Otaku Sanctuary

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 371 votes
visibility
1499491
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 8041 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6118 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 9089 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6520 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 9040 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 10639 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 11688 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 8560 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 8542 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 8157 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 8005 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 7915 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 7842 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 8079 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 8239 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 8290 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 9231 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8556 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 9055 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 9272 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 10218 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8389 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 8755 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 9291 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 8113 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 8539 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8496 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 9013 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 9374 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 7992 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 12267 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 9700 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 11173 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 10651 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 6953 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 9496 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 7006 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6870 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6538 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6667 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6755 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6585 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6802 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6796 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6682 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6738 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6736 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6688 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6650 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6561 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6754 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6651 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 6738 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6674 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6571 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6721 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6708 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6728 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6574 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6550 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6505 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6684 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6642 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6649 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6516 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6576 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6622 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6676 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6607 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6498 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6640 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 6555 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6712 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6661 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 6518 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6760 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6719 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 6716 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6728 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6795 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6597 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6692 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6691 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3639 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6364 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6542 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6506 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6273 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6602 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6425 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6224 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6401 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6392 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6160 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6365 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6412 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6124 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6312 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6420 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6004 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6204 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6326 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 6620 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 7335 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 7929 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7418 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 6888 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 6856 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 7416 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 6946 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 7730 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 7178 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 7092 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 6885 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 6666 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 6856 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 6718 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6615 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6679 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 6698 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 6898 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 6650 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 6538 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 6611 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 6641 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 6601 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 6675 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 6653 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 6740 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 6592 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6262 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6288 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 6386 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6583 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6311 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 6717 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 6639 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 6543 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 6575 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 6780 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 6637 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 6858 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 6621 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 6743 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 6790 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6623 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6666 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 6793 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 6615 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6669 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6660 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6679 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 6636 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 6739 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6593 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6659 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6638 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6681 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 6777 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 6707 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 6673 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 6794 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6748 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 6800 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6539 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6575 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6504 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6307 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6512 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 6655 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6255 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6238 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6282 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 5825 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 5779 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5711 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 5844 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5504 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5550 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6033 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6211 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6140 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6040 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5905 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5943 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6023 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6143 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6038 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6143 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5301 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6181 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6219 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6126 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6112 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5224 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6046 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6136 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6075 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6083 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6082 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6111 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6240 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6154 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6129 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6146 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6196 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6173 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6419 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6129 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6106 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6106 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6098 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6039 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite