Natsume Yuujinchou

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing

Natsume Yuujinchou

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
94462
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chapter 85 1439 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2988 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1770 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1501 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1881 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1709 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1515 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1740 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1681 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1367 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1943 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.5 Chap 73.5 1468 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1697 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1583 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1596 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chap 70.2 1312 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chap 70.1 1690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2047 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1257 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1001 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chap 67.5 815 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 946 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 932 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 642 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 771 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 779 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 984 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 727 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 695 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 682 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 657 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 440 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 603 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 572 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 583 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 660 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 877 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 770 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 835 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 745 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 879 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1279 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1791 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 585 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 882 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 540 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 567 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 691 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 720 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 658 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 638 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 841 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 770 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 694 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 917 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 858 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 777 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1118 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 895 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 597 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 650 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 571 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 642 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 566 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 804 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 763 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 694 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 572 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 705 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 917 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 811 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 884 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 916 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 893 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 790 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 954 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1033 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1086 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1350 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3264 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite