Gochuumon wa Usagi Desu ka?

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 142 votes
visibility
441246
local_library
54 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
54 Chương 54 6604 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 7770 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8280 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 8506 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 10148 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 12015 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8418 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9219 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8285 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6374 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 8561 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8875 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 8389 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8781 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8048 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 8485 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 8081 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8772 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8233 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7694 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 7379 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7418 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 6947 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 7080 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7806 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8087 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 7866 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 7662 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7642 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7384 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7239 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7399 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7355 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7446 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7553 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7229 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7306 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7336 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7427 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7579 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7674 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7485 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7684 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 7875 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8264 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7997 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8136 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8293 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8411 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8871 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8829 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9169 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9809 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14071 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite