Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
341495
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
132 Chương 132 4343 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2403 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2666 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1413 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1193 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 873 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 962 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 783 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 856 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1301 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1451 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1840 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1405 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1759 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1860 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2472 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1396 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1216 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1178 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1702 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2023 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3083 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5054 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3413 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5492 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5305 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5393 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5375 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5078 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5006 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5155 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5093 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5132 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5146 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4257 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5014 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4521 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4721 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4295 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3316 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3214 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5084 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5746 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5052 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5233 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2701 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2231 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2545 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2015 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1812 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1880 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2019 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1697 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1694 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1834 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1870 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2351 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1622 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1523 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1359 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2137 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1955 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1870 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1603 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1365 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1663 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2047 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1476 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1633 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1755 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1606 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1564 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1700 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1944 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1796 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1501 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2075 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2493 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1896 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1926 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2035 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2012 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1999 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1826 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1839 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1660 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2173 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1903 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2023 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1626 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1846 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1770 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2216 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2100 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1946 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2012 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2234 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2605 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2047 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1527 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1970 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2796 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2061 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2817 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2999 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2239 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2400 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2329 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2598 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2945 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2307 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2542 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2655 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3474 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3065 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3041 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2617 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2657 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2694 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3103 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3142 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5099 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1142 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite