Otaku Sanctuary

Knights & Magic

Other Name
Knights & Magic
Translator Name truyenqq   -   Support/Inactive Team: otakusan.net
Category Manga
Author Kurogin
Status Ongoing
Year Released 2010

Knights & Magic

favorite 9 / 10
person 84 votes
visibility
224326
local_library
50 Chaps

Genres

Summary

Một otaku yêu thích thể loại mecha được đầu thai vào một thế giới khác với tên mới alf Ernesti Echevalier, hay còn gọi là Eru. Ở đây tồn tại loại vũ khí vô cùng to lớn được gọi là Silhouette Knights. giấc mơi điều khiển các con robot của Eru đã thành hiện thực

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 2480 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2505 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2972 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3584 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2795 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3029 19/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2593 15/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3794 08/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 3366 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3396 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3761 24/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3334 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3053 17/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 fix chaps 3811 11/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3323 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3874 09/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5178 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4445 25/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 4222 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 2658 29/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5024 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2788 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 2555 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2823 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3096 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5149 15/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Cùng ăn mừng hoàn thành công việc 6004 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Cùng họp bàn mẫu mới 5647 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Cùng đấu tập 5577 31/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Cùng thử nghiệm 5556 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5979 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Cùng bắt đầu với các bộ phận 6083 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 1114 25/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Phần thưởng 5863 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Sau cuộc chiến 5854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chiến đấu với behemoth trong Silhoueete Knight 4 5793 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chiến đấu với behemoth trong Silhoueete Knight 3 5873 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Cùng chiến đấu với Behemoth trong Silhouette Knight 2 5835 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Cùng chiến đấu với Behemoth trong Silhouette Knight 5791 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Cùng lái robot 5822 02/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Tấn công Behemoth 5804 24/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chiến đấu chống ma thú 5801 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Trò chuyện cùng senpai 5696 19/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Cùng tập thực chiến 5758 28/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Cùng Phản công 5697 15/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Cùng tỉ thí 5726 03/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Cùng học về Silhouette Knight 5729 27/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Cùng đến trường 5812 17/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5856 11/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Điều khiển robot 6048 03/09/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Knights & Magic
Translator Name truyenqq   -   Support/Inactive Team: otakusan.net
Category Manga
Author Kurogin
Status Ongoing
Year Released 2010
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite