Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 373 votes
visibility
1526623
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 8467 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6428 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 9411 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6824 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 9380 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 10909 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 11948 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 8770 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 8768 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 8359 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 8195 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 8107 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 8032 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 8261 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 8421 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 8460 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 9411 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8752 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 9217 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 9438 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 10374 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8559 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 8913 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 9449 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 8297 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 8693 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8654 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 9209 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 9542 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8156 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 12429 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 9898 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 11343 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 10821 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 7109 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 9644 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 7158 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 7018 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6680 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6811 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6901 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6731 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6964 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6960 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6846 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6908 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6956 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6852 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6806 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6741 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6924 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6829 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 6920 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6846 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6741 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6899 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6878 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6918 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6744 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6706 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6661 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6858 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6800 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6801 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6654 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6710 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6756 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6830 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6739 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6638 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6770 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 6693 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6848 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6803 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 6662 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6894 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6843 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 6852 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6862 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6933 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6731 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6818 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6833 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3827 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6494 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6664 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6620 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6401 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6736 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6555 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6346 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6531 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6516 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6292 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6473 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6532 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6236 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6428 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6548 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6110 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6316 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6442 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 6736 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 7473 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 8047 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7540 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 7016 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 6972 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 7560 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 7088 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 7858 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 7312 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 7234 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 7051 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 6804 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 6992 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 6842 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6749 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6803 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 6824 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 7036 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 6772 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 6652 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 6733 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 6787 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 6731 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 6803 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 6775 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 6862 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 6730 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6384 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6408 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 6500 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6693 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6433 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 6835 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 6749 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 6657 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 6691 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 6884 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 6749 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 6974 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 6727 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 6877 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 6918 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6763 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6802 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 6939 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 6745 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6775 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6758 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6799 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 6736 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 6839 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6685 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6761 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6732 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6787 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 6885 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 6811 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 6797 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 6922 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6852 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 6892 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6603 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6639 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6576 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6365 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6570 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 6715 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6299 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6290 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6342 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 5871 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 5819 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5749 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 5890 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5556 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5586 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6069 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6243 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6176 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6072 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5945 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5995 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6061 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6173 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6072 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6199 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5351 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6233 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6271 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6224 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6162 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6154 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5260 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6084 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6172 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6111 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6119 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6116 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6370 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6151 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6296 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6161 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6236 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6473 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6177 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6083 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6156 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6158 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6162 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6097 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6124 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7266 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite