Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 265 votes
visibility
933714
local_library
82 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
82 Chap 82 8493 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 9984 23/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 9959 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 10078 17/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 9929 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 10672 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 11066 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 10714 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 9455 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 9576 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 11374 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 11807 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 10949 05/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 12375 12/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 68.1 11727 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 11583 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 11493 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 12291 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 12015 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 11759 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 11577 08/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 10784 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 11117 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 11173 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 12381 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 12345 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 12530 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 11008 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 11532 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 11546 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 11558 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 12274 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 14088 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 14997 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 12224 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 12903 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 12005 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 10042 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 12063 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 12295 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 11705 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 12249 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 11688 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 11571 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 11071 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 11446 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 10971 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10622 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 10141 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 10190 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 9773 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 9978 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 11754 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 11637 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 10732 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 10766 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 10694 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 10114 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 10743 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 10223 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 10255 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 10046 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 10457 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 9983 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 9772 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 10598 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 10055 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 10651 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 10560 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 10071 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 10436 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 11099 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 11284 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 10975 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 11476 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 11503 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 11811 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 12537 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 12145 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 13015 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 14633 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 24543 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite