Black Clover

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing

Black Clover

favorite 9 / 10
person 306 votes
visibility
2306895
local_library
355 Chaps

Genres

Summary

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
354 Chương 354 6063 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 6554 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chapter 352 6659 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chapter 351 6865 25/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 6775 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 5650 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 5456 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 5624 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 7426 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 6034 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 5800 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 5839 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 6130 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 8065 21/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 7940 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 7842 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 7576 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 chapter 337 7934 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 chapter 336 7427 06/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 chapter 335 7398 29/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 chapter 334 7222 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 chapter 333 7875 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 chapter 332 7145 01/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 8935 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 7773 19/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 7138 16/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 7724 02/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 7278 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 7625 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 7956 03/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 7518 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 6973 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 7053 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 8313 03/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 7311 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 6930 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 7560 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 7086 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 7179 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 7199 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 7208 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 7486 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 6428 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 7145 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 7230 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 7587 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 7274 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 6829 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 7384 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 7247 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 7853 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 7807 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 7467 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 7151 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 7125 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 6497 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 chapter 298 6956 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 7035 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chapter 296 6893 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 chapter 295 7760 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 7397 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chapter 293 7613 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 chapter 292 7640 08/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 chapter 291 7716 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 chapter 290 7204 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 6384 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 7319 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 7156 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chapter 286 7571 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 7407 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 7489 18/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 chapter 283 7669 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 6971 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 7655 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 7735 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 7214 28/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 7322 24/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 7391 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 7457 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 7345 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chapter 274 7002 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chapter 273 7489 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 7313 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 7581 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 6964 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 7114 30/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 7168 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 6339 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 6436 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 6473 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 6580 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 6184 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 6208 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 6334 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 6586 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 6108 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 (fix chaps) 6987 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 6311 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5583 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 6221 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 6212 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 6154 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 6594 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 6807 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 6879 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 6401 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 6957 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 7238 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 6645 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5890 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 6210 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 6518 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 6405 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5890 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 6700 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 6699 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5964 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 6897 29/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 7232 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 7253 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 6908 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 6560 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 6961 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 7349 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 7099 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 7625 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 7359 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 6663 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6596 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 6631 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 7269 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 7083 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 7372 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 7675 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 7241 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 7091 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 7039 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 7659 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6581 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6971 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 7382 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6755 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 7456 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 7050 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 7742 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 6815 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 7689 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 7290 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 7377 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 7094 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 ước muốn sụp đổ 6644 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 7151 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 6560 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 6573 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7216 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 kẻ thù tự nhiên mạnh nhất 6723 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Grimoire cỏ 5 lá 6963 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Hy vọng sai lầm 6974 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 6845 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 sử biến đổi hoàn chỉnh 6914 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 6659 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6577 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 7219 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6595 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Cùng chiến thôi 6905 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 6653 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Lý do khiến tôi sinh tồn đến giờ 7219 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6343 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6149 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6334 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6614 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6864 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6642 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 7070 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 6447 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5778 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6962 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 6266 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 6331 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6501 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 6418 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6449 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5549 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6435 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6182 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6230 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6463 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6304 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6461 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 6637 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 6432 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6121 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6335 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 6614 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6807 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 6880 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6602 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6327 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6411 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7007 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6208 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5948 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6673 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 6537 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 7044 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6519 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 6568 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6543 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 6359 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6466 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6372 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6455 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 6408 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6496 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6561 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6346 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6378 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5366 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 6829 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 6629 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 6752 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 6427 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 6709 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 6652 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 7093 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 6602 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 6590 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6529 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 7177 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6526 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 124 6592 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6616 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6921 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6689 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6689 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 6425 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6330 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 6526 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6579 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6367 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6279 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6352 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6429 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 6936 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6940 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6350 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6460 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6252 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6348 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6325 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6331 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6346 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6231 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6288 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6727 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6007 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6169 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6193 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6203 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6150 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6254 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6144 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5904 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 6011 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6099 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6096 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6031 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5970 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6022 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6068 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6083 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 5084 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6174 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6410 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6147 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6405 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6093 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6105 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6152 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6096 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6498 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6170 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6172 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6147 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6254 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6323 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6091 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6044 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5265 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 5127 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5123 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5310 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4992 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5215 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5285 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5427 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5331 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5174 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5217 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5143 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5322 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5224 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5365 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5848 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5142 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5124 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5027 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5175 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5132 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5351 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5455 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 5182 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5134 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5116 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5407 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chương 38 5148 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5136 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5160 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5130 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5176 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5091 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5253 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5168 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5210 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5188 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5101 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5330 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5285 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5349 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5157 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5062 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5169 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5329 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5189 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5351 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5264 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5071 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5411 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5186 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5122 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5280 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5202 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5248 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5347 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5537 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5183 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6470 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6300 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6525 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6452 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6592 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7410 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite