Fate Grand Order

Epic of Gilgamesh

Other Name
애늙은이
Translator Name Bigtruyen
Category Manhwa
Author hwan daeng
Status Ongoing

Epic of Gilgamesh

favorite 7 / 10
person 2 votes
visibility
96367
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Kị sĩ thực tập Trudia bị kích khỏi hội kị sĩ vì tính cách nóng nảy của cô ấy. Trong chuyễn hành trình kiếm tìm điểm đến tiếp theo cho bản thân, Trudia gặp một người đàn ông đang trong tình thế nguy hiểm. Không một chút chần chừ, cô chạy ngay đến cứu ông lão – người sau này sẽ thay đổi số phận của cô mãi mãi! Đây là câu chuyện về một cô gái trẻ sắp chết và một ông già bất tử đang cố hết sức để có thể tồn tại!

Chap Title Total Views Date Added Action
112 Chương 112 622 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 635 20/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 542 03/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 593 28/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 811 09/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 659 26/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 717 16/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 694 06/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 520 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 637 21/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 549 08/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 418 06/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 681 01/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 589 30/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 098 526 09/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 097 499 04/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 096 687 30/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 095 685 21/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 094 422 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 093 577 19/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 1704 19/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 1221 13/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 090 2755 05/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 089 1357 01/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 088 1319 27/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 087 1545 18/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 086 1051 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 629 13/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1395 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 083 886 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 082 891 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 1000 27/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 1747 03/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 1242 07/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 pic of Gilgamesh Chap 078Epic of Gilgamesh Chap 078 1296 30/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 076 874 20/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1322 03/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1633 27/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 1514 18/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2067 11/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1858 08/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 070 747 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 069 538 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 068 414 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 067 400 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 066 448 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 065 447 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 064 479 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 063 574 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 062 844 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 061 1270 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 060 593 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 059 699 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 058 630 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 057 583 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 056 568 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 055 608 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 054 668 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 053 608 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 052 713 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 579 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 622 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 592 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 048 662 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 047 525 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 045 517 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 044 601 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 043 589 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 042 645 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 041 664 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 040 711 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 039 472 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 038 425 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 392 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 036 392 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 407 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 034 480 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 580 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 519 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 031 521 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 501 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 029 495 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 028 420 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 619 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 468 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 517 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 516 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 433 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 434 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 493 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 571 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 446 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 018 372 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 368 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 016 389 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 523 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 439 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 685 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 011 675 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 010 1253 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 009 1597 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 008 1808 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 1686 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 1924 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 1796 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 004 2079 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 003 2525 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 002 2422 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 001 2802 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chương 000 3016 11/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
애늙은이
Translator Name Bigtruyen
Category Manhwa
Author hwan daeng
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite