Bleach

Other Name
Bleach
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Done
Year Released 2001

Bleach

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
410306
local_library
677 Chaps

Genres

Summary

Kurosaki Ichigo là một thiếu niên có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Cuộc sống của anh thay đổi nhanh chóng bởi sự xuất hiện đột ngột của một Shinigami (những người điều chỉnh dòng chảy của linh hồn giữa thế giới con người và thế giới bên kia), tên là Kuchiki Rukia, người đến thế giới con người để tìm diệt Hollow - những linh hồn lạc lối rất nguy hiểm. Khi Rukia bị thương nặng vì bảo vệ Ichigo khỏi Hollow, cô cố gắng chuyển một nửa số reiatsu (霊圧? nghĩa đen, "áp lực tâm linh")) của cô cho Ichigo để anh có thể đánh bại Hollow. Tuy nhiên, Ichigo lấy gần như tất cả sức mạnh của Rukia và biến đổi thành một Shinigami, và nhờ đó anh có thể đánh bại con Hollow dễ dàng. Do sức mạnh của mình bị giảm sút, Rukia mắc kẹt và phải sống trong thế giới con người cho đến khi cô có thể phục hồi sức mạnh của mình. Trong thời gian đó, Ichigo phải đảm nhận vai trò của Rukia như một Shinigami thật sự, chiến đấu với Hollow và hướng dẫn linh hồn đến thế giới bên kia được gọi là Soul Society (尸魂界 (ソウル·ソサエティ) Sōru Sosaeti?)

Khi thời gian trôi qua và Rukia vẫn chưa trở về, cấp trên của Rukia bắt đầu tìm hiểu về nơi ở và hành động của cô và Rukia bị tuyên án xử tử vì thực hiện hành động chuyển giao sức mạnh bất hợp pháp. Mặc dù không thể ngăn cản chuyến đi của Rukia về Soul Society, Ichigo đã quyết định cứu cô với sự trợ giúp của một số bạn cùng lớp đã nhận thức về sức mạnh tâm linh của họ,Inoue Orihime, Sado Yasutora, and Ishida Uryū và hai cựu Shinigami là Shihōin Yoruichi và Kisuke Urahara. Khi ở tại Soul Society, Ichigo chiến đấu chống lại các thành viên ưu tú nhất của quân đội Shinigami và cố gắng cứu Rukia trước khi cô bị xử tử.

Chap Title Total Views Date Added Action
686 Chap 686.0 5198 18/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chap 685 2796 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 The blade 1726 28/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Dark side of the two world ends 1985 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chương 682 495 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chap 681 1615 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chap 680 1495 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chap 679 1569 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chap 678 1417 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chap 677 1665 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chap 676 1420 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
675 Chap 675 1359 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chap 674 1681 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chap 673 1301 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chap 672 1228 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chap 671 1545 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chap 670 1442 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chap 669 1459 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chap 668 1168 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chap 667 1383 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chap 666 1567 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chap 665 1329 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chap 664 1766 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chap 663 1188 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chap 662 1223 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chap 661 1286 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chap 660 1230 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chap 659 2193 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chap 658 1171 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chap 657 1172 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chap 656 1128 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chap 655 1431 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chap 654 1211 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chap 653 1353 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chap 652 1315 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chap 651 1193 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chap 650 1713 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chap 649 1322 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chap 648 1266 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chap 647 1162 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chap 646 1325 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chap 645 1335 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chap 644 1349 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chap 643 1299 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chap 642 1344 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chap 641 1164 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chap 640 1207 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chap 639 1124 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chap 638 1160 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chap 637 1366 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chap 636 999 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chap 635 1055 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chap 634 1081 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chap 633 1178 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chap 632 1022 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chap 631 1098 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chap 630 1373 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chap 629 934 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chap 628 1049 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chap 627 1294 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chap 626 1209 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chap 625 1298 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chap 624 1044 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chap 623 1120 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chap 622 1517 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chap 621 1044 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chap 620 1166 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chap 619 1118 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chap 618 1147 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chap 617 1023 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chap 616 1084 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chap 615 1073 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chap 614 1126 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chap 613 1010 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chap 612 1454 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chap 611 1072 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chap 610 1008 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chap 609 1098 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chap 608 1069 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chap 607 1290 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chap 606 1176 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chap 605 1261 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chap 604 1079 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chap 603 977 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chap 602 981 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chap 601 1145 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chap 600 1745 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chap 599 924 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chap 598 968 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chap 597 1030 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chap 596 1230 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chap 595 977 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chap 594 1050 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chap 593 996 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chap 592 919 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chap 591 1590 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chap 590 1434 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chap 589 1724 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chap 588 1195 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chap 587 983 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chap 586 1138 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chap 585 1090 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chap 584 943 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chap 583 984 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chap 582 1392 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chap 581 998 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chap 580 1017 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chap 579 1025 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chap 578 884 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chap 577 1091 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Chap 576 1045 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Chap 575 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Chap 574 822 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Chap 573 1011 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Chap 572 914 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Chap 571 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Chap 570 1102 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Chap 569 1143 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Chap 568 964 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Chap 567 996 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Chap 566 1016 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Chap 565 1017 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Chap 564 1164 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Chap 563 938 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Chap 562 1190 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Chap 561 991 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Chap 560 1206 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Chap 559 1018 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Chap 558 1201 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Chap 557 1070 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Chap 556 1086 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Chap 555 1207 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Chap 554 1107 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Chap 553 1026 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Chap 552 1022 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Chap 551 1202 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Chap 550 1157 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Chap 549 1078 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Chap 548 883 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Chap 547 1036 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Chap 546 982 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Chap 545 970 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Chap 544 1065 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Chap 543 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Chap 542 1228 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Chap 541 1214 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Chap 540 1059 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Chap 539 775 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Chap 538 1184 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Chap 537 1049 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Chap 536 1126 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Chap 535 906 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Chap 534 1074 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Chap 533 1053 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Chap 532 1029 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Chap 531 992 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Chap 530 1093 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Chap 529 1154 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Chap 528 1045 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Chap 527 1262 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Chap 526 1174 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Chap 525 1157 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chap 524 1014 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Chap 523 926 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Chap 522 940 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Chap 521 991 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Chap 520 959 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Chap 519 1210 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Chap 518 1105 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Chap 517 1042 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Chap 516 1199 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Chap 515 989 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Chap 514 999 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Chap 513 1022 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Chap 512 1009 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Chap 511 886 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Chap 510 1053 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Chap 509 937 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Chap 508 1151 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Chap 507 1226 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Chap 506 1071 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Chap 505 1354 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Chap 504 1258 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Chap 503 1476 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Chap 502 1177 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Chap 501 1567 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chap 500 2762 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 204 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 139 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 153 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 205 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 157 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 210 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 321 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 318 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 270 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 353 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 331 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 300 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 372 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 266 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 201 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 246 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 227 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 196 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 200 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 533 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 300 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 257 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 284 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 248 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 255 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 316 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 350 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 284 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 269 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 219 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 257 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 264 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 255 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 224 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 225 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 295 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chapter 446 302 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 316 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 312 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 363 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 354 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 397 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 353 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 328 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 279 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 336 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 331 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 498 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 359 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 308 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 337 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 253 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 316 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 227 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 297 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 331 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 422 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 254 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 215 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 171 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 244 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 224 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 224 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 348 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 337 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 354 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 273 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 339 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 299 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 318 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 362 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 323 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 304 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 338 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 337 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 333 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 391 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 381 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 302 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 273 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 274 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 315 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 227 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 487 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 363 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 533 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chapter 350 199 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 378 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 477 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 436 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 387 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 402 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 383 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 397 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 408 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 359 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 394 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 370 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 371 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 318 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 373 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 452 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 389 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 351 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 444 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 332 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 359 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 338 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 323 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 413 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 424 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 414 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 461 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 377 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 402 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 424 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 424 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 428 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 384 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 426 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 376 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 436 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 396 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 369 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 379 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 390 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 407 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 403 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 360 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 396 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 386 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 478 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 381 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 401 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 401 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 422 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 396 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 399 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 551 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 351 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 404 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 467 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 478 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 501 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 415 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 400 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 378 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 373 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 426 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 376 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 425 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 375 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 384 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 370 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 389 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 335 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 421 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 468 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 419 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267