Jagaaaaaan

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing

Jagaaaaaan

favorite 9 / 10
person 78 votes
visibility
461386
local_library
112 Chaps

Genres

Summary

Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!

Chap Title Total Views Date Added Action
111 Chương 111 (fix chaps) 1327 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2591 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 1983 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2674 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2326 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1862 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2029 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2047 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2110 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2252 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2145 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2251 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2014 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1945 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2241 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2346 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1868 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 1956 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2348 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2107 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2456 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2622 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2283 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 (fix chaps) 3572 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2337 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1194 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2564 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1341 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2738 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2281 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2893 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2713 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2574 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2994 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3066 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2661 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2640 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3305 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 2935 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2559 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3235 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3403 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3790 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5293 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4245 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4590 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1379 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1328 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4796 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4985 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5185 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5169 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5046 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4999 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5099 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5143 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3696 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4981 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5016 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5082 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5045 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5045 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5030 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4680 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5042 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5034 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4912 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4884 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4433 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3880 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5035 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4332 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5106 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5452 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5492 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5434 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5483 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5430 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5433 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5449 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5398 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5532 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5494 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5514 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5448 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5478 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5474 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5665 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5464 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5502 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5531 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5574 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5554 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5572 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5555 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5532 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5598 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5544 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5573 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5636 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5593 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5629 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5633 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5645 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5665 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5720 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5711 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5798 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5941 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1B 5815 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1A 6509 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite