Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 332 votes
visibility
1151611
local_library
95 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chapter 95 6696 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5122 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5179 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 8195 02/03/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 9094 30/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 8964 03/01/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chap 89 8606 27/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chap 88 9286 24/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 9225 01/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 9594 13/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 9966 11/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 11260 07/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 10748 14/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 12305 20/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 12300 23/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 12323 31/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 12126 17/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 12641 08/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 12470 17/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 12870 29/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 chap 75 12744 28/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 11137 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 11202 23/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 13370 10/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 13311 28/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 12651 05/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 13771 12/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68.1 Chương 68.1 13123 25/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 13393 08/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 12977 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 13729 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 13901 05/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 12951 18/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 12735 08/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 12164 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 12517 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 12441 17/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 13639 30/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 13523 03/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 13664 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 12174 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 12524 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 12514 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 12984 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 13356 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 15204 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 15867 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 13322 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 14157 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 13077 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 11014 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 13155 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 13419 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 12513 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 13291 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 12776 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 12343 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 12469 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 12544 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 11879 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 11496 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 11431 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 11688 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 10715 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 11030 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 12722 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 12479 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 11732 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 11622 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 11756 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 11204 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 11671 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 11155 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 11233 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 11104 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 11575 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 10757 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 11096 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 11438 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 10921 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 11571 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 11494 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 11083 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 11398 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 12171 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 12156 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 11979 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 12290 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 12383 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 12655 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 13467 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 13139 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 14115 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 16857 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 27533 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite