Taiyou no Ie

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done

Taiyou no Ie

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
73607
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

"Trước đây, nơi này như một ngôi nhà phép thuật - một nơi mà có thể cười kể cả khi đang khóc.Chắc là, một phù thuỷ tàng hình đang sống ở đây.Hay chỉ là tôi nghĩ vậy."

Cô - một đứa trẻ - phải làm gì khi mẹ bỏ cha và rời đi với người đàn ông khác ? Hay khi cha cô kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng ? Hay khi người bạn hàng xóm thời thơ ấu của cô mời cô đến ở cùng với cậu ấy ?

--------------------------------------------------------------

Một tác phẩm rất dễ thương của Taamo <3

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chapter 50.3 ( EXTRA ) 1589 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 ( EXTRA ) 1577 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 ( EXTRA ) 1173 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 [END] 2213 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 992 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 ( EXTRA) 526 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 935 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 904 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1037 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.3 Chapter 44.3 (EXTRA) 744 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 (EXTRA) 716 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 ( EXTRA) 813 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 916 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 693 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 886 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 847 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 668 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 991 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 638 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 771 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.3 Chapter 36.3 (EXTRA) 675 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 (EXTRA) 996 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 ( EXTRA) 654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1130 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 729 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 (EXTRA) 618 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1048 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 846 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1086 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 871 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 (EXTRA) 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 (EXTRA) 892 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 932 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1146 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1080 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 (EXTRA) 885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 843 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1101 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 820 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 (EXTRA) 799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 893 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 (EXTRA) 840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 817 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 836 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2018 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1352 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 (EXTRA) 882 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1459 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1294 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 962 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 (EXTRA) 942 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1187 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1215 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1268 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5 ( EXTRA) 1149 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1305 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1501 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1677 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3719 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite