Jagaaaaaan

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing

Jagaaaaaan

favorite 9 / 10
person 82 votes
visibility
479796
local_library
115 Chaps

Genres

Summary

Shintarou Jagasaki, một cảnh sát tuần tra khu vực, đang sống cùng bạn gái. Anh ta rất không hài lòng với công việc hiện tại của mình. Dường như anh ta sẽ sớm kết hôn và sống 1 cuộc sống nhàm chán với 1 gia đình cơ bản - đó là 1 tương lai đáng sợ đối với 1 người nhiều mơ ước như anh ta. Một ngày nọ, 1 con quái vật bí ẩn xuất hiện trên tàu và đột nhiên anh ta phát hiện mình có thể bắn năng lượng bằng tay phải, giống như Master Buppanatsu, linh vật cà tím của thành phố!

Chap Title Total Views Date Added Action
114 Chương 114 1535 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2487 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2358 08/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 (fix chaps) 2984 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 4647 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 2383 15/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3084 11/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2797 29/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2149 27/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2288 25/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2301 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2317 20/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2449 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2362 08/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 2447 07/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 2190 30/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 2102 23/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 2335 22/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2467 06/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 1982 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 2070 16/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2471 10/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2206 02/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2587 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2743 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 2405 28/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 (fix chaps) 3676 14/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2477 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1308 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2675 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1458 01/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2903 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2373 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2994 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 2840 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2685 12/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3108 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3161 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 2743 27/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2731 24/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3402 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3021 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2658 24/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3321 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3497 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3874 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5301 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4323 26/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4685 23/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1456 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 1391 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4872 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5013 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5199 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5185 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5060 16/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5034 01/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5113 26/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5157 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 3818 19/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5019 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5026 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5102 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5059 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5057 31/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5040 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 4812 17/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5052 10/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5050 05/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5025 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4971 30/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4500 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3985 29/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5043 23/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 4385 21/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5112 20/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 5458 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 5498 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 5440 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 5489 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5434 06/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 5437 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5457 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5410 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5548 06/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 5508 23/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5526 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5460 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5492 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5488 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 5679 18/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5480 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5516 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5545 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5586 06/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5568 01/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5584 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5571 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5544 25/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5610 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5556 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5589 24/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5652 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5609 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5645 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5661 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5681 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5727 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5872 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1B 5839 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1A 6577 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Jagaaaaaan
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Artist nishida kensuke
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite