Original

Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 240 votes
visibility
957161
local_library
165 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

Chap Title Total Views Date Added Action
165 Chương 165 2919 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 1079 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 2974 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 3732 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 2981 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4347 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5031 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5087 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 4148 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5232 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 3313 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4099 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 4974 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 5133 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5654 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5664 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 6112 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6243 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 5600 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 4855 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 5692 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5559 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5618 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 5885 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5895 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 6035 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5271 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5807 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5448 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 6007 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6005 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5189 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5119 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5678 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5146 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5132 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5066 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5034 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5941 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5114 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5884 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 6083 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6051 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5847 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 7015 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5666 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5500 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5597 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6580 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5702 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5630 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5592 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5580 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5543 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5586 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5720 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5561 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5566 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5609 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5563 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5597 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5573 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5585 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5614 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5685 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5792 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5667 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5632 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5662 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5658 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5699 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5707 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5691 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5698 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5710 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5762 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5706 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5720 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5699 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5767 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5764 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5775 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5824 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5771 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6137 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 5677 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 6597 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 5838 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6333 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 6495 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 5816 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 6933 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 6450 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 5941 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6022 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 5838 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 5784 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 5860 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 5807 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 5918 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 5900 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 5836 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 5907 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 5936 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6131 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6081 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5944 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 5740 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 5763 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5633 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 5873 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 5672 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5917 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5856 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 6506 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6170 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6212 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 6260 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 6595 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 6597 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 6629 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6395 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6411 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6394 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6401 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6390 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 6327 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6419 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6357 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6244 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 6245 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 6455 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6319 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6244 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6303 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6377 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6304 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6344 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6354 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6315 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6323 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 6351 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6333 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6340 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6330 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 6286 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 6338 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6298 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6261 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6309 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6346 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6339 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6243 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6257 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6243 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6343 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6179 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6323 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6226 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 6249 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6416 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6392 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 6565 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 6866 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 7352 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite