Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
371765
local_library
140 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

Chap Title Total Views Date Added Action
139 Chương 139 689 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 146 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 786 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 231 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 997 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 681 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 464 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 4987 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2725 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2905 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1508 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1259 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 954 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1032 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 881 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 885 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1424 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1489 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 1901 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1469 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1788 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2136 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2531 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1512 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1271 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1250 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1782 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2457 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3154 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5076 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3503 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5540 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5341 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5429 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5413 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5114 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5050 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5191 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5129 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5158 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5172 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4522 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5036 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 4769 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 4976 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4473 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3525 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3388 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5116 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5788 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5072 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5261 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 2927 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2447 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 2762 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2247 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2290 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 1985 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2057 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2222 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1870 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1843 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1978 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2557 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1693 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1531 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2400 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2135 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2147 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1798 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1620 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2225 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1657 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1817 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1818 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2482 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2146 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2129 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1712 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2183 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 2734 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2082 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2508 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2142 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2155 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2250 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2329 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2222 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2135 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2072 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2153 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 1886 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2374 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2126 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2225 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1834 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1971 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2423 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2434 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2244 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2244 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2488 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2827 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2258 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1714 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2162 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2246 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3019 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3241 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2476 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2644 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2601 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2860 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3170 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2770 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3816 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3347 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3342 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2983 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2976 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3472 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3575 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5159 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5501 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2023 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite