Black Clover

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing

Black Clover

favorite 9 / 10
person 309 votes
visibility
2624025
local_library
370 Chaps

Genres

Summary

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
369 Chuong 369 7129 27/12/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
368 Chuong 368 8322 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chuong 367 7545 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 7284 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 7396 19/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chuong 364 7474 13/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chuong 363 8142 30/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chuong 362 7060 22/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chuong 361 7956 13/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 8098 01/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 7774 24/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chapter 358 8995 27/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chapter 357 8079 23/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 8252 07/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chapter 355 8327 02/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 9201 22/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 8898 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chapter 352 8791 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chapter 351 9309 25/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 8433 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 7290 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 6866 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 7008 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 8900 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 7432 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 6812 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 7091 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 7516 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 9415 21/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 9786 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 9412 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 8972 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 chapter 337 9520 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 chapter 336 8647 06/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 chapter 335 9048 29/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 chapter 334 8654 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 chapter 333 9147 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 chapter 332 9155 01/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 10247 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 8993 19/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 8278 16/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 8756 02/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 8440 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 9485 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 9120 03/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 9206 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 7929 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 8395 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 9775 03/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 8645 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 8240 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 8726 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 7930 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 8081 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 8643 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 8210 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 8534 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 7248 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 8213 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 8534 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 8751 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 8120 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 7675 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 8378 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 8379 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 8987 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 9741 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 8711 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 8173 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 9443 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 8003 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 chapter 298 8226 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 8083 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chapter 296 7989 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 chapter 295 8580 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 8563 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chapter 293 8625 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 chapter 292 8552 08/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 chapter 291 8640 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 chapter 290 8290 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 7446 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 8381 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 7990 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chapter 286 8439 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 8211 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 8715 18/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 chapter 283 8439 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 8229 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 8567 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 8923 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 8312 28/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 8706 24/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 8925 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 8711 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 8615 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chapter 274 8330 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chapter 273 8807 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 9531 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 9099 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 8508 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 8882 30/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 7702 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 6793 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 7102 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 7097 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 6966 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 6698 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 6598 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 6746 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 7288 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 6486 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 (fix chaps) 7377 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 6783 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5919 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 6725 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 6474 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 6546 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 6790 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 7125 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 7553 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 6665 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 7399 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 7474 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 6913 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 6428 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 6566 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 6776 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 6767 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 6156 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 7366 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 7681 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 6280 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 7211 29/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 7528 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 7457 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 7234 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 7132 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 7357 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 7633 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 7671 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 8151 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 8091 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 7009 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6930 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 6865 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 7729 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 7523 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 7710 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 7943 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 7485 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 7609 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 7577 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 7859 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6929 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 7529 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 7616 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6965 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 7664 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 7336 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 8280 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 7059 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 7933 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 7854 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 7547 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 7646 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 ước muốn sụp đổ 6820 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 7481 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 6682 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 6791 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7596 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 kẻ thù tự nhiên mạnh nhất 6879 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Grimoire cỏ 5 lá 7241 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Hy vọng sai lầm 7212 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 7291 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 sử biến đổi hoàn chỉnh 7138 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 6821 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6795 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 7747 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6899 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Cùng chiến thôi 7377 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 6829 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Lý do khiến tôi sinh tồn đến giờ 7535 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6497 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6293 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6486 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6900 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 7004 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6956 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 7290 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 6699 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5910 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 7226 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 6368 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 6511 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6795 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 6660 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6681 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5787 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6697 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6406 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6478 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6605 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6516 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6741 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 6925 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 6686 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6337 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6541 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 6924 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6991 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 7166 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6948 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6493 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6617 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7175 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6366 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6368 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 7101 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 7025 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 7206 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6829 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 6760 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6883 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 6753 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6760 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6552 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6989 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 6632 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6742 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6835 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6706 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6514 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5738 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 7043 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 6957 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 7304 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 7187 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 6853 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 6908 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 7395 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 6804 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 6944 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6771 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 7417 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6782 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 124 6798 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6836 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 7151 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6973 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6929 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 6591 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6592 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 6868 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6877 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6579 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6529 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6772 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6611 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 7166 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 7544 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6508 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6728 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6452 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6601 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6521 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6558 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6631 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6618 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 7029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6297 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6349 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6351 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6529 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6522 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6294 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 6401 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6325 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6314 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6175 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6116 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6540 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6278 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 7179 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 5342 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6324 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6577 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6593 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6445 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6414 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6285 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6306 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6686 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6386 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6324 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6335 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6454 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6531 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6377 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6306 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5517 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 5333 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5561 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5518 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5315 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5507 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5545 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5617 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5675 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5542 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5595 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5405 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5576 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5408 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5693 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6294 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5452 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5552 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5257 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5433 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5378 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5647 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5683 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 5496 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5328 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5370 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5715 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chương 38 5316 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5832 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5332 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5372 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5464 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5303 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5583 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5436 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5396 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5562 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5333 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5646 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5615 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5801 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5393 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5476 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5477 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5549 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5715 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5533 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5442 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5449 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5671 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5540 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5414 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5914 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5686 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5618 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5707 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5749 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5523 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6774 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6804 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6865 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6892 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7948 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error