Otaku Sanctuary

Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 9 / 10
person 18 votes
visibility
185264
local_library
67 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5440 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2677 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2498 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2777 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2513 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2517 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2724 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2693 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2743 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2927 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2667 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2636 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2868 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2494 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2793 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2529 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2441 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2333 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2485 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2456 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2203 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2261 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2232 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2131 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2248 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2358 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2464 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2821 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2903 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2512 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2537 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2505 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2573 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2919 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2802 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2995 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2754 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2792 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2951 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2918 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2801 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2857 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2623 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2717 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2894 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2572 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3061 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2655 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3121 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2864 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2843 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3100 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2881 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2883 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3118 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3115 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2818 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2967 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3185 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2899 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3311 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3178 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 244 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 249 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4453 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chap 0.5 3621 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5144 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite