 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3096 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2675 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3159 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2893 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2870 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3125 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2906 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2909 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3151 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3144 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2840 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3003 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3214 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2937 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3344 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3206 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 258 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 260 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4486 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chap 0.5 3651 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5148 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite