Original

Zero Game

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing

Zero Game

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
81611
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không?

Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chapter 33 1156 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1762 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1253 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 814 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 838 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 981 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1307 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 976 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1245 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1367 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1536 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1959 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1938 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2155 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2011 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2685 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2342 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2288 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2422 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2979 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 3683 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 2379 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 2214 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 4661 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 3190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 3916 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 3712 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 3773 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 01 5157 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5253 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite