Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 311 votes
visibility
1363421
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
304 Chương 304 7012 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5865 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5631 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5426 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5306 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5318 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5554 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5429 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 5604 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 5532 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 5644 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 5990 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5522 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5285 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 5197 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5465 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 5338 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 5176 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 5584 27/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 5524 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chapter 199 5574 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 5541 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 6112 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5192 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chapter 195 5819 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 5568 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chapter 193 5682 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 5176 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chapter 191 5400 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 5292 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 4192 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chapter 188 4805 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 5260 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 5498 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 5369 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 5327 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 5409 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 5362 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 5456 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5181 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 5216 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 5362 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5477 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 5185 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 4990 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 4324 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5333 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5130 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4921 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5270 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5324 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5187 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 4331 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5287 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 5661 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5100 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5466 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 5517 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5149 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5353 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5277 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5677 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5272 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5588 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5046 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5183 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5509 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5883 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6460 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 6896 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6950 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 7157 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 6382 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 5617 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 6724 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 6305 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6706 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 7073 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 7043 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6869 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6005 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 6601 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6416 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6883 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6831 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6155 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5851 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6432 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5898 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 6114 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5870 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5754 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6545 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5886 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6538 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6929 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 7093 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6553 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7863 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6652 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6360 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 6519 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 7250 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6486 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 7056 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6424 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6212 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 6361 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6424 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6360 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 6681 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6306 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6589 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 6331 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 6271 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6259 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6275 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 6682 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 6579 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6712 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 6409 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6510 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6506 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6624 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6713 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6385 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6919 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6624 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6562 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6696 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6648 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6440 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6489 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 6953 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 6618 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6581 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6604 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6629 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6825 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 6101 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 7075 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 6532 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6787 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 7047 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 6232 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7393 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 7008 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6537 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6470 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 6370 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 6270 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 6120 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 6247 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 6188 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 6308 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 6100 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 6353 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 6270 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6561 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6579 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6288 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 6350 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 6079 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 6187 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 6139 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 6028 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6375 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6524 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 7278 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6460 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6570 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6822 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6875 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6933 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 7017 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6807 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6775 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7198 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6731 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6704 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6865 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6723 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6653 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6666 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6833 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6881 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6631 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6642 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6727 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6719 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6672 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6800 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6698 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6823 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6641 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6827 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6833 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6802 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6738 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6738 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6786 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6696 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6559 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6749 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6740 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6687 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6755 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6535 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6597 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6785 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6445 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6735 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6648 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6561 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6688 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 7033 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 7332 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 8154 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite