Bleach

Other Name
Bleach
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manga
Author Hiramoto Akira
Status Done
Year Released 2001

Bleach

favorite 7 / 10
person 3 votes
visibility
380959
local_library
677 Chaps

Genres

Summary

Kurosaki Ichigo là một thiếu niên có khả năng nhìn thấy các linh hồn. Cuộc sống của anh thay đổi nhanh chóng bởi sự xuất hiện đột ngột của một Shinigami (những người điều chỉnh dòng chảy của linh hồn giữa thế giới con người và thế giới bên kia), tên là Kuchiki Rukia, người đến thế giới con người để tìm diệt Hollow - những linh hồn lạc lối rất nguy hiểm. Khi Rukia bị thương nặng vì bảo vệ Ichigo khỏi Hollow, cô cố gắng chuyển một nửa số reiatsu (霊圧? nghĩa đen, "áp lực tâm linh")) của cô cho Ichigo để anh có thể đánh bại Hollow. Tuy nhiên, Ichigo lấy gần như tất cả sức mạnh của Rukia và biến đổi thành một Shinigami, và nhờ đó anh có thể đánh bại con Hollow dễ dàng. Do sức mạnh của mình bị giảm sút, Rukia mắc kẹt và phải sống trong thế giới con người cho đến khi cô có thể phục hồi sức mạnh của mình. Trong thời gian đó, Ichigo phải đảm nhận vai trò của Rukia như một Shinigami thật sự, chiến đấu với Hollow và hướng dẫn linh hồn đến thế giới bên kia được gọi là Soul Society (尸魂界 (ソウル·ソサエティ) Sōru Sosaeti?)

Khi thời gian trôi qua và Rukia vẫn chưa trở về, cấp trên của Rukia bắt đầu tìm hiểu về nơi ở và hành động của cô và Rukia bị tuyên án xử tử vì thực hiện hành động chuyển giao sức mạnh bất hợp pháp. Mặc dù không thể ngăn cản chuyến đi của Rukia về Soul Society, Ichigo đã quyết định cứu cô với sự trợ giúp của một số bạn cùng lớp đã nhận thức về sức mạnh tâm linh của họ,Inoue Orihime, Sado Yasutora, and Ishida Uryū và hai cựu Shinigami là Shihōin Yoruichi và Kisuke Urahara. Khi ở tại Soul Society, Ichigo chiến đấu chống lại các thành viên ưu tú nhất của quân đội Shinigami và cố gắng cứu Rukia trước khi cô bị xử tử.

Chap Title Total Views Date Added Action
686 Chap 686.0 5168 18/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
685 Chap 685 2659 04/08/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
684 The blade 1658 28/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
683 Dark side of the two world ends 1889 22/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
682 Chương 682 438 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
681 Chap 681 1556 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
680 Chap 680 1445 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
679 Chap 679 1501 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
678 Chap 678 1366 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
677 Chap 677 1632 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
676 Chap 676 1384 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
675 Chap 675 1325 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
674 Chap 674 1600 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
673 Chap 673 1251 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
672 Chap 672 1187 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
671 Chap 671 1499 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
670 Chap 670 1404 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
669 Chap 669 1376 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
668 Chap 668 1137 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
667 Chap 667 1305 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
666 Chap 666 1528 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
665 Chap 665 1277 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
664 Chap 664 1725 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
663 Chap 663 1137 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
662 Chap 662 1181 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
661 Chap 661 1227 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
660 Chap 660 1160 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
659 Chap 659 2126 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
658 Chap 658 1115 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
657 Chap 657 1102 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
656 Chap 656 1086 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
655 Chap 655 1365 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
654 Chap 654 1156 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
653 Chap 653 1271 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
652 Chap 652 1230 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
651 Chap 651 1150 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
650 Chap 650 1666 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
649 Chap 649 1288 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
648 Chap 648 1220 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
647 Chap 647 1118 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
646 Chap 646 1270 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
645 Chap 645 1307 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
644 Chap 644 1293 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
643 Chap 643 1234 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
642 Chap 642 1301 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
641 Chap 641 1114 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
640 Chap 640 1163 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
639 Chap 639 1076 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
638 Chap 638 1116 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
637 Chap 637 1337 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
636 Chap 636 969 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
635 Chap 635 1011 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
634 Chap 634 1029 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
633 Chap 633 1138 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
632 Chap 632 968 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
631 Chap 631 1032 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
630 Chap 630 1341 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
629 Chap 629 893 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
628 Chap 628 981 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
627 Chap 627 1214 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
626 Chap 626 1168 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
625 Chap 625 1252 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
624 Chap 624 1001 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
623 Chap 623 1057 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
622 Chap 622 1474 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
621 Chap 621 995 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
620 Chap 620 1118 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
619 Chap 619 1080 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
618 Chap 618 1097 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
617 Chap 617 974 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
616 Chap 616 1032 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
615 Chap 615 1022 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
614 Chap 614 1070 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
613 Chap 613 963 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
612 Chap 612 1381 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
611 Chap 611 1025 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
610 Chap 610 946 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
609 Chap 609 1029 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
608 Chap 608 1005 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
607 Chap 607 1223 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
606 Chap 606 1117 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
605 Chap 605 1201 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
604 Chap 604 1011 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
603 Chap 603 931 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
602 Chap 602 913 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
601 Chap 601 1082 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
600 Chap 600 1682 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
599 Chap 599 863 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
598 Chap 598 911 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
597 Chap 597 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
596 Chap 596 1170 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
595 Chap 595 922 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
594 Chap 594 982 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
593 Chap 593 933 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
592 Chap 592 855 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
591 Chap 591 1535 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
590 Chap 590 1382 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
589 Chap 589 1663 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
588 Chap 588 1153 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
587 Chap 587 926 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
586 Chap 586 1089 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
585 Chap 585 1039 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
584 Chap 584 879 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
583 Chap 583 932 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
582 Chap 582 1343 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
581 Chap 581 968 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
580 Chap 580 962 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
579 Chap 579 958 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
578 Chap 578 839 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
577 Chap 577 1027 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
576 Chap 576 969 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
575 Chap 575 919 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
574 Chap 574 784 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
573 Chap 573 965 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
572 Chap 572 855 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
571 Chap 571 924 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
570 Chap 570 1033 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
569 Chap 569 1111 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
568 Chap 568 936 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
567 Chap 567 963 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
566 Chap 566 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
565 Chap 565 976 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
564 Chap 564 1078 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
563 Chap 563 871 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
562 Chap 562 1119 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
561 Chap 561 918 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
560 Chap 560 1124 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
559 Chap 559 988 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
558 Chap 558 1167 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
557 Chap 557 1021 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
556 Chap 556 1039 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
555 Chap 555 1120 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
554 Chap 554 1063 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
553 Chap 553 994 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
552 Chap 552 971 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
551 Chap 551 1164 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
550 Chap 550 1127 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
549 Chap 549 1049 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
548 Chap 548 849 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
547 Chap 547 1013 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
546 Chap 546 949 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
545 Chap 545 946 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
544 Chap 544 1014 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
543 Chap 543 952 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
542 Chap 542 1216 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
541 Chap 541 1202 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
540 Chap 540 1045 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
539 Chap 539 762 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
538 Chap 538 1171 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
537 Chap 537 1033 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
536 Chap 536 1107 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
535 Chap 535 894 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
534 Chap 534 1059 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
533 Chap 533 1038 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
532 Chap 532 1013 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
531 Chap 531 979 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
530 Chap 530 1066 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
529 Chap 529 1142 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
528 Chap 528 1033 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
527 Chap 527 1248 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
526 Chap 526 1162 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
525 Chap 525 1143 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
524 Chap 524 1003 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
523 Chap 523 908 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
522 Chap 522 923 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
521 Chap 521 980 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
520 Chap 520 946 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
519 Chap 519 1199 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
518 Chap 518 1092 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
517 Chap 517 1026 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
516 Chap 516 1165 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
515 Chap 515 978 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
514 Chap 514 984 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
513 Chap 513 1008 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
512 Chap 512 991 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
511 Chap 511 873 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
510 Chap 510 1042 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
509 Chap 509 926 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
508 Chap 508 1132 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
507 Chap 507 1193 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
506 Chap 506 1056 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
505 Chap 505 1337 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
504 Chap 504 1240 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
503 Chap 503 1448 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
502 Chap 502 1161 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
501 Chap 501 1551 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
500 Chap 500 2742 12/07/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
499 Chương 499 191 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
498 Chương 498 123 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
497 Chương 497 136 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
496 Chương 496 185 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
495 Chương 495 139 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
494 Chương 494 175 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
493 Chương 493 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
492 Chương 492 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
491 Chương 491 269 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
490 Chương 490 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
489 Chương 489 233 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
488 Chương 488 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
487 Chương 487 231 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
486 Chương 486 184 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
485 Chương 485 234 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
484 Chương 484 293 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
483 Chương 483 198 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
482 Chương 482 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
481 Chương 481 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
480 Chương 480 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
479 Chương 479 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
478 Chương 478 252 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
477 Chương 477 155 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
476 Chương 476 171 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
475 Chương 475 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
474 Chương 474 216 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
473 Chương 473 195 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
472 Chương 472 158 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
471 Chương 471 153 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
470 Chương 470 280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
469 Chương 469 494 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
468 Chương 468 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
467 Chương 467 226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
466 Chương 466 268 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
465 Chương 465 209 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
464 Chương 464 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
463 Chương 463 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
462 Chương 462 260 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
461 Chương 461 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
460 Chương 460 253 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
459 Chương 459 230 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
458 Chương 458 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
457 Chương 457 204 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
456 Chương 456 214 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
455 Chương 455 240 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
454 Chương 454 211 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
453 Chương 453 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
452 Chương 452 228 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
451 Chương 451 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
450 Chương 450 195 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
449 Chương 449 185 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
448 Chương 448 261 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
447 Chương 447 212 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
446 Chapter 446 290 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
445 Chương 445 272 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
444 Chương 444 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
443 Chương 443 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
442 Chương 442 234 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
441 Chương 441 279 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
440 Chương 440 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
439 Chương 439 262 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
438 Chương 438 315 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
437 Chương 437 358 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
436 Chương 436 263 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
435 Chương 435 321 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
434 Chương 434 283 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
433 Chương 433 245 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
432 Chương 432 273 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
431 Chương 431 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
430 Chương 430 259 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
429 Chương 429 253 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
428 Chương 428 278 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
427 Chương 427 288 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
426 Chương 426 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
425 Chương 425 327 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
424 Chương 424 198 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
423 Chương 423 232 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
422 Chương 422 309 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
421 Chương 421 426 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
420 Chương 420 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
419 Chương 419 265 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
418 Chương 418 251 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
417 Chương 417 332 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
416 Chương 416 279 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
415 Chương 415 300 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
414 Chương 414 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
412 Chương 412 279 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
411 Chương 411 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
410 Chương 410 352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
409 Chương 409 219 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
408 Chương 408 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
407 Chương 407 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
406 Chương 406 247 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
405 Chương 405 274 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
404 Chương 404 200 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
403 Chương 403 243 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
402 Chương 402 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
401 Chương 401 306 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
400 Chương 400 373 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
399 Chương 399 226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
398 Chương 398 180 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
397 Chương 397 145 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
396 Chương 396 213 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
395 Chương 395 194 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
394 Chương 394 186 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
393 Chương 393 231 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
392 Chương 392 186 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
391 Chương 391 186 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
390 Chương 390 277 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
389 Chương 389 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
388 Chương 388 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
387 Chương 387 285 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
386 Chương 386 308 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
385 Chương 385 303 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
384 Chương 384 242 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
383 Chương 383 262 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
382 Chương 382 307 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
381 Chương 381 250 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
380 Chương 380 264 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
379 Chương 379 314 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
378 Chương 378 301 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
377 Chương 377 282 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
376 Chương 376 269 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
375 Chương 375 329 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
374 Chương 374 291 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
373 Chương 373 274 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
372 Chương 372 267 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
371 Chương 371 313 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
370 Chương 370 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
369 Chương 369 363 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chương 368 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chương 367 287 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chương 364 226 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chương 363 278 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chương 362 286 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chương 361 238 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 236 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 221 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chương 358 280 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chương 357 258 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 176 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chương 355 177 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 439 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 340 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chương 352 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chương 351 507 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chapter 350 160 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 351 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 443 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 391 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 354 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 368 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 330 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 348 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 366 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 290 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 360 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 333 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 Chương 337 292 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 Chương 336 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 Chương 335 276 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 Chương 334 305 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 Chương 333 420 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 Chương 332 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 336 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 391 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 283 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 294 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 330 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 307 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 291 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 298 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 364 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 373 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 385 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 426 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 340 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 374 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 393 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 393 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 389 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 331 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 370 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 345 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 404 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 336 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 334 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 328 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 352 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 356 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 317 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 358 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 430 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 320 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 Chương 298 333 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 376 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 Chương 296 373 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 Chương 295 383 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 366 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chương 293 310 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 Chương 292 369 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 Chương 290 527 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 Chương 289 337 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 378 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 Chương 287 438 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chương 286 452 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 458 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 385 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 Chương 283 354 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 365 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 386 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chương 279 345 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 387 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 347 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 Chương 276 331 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 353 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chương 274 300 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chương 273 341 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 361 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 324 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 381 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 441 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 380 11/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 355 11/12/2018 edit_road