Narakarana

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

Narakarana

favorite 1 / 10
person 9 votes
visibility
151119
local_library
27 Chaps

Genres

Summary

Một thanh niên bị đày xuống địa ngục và quên hết mọi thứ, nói chung lại một loại "hàn chịch" :v

Chap Title Total Views Date Added Action
23.5 Chapter 23.5 5769 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5874 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5502 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5530 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 4289 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5639 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5450 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 5479 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5491 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 5477 09/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5538 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5640 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5596 06/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 2352 02/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 5589 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 5649 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 5769 30/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 5760 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5787 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5679 26/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5793 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5913 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6124 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5985 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6151 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6824 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 6470 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Narakarana
Translator Name NBT
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite