Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 8 / 10
person 382 votes
visibility
2291350
local_library
219 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
205.6 Chương 205.6 14209 31/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205.5 Chương 205.5 16029 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 13704 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 16725 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 15056 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 17858 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 18971 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 20068 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 16660 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 15590 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 15251 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 15041 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 14281 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 15816 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 14977 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 14845 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 14874 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 15385 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 15098 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 15767 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 15832 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 16970 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 14163 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 14819 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 15089 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 14501 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 14881 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 14782 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 15935 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 16188 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 15052 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 18713 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 17222 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 17801 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 16765 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 13897 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 15772 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 12648 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 13284 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 12496 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 13111 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 12491 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 13085 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 13320 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 13452 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 13192 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 13142 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 12806 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 13532 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 12642 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 12707 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 13174 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 13347 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 13670 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 13112 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 12953 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 13477 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 12388 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 13408 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 13458 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 12718 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 12977 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 12818 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 12790 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 13069 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 13104 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 12794 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 12086 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 13136 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 13149 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 12412 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 14004 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 13443 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 12584 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 11773 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 12166 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 12408 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 12547 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 13032 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 11556 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 12543 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 12005 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 11592 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 12601 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 5579 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 11328 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 11140 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 11080 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 10919 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 11332 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 11249 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 10516 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 10669 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 11122 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 10306 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 10037 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 10608 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 10126 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 11640 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 9888 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 8992 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 9000 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 9764 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 9820 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 11383 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 10713 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 9736 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 9784 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 9972 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 9956 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 10046 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 9810 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 9250 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 9488 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 8933 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 8400 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 9272 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 8718 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 8133 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 8543 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 8660 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 8856 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 8276 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 8262 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 8311 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 8143 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 8175 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 8409 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 8075 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 8290 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 8444 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7478 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 7474 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 8342 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 7729 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 7681 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 8201 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 7989 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 7821 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 7589 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 7848 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 7761 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 8428 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 7903 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 7933 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 8128 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 7789 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 8044 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 8095 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 9381 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 7515 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 7786 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 7843 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 7668 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 7749 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 7465 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 8013 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 7808 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 7647 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 7665 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 7827 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 7759 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 7912 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7694 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 7926 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 7471 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 7691 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 7660 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7171 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 8048 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 7701 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7473 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 7418 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 7656 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 6441 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 6467 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 6643 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 6760 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6414 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 6236 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 7123 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6797 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6802 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6686 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6647 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6805 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6965 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7337 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 7380 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6989 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 6095 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 7005 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 7543 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 7176 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 7738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5940 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 7462 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 7354 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6929 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 7033 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6720 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 7102 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 7309 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 7460 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 7524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6943 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 7012 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 7042 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 7171 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 7237 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 7331 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 7057 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6858 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 7112 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 7350 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 7349 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 7300 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 9608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite