Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 378 votes
visibility
2092958
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
205.6 Chương 205.6 11103 31/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205.5 Chương 205.5 14221 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 11670 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 14443 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 12484 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 15026 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 16601 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 17420 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 14224 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 13354 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 12825 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 12837 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 12261 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 13610 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 13013 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 12937 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 12718 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 13625 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 12980 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 13741 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 13514 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 14820 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 12245 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 12811 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 13471 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 12097 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 12831 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 12392 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 13869 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 14124 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 12834 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 16459 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 14756 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 15793 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 14679 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 11833 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 13866 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 10862 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 11406 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 10784 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 10967 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 10595 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 11275 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 11490 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 11170 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 11232 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 11168 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 11056 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 11304 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 10664 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 10665 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 11390 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 11187 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 11758 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 11028 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 10915 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 11573 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 10606 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 11166 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 10784 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 10692 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 10905 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 11010 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 10662 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 11047 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 11320 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 10906 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 10406 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 11200 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 11215 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 10768 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 12224 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 11379 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 11136 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 10553 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 10880 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 11136 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 11221 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 11490 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 10758 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 11725 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 11041 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 10970 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 11789 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 5397 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 10780 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 10684 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 10622 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 10463 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 10666 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 10787 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 10052 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 10351 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 10402 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 9908 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 9659 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 10326 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 9478 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 10548 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 9334 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 8856 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 8866 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 9618 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 9618 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 11033 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 10429 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 9592 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 9616 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 9808 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 9786 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 9748 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 9652 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 9102 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 9284 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 8727 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 8258 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 9054 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 8500 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 7893 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 8391 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 8434 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 8220 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 8042 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 7982 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 8115 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 7829 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 8003 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 8101 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 7861 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 8168 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 7642 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7288 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 7226 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 7812 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7571 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7487 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 8015 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 7837 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 7401 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 7467 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 7714 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 7625 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 8244 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 7797 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 7821 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 7756 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7629 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 7846 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 7827 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 8929 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 7399 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 7634 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 7687 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 7524 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 7571 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 7327 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 7667 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 7626 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 7517 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 7551 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 7615 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 7621 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 7778 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7538 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 7786 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 7223 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7467 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 7456 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7039 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 7590 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 7491 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7283 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7184 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 7408 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 6325 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 6327 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6487 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 6396 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6200 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6086 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6805 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6679 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6672 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6528 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6429 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6655 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6861 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7171 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 7030 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6789 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5965 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6869 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 7247 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6852 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6984 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 7464 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5820 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 7356 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 7234 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6725 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6611 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6624 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6846 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 7029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 7084 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 7214 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6775 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6850 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6806 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 7015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 7087 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6857 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6777 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6902 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6950 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6993 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6994 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 8974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite