Taiyou no Ie

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done

Taiyou no Ie

favorite 9 / 10
person 13 votes
visibility
76674
local_library
70 Chaps

Genres

Summary

"Trước đây, nơi này như một ngôi nhà phép thuật - một nơi mà có thể cười kể cả khi đang khóc.Chắc là, một phù thuỷ tàng hình đang sống ở đây.Hay chỉ là tôi nghĩ vậy."

Cô - một đứa trẻ - phải làm gì khi mẹ bỏ cha và rời đi với người đàn ông khác ? Hay khi cha cô kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng ? Hay khi người bạn hàng xóm thời thơ ấu của cô mời cô đến ở cùng với cậu ấy ?

--------------------------------------------------------------

Một tác phẩm rất dễ thương của Taamo <3

Chap Title Total Views Date Added Action
50.3 Chapter 50.3 ( EXTRA ) 1689 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.2 Chapter 50.2 ( EXTRA ) 1713 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50.1 Chapter 50.1 ( EXTRA ) 1228 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 [END] 2293 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 1075 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.1 Chapter 48.1 ( EXTRA) 546 20/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 957 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 929 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 929 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.3 Chapter 44.3 (EXTRA) 759 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.2 Chapter 44.2 (EXTRA) 736 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44.1 Chapter 44.1 ( EXTRA) 837 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 1017 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 723 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 924 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 874 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.5 Chapter 40.5 700 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 787 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 1029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 663 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 786 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.3 Chapter 36.3 (EXTRA) 691 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.2 Chapter 36.2 (EXTRA) 1038 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36.1 Chapter 36.1 ( EXTRA) 778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1148 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 880 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32.5 Chapter 32.5 (EXTRA) 635 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 1079 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 885 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 1118 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 900 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.2 Chapter 28.2 (EXTRA) 752 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28.1 Chapter 28.1 (EXTRA) 1016 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 1099 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 959 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1175 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 1112 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 (EXTRA) 897 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 868 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1116 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 855 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 918 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 (EXTRA) 909 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 921 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 1647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 881 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 947 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.5 Chapter 16.5 (EXTRA) 865 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 845 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 863 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 2047 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 1400 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 (EXTRA) 937 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 1487 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1335 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1009 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1157 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chapter 8.5 (EXTRA) 989 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1241 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1240 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1263 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.5 Chapter 4.5 ( EXTRA) 1188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 1340 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1550 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 1731 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 3872 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
House of the Sun, Ngôi nhà Mặt Trời
Translator Name Kazuki's Manga Translation
Category Manga
Author taamo
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite