Maoyuu Maou Yuusha

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing

Maoyuu Maou Yuusha

favorite 9 / 10
person 56 votes
visibility
84304
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Cái Project này được thực hiện chỉ vì lí do chủ thớt và vài đứa bạn muốn đọc tiếp, do câu cú quá phức tạp nên ta không đảm bảo độ hay và chính xác. Bạn có thể lựa chọn đọc hoặc không đọc và chờ bản dịch hay hơn từ MTO.

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chapter 46 4168 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1057 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1065 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 1099 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 1100 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1141 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 1248 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1165 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 1064 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 1443 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1115 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1221 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1146 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 1043 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1249 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 1304 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1376 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1117 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1120 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1160 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1391 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1730 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2945 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1616 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1614 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 1517 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1594 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1518 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1547 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 1578 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 2025 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1672 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1738 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1905 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 2192 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2106 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2154 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2135 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2240 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2277 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2202 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2414 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 2568 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3257 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4389 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5579 18/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Maoyuu, Maoyuu Maou Yuusha, まおゆう魔王勇者「この我のものとなれ、勇者よ」「断る!」,Maoyu: Archenemy and Hero,Maoyuu Maou Yuusha - "Kono Watashi no Mono Tonare, Yuusha yo" "Kotowaru!"
Translator Name Possible translation team   -   Support/Inactive Team: MTO
Category Manga
Author touno mamare
Artist Ishida Akira
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite