Natsume Yuujinchou

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing

Natsume Yuujinchou

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
106025
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chapter 85 5057 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3302 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 2000 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3690 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1542 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1801 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1563 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1714 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1476 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2026 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.5 Chap 73.5 1524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1670 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chap 70.2 1312 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chap 70.1 1779 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1257 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1048 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chap 67.5 1002 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 903 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1014 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 692 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 865 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 866 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 828 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 792 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 940 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 754 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 692 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 485 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 650 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 616 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 625 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1020 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 808 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 983 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 866 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 930 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 904 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1442 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 689 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1838 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 642 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 948 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 598 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 611 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 753 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 807 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 676 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 712 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 891 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 799 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 967 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 945 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 888 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1182 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 943 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 612 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 703 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 589 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 746 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 621 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 716 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 596 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 803 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 795 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 763 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 634 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 879 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 752 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 731 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 944 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 917 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 989 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 953 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 821 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 995 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1137 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1256 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1546 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4096 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite