Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 260 votes
visibility
817335
local_library
77 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
77 Chap 77 7760 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 9138 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 8876 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 7769 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 8036 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 10084 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 10425 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 9179 05/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 10987 12/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 68.1 10731 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 10699 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 10329 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 11249 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 10877 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 10939 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 10559 08/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 9966 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 10019 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 10191 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 11251 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 11385 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 11792 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 10078 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 10732 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 10708 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 11044 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 11362 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 13178 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 14427 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 11264 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 12227 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 11363 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 9234 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 11233 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 11573 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 11075 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 11507 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 10668 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 10881 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 10441 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 10956 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 10481 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 10022 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 9625 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 9582 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 9087 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 9404 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 10486 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 10577 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 10278 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 10198 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 9916 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 9624 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9959 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 9587 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 9545 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 9602 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 9831 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 9467 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 9302 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 9666 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 9469 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 9917 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 9846 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 9599 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 9938 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 10305 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 10724 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 10389 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10906 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 10895 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10949 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 11821 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 11593 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 12173 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 13771 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 22609 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite