Koe No Katachi

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done

Koe No Katachi

favorite 7 / 10
person 21 votes
visibility
231867
local_library
66 Chaps

Genres

Summary

Một câu chuyện nói về một cô gái bị khiếm thính chuyển đến một lớp tiểu học mới. Mặc dù Koe no Katachi đã giành giải thưởng tác phẩm hay nhất của tạp chí tuần san Shounen hạng mục các Mangaka mới nổi lần thứ 80.

Chủ đề của tác phẩn đã làm cho nó khó có thể xuất hiện trên một tạp chí Manga nào, đến khi nó được để ý đến và trải qua những cuộc tranh luận gay gắt hàng tháng trời, thì cuối cùng Koe no Katachi cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Bessatsu Shounen bản phát hành vào tháng 2 mặc dù nó chỉ là 1 One-shot. Koe no Katachi gần đây được in lần nữa trên số thứ 12 của tạp chí Shounen hàng tuần năm 2013 (Theo MyAnimelist)

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 (fix chaps) 5864 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 5134 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3869 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4579 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 3855 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 3000 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3196 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 3142 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3133 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3310 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3041 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3041 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3503 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2666 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2967 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2753 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2708 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2607 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2712 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2756 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2682 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2816 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2712 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2607 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2709 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2826 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2940 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3331 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3380 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3028 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chap 32.5 2981 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2995 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3263 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3450 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3259 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3480 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3164 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3213 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3388 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3381 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3750 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3339 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3036 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3241 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 3464 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 4539 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3967 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3413 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4536 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4556 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3401 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3675 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3480 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3691 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4281 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5208 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3669 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5193 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4214 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5084 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5043 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4191 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chapter 1.5 1713 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1203 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5187 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 0 5352 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Koe No Katachi
Translator Name AG Team
Category Manga
Author ooima yoshitoki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite