Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 7 / 10
person 267 votes
visibility
1014027
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chap 87 6863 01/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 7590 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 8082 11/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 9620 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 9308 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 10915 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 10964 23/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 10817 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 10862 17/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 10975 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 11236 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 11632 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 11586 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 10027 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 10076 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 12278 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 12311 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 11463 05/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 12825 12/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 68.1 12157 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 12259 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 11947 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 12777 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 13047 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 12133 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 11969 08/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 11136 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 11573 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 11559 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 12775 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 12783 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 12976 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 11352 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 11874 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 11886 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 11908 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 12636 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 14488 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 15303 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 12606 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 13191 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 12317 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 10438 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 12447 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 12725 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 11993 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 12577 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 12088 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 11845 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 11893 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 11800 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 11331 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10934 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 10533 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 10696 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 10053 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 10542 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 12054 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 11945 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 11030 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 11098 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11010 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10396 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11105 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 10513 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 10595 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 10322 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 10735 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 10235 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 10022 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 10888 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 10319 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 10957 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 10830 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 10549 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10720 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 11507 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 11578 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 11525 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 11780 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 11881 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 12193 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 12933 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12553 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 13453 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 15567 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 25757 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite