Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 7 / 10
person 21 votes
visibility
222735
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5722 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3928 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3759 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4492 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3797 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2944 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3149 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3059 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3043 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3231 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2960 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2953 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3439 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2630 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2930 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2704 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2636 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2529 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2642 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2625 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2562 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2693 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2614 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2515 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2612 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2731 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2825 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3233 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3306 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2940 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2894 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2891 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2928 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3336 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3175 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3399 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3083 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3117 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3314 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3303 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3673 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3241 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2975 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3121 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3370 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4445 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3771 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3231 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4409 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4287 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3287 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3557 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3345 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3577 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4088 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5196 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3554 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5097 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4116 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3925 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5023 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4042 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 1188 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1133 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5155 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5286 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite