Natsume Yuujinchou

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing

Natsume Yuujinchou

favorite 9 / 10
person 3 votes
visibility
90262
local_library
91 Chaps

Genres

Summary

Natsume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái, cậu ta luôn giữ bí mật về điều này. Tuy nhiên, khi cậu ta thừa kế một quyển sổ kì lạ có khả năng điều khiển yêu quái có tên trong đó từ người bà quá cố Reiko, các yêu quái luôn đuổi theo cậu ta. Với sự giúp sức của một chú mèo yêu quái, Natsume bắt đầu trả lại tên cho những yêu quái có tên trong quyển sổ.

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chapter 85 744 29/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2957 20/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1728 12/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 3360 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1472 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1856 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1685 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1489 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1704 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1659 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1334 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73.5 Chap 73.5 1424 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1650 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1552 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1561 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.2 Chap 70.2 1279 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70.1 Chap 70.1 1628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2011 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1232 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 969 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67.5 Chap 67.5 766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 821 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 903 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 603 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63.5 Chap 63.5 731 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 706 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 740 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 959 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 696 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59.5 Chap 59.5 672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 630 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 404 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 555 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 534 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.2 Chap 54.2 545 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54.1 Chap 54.1 615 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 751 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 893 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 798 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 800 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1144 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 627 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1743 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 836 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 517 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 636 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 689 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 628 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 812 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 742 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 877 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 819 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1089 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 857 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 570 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 627 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 539 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 616 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 642 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 767 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 501 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 686 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 722 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 662 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 547 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 688 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 670 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 886 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 774 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 851 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 864 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 756 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 921 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1003 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1306 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 3186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Hữu nhân sổ
Translator Name Hana To Yume
Category Manga
Author midorikawa yuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite