Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 263 votes
visibility
1042574
local_library
186 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

Chap Title Total Views Date Added Action
186 Chương 186 2978 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 3341 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 3339 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 1631 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 3577 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 3281 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3083 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 4271 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 5036 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4061 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3402 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 1870 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 1584 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 3621 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3515 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2075 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3080 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 3736 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 3697 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 1996 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 3740 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 4301 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1973 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 3928 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 4506 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3853 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4858 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5093 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5149 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 4659 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5300 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3783 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4585 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5081 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5213 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5760 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5788 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6226 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6377 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 5734 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 5093 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 5814 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5683 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5742 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6013 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6001 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6147 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5383 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5911 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5552 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6109 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6097 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5279 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5217 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5772 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5244 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5228 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5156 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5130 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6023 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5190 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5966 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6171 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6131 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5927 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7103 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5770 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5578 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5681 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6660 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5782 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5710 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5666 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5652 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5613 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5662 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5800 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5619 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5626 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5667 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5623 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5669 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5633 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5651 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5680 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5755 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5892 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5747 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5716 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5780 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5750 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5799 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5805 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5793 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5800 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5810 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5880 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5806 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5842 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5837 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5883 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5892 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5905 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5954 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5899 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6261 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 5807 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 6709 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 5948 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6439 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 6609 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 5896 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7009 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 6518 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6009 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6090 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 5912 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 5858 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 5918 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 5861 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 5964 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 5960 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 5896 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 5975 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 5996 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6179 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6125 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5982 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 5782 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 5795 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5675 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 5915 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 5722 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5955 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5894 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 6566 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6200 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6236 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6290 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6625 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6625 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 6665 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6431 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6443 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6430 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6441 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6426 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6357 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6465 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6403 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6274 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6293 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6489 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6351 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6270 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6343 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6429 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6358 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6406 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6404 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6373 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6379 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6409 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6391 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6394 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6382 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6346 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6390 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6342 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6309 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6359 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6396 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6395 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6293 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6309 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6287 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6401 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6223 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6371 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6282 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6303 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6472 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6446 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 6639 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 6912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 7442 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite