Zero Game

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing

Zero Game

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
83688
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không?

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chapter 33 1262 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1892 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1288 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 860 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 866 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1035 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1351 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1024 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1312 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1410 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1580 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2103 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2057 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2271 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2067 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2735 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2397 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2271 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2327 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2459 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2734 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3014 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 3744 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 2518 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 2273 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 4734 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 3239 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 3987 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 3765 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 3838 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 01 5173 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5277 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite