Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 257 votes
visibility
1012099
local_library
181 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

Chap Title Total Views Date Added Action
181 chapter 181 2145 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 2337 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 3812 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 4749 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 3535 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3046 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1469 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1282 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 3333 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3169 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 1798 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 2728 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3500 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3422 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1749 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3514 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 4048 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1754 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3728 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 4278 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3659 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4654 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5067 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5121 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 4476 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5268 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3565 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4377 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5047 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5169 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5704 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5724 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6160 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6299 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 5656 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 5025 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 5746 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5621 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5680 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5947 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5941 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6081 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5319 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5847 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5486 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6051 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6041 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5225 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5155 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5718 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5184 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5168 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5100 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5070 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5971 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5132 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5906 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6115 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6075 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5871 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7043 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5698 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5524 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5617 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6606 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5726 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5658 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5610 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5600 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5561 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5606 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5744 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5577 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5582 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5625 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5579 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5619 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5591 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5603 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5636 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5705 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5822 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5695 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5660 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5684 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5684 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5729 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5731 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5713 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5716 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5730 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5790 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5726 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5744 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5727 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5793 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5792 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5801 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5852 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5801 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6169 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 5707 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 6625 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 5870 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6361 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 6551 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 5842 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 6963 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 6474 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 5969 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6048 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 5866 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 5814 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 5888 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 5829 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 5940 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 5938 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 5866 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 5931 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 5956 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6151 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6101 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5960 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 5758 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 5773 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5655 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 5889 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 5692 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5933 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5870 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 6528 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6176 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6214 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6268 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6601 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6603 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 6637 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6407 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6419 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6406 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6411 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6398 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6333 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6429 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6369 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6248 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6255 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6467 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6329 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6248 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6319 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6399 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6336 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6376 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6382 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6349 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6357 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6383 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6369 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6372 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6360 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6316 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6368 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6322 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6291 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6337 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6374 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6373 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6275 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6289 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6269 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6377 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6203 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6353 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6258 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6283 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6444 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6422 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 6605 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 6892 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 7394 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite