Black Clover

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing

Black Clover

favorite 9 / 10
person 300 votes
visibility
2127019
local_library
339 Chaps

Genres

Summary

Aster và Yuno đều là trẻ mồ côi bị bỏ lại ở nhà thờ và cả 2 đã luôn bên nhau từ khi đó. Từ nhỏ cả 2 đã cùng hứa rằng sẽ cạnh tranh với nhau xem ái sẽ trở thành Ma Pháp Đế Hoàng. Nhưng khi lớn lên, sự khác biệt đã được thể hiện. Juno là một thiên tài trong khi Aster là một phế vật. Khi 15 tuổi, Juno nhận được một sách ma pháp với hình cỏ 4 lá, trong khi người thường chỉ là cỏ 3 lá còn Aster thì không nhận được gì. Nhưng khi Juno gặp nguy hiểm thì sức mạnh của Aster đã thức tỉnh và cậu nhận được một sách ma pháp có hình cỏ 5 lá, một quyển sách kháng phép thuật. Giờ đây cả 2 người bạn đều bắt đầu hành trình của mình, với cùng một mục đích: trở thành Ma Pháp Đế Hoàng

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
338 Chương 338 6252 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
337 chapter 337 6490 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
336 chapter 336 6133 06/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
335 chapter 335 6242 29/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
334 chapter 334 6288 23/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
333 chapter 333 6745 07/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
332 chapter 332 6501 01/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
331 Chương 331 8223 26/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
330 Chương 330 7299 19/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
329 Chương 329 6764 16/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
328 Chương 328 7258 02/04/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
327 Chương 327 6872 21/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
326 Chương 326 7255 15/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
325 Chương 325 7250 03/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
324 Chương 324 7072 21/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
323 Chương 323 6669 15/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
322 Chương 322 6669 07/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
321 Chương 321 7793 03/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
320 Chương 320 6979 28/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
319 Chương 319 6590 17/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
318 Chương 318 7270 07/01/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
317 Chương 317 6740 19/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
316 Chương 316 6907 13/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
315 Chương 315 6909 30/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
314 Chương 314 6826 24/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
313 Chương 313 7080 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
312 Chương 312 6142 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
311 Chương 311 6879 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
310 Chương 310 6812 24/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
309 Chương 309 7273 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
308 Chương 308 7026 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
307 Chương 307 6587 25/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
306 Chương 306 7078 18/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
305 Chương 305 6957 11/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
304 Chương 304 7531 29/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
303 Chương 303 7437 21/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
302 Chương 302 7191 08/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
301 Chương 301 6843 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
300 Chương 300 6701 24/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
299 Chương 299 6211 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
298 chapter 298 6682 08/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
297 Chương 297 6577 28/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
296 chapter 296 6531 20/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
295 chapter 295 7146 07/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
294 Chương 294 7027 01/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
293 Chapter 293 7145 28/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
292 chapter 292 7276 08/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
291 chapter 291 7314 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
290 chapter 290 6726 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
289 chapter 289 6150 19/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
288 Chương 288 6889 14/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
287 chapter 287 6696 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
286 Chapter 286 7137 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
285 Chương 285 6841 25/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
284 Chương 284 7003 18/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
283 chapter 283 7021 26/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
282 Chương 282 6499 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
281 Chương 281 6641 20/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
280 Chương 280 7027 05/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
279 Chapter 279 6668 28/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
278 Chương 278 6916 24/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
277 Chương 277 7079 08/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
276 chapter 276 7043 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
275 Chương 275 6903 18/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
274 Chapter 274 6346 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
273 Chapter 273 6771 07/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
272 Chương 272 6947 26/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
271 Chương 271 7211 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
270 Chương 270 6416 05/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
269 Chương 269 6556 30/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
268 Chương 268 6892 16/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
267 Chương 267 6141 14/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
266 Chương 266 6290 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
265 Chương 265 6171 19/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
264 Chương 264 6316 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
263 Chương 263 5978 08/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
262 Chương 262 6024 01/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
261 Chương 261 6112 22/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
260 Chương 260 6158 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
259 Chapter 259 5894 05/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
258 Chương 258 (fix chaps) 6821 24/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
257 Chương 257 6015 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
256 Chương 256 5379 18/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
255 Chương 255 6047 09/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
254 Chương 254 6012 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
253 Chương 253 6006 12/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
252 Chương 252 6330 31/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
251 Chương 251 6697 23/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
250 Chương 250 6731 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
249 Chương 249 6193 13/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
248 Chương 248 6431 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
247 Chương 247 7028 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
246 Chương 246 6533 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
245 Chương 245 5752 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
244 Chương 244 6134 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
243 Chương 243 6304 16/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chương 242 6211 08/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chương 241 5812 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chương 240 6380 22/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chương 239 6529 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chương 238 5894 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 6807 29/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chương 236 7156 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chương 235 7189 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chương 234 6756 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chương 233 6498 14/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chương 232 6901 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chương 231 7279 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chương 230 6911 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chương 229 7565 16/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chương 228 7281 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chương 227 6517 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 6516 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 6535 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chương 224 7145 11/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 6955 04/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chương 222 7300 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 7563 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 7071 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 6929 07/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 6963 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 7585 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6393 23/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 6779 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 7282 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6559 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 7380 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 6974 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 7582 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 6723 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 7625 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 7184 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 7249 24/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 6850 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 ước muốn sụp đổ 6566 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 7035 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 6442 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 6499 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 7098 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 kẻ thù tự nhiên mạnh nhất 6647 29/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Grimoire cỏ 5 lá 6789 21/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Hy vọng sai lầm 6898 16/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 6785 09/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 sử biến đổi hoàn chỉnh 6790 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 6571 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 6515 16/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 7159 08/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 6477 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Cùng chiến thôi 6837 25/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 6591 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Lý do khiến tôi sinh tồn đến giờ 7069 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6287 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 6025 20/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 6266 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6534 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6694 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6544 17/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 6934 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 6339 04/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5580 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 6872 26/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 6154 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 6259 06/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 6415 29/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 6322 21/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6381 15/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5409 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6345 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5990 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6162 17/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 6393 08/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 6232 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5971 03/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 6525 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 6246 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6015 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 6119 14/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 6522 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6611 16/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 6812 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6510 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 6097 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6293 30/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 6927 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6130 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5882 03/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 6581 15/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 6441 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6934 12/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 6427 28/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 chap 148 6504 25/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6383 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 6283 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6392 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6260 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6383 06/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 6248 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6276 01/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6465 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 6236 20/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6292 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5288 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chap 136 6575 07/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chap 135 6523 04/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 6680 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chap 133 6355 25/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 6519 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 6530 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chap 130 6927 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chap 129 6528 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 6498 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6415 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 6959 29/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 6342 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 124 6388 13/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 6440 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 6781 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6417 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 6497 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 6337 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6250 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 6406 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 6337 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6293 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 6197 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6264 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chap 112 6335 14/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 6458 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chap 110 6832 19/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6276 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chap 108 6330 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 6178 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 6270 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 6245 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 6109 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 6176 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 6113 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 6190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 6641 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5939 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 6019 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5999 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5945 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 6066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 6030 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 6002 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5826 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5867 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5999 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5947 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5902 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5914 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5882 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83.5 Chapter 83.5 4744 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 6098 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6338 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6069 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6269 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6005 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6070 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 6010 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6414 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 6062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6052 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5991 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 6191 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6215 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5950 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 4788 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 5061 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 4702 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 5024 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4375 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5055 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 5069 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 5255 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5113 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 5092 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 5063 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 5005 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 5062 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 4746 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5255 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5592 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 5030 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 5040 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 4538 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 046 5099 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 5038 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 5103 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 5113 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 4756 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5054 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 5032 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 5225 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chương 38 4935 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 4629 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 5060 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 5026 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 5086 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5015 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5139 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 4732 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 5036 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 5056 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 5021 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5048 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 5135 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 5095 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 5071 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 4819 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5079 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5097 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5103 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5225 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 5006 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 4412 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 5033 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5092 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5036 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 5056 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 5110 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 5142 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 5215 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 5415 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5093 28/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6266 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6200 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6416 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6409 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6346 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6484 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7236 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Black Clover
Translator Name Black Clover VN Fanpage
Category Manga
Author black clover
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite