Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 311 votes
visibility
1320733
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
304 Chương 304 6270 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5475 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5483 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5322 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5220 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5204 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5410 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5307 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5422 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 5356 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5378 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5818 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5404 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5207 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 4098 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5329 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 5256 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 4715 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 5422 27/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 5368 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chapter 199 5448 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 5395 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 5598 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5092 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chapter 195 5577 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 5174 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chapter 193 5550 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 5032 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chapter 191 5296 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 3947 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 3633 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chapter 188 4174 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 5134 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 5160 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 5171 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 5213 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 5165 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5136 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 5154 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5111 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 5140 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 5270 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5121 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 5033 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4334 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 3287 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5243 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5038 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 3608 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5120 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5064 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5045 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 3557 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5151 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5391 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 3825 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5276 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 5309 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5035 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5155 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5231 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5319 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5198 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5520 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4754 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5095 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5281 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5753 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6194 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 6726 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6674 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6975 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 6252 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 5491 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 6438 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6181 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6558 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6603 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6823 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6733 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5783 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 6317 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6012 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6615 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6559 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5849 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5587 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6162 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5762 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5834 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5560 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5632 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6413 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5636 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6420 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6789 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6757 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6441 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7613 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6324 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6194 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 6239 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 7160 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6344 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 6444 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6338 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6122 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 6237 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6090 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6244 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6269 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6042 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6363 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 6239 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6137 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6057 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6127 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6380 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 6323 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6410 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 6289 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6400 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6202 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6338 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6499 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6249 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6609 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6424 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6288 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6462 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6556 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6352 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6231 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 6733 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 6466 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6361 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6474 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6421 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6629 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 6065 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 7043 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 6178 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6647 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 6971 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 6122 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7315 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 6884 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6471 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6318 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 6252 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 6052 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 6092 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 6041 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 6154 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 6172 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 6062 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 6297 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 6176 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6343 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6503 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6262 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 6190 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 6047 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 6153 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 6103 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 5958 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6343 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6490 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 7022 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6426 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6484 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6768 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6829 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6877 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 6973 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6765 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6739 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7106 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6685 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6672 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6781 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6683 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6613 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6594 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6727 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6815 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6601 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6612 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6671 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6659 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6564 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6722 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6602 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6743 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6561 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6587 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6581 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6642 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6580 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6568 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6578 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6532 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6521 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6659 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6702 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6563 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6461 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6499 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6565 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6691 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6409 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6685 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6594 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6696 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6646 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 6987 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 7280 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 7980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite