Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
347725
local_library
133 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
132 Chương 132 4467 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2464 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2696 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1440 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1211 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 886 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 999 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 783 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 868 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1314 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1477 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1840 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1425 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1759 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 1860 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2491 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1396 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1216 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1178 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1721 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2063 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3118 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5060 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3442 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5500 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5315 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5403 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5385 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5088 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5016 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5163 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5101 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5140 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5154 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4297 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5018 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4567 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4762 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4331 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3367 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3268 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5090 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5752 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5056 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5239 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2761 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2273 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2595 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2118 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2077 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1873 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 1931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1746 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1720 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1871 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1927 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2403 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1695 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1571 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1407 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2185 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1998 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1910 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1641 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1405 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1725 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2105 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1696 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 1823 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1665 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2270 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1625 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1769 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1570 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2004 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2171 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2580 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1834 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2302 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1993 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2095 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2094 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2053 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2055 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1882 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1902 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1991 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1718 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2219 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2074 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1686 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1902 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2289 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2191 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2030 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2089 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2312 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2672 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2679 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2120 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1583 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2033 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2853 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2120 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2875 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3060 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2289 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2468 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2367 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2653 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2934 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2997 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2343 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2594 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2724 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3548 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3137 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2707 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2751 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3172 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3226 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5109 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5441 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 1219 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite