Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 7 / 10
person 21 votes
visibility
199276
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5610 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 3188 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2886 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3219 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2843 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2757 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2979 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2918 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2938 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3121 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2881 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2872 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3332 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2577 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2885 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2627 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2549 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2453 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2597 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2583 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2393 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2467 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2444 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2334 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2440 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2560 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2661 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3042 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3123 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2742 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2696 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2714 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2755 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3134 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2992 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3165 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2924 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2955 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3162 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3127 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3029 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3082 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2820 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2950 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3199 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2882 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3373 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2928 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3422 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3108 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3116 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3372 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3145 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3155 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3393 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5134 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3091 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3307 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3479 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3193 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3605 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 3469 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 576 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 534 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5037 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5232 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite