Otaku Sanctuary

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

favorite 9 / 10
person 144 votes
visibility
467428
local_library
56 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đây, Makoto đang tự quyết định vận mệnh của mình...

Chap Title Total Views Date Added Action
56 Chap 56 7800 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 7102 28/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 7836 11/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 8070 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 8492 04/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 8718 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 10360 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 12175 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8576 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 9379 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 8459 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6558 08/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 8727 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 9039 04/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 8545 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 8949 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 8224 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 chap 39 8645 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 8249 05/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 8916 30/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8381 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7846 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 chap 34 7533 18/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 7568 17/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 7093 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 7224 09/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7970 20/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 8255 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 028 8018 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 suki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu Chap 027 7824 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7796 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 7530 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7385 19/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7549 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7501 10/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 7602 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 7695 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 7397 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 7452 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7488 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7581 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 7753 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 7820 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 7637 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7838 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8039 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8434 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8171 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8316 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8497 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8629 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9117 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9071 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9427 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10163 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15009 10/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Moon-led Journey Across Another World, 月が導く異世界道中
Translator Name HPerfectF Team
Category Manga
Author azumi kei
Artist kino kotora
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite