Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 311 votes
visibility
1573665
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
304 Chương 304 11500 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 9319 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 6771 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6536 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 6346 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 6326 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 7066 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 6381 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 6738 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 6374 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 6958 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 6900 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 6314 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 6489 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6357 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6763 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 6110 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 6382 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 7080 27/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 7290 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chapter 199 7094 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 6809 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 7324 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 6458 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chapter 195 6749 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 6922 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chapter 193 6618 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 6132 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chapter 191 6594 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 6232 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 5761 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chapter 188 6312 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6360 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 7156 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 6669 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 6455 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6263 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6896 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 7616 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 6293 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 5936 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 6320 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 6669 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6713 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6348 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5826 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 6233 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5988 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 6067 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6264 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 6254 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6877 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5817 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6701 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6995 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6908 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 6370 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 7679 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 6693 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6367 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 6299 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 6763 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6686 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 7168 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 6396 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6881 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6891 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 7837 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 7998 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8728 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 8448 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 9423 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 8528 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 7449 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 8936 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 8099 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 9454 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 8947 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 9241 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 9507 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 8103 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 9015 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 8800 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 9107 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 8951 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 8123 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 7797 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 8802 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 8916 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 8004 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7534 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7508 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 8215 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 8004 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 8290 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 8721 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 8449 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 8183 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 10139 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 8464 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 9024 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 7931 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 8596 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 7982 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 8490 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 7740 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 7520 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 7399 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 7432 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 7976 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 8305 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 7062 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 7515 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 7381 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 7461 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7789 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 7007 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 7370 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 7157 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 7538 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 6759 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6888 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6928 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 7262 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6969 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6615 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 7121 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6822 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 7224 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 7064 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6836 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6632 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6635 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 7311 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 7084 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6905 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6888 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 7117 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 7055 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 6321 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 7259 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 6822 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7515 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 7275 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 6770 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7565 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 7318 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6809 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6940 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 6616 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 6864 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 6342 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 6447 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 6466 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 6524 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 6360 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 6617 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 6672 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6761 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6885 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6444 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 6674 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 6397 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 6341 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 6491 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 6160 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6827 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6996 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 7618 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6716 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6736 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 7058 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 7199 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 7151 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 7399 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6967 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7057 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7386 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6935 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 7156 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7055 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6899 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6813 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 7028 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 7065 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 7245 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6825 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6910 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6913 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6879 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6820 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7206 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6894 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6971 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6907 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7053 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 7013 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6954 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 7082 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 7138 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 7092 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 7018 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6925 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6981 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6990 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6865 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 7033 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6911 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6849 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6981 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 7047 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 7085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6868 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 7209 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 7036 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6942 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 7483 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 7672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 8820 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite