Zero Game

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing

Zero Game

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
84979
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không?


Chap Title Total Views Date Added Action
33 Chapter 33 1344 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2065 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1304 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 860 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 894 17/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1046 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1367 09/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1039 03/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1312 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1458 18/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1632 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2204 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2231 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2435 22/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2082 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2763 07/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2397 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2271 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2327 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2124 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2745 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2733 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3034 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 3744 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 2706 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 2286 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 4734 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 3254 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 4002 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 3780 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 3869 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 01 5181 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chap 00 5285 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
제로게임
Translator Name Accident Team
Category Manhwa
Author jeul bah-sen
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite