Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 233 votes
visibility
540533
local_library
62 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
62 Chap 62 6721 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 6804 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 7279 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 7595 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 8141 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 8329 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 8896 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7710 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8334 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 8532 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8940 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 9180 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 10828 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 12577 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8992 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9803 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8869 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6980 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 9135 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9455 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 8961 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 9389 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8658 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 9021 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 8643 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 9320 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8777 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8254 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 7939 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7954 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 7451 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 7584 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8356 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8687 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 8448 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 8232 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8208 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7938 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7787 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7973 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7927 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 8040 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 8139 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7805 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7864 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7894 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 8003 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8243 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8282 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8069 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8296 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8553 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8986 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8703 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8858 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9067 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9245 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9789 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9767 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10189 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11123 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 17011 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite