Helck

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done

Helck

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
206817
local_library
142 Chaps

Genres

Summary

Sau khi các Demon King đã bị đánh bại, một Demon Kingdom đang chạy một cuộc thi để chọn các vua kế tiếp. Một con người cơ bắp và cao cấp có tên Helck tham gia và nói rằng ông muốn tiêu diệt tất cả con người. Là ông nghiêm trọng? Elf “Vamiro”, một trong bốn Đại Kings của toàn Demon Empire, không thể tin vào điều này. Cô đang theo dõi cuộc thi. Câu chuyện bắt đầu trong Demon Kingdom. Các bí mật đằng sau Helck và thế giới con người là gì?

Chap Title Total Views Date Added Action
106.2 Chương 106.2 2085 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 802 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 625 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.4 Chap 104.4 1604 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.3 Chap 104.3 1751 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.2 Chap 104.2 1982 04/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104.1 Chapter 104.1 1116 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.2 Chap 103.2 1507 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103.1 Chapter 103.1 171 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 1090 24/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.2 Chap 101.2 1031 23/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101.1 Chapter 101.1 199 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.2 Chap 100.2 948 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100.1 Chapter 100.1 262 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 821 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.2 Chap 98.2 449 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98.1 Chap 98.1 747 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.2 Chap 97.2 228 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97.1 Chap 97.1 758 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96.2 Chap 96.2 358 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chap 96 1277 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.2 Chap 95.2 1132 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95.1 Chapter 95.1 184 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.2 Chap 94.2 242 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.1 Chapter 94.1 160 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93.2 Chap 93.2 1147 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 1067 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chap 92 1037 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.2 Chap 91.2 963 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91.1 Chap 91.1 1081 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chap 90 818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.2 Chap 89.2 900 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89.1 Chap 89.1 1073 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.2 Chap 88.2 960 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88.1 Chapter 88.1 168 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 1240 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.2 Chap 86.2 826 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86.1 Chap 86.1 723 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 1053 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.2 Chap 84.2 1610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84.1 Chap 84.1 1126 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 835 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.2 Chap 82.2 1000 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82.1 Chap 82.1 990 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 942 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.2 Chap 80.2 1007 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80.1 Chap 80.1 1041 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.2 Chap 79.2 1015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79.1 Chap 79.1 927 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.2 Chap 77.2 921 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77.1 Chap 77.1 1450 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.2 Chap 76.2 1611 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76.1 Chap 76.1 1407 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.2 Chap 75.2 1206 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75.1 Chapter 75.1 106 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.2 Chap 74.2 1312 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1260 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1333 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1315 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chapter 70.2 138 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1216 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69.2 Chapter 69.2 125 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1275 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1305 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1293 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64.2 Chapter 64.2 100 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1446 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.3 Chapter 63.3 122 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.2 Chapter 63.2 132 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1258 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1272 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.2 Chap 61.2 1223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61.1 Chap 61.1 1322 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60.2 Chap 60.2 1388 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1136 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.2 Chapter 59.2 99 22/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58.5 Chap 58.5 1280 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1342 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.2 Chap 57.2 1614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57.1 Chap 57.1 1441 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1674 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1707 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1438 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.2 Chap 53.2 1500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53.1 Chap 53.1 1382 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.2 Chap 52.2 1416 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52.1 Chap 52.1 1490 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1934 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1843 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1783 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1881 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1811 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1713 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1605 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1644 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1730 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1981 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1772 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1910 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1786 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2081 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1956 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2013 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1678 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1773 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1820 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1788 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1932 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1802 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2052 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2200 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2035 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2386 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2420 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2377 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2592 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2529 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2530 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2455 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2399 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2494 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2587 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2592 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2842 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2592 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2971 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3110 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3422 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4450 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Helck
Translator Name Blog Truyện
Category Manga
Author nanao nanaki
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite