Knights & Magic

Other Name
Knights & Magic
Translator Name truyenqq   -   Support/Inactive Team: otakusan.net
Category Manga
Author Kurogin
Status Ongoing
Year Released 2010

Knights & Magic

favorite 9 / 10
person 86 votes
visibility
241583
local_library
51 Chaps

Genres

Summary

Một otaku yêu thích thể loại mecha được đầu thai vào một thế giới khác với tên mới alf Ernesti Echevalier, hay còn gọi là Eru. Ở đây tồn tại loại vũ khí vô cùng to lớn được gọi là Silhouette Knights. giấc mơi điều khiển các con robot của Eru đã thành hiện thực


Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chương 50 3809 13/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3216 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3056 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3475 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 4079 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3301 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3512 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3078 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4332 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3862 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3871 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4184 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3743 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3458 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 fix chaps 4240 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3759 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 4365 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5240 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4906 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4611 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3191 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5078 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3219 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3002 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3266 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3531 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5209 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Cùng ăn mừng hoàn thành công việc 6106 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Cùng họp bàn mẫu mới 5745 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cùng đấu tập 5635 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Cùng thử nghiệm 5622 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 6039 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Cùng bắt đầu với các bộ phận 6151 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1552 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Phần thưởng 5919 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Sau cuộc chiến 5952 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chiến đấu với behemoth trong Silhoueete Knight 4 5889 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chiến đấu với behemoth trong Silhoueete Knight 3 5929 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Cùng chiến đấu với Behemoth trong Silhouette Knight 2 5929 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Cùng chiến đấu với Behemoth trong Silhouette Knight 5865 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Cùng lái robot 5894 02/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Tấn công Behemoth 5896 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chiến đấu chống ma thú 5861 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Trò chuyện cùng senpai 5762 19/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Cùng tập thực chiến 5818 28/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cùng Phản công 5753 15/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Cùng tỉ thí 5802 03/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cùng học về Silhouette Knight 5801 27/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Cùng đến trường 5896 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5962 11/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Điều khiển robot 6212 03/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Knights & Magic
Translator Name truyenqq   -   Support/Inactive Team: otakusan.net
Category Manga
Author Kurogin
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2010
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite