Satellizer el Bridget

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 372 votes
visibility
1506055
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 8173 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6212 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 9185 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6600 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 9170 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 10709 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 11750 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 8618 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 8614 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 8213 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 8053 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 7959 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 7898 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 8125 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 8291 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 8332 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 9283 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8608 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 9097 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 9312 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 10256 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8433 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 8791 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 9323 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 8177 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 8575 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8530 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 9057 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 9422 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8042 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 12311 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 9748 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 11217 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 10687 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 6987 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 9530 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 7042 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6904 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6574 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6701 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6789 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6617 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6838 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6832 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6722 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6782 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6828 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6722 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6682 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6601 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6788 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6685 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 6772 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6712 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6605 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6757 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6746 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6774 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6616 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6586 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6545 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6728 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6680 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6685 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6552 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6608 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6656 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6726 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6641 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6538 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6672 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 6593 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6746 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6701 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 6548 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6788 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6747 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 6752 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6764 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6831 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6635 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6726 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6727 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3669 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6392 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6570 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6530 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6301 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6634 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6461 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6254 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6439 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6420 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6192 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6389 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6444 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6146 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6332 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6454 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6024 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6230 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6352 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 6650 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 7367 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 7955 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7448 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 6916 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 6878 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 7444 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 6978 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 7756 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 7200 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 7126 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 6933 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 6696 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 6882 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 6746 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6643 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6709 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 6728 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 6932 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 6672 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 6562 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 6635 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 6669 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 6625 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 6699 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 6673 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 6764 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 6622 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6288 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6316 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 6412 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6607 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6341 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 6745 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 6661 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 6573 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 6601 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 6804 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 6657 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 6880 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 6641 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 6761 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 6808 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6647 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6690 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 6821 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 6645 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6699 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6682 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6719 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 6666 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 6767 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6617 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6685 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6660 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6707 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 6805 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 6735 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 6711 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 6824 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6776 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 6820 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6553 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6593 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6522 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6325 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6528 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 6671 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6263 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6250 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6294 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 5837 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 5787 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5717 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 5850 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5514 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5560 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6039 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6215 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6150 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6042 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5915 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5953 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6033 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6145 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6044 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6165 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5319 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6191 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6231 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6132 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6120 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5234 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6142 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6083 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6093 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6092 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6286 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6115 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6254 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6158 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6131 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6154 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6200 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6179 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6427 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6135 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6039 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6106 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6049 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7204 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite