Bleach

Other Name
Bleach
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Done
Year Released 2001

Bleach

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
362284
local_library
677 Chaps

Genres

Summary

Kurosaki Ichigo là một thiếu niên có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Cuộc sống của anh thay đổi nhanh chóng bởi sự xuất hiện đột ngột của một Shinigami (những người điều chỉnh dòng chảy của linh hồn giữa thế giới con người và thế giới bên kia), tên là Kuchiki Rukia, người đến thế giới con người để tìm diệt Hollow - những linh hồn lạc lối rất nguy hiểm. Khi Rukia bị thương nặng vì bảo vệ Ichigo khỏi Hollow, cô cố gắng chuyển một nửa số reiatsu (霊圧? nghĩa đen, "áp lực tâm linh")) của cô cho Ichigo để anh có thể đánh bại Hollow. Tuy nhiên, Ichigo lấy gần như tất cả sức mạnh của Rukia và biến đổi thành một Shinigami, và nhờ đó anh có thể đánh bại con Hollow dễ dàng. Do sức mạnh của mình bị giảm sút, Rukia mắc kẹt và phải sống trong thế giới con người cho đến khi cô có thể phục hồi sức mạnh của mình. Trong thời gian đó, Ichigo phải đảm nhận vai trò của Rukia như một Shinigami thật sự, chiến đấu với Hollow và hướng dẫn linh hồn đến thế giới bên kia được gọi là Soul Society (尸魂界 (ソウル·ソサエティ) Sōru Sosaeti?)

Khi thời gian trôi qua và Rukia vẫn chưa trở về, cấp trên của Rukia bắt đầu tìm hiểu về nơi ở và hành động của cô và Rukia bị tuyên án xử tử vì thực hiện hành động chuyển giao sức mạnh bất hợp pháp. Mặc dù không thể ngăn cản chuyến đi của Rukia về Soul Society, Ichigo đã quyết định cứu cô với sự trợ giúp của một số bạn cùng lớp đã nhận thức về sức mạnh tâm linh của họ,Inoue Orihime, Sado Yasutora, and Ishida Uryū và hai cựu Shinigami là Shihōin Yoruichi và Kisuke Urahara. Khi ở tại Soul Society, Ichigo chiến đấu chống lại các thành viên ưu tú nhất của quân đội Shinigami và cố gắng cứu Rukia trước khi cô bị xử tử.

Chap Title Total Views Date Added Action
686 Chap 686.0 5142 18/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chap 685 2476 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 The blade 1580 28/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Dark side of the two world ends 1838 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chương 682 388 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chap 681 1524 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chap 680 1412 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chap 679 1393 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chap 678 1329 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chap 677 1588 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chap 676 1347 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
675 Chap 675 1297 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chap 674 1495 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chap 673 1227 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chap 672 1151 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chap 671 1473 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chap 670 1279 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chap 669 1262 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chap 668 1091 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chap 667 1185 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chap 666 1504 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chap 665 1257 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chap 664 1707 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chap 663 1107 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chap 662 1113 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chap 661 1202 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chap 660 1132 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chap 659 2107 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chap 658 1086 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chap 657 1072 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chap 656 1055 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chap 655 1327 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chap 654 1141 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chap 653 1148 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chap 652 1202 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chap 651 1119 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chap 650 1619 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chap 649 1251 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chap 648 1188 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chap 647 1070 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chap 646 1132 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chap 645 1240 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chap 644 1242 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chap 643 1188 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chap 642 1269 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chap 641 1085 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chap 640 1111 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chap 639 1027 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chap 638 1072 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chap 637 1301 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chap 636 925 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chap 635 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chap 634 1000 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chap 633 993 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chap 632 942 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chap 631 997 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chap 630 1294 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chap 629 860 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chap 628 948 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chap 627 1184 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chap 626 1119 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chap 625 1213 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chap 624 969 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chap 623 1024 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chap 622 1445 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chap 621 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chap 620 1068 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chap 619 986 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chap 618 1016 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chap 617 904 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chap 616 979 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chap 615 965 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chap 614 1000 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chap 613 900 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chap 612 1333 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chap 611 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chap 610 907 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chap 609 1002 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chap 608 940 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chap 607 1194 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chap 606 1078 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chap 605 1171 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chap 604 983 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chap 603 920 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chap 602 890 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chap 601 1056 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chap 600 1665 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chap 599 844 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chap 598 891 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chap 597 953 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chap 596 1155 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chap 595 887 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chap 594 966 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chap 593 904 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chap 592 836 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chap 591 1488 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chap 590 1354 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chap 589 1618 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chap 588 1093 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chap 587 882 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chap 586 1046 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chap 585 973 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chap 584 849 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chap 583 877 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chap 582 1304 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chap 581 916 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chap 580 923 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chap 579 844 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chap 578 802 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chap 577 1011 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Chap 576 953 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Chap 575 885 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Chap 574 754 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Chap 573 936 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Chap 572 817 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Chap 571 870 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Chap 570 931 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Chap 569 1064 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Chap 568 891 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Chap 567 928 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Chap 566 943 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Chap 565 941 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Chap 564 977 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Chap 563 838 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Chap 562 1067 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Chap 561 898 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Chap 560 1074 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Chap 559 935 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Chap 558 1128 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Chap 557 972 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Chap 556 986 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Chap 555 996 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Chap 554 997 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Chap 553 947 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Chap 552 925 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Chap 551 1114 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Chap 550 1079 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Chap 549 1001 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Chap 548 798 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Chap 547 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Chap 546 899 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Chap 545 913 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Chap 544 894 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Chap 543 900 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Chap 542 1171 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Chap 541 1157 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Chap 540 980 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Chap 539 734 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Chap 538 1125 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Chap 537 1002 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Chap 536 1095 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Chap 535 878 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Chap 534 1048 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Chap 533 1018 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Chap 532 983 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Chap 531 951 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Chap 530 1028 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Chap 529 1125 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Chap 528 998 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Chap 527 1210 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Chap 526 1130 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Chap 525 1116 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chap 524 972 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Chap 523 881 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Chap 522 892 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Chap 521 950 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Chap 520 922 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Chap 519 1167 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Chap 518 1061 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Chap 517 1006 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Chap 516 1059 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Chap 515 962 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Chap 514 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Chap 513 989 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Chap 512 972 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Chap 511 862 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Chap 510 1030 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Chap 509 907 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Chap 508 1115 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Chap 507 1174 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Chap 506 1037 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Chap 505 1321 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Chap 504 1220 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Chap 503 1432 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Chap 502 1144 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Chap 501 1537 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chap 500 2726 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 174 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 107 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 118 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 165 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 125 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 161 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 248 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 198 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 233 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 217 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 201 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 215 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 173 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 180 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 179 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 299 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 198 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 200 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 140 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 152 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 196 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 199 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 178 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 142 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 142 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 244 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 195 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 208 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 260 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 239 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 215 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 191 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 177 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 223 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 194 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 212 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 211 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 178 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 166 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 195 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chapter 446 272 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 278 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 223 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 307 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 345 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 291 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 283 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 262 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 278 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 270 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 311 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 184 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 218 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 289 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 269 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 274 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 205 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 272 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 233 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 189 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 229 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 269 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 203 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 169 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 126 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 194 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 182 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 170 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 216 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 160 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 152 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 297 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 272 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 291 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 277 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 243 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 235 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 248 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 281 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 262 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 273 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 257 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 253 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 300 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 318 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 207 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 261 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 271 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 225 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 216 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 203 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 240 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 163 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 162 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 424 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 277 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 487 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chapter 350 135 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 340 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 426 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 377 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 279 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 349 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 328 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 350 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 290 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 340 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 329 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 275 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 311 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 260 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 409 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 379 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 283 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 291 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 278 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 281 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 354 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 367 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 408 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 359 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 380 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 374 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 375 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 358 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 325 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 366 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 325 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 320 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 308 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 321 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 344 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 415 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 320 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 357 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 357 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 366 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 355 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 296 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 358 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 511 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 319 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 418 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 436 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 439 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 370 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 326 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 311 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 372 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 332 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 333 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 287 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 321 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 343 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 346 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 421 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 369 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 343 11/12/2018 edit_road