Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 376 votes
visibility
1544197
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.


Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 8693 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6618 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 9585 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6986 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 9528 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 11069 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 12102 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 8916 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 8912 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 8511 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 8329 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 8243 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 8166 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 8397 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 8563 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 8588 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 9543 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8888 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 9329 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 9548 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 10490 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8669 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 9027 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 9561 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 8403 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 8815 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8768 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 9323 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 9662 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8264 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 12547 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 10040 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 11451 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 10951 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 7227 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 9756 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 7278 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 7142 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6790 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6929 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 7011 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6857 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 7088 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 7082 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6966 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 7024 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 7068 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6970 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6916 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6883 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 7056 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6959 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 7054 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6968 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6867 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 7023 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 7012 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 7060 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6860 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6832 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6785 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6976 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6912 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6905 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6750 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6802 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6852 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6930 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6849 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6740 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6876 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 6791 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6954 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6903 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 6760 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6992 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6939 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 6958 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6964 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 7037 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6835 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6932 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6953 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3905 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6600 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6774 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6722 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6509 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6842 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6653 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6442 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6631 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6614 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6398 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6561 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6622 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6328 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6522 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6638 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6194 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6406 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6526 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 6822 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 7585 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 8133 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7616 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 7110 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 7050 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 7644 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 7176 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 7938 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 7398 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 7334 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 7163 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 6914 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 7084 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 6934 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6857 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6879 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 6898 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 7112 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 6842 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 6726 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 6803 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 6859 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 6801 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 6875 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 6849 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 6930 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 6810 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6460 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6506 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 6582 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6771 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6513 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 6911 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 6835 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 6737 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 6763 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 6966 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 6821 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 7056 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 6807 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 6965 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 7006 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6841 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6878 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 7013 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 6791 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6793 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6784 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6831 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 6774 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 6885 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6707 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6785 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6752 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6815 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 6923 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 6845 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 6831 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 6954 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6876 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 6922 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6627 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6661 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6604 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6389 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6596 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 6751 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6321 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6310 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6368 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 5887 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 5837 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5773 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 5914 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5590 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5604 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6093 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6259 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6200 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6088 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5963 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6029 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6083 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6193 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6090 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6221 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5371 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6277 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6305 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6248 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6184 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6170 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5282 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6104 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6133 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6137 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6144 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6394 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6193 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6338 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6212 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6183 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6204 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6252 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6241 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6489 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6195 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6101 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6174 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6172 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6204 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6111 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6152 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7302 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite