Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 267 votes
visibility
1111037
local_library
200 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

Chap Title Total Views Date Added Action
200 Chương 200 3505 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chapter 199 5070 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 5045 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 5092 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 3069 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chapter 195 5161 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 4314 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chapter 193 3992 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 2258 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chapter 191 2221 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 1811 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 1661 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chapter 188 1628 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 3465 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 4130 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 4190 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 4142 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 2301 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 4328 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 3921 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 3752 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 4667 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 5108 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 4592 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 3906 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 2391 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 2001 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 3980 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3825 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2418 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 3497 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 4088 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 4047 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 2324 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 4058 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 4603 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 2353 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 4284 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 4906 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4118 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5029 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5115 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5173 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 4878 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5322 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3975 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4807 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 5105 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5249 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5830 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5860 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6296 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6465 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 5820 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 5159 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 5888 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5751 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5812 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6101 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 6075 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6223 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5449 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5977 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5618 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6171 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6161 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5341 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5275 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5828 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5310 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5286 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5208 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5184 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 6071 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5240 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6012 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6221 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6177 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5981 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7157 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5826 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5620 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5725 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6698 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5822 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5754 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5710 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5688 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5649 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5708 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5846 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5657 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5662 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5727 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5671 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5719 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5687 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5695 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5724 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5801 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5948 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5801 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5766 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5834 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5800 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5857 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5855 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5839 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5846 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5864 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5928 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5854 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5898 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5889 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 6047 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5948 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5959 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5996 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5933 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6293 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 5849 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 6739 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 5982 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6467 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 6637 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 5932 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7033 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 6542 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6033 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6114 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 5942 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 5888 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 5946 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 5889 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 5992 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 5988 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 5920 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 6005 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 6030 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6211 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6163 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6018 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 5816 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 5829 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5705 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 5943 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 5756 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5985 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5922 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 6604 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6226 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6266 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6318 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6661 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6657 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 6697 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6463 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6477 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6468 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6479 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6462 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6399 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6505 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6443 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6306 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6337 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6529 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6385 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6310 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6381 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6467 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6390 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6444 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6438 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6405 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6409 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6441 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6433 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6432 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6416 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6386 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6428 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6382 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6343 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6395 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6438 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6429 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6329 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6351 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6327 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6439 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6257 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6403 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6326 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6345 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6520 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6488 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 6689 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 6964 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 7508 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite