Epic of Gilgamesh

Other Name
애늙은이
Translator Name Bigtruyen
Category Manhwa
Author hwan daeng
Status Ongoing

Epic of Gilgamesh

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
100332
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Kị sĩ thực tập Trudia bị kích khỏi hội kị sĩ vì tính cách nóng nảy của cô ấy. Trong chuyễn hành trình kiếm tìm điểm đến tiếp theo cho bản thân, Trudia gặp một người đàn ông đang trong tình thế nguy hiểm. Không một chút chần chừ, cô chạy ngay đến cứu ông lão – người sau này sẽ thay đổi số phận của cô mãi mãi! Đây là câu chuyện về một cô gái trẻ sắp chết và một ông già bất tử đang cố hết sức để có thể tồn tại!

Chap Title Total Views Date Added Action
112 Chương 112 707 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 694 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 574 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 593 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 843 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 673 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 753 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 706 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 569 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 637 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 569 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 433 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 712 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 605 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 526 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 511 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 718 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 718 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 422 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 577 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1734 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1252 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2786 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1391 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1333 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1564 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1104 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 694 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1411 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 886 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 906 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1036 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1782 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1279 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 pic of Gilgamesh Chap 078Epic of Gilgamesh Chap 078 1340 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 937 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1339 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1691 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1544 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2081 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1893 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 814 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 608 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 454 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 448 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 473 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 477 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 530 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 630 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 885 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1341 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 637 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 772 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 681 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 627 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 631 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 665 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 756 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 655 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 755 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 669 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 680 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 658 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 680 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 525 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 542 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 631 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 609 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 685 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 701 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 777 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 483 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 457 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 438 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 444 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 420 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 528 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 631 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 554 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 554 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 526 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 525 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 435 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 632 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 506 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 559 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 540 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 450 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 482 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 519 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 599 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 457 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 415 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 409 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 406 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 556 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 469 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 730 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 708 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1307 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1609 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1819 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1726 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1987 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1831 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2114 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2558 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2457 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2899 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 3074 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
애늙은이
Translator Name Bigtruyen
Category Manhwa
Author hwan daeng
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite