Original

Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
337732
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
132 Chương 132 4016 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2327 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2651 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1385 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1173 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 854 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 932 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 755 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 842 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1289 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1440 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1783 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1353 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1709 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1813 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2424 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1347 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1163 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1124 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1668 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2023 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3055 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5044 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3359 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5488 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5295 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5389 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5373 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5076 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 4995 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5153 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5089 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5130 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5144 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4237 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5012 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4510 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4721 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4295 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3316 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3214 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5084 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5744 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5050 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5231 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2684 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2231 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2530 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2023 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2001 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1792 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1866 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2007 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1679 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1678 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1817 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1856 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2338 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1605 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1494 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1343 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2122 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1941 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1851 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1572 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1347 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2036 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1464 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1590 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1743 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1587 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2177 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1547 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1925 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1781 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1481 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1883 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2063 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2477 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1752 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2212 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1879 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1908 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1995 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1794 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1826 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1648 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2158 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1892 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2005 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1814 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1739 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2200 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2089 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1913 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2214 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2586 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2595 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2028 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1958 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2781 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2045 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2790 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2914 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2158 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2336 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2229 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2528 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2810 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2807 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2218 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3426 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3000 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3003 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2572 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2597 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2657 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3041 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3097 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5405 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1065 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite