Belfast (Azur lane)

Maoyuu Maou Yuusha

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing

Maoyuu Maou Yuusha

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
75441
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Cái Project này được thực hiện chỉ vì lí do chủ thớt và vài đứa bạn muốn đọc tiếp, do câu cú quá phức tạp nên ta không đảm bảo độ hay và chính xác. Bạn có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc và chờ bản dịch hay hơn từ MTO.

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 3922 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 994 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 996 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 998 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 985 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1082 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1173 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1071 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 981 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1125 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1011 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1111 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1057 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 968 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1160 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1149 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1237 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1022 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1045 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1036 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1277 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1603 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1458 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1435 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1446 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1369 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1397 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1345 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1382 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1440 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1823 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1519 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1622 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1743 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2006 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1882 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1904 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1930 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1966 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2062 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1951 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2110 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2273 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2906 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3990 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5479 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite