Satellizer el Bridget

Bleach

Other Name
Bleach
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Done
Year Released 2001

Bleach

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
345372
local_library
677 Chaps

Genres

Summary

Kurosaki Ichigo là một thiếu niên có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Cuộc sống của anh thay đổi nhanh chóng bởi sự xuất hiện đột ngột của một Shinigami (những người điều chỉnh dòng chảy của linh hồn giữa thế giới con người và thế giới bên kia), tên là Kuchiki Rukia, người đến thế giới con người để tìm diệt Hollow - những linh hồn lạc lối rất nguy hiểm. Khi Rukia bị thương nặng vì bảo vệ Ichigo khỏi Hollow, cô cố gắng chuyển một nửa số reiatsu (霊圧? nghĩa đen, "áp lực tâm linh")) của cô cho Ichigo để anh có thể đánh bại Hollow. Tuy nhiên, Ichigo lấy gần như tất cả sức mạnh của Rukia và biến đổi thành một Shinigami, và nhờ đó anh có thể đánh bại con Hollow dễ dàng. Do sức mạnh của mình bị giảm sút, Rukia mắc kẹt và phải sống trong thế giới con người cho đến khi cô có thể phục hồi sức mạnh của mình. Trong thời gian đó, Ichigo phải đảm nhận vai trò của Rukia như một Shinigami thật sự, chiến đấu với Hollow và hướng dẫn linh hồn đến thế giới bên kia được gọi là Soul Society (尸魂界 (ソウル·ソサエティ) Sōru Sosaeti?)

Khi thời gian trôi qua và Rukia vẫn chưa trở về, cấp trên của Rukia bắt đầu tìm hiểu về nơi ở và hành động của cô và Rukia bị tuyên án xử tử vì thực hiện hành động chuyển giao sức mạnh bất hợp pháp. Mặc dù không thể ngăn cản chuyến đi của Rukia về Soul Society, Ichigo đã quyết định cứu cô với sự trợ giúp của một số bạn cùng lớp đã nhận thức về sức mạnh tâm linh của họ,Inoue Orihime, Sado Yasutora, and Ishida Uryū và hai cựu Shinigami là Shihōin Yoruichi và Kisuke Urahara. Khi ở tại Soul Society, Ichigo chiến đấu chống lại các thành viên ưu tú nhất của quân đội Shinigami và cố gắng cứu Rukia trước khi cô bị xử tử.

Chap Title Total Views Date Added Action
686 Chap 686.0 5122 18/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chap 685 2390 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 The blade 1509 28/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Dark side of the two world ends 1754 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chương 682 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chap 681 1485 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chap 680 1363 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chap 679 1357 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chap 678 1298 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chap 677 1535 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chap 676 1332 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
675 Chap 675 1272 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chap 674 1468 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chap 673 1194 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chap 672 1106 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chap 671 1427 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chap 670 1229 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chap 669 1214 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chap 668 1048 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chap 667 1135 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chap 666 1457 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chap 665 1210 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chap 664 1657 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chap 663 1059 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chap 662 1082 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chap 661 1155 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chap 660 1094 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chap 659 2050 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chap 658 1045 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chap 657 1032 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chap 656 1010 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chap 655 1285 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chap 654 1091 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chap 653 1102 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chap 652 1158 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chap 651 1069 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chap 650 1552 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chap 649 1180 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chap 648 1141 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chap 647 1019 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chap 646 1082 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chap 645 1187 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chap 644 1172 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chap 643 1138 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chap 642 1216 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chap 641 1049 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chap 640 1061 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chap 639 985 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chap 638 1025 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chap 637 1222 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chap 636 876 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chap 635 935 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chap 634 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chap 633 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chap 632 909 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chap 631 950 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chap 630 1249 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chap 629 819 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chap 628 917 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chap 627 1146 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chap 626 1070 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chap 625 1183 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chap 624 940 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chap 623 1004 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chap 622 1415 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chap 621 923 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chap 620 1043 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chap 619 953 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chap 618 963 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chap 617 875 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chap 616 947 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chap 615 936 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chap 614 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chap 613 880 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chap 612 1303 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chap 611 926 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chap 610 879 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chap 609 972 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chap 608 916 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chap 607 1169 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chap 606 1026 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chap 605 1143 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chap 604 903 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chap 603 893 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chap 602 813 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chap 601 1031 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chap 600 1641 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chap 599 815 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chap 598 862 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chap 597 888 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chap 596 1128 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chap 595 851 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chap 594 937 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chap 593 879 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chap 592 812 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chap 591 1472 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chap 590 1320 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chap 589 1590 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chap 588 1062 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chap 587 849 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chap 586 1015 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chap 585 947 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chap 584 817 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chap 583 852 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chap 582 1239 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chap 581 881 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chap 580 890 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chap 579 812 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chap 578 774 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chap 577 976 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Chap 576 923 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Chap 575 854 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Chap 574 722 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Chap 573 904 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Chap 572 783 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Chap 571 845 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Chap 570 885 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Chap 569 1018 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Chap 568 851 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Chap 567 900 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Chap 566 916 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Chap 565 909 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Chap 564 941 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Chap 563 809 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Chap 562 1007 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Chap 561 875 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Chap 560 1057 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Chap 559 906 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Chap 558 1097 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Chap 557 938 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Chap 556 957 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Chap 555 964 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Chap 554 968 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Chap 553 908 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Chap 552 895 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Chap 551 1083 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Chap 550 1064 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Chap 549 967 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Chap 548 766 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Chap 547 938 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Chap 546 866 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Chap 545 879 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Chap 544 864 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Chap 543 861 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Chap 542 1105 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Chap 541 1126 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Chap 540 950 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Chap 539 707 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Chap 538 1089 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Chap 537 947 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Chap 536 1059 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Chap 535 844 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Chap 534 1021 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Chap 533 986 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Chap 532 949 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Chap 531 920 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Chap 530 1003 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Chap 529 1093 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Chap 528 959 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Chap 527 1183 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Chap 526 1099 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Chap 525 1084 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chap 524 922 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Chap 523 850 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Chap 522 862 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Chap 521 913 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Chap 520 886 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Chap 519 1140 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Chap 518 1030 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Chap 517 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Chap 516 1031 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Chap 515 933 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Chap 514 940 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Chap 513 944 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Chap 512 944 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Chap 511 832 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Chap 510 991 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Chap 509 874 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Chap 508 1082 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Chap 507 1162 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Chap 506 1007 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Chap 505 1296 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Chap 504 1187 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Chap 503 1407 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Chap 502 1114 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Chap 501 1499 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chap 500 2691 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 160 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 89 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 105 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 146 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 114 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 148 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 233 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 198 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 235 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 197 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 186 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 215 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 161 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 165 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 156 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 238 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 202 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 284 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 170 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 187 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 121 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 121 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 143 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 161 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 158 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 127 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 142 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 190 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 223 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 201 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 161 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 181 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 175 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 186 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 189 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 235 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 242 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 219 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 203 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 183 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 178 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 164 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 203 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 178 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 173 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 183 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 151 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 155 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 196 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 178 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chapter 446 255 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 224 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 244 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 205 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 281 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 232 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 264 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 249 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 243 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 270 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 241 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 170 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 191 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 262 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 234 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 208 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 261 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 234 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 207 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 242 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 149 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 219 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 197 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 196 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 192 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 159 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 194 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 218 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 243 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 288 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 161 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 141 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 114 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 164 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 152 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 146 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 180 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 141 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 141 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 241 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 255 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 181 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 225 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 206 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 266 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 231 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 232 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 242 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 225 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 273 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 240 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 256 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 234 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 189 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 243 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 195 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 203 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 192 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 248 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 211 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 149 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 130 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 405 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 299 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 260 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 460 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chapter 350 117 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 393 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 338 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 302 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 235 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 379 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 297 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 231 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 261 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 225 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 330 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 336 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 371 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 345 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 343 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 359 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 337 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 307 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 322 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 333 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 304 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 302 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 401 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 308 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 349 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 321 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 474 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 281 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 329 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 389 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 378 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 421 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 322 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 315 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 295 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 283 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 319 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 256 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 302 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 311 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 383 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 284 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 325 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 348 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 315 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260