Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 7 / 10
person 21 votes
visibility
210375
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5660 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3316 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2974 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3307 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2920 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2837 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3042 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2988 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2965 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3170 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2925 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2906 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3364 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2589 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2902 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2674 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2566 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2480 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2610 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2597 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2476 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2593 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2551 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2452 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2550 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2670 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2769 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3145 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3247 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2854 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2829 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2833 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2868 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3254 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3113 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3323 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3023 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3048 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3256 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3227 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3622 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3194 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2931 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3070 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3296 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4328 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3489 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3034 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3748 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4056 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3217 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3484 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3268 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3300 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3620 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5180 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3425 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3729 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3817 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3275 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4882 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3907 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 698 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 621 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5055 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5256 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite