Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 184 votes
visibility
506115
local_library
59 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
59 Chương 59 6705 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 7679 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 8019 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 8644 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7480 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 8144 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 8352 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8758 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 9002 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 10652 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 12411 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8818 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9639 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8709 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6818 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 8969 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9287 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 8789 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 9203 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8474 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 8859 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 8483 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 9150 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8607 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8074 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 7759 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7788 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 7297 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 7426 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8182 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8505 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 8260 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 8044 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8026 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7758 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7605 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7807 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7739 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7846 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7937 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7607 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7668 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7700 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7801 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8021 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8062 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7863 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8084 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8337 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8732 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8485 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8624 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8801 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8971 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9491 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9465 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9847 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10677 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 16175 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite