Otaku Sanctuary

Black Clover

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing

Black Clover

favorite 9 / 10
person 202 votes
visibility
1238559
local_library
257 Chaps

Genres

Summary

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

Chap Title Total Views Date Added Action
254 Chương 254 5406 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 5262 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 5606 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 5683 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 5659 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 5639 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 5645 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 6090 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 5801 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5198 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 5508 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 5562 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 5345 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5150 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 5664 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 5817 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5356 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 6281 29/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 6210 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 6413 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 6274 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 5908 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 6159 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 6641 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 6343 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 7043 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 6609 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 5897 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6014 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5921 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 6497 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 6449 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 6636 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 6877 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 6327 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 6189 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 6387 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 6973 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5901 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6323 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 6816 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6101 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 6562 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 6434 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 6680 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 6361 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 6875 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 6608 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 6555 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 6468 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 ước muốn sụp đổ 6148 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 6601 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5960 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5829 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 6174 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 kẻ thù tự nhiên mạnh nhất 6011 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Grimoire cỏ 5 lá 6337 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Hy vọng sai lầm 6356 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 6183 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 sử biến đổi hoàn chỉnh 6272 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 6107 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5915 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 6477 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6039 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Cùng chiến thôi 6191 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 6249 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Lý do khiến tôi sinh tồn đến giờ 6539 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 5841 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5385 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5806 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6000 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 5952 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5888 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 6500 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5729 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5220 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6056 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5804 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5773 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5825 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5736 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5789 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 4370 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5769 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5540 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5794 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5817 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5784 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5455 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5737 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5746 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5411 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5717 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5786 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6009 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5926 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5840 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5577 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5623 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 6095 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5520 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5368 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6121 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5963 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6222 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6023 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 5968 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5967 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5877 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6018 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5854 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5833 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5810 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5866 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5939 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5814 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5872 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 3630 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 6009 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 6013 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5980 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 5895 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 6077 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 6012 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 6295 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 6130 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 6092 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5973 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 6459 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5870 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 124 5834 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5924 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5915 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5849 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5941 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5871 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5848 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5806 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5811 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5779 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5771 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5846 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 5841 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5920 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6026 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5836 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 5774 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5796 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5773 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5675 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5724 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5664 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5475 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5573 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5579 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5606 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5546 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5578 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5454 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5477 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5603 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5548 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5482 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5480 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5504 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5607 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 1096 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.1 Chương 083.1 1298 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5492 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5568 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5545 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5609 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5435 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5414 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5479 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5502 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5580 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5606 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5594 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5556 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5531 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5586 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5549 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5467 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5477 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5470 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1283 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 1157 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 1295 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 1242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1161 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1289 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 1073 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 1243 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1242 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 1513 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 1290 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 1384 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 1294 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 1357 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1378 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 1808 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 1297 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 1353 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 1346 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 1481 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 1338 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 1273 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 1265 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 1229 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 1348 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 1713 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 1240 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chương 38 1223 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 1313 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 1344 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 1302 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 1281 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 891 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 837 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 1229 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 1562 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 1310 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 1199 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 1373 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 1410 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 1393 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 1387 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 1449 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 1422 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 1426 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 1529 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 1374 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 1458 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 1385 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 1467 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 1707 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 1655 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 1689 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 1717 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 1894 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 2387 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1731 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1411 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5748 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5803 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5800 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6242 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 3690 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite