Goblin Slayer

Maoyuu Maou Yuusha

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing

Maoyuu Maou Yuusha

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
73384
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Cái Project này được thực hiện chỉ vì lí do chủ thớt và vài đứa bạn muốn đọc tiếp, do câu cú quá phức tạp nên ta không đảm bảo độ hay và chính xác. Bạn có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc và chờ bản dịch hay hơn từ MTO.

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 3697 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 963 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 982 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 945 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 969 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1068 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1142 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1005 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 946 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1083 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 978 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1100 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1038 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 934 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1136 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1132 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1200 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1011 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 993 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 999 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1253 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1575 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1442 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1376 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1381 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1297 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1361 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1304 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1351 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1405 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1772 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1487 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1558 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1713 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1962 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1826 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1859 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1878 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1912 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2009 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1906 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2076 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2178 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 2829 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 3904 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5449 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite