Gosu

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done

Gosu

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
425352
local_library
144 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về Murim hỗn loạn dưới sự cai trị của 1 vị chúa tể, thế nhưng, điều kỳ lạ ở đây tại sao đế chế của ông ta sụp đổ và ông ta hoàn toán biến mất? những bề tôi dưới trướng ông ta thì lại nắm quyền, phân lạc tứ xứ… chuyện gì sẽ xảy ra trong Murim này… có một nhân vật chính bí ẩn đây… đón xem nhé!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
144 Chương 144 1890 12/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 905 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chương 142 499 06/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141 1180 17/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 1131 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 644 28/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 995 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 420 09/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 1277 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 1026 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 872 10/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5146 13/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 2976 03/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 3038 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 1623 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 1315 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 1048 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1131 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 928 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 920 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1489 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1531 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2045 08/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 1538 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1874 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 2230 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 2661 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 1617 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1340 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1320 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 1818 15/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2825 10/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3206 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Season 2Gosu Chap 110 TV - Season 2 5112 06/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Season 2Gosu Chap 109 TV - Season 2 3656 02/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Season 2Gosu Chap 108 TV - Season 2 5580 10/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Season 2Gosu Chap 107 TV - Season 2 5393 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Season 2Gosu Chap 106 TV - Season 2 5469 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5459 10/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5174 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Season 2Gosu Chap 103 TV - Season 2 5112 06/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Season 2Gosu Chap 102 TV - Season 2 5245 02/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Season 2Gosu Chap 101 TV - Season 2 5185 29/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chap 100 5216 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chap 99 5224 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chap 98 4983 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chap 97 5090 14/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5036 26/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chap 95 5060 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chap 94 4872 25/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chap 93 3952 23/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 3822 22/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5192 21/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 Raw 5906 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5122 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5337 21/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 87 3297 15/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 86 2864 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 85 3166 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chap 84 2601 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chap 83 2861 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chap 82 2348 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chap 81 2564 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 2645 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 2262 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 2246 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 2369 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 2486 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 2968 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 2213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 2131 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1946 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 3028 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 2560 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2705 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 2147 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 2167 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 2232 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 2786 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 2040 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 2178 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 2503 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 2337 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 2995 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 2233 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 2365 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 2610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2227 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2603 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 2761 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 3354 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2790 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3176 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2560 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2667 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2669 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 3021 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2662 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2573 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2575 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2289 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2759 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2536 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2601 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2344 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2381 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2856 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2925 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2700 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2643 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2920 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 3268 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3248 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2692 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2265 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2596 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 3551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2658 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 3396 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 3686 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2941 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3100 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3057 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3294 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 3635 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3610 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2942 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3548 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 4273 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3816 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3807 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3475 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3386 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3524 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4006 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4326 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5237 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5693 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 3595 05/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Gosu
Translator Name LHManga.com
Category Manhwa
Author unknown
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite