Goblin Slayer

Natsume Yuujinchou

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing

Natsume Yuujinchou

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
87375
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chapter 85 684 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2957 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1710 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3360 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1458 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1727 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1673 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1472 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1611 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1308 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.5 Chap 73.5 1389 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1619 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1511 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chap 70.2 1267 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chap 70.1 1582 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1967 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1202 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 950 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chap 67.5 737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 796 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 857 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 845 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 571 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 718 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 681 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 708 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 922 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 667 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 613 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 637 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 597 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 371 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 537 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 545 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 601 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 721 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 697 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 874 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 750 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 687 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 810 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1106 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 584 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1716 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 541 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 801 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 589 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 674 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 593 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 583 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 837 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 776 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 622 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1041 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 843 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 538 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 590 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 514 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 543 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 446 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 688 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 636 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 794 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 688 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 617 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 873 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 748 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 823 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 844 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 873 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 962 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1025 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1295 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3105 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite