Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
484588
local_library
144 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
144 Chương 144 2375 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 1072 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 640 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1299 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1283 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 1093 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 1206 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 531 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1369 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1129 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 1162 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5228 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 3275 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3387 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1682 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1394 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1152 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1200 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1033 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 996 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1560 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1723 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2074 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1822 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 2249 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2324 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2821 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1737 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1417 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1485 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1927 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2931 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3305 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5130 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3803 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5602 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5413 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5497 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5481 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5242 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5136 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5271 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5205 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5320 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5250 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 5127 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5218 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5114 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5090 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 5131 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 4698 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4036 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5220 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5940 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5172 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5367 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3712 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 3134 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 3367 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 4705 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 3311 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2710 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2857 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 3393 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2670 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2489 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2643 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 3210 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 5013 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2456 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 2224 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3561 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 3822 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 3174 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2386 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2353 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2490 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2978 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2276 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2373 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2752 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2582 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 3437 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 4738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2833 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2873 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 3078 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2681 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 3347 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 3279 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 3570 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3782 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 3128 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2803 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 3440 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 3148 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3548 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 3604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2874 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3093 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2664 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3329 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2849 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 3210 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3363 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 3030 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 3968 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3503 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3422 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 3217 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3642 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3505 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3806 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3794 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 3049 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2678 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2927 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4675 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 3058 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4007 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 4321 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4115 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3719 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3764 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5130 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3452 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3723 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3963 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4677 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4193 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4607 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3970 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4296 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4072 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4461 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5040 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5327 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 4055 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite