Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
429175
local_library
144 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
144 Chương 144 1978 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 940 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 514 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1214 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1149 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 659 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1075 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 433 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1277 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1051 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 907 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5150 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 3003 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3070 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1635 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1327 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1059 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1150 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 945 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 920 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1489 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1531 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2045 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1557 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1904 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2245 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2679 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1630 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1351 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1357 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1818 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2837 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3206 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5112 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3656 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5582 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5397 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5477 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5461 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5178 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5114 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5249 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5187 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5220 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5226 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4999 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5092 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5038 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5062 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4889 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3987 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3833 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5194 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5910 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5124 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5341 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3317 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2875 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 3198 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2620 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2874 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2375 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2579 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2681 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2298 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2262 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2389 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2513 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2228 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3046 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2598 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2739 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2175 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2182 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2252 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2797 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2052 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2195 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2539 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2370 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3011 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2248 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2393 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2626 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2246 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2777 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3383 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2808 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3190 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2622 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2574 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2682 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2682 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3034 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2680 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2691 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2638 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2321 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2792 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2564 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2647 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2390 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2498 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2868 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2944 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2673 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2936 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3301 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3285 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2732 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2300 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3562 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2691 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3419 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3741 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2967 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3149 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3085 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3342 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3666 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3650 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2991 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3261 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3615 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4336 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3889 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3879 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3566 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3506 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4118 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4440 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5253 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5717 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3731 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite