Thanh Gươm Diệt Quỷ

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing

Thanh Gươm Diệt Quỷ

favorite 9 / 10
person 373 votes
visibility
1520672
local_library
218 Chaps

Genres

Summary

Tanjiro là con cả trong một gia đình không còn người cha. Một hôm, Tanjiro đi bán than ở một ngôi làng nọ và phải ở lại đó qua đêm vì có tin đồn rằng, về đêm, luôn có một con quỷ lởn vởn ở ngọn núi gần đó. Khi Tanjiro đi về nhà vào ngày hôm sau, bi kịch đang chờ đón cậu.

Chap Title Total Views Date Added Action
205.5 Chương 205.5 8389 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chương 205 6374 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204.5 Chap 204.5 : Thế giới không còn bóng dáng loài quỷ 9357 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chương 204 6768 08/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chương 203 9336 24/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chương 202 10865 14/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chap 201: Vua quỷ 11902 02/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chương 200 8734 27/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chương 199 8730 20/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chương 198 8323 13/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chương 197 8165 06/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chương 196 8067 28/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chương 195 8002 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chương 194 8223 14/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chương 193 8391 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chương 192 8432 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chương 191 9381 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chương 190 8720 17/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chương 189 9189 28/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chương 188 9404 20/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chương 187 10348 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chương 186 8527 06/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chương 185 8881 29/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chương 184 9413 22/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chương 183 8271 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chương 182 8663 08/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chương 181 8624 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chương 180 9169 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 9516 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 8130 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 12403 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176: Kiếm sĩ 9848 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 11309 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 10777 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 7081 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 9618 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 7132 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6994 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 6654 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 6783 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6873 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 6701 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6928 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6924 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 6812 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6868 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6916 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 6808 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6764 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 6691 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6888 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 6785 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 6874 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6806 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 6701 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6861 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6838 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 6872 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6704 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6668 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 6625 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 6812 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 6764 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6765 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 6624 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 6678 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 6726 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 6800 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 6709 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 6608 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 6740 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 6663 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 6818 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6769 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 6628 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 6860 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 6815 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 6826 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6838 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 6909 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 6705 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 6794 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 6799 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124.5 Chapter 124.5 3718 23/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 6462 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 6638 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 6594 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 6367 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 6702 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 6533 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 6324 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 6507 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 6486 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 6262 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 6451 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 6506 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 6206 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6400 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 6522 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 6088 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 6296 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6418 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106.1 Chương 106.1 6716 08/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106: Kẻ địch tấn công 7443 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 8023 31/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 7518 28/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103: Yori Ichi Zero Shiki 6990 22/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102: Xin chào, Tokitou-kun 6946 20/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101: Lời thầm thì 7534 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100: Và giờ, cùng đi đến làng nào!! 7058 16/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 7834 10/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 7290 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 2) 7202 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96: Dù có được sinh ra bao nhiêu lần đi chăng nữa (Phần 1) 7011 31/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.5 Chương 95.5 6772 30/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95: Thời khắc cuối cùng 6968 29/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94: Làm gì đó đi 6820 26/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6719 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6777 19/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91: Thay đổi kế hoạch 6796 09/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90: Ta nợ cậu 7008 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89: Hỗn chiến 6748 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.5 Chương 88.5: Ngoại truyện 6630 02/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88: Con đường đi đến chiến thắng 6709 28/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87: Tụ hội 6757 25/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86: Gyuutarou 6705 21/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85: Bù lu bù loa 6775 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84: Điều quý giá 6751 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83: Biến thân 6836 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82: Người và Quỷ 6698 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6356 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6384 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79: Lỗ thông hơi 6476 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 6667 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 6407 31/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 6809 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75: Suy nghĩ của mỗi người 6725 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74: Daki 6633 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73: Truy đuổi 6667 30/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72: Đi tìm những người vợ 6862 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71.5 Chương 71.5: Phụ chương 6723 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71: Chiến dịch công phá Phố đèn đỏ 6950 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.5 Chương 70.5: Ngoại truyện 6705 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70: Bắt cóc 6849 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69: Tiến về phía trước. Kể cả khi có phải bước từng bước một 6890 20/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6737 10/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 6776 06/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66: Và bình minh đến 6917 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65: Kẻ thắng cuộc là? 6713 02/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 6757 21/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 6740 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 6781 12/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.5 Chương 61.5 6716 09/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61: Chiến đấu trong không gian chật hẹp 6819 01/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.5 Chương 60.5: Ngoại truyện 6667 30/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 6737 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chương 59.5: Phụ chương 6714 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 6765 23/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58: Chào buổi sáng 6859 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57: Con vẫn còn thanh kiếm 6793 11/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 CHương 56: Giấc mộng 6771 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55: Chuyến tàu mộng giới 6892 02/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6830 14/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53: Cậu là... 6874 18/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6589 14/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6625 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6558 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 6355 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 6558 28/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47: Cơn giận 6705 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 6291 14/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 6276 06/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ 6324 02/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43: Trước cửa địa ngục 5859 01/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42: Sau lưng 5809 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5737 26/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40: Hỏa thần 5876 16/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5534 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5574 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37: Thanh kiếm gãy 6059 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6233 07/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35: Chia tách 6162 21/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6060 02/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5933 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5973 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6049 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6161 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6058 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6185 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27.5 Chapter 27.5 5335 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 6205 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26: Trận đấu tay đôi 6249 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25: Nguồn cảm hứng 6208 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24: Cựu thập nhị nguyệt quỷ 6148 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23: Răng nanh của lợn - Giấc ngủ của Zenitsu 6134 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.5 Chapter 22.5 5248 27/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22: Sự xuất hiện bất ngờ của một con heo 6070 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21: Tiếng trống từ ngôi nhà 6156 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20: Agatsuma Zenitsu 6097 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19: Luôn luôn bên nhau 6103 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18: Sự ràng buộc của lời nguyền 6102 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17: Tiễn Ấn Quỷ 6356 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16: Trò chơi bóng ném 6125 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15: Ý kiến của bác sĩ 6270 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 14: Cơn thịnh nộ của Kibutsuji - Mùi hương mê hoặc của máu 6174 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13: Ngươi là... 6143 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12: Điều không thể nói 6168 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11: Ám Thị 6218 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10: Đầm lầy bắt cóc 6199 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9: Mừng anh đã về 6453 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8: Anh em 6161 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7: Linh hồn 6063 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6: Bàn tay chất đống 6140 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5: Nhật ký của Tanjirou phần 2 6136 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4: Nhật ký của Tanjirou phần 1 6132 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3: Trở về trước bình minh 6069 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2: Người lạ mặt 6104 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1: Sự tàn khốc 7238 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
鬼滅の刃, Kimetsu no Yaiba
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manga
Author gotouge koyoharu
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite