Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 378 votes
visibility
1691735
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 10131 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 7824 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 10665 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 8218 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 10860 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 12345 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 13208 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 9940 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 9948 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 9507 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 9321 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 9243 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 9408 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 9487 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 9659 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 9462 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 10571 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 9690 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 10555 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 10420 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 11576 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 9613 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 9883 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 10443 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 9291 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 9685 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 9584 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 10393 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 10842 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 9138 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 13439 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 10974 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 12463 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 11763 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 8277 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 10590 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 8056 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 8224 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 7562 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 7971 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 8021 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 7883 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 8236 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 8006 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 7870 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 7934 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 7878 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 8038 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 7700 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 7793 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 7938 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 8081 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 8224 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 7896 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 7829 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 7997 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 8072 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 7950 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 7670 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 7734 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 7695 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 7818 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 7868 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 7653 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 7784 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 7640 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 7894 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 7974 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 7971 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 7536 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 7864 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 7683 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 7808 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 7701 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 7798 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 7840 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 7823 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 7888 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 7786 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 8117 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 7743 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 7972 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 8131 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 4883 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 7576 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 7498 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 7618 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 7559 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 7766 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 7529 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 7310 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 7515 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 7448 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 7618 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 7409 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 7538 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 7136 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 7372 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 7508 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 7104 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 7280 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 7744 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 7582 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 8599 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 9031 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 8542 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 8010 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 8086 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 8648 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 8090 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 8850 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 8456 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 8180 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 8177 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 7780 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 8178 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 7696 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 7561 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 7581 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 7628 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 7828 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 7586 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 7392 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 7489 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 7449 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 7455 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 7541 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 7369 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 7666 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 7274 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6994 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6902 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 7220 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7123 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7057 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 7473 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 7313 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 7059 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 7145 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 7268 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 7059 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 7682 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 7313 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 7343 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 7238 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7287 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7094 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 7233 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 7131 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6979 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6952 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6995 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 7088 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 7253 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6865 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 7135 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6970 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 7075 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 7169 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 7287 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 7259 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 7178 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7088 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 7086 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6863 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7025 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6902 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6661 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 7110 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 7041 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6655 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6556 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6542 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 6037 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 6007 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6073 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 6070 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5706 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5788 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6219 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6391 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6342 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6194 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6081 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6147 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6501 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6623 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6550 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6421 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5515 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6459 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6763 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6544 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6630 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5536 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6948 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6325 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6319 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6274 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6536 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6319 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6538 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6552 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6480 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6505 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6691 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6521 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6359 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6314 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6502 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6486 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6343 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6308 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7768 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite