Jagaaaaaan

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing

Jagaaaaaan

favorite 9 / 10
person 100 votes
visibility
519667
local_library
120 Chaps

Genres

Summary

Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!

Chap Title Total Views Date Added Action
119 Chương 119 2752 06/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 2355 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2088 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 2906 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2522 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2706 03/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 3242 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2944 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 (fix chaps) 3622 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5031 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3003 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3721 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 3371 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2647 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2802 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2789 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2771 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2947 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2849 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2941 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2593 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2497 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2670 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2835 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 2291 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2412 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2832 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2555 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2980 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3180 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2803 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 (fix chaps) 4074 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2864 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1667 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3091 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1757 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3255 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2692 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3410 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3238 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2991 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3403 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3467 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3037 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3031 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3704 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3302 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2945 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3680 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3823 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4210 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5345 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4674 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5017 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1813 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1724 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5031 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5055 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5241 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5235 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5112 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5088 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5165 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5205 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 4176 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5075 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5076 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5160 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5113 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5113 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5094 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5034 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5102 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5106 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5101 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5046 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4928 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 4430 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5097 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5049 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5174 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5512 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5548 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5494 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5539 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5486 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5501 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5527 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5480 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5630 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5590 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5602 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5532 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5574 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5570 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5763 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5544 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5586 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5627 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5660 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5644 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5656 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5653 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5624 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5682 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5624 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5657 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5720 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5679 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5711 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5739 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5753 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5810 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5813 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5916 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5952 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6045 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1B 5915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1A 6715 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite