Dr. Stone

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing

Dr. Stone

favorite 9 / 10
person 311 votes
visibility
1497853
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Series về chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng đề cập đến việc thế giới bất ngờ xảy ra một "cuộc khủng hoảng" kinh hoàng không ngờ tới.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
304 Chương 304 9578 17/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 8333 15/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 6237 08/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 6094 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5946 26/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5834 18/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 6364 11/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 6105 27/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chương 211 6166 20/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chương 210 6034 13/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chương 209 6172 06/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chương 208 6512 30/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chương 207 5920 23/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chương 206 5921 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 5697 17/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 5947 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 5790 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 5800 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chương 201 6406 27/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 6678 16/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 chapter 199 6208 11/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 6239 02/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 6830 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 5852 27/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 chapter 195 6439 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 6310 30/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 chapter 193 6254 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 chapter 192 5794 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 chapter 191 5956 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 chapter 190 5882 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 chapter 189 5265 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 chapter 188 5776 22/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 6012 16/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 5988 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 chapter 185 6277 23/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 5955 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 6015 15/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 6162 31/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 chapter 181 6844 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 5793 06/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 chapter 179 5658 28/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 chapter 178 5886 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 6101 10/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6131 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 5704 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5432 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5807 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5660 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5701 07/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 5838 04/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5880 18/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6249 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5501 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 5983 06/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6251 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5902 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5944 02/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 Con đường dưới lòng đất 6975 26/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5947 14/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5903 10/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5911 22/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 6243 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5892 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 6246 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5922 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 6091 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6311 07/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 7071 03/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 7220 24/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 8004 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 chapter 149 7994 11/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 8575 28/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 Hành trình khoa học 7642 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146: Quầy bar Francois: Rượu đắng. 6683 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 Quầy bar Francois 7944 07/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 7225 31/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 7906 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 7939 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 8135 05/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 8121 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7467 25/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 8023 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7748 03/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 8199 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 8349 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 7507 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 7445 20/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7626 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 7594 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 7528 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7148 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7170 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 7789 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 7276 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 7788 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 8345 13/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 8223 07/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 7929 02/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 9725 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 8210 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 7846 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 7809 01/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 8470 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 7848 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 8216 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 7396 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 7478 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 7345 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 7210 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 7582 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 8099 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 7012 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 7363 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 7311 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 7185 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7493 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 6897 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 7252 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 7123 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 7434 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 6735 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6864 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6910 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6980 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6943 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6593 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 7091 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6790 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 7198 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 7042 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6812 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6610 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 6615 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 7249 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 6824 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 6885 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6820 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 6883 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 081 6971 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 080 6287 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 079 7221 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 078 6780 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7021 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 075: Count down 20 7239 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 074: Hai mươi giây định mệnh 6694 27/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 chương 73 7541 13/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 072: Điểm kinh nghiệm 7136 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 071: Vượt ngục 6715 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 6654 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 chương 69 6574 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 068: Ngọn lửa của cuộc cách mạng 6420 25/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 chương 67 6324 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 chương 66 6433 14/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 chương 65 6452 05/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 chương 64 6498 15/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 chương 63 6326 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 062: Đuổi bắt kép. 6605 23/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 061: Thạch chiến bắt đầu! 6652 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6707 30/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 059: Gửi giọng nói đến bên kia sự vô hạn. 6857 13/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 6404 16/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 057: Trái tim nóng 6440 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 056: Kho báu 6293 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 6323 25/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54: Viên lam ngọc lấp lánh 6245 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53: Câu lạc bộ thủ công hardcore! 6150 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6503 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6734 01/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 050: Vũ khí mạnh nhất của nhân loại. 7588 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6640 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 6720 23/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 chương 0047 7016 17/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 046: Thạch chiến 7151 08/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 045: Kết thúc chương 1 7125 15/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 044: Bách dạ - Thiên Không 7351 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 6939 28/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 6987 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7366 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6915 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 6830 17/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 7027 09/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 037: Người sử dụng khoa học, Crom 6871 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 036: Ginrou và Kinrou 6769 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 035: Chiến binh đeo mặt nạ 6982 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 034: Cuộc đấu của kẻ mưu mô 7037 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 033: Loại thuốc nguy hiểm 7209 30/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 032: Lý trí và tình cảm 6795 27/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 031:Việc họ gặp gỡ là cả một phép màu 6790 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 030: Màu xanh chết chóc 6881 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 029: Phòng thí nghiệm của Senkku 6851 11/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6792 28/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7020 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6850 25/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 025 6943 07/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 024 6877 25/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 7023 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6947 19/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 chapter 021: Bình minh của Sắt 6920 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 020: Con đường bằng đá 6918 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 019: Nơi chốn 2 triệu năm. 7076 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 018: Cuộc đấu tay đôi giữa 2 phù thủy. 7034 08/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 017: Khuôn mặt xấu 6964 30/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 016: Kohaku 6785 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 015: Hai quốc gia Thạch giới 6939 20/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 014: Điều mà bạn tin vào 6890 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13: Thạch giới, phần mở đầu 6827 02/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 6889 25/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 011:Vũ khí khoa học 6701 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Biệt đội khoa học 6787 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 6941 05/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.5 Chap 8.5 6597 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 008: Lửa hiệu 6931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 007: Hành trình thuốc súng 6810 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 006: Taiju & Tsukusa 7149 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 005: Yuzuhira 6910 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 004: Vỏ sò trắng tinh khiết. 6876 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 003: Chúa tể thạch giới 7217 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 002 7488 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 001 8498 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ドクターストーン; Dr.Stone
Translator Name shyobz
Category Manga
Author inagaki riichiro: boichi
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite