Narakarana

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Narakarana

favorite 1 / 10
person 9 votes
visibility
154368
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên bị đày xuống địa ngục và quên hết mọi thứ, nói chung lại một loại "hàn chịch" :v

Chap Title Total Views Date Added Action
23.5 Chapter 23.5 5859 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5954 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5566 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5602 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 5047 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5733 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5522 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5535 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5553 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5541 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5596 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5702 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5670 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 2773 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5671 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5725 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5841 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5840 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5853 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5765 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5865 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5991 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6218 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6093 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6255 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6982 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6616 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite