Maoyuu Maou Yuusha

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing

Maoyuu Maou Yuusha

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
77307
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Cái Project này được thực hiện chỉ vì lí do chủ thớt và vài đứa bạn muốn đọc tiếp, do câu cú quá phức tạp nên ta không đảm bảo độ hay và chính xác. Bạn có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc và chờ bản dịch hay hơn từ MTO.

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 4011 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1024 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1027 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1048 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1019 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1095 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1188 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1084 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 998 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1171 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1024 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1126 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1074 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 982 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1172 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1169 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1284 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1040 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1045 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1067 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1297 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1638 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1482 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1469 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1465 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1420 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1448 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1362 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1400 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1454 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1853 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1538 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1638 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1756 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2043 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1944 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1985 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2004 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2045 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2158 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2042 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2206 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2360 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3008 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4129 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5515 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite