Black Clover

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing

Black Clover

favorite 9 / 10
person 309 votes
visibility
2547108
local_library
369 Chaps

Genres

Summary

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
368 Chuong 368 6014 23/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
367 Chuong 367 6265 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
366 Chương 366 6594 28/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
365 Chương 365 6530 19/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
364 Chuong 364 6684 13/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
363 Chuong 363 7730 30/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
362 Chuong 362 6698 22/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
361 Chuong 361 7268 13/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
360 Chương 360 7112 01/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
359 Chương 359 7442 24/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
358 Chapter 358 8763 27/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
357 Chapter 357 7857 23/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
356 Chương 356 8024 07/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
355 Chapter 355 8115 02/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
354 Chương 354 8577 22/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
353 Chương 353 8292 10/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
352 Chapter 352 8399 04/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
351 Chapter 351 8483 25/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
350 Chương 350 8065 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
349 Chương 349 6952 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
348 Chương 348 6500 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
347 Chương 347 6506 12/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
346 Chương 346 8566 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
345 Chương 345 7182 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
344 Chương 344 6544 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
343 Chương 343 6831 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
342 Chương 342 7064 04/01/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
341 Chương 341 9129 21/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
340 Chương 340 9202 15/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
339 Chương 339 8876 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
338 Chương 338 8646 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 chapter 337 9030 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 chapter 336 8413 06/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 chapter 335 8598 29/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 chapter 334 8282 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 chapter 333 8887 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 chapter 332 8341 01/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 10003 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 8679 19/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 8064 16/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 8504 02/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 8180 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 9001 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 8930 03/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 8980 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 7707 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 8173 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 9605 03/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 8463 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 7960 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 8458 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 7712 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 7817 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 8383 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 7968 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 8264 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 7036 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 7983 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 8354 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 8533 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 7940 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 7455 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 8028 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 8183 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 8739 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 9107 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 8243 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 7907 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 8723 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 7699 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 chapter 298 8056 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 7797 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chapter 296 7673 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 chapter 295 8382 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 8409 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chapter 293 8469 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 chapter 292 8340 08/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 chapter 291 8478 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 chapter 290 8072 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 7182 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 8135 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 7760 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chapter 286 8265 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 8009 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 8409 18/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 chapter 283 8143 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 7801 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 8425 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 8731 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 8010 28/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 8198 24/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 8515 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 8211 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 8251 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chapter 274 7814 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chapter 273 8523 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 8801 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 8629 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 7832 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 7684 30/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 7526 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 6727 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 6768 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 6969 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 6882 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 6626 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 6532 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 6658 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 7090 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 6368 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 (fix chaps) 7335 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 6593 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5831 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 6625 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 6380 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 6416 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 6758 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 7017 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 7183 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 6623 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 7327 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 7446 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 6813 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 6166 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 6518 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 6744 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 6719 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 6128 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 6878 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 6893 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 6214 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 7153 29/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 7436 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 7423 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 7118 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 7090 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 7339 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 7603 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 7639 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 8061 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 7661 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 6989 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6910 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 6813 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 7557 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 7433 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 7692 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 7861 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 7415 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 7413 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 7221 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 7837 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6899 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 7407 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 7572 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6911 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 7626 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 7286 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 8222 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 7025 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 7907 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 7682 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 7503 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 7628 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 ước muốn sụp đổ 6796 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 7311 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 6670 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 6763 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7460 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 kẻ thù tự nhiên mạnh nhất 6841 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Grimoire cỏ 5 lá 7111 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Hy vọng sai lầm 7118 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 7283 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 sử biến đổi hoàn chỉnh 7048 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 6783 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6735 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 7605 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6805 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Cùng chiến thôi 7333 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 6783 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Lý do khiến tôi sinh tồn đến giờ 7507 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6467 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6281 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6458 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6870 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6996 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6948 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 7164 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 6675 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5898 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 7212 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 6356 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 6497 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6775 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 6604 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6565 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5673 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6577 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6376 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6462 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6581 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6462 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6697 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 6817 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 6662 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6225 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6467 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 6768 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6927 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 7068 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6784 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6421 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6541 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 7129 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6322 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6236 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6869 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 6715 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 7168 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6805 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 6686 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6767 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 6619 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6628 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6488 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6763 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 6606 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6714 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6707 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6558 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6480 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5626 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 6941 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 6843 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 7200 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 6727 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 6813 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 6852 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 7311 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 6706 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 6742 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6717 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 7367 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6718 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 124 6716 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6712 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 7043 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6909 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6865 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 6555 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6540 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 6822 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6801 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6527 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6493 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6562 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6569 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 7104 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 7426 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6470 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6688 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6576 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6483 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6459 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6486 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6417 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6508 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6863 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 6243 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6293 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 6299 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 6455 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6504 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6402 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6260 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 6006 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 6163 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 6219 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 6224 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6125 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6080 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6242 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6216 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6379 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 5196 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6288 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6510 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6361 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6525 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6189 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6196 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6221 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6544 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6264 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6284 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6272 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6255 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6368 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6479 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6491 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6185 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6140 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5361 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 5221 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 5419 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5470 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5101 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5425 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5447 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5539 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5603 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5430 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5495 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5283 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5480 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 5326 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5549 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 6148 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5310 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5296 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5181 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5263 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5230 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5543 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5551 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 5334 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5252 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5236 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5523 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chương 38 5254 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5388 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5258 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5308 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5368 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5185 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5405 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 5258 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5308 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5364 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5261 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5456 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5389 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5511 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5291 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 5224 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5287 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5435 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5297 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5467 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5368 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 5237 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5515 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5396 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5222 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5382 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5308 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5458 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5483 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5665 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5321 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6650 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6508 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6797 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6760 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6924 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7856 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error