Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 378 votes
visibility
1736453
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 10697 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 8314 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 10987 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 8574 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 11250 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 12639 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 13562 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 10238 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 10238 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 9733 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 9863 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 9527 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 9816 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 9843 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 10085 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 9784 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 10821 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 10072 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 11059 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 10686 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 11784 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 9909 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 10133 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 10655 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 9543 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 10165 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 9814 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 10627 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 11048 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 9468 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 13693 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 11210 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 12787 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 11955 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 8657 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 11132 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 8368 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 8422 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 7752 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 8221 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 8213 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 8167 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 8904 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 8464 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 8144 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 8282 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 8174 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 8324 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 8016 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 8125 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 8368 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 8375 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 8674 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 8318 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 8247 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 8483 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 8318 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 8268 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 7978 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 8144 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 8197 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 8256 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 8388 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 7885 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 8054 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 8066 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 8080 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 8326 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 8323 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7732 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 8376 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7899 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 8056 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 8077 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7984 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 8062 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 8123 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 8168 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 8004 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 8431 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 8213 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 8202 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 8561 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 4969 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 8122 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 7890 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 7886 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 7837 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 7992 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 8111 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 7530 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 7917 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 7792 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 7828 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 7629 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 7926 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 7360 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 7554 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 7766 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 7300 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 7550 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 7986 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 8094 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 9093 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 9487 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 8882 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 8404 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 8664 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 8890 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 8438 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 9002 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 8628 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 8384 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 8273 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 7900 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 8382 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 7816 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 7619 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 7639 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 7688 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 7906 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 7650 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 7456 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 7583 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 7517 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 7513 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 7675 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 7427 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 7778 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 7362 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7044 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6952 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 7270 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7177 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7111 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 7613 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 7369 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 7103 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 7189 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 7322 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 7109 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 7732 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 7423 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 7403 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 7428 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7345 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7158 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 7337 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 7175 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 7105 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6994 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 7037 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 7144 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 7301 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6999 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 7175 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 7078 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 7187 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 7213 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 7333 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 7299 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 7432 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7264 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 7140 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6907 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7119 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6950 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6733 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 7220 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 7087 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6705 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6600 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6690 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 6083 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 6047 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6115 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 6114 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5744 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5828 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6347 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6427 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6380 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6236 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6167 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6183 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6565 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6657 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6584 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6485 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5667 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6499 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6801 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6578 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6666 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6664 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5568 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6982 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6994 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6421 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6403 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6332 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6572 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6541 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6578 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6592 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6451 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6518 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6695 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6729 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6565 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6399 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6360 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6550 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6534 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6421 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6354 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7894 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite