Natsume Yuujinchou

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing

Natsume Yuujinchou

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
92199
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chapter 85 1420 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2957 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1745 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3394 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1487 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1869 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1697 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1721 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1670 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1334 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1923 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.5 Chap 73.5 1436 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1663 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1568 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1576 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chap 70.2 1292 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chap 70.1 1644 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2030 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1245 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 987 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chap 67.5 785 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 838 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 929 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 918 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 623 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 742 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 723 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 760 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 972 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 714 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 665 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 630 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 421 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 569 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 534 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 762 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 752 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 910 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 815 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 812 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 728 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1164 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 627 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1774 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 573 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 847 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 703 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 812 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 742 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 661 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 877 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 831 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 671 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1106 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 581 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 639 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 553 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 655 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 787 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 513 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 700 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 751 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 679 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 559 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 705 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 685 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 793 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 867 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 884 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 873 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 774 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 941 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1022 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1321 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3219 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite