Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
407014
local_library
144 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
144 Chương 144 1214 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 752 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 259 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 878 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1002 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 266 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 875 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 303 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1116 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 872 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 579 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5126 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2853 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 2994 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1592 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1299 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1029 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1076 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 913 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 920 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1471 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1531 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2045 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1538 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1860 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2230 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2661 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1598 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1310 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1303 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1799 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2825 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3206 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5108 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3609 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5566 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5379 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5457 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5447 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5160 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5098 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5231 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5167 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5192 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5206 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4853 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5072 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5018 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5042 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4720 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3807 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3665 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5172 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5872 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5102 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5315 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3146 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2725 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 3013 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2446 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2723 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2184 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2410 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2490 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2112 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2239 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2344 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2814 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1992 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1795 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 2891 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2544 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2012 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2026 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2087 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2502 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1890 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2022 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2352 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2140 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2832 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2045 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2215 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2450 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2499 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2028 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2461 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2616 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3204 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2639 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 2959 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2417 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2390 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2485 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2772 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2488 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2431 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2395 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2432 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2150 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2643 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2417 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2474 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2232 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2315 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2229 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2793 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2564 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2769 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3125 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3114 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2049 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2450 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3407 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3260 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2765 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2949 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2903 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3141 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3453 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3466 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2803 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3062 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3357 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4131 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3655 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3673 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3355 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3257 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3409 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3861 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3978 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5215 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5669 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 2826 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite