Original

Isekai Tensei Soudouki

Other Name
異世界転生騒動記
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author takami ryousen
Artist honoji
Status Ongoing

Isekai Tensei Soudouki

favorite 9 / 10
person 124 votes
visibility
461850
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Balud Cornelius là con trai trong một gia đình dòng dõi quý tộc của vương quốc Mauricia. Trong cơ thể cậu ta còn có hai linh hồn khác đang trú ngụ: Oka Sadatoshi - một chiến binh hà tiện và Oka Masaharu - một tên học sinh cấp ba mắc chứng nghiện tai động vật. Với ba linh hồn này trong cùng một cơ thể, Balud đã thể hiện những khả năng phi thường trong chiến trận và quản lí lãnh thổ....

Chap Title Total Views Date Added Action
58 Chap 58 5498 16/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 5637 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 6020 16/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5745 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 6406 25/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 6109 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 6195 10/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 6165 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 6783 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 7798 31/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 chap 48 6972 11/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 7514 26/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 7191 24/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7541 26/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7432 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 7621 03/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7418 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 9227 17/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 7336 08/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 8319 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 7331 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6783 25/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7113 13/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 035 7151 10/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7267 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 chap 33 7021 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chap 32 6987 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 chap 31 7076 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 chap 30 7179 08/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8201 26/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8128 09/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8210 09/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 8332 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8810 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 8817 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 8750 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 8894 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 8778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 9005 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 8880 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 8807 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 8791 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 9034 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8703 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8738 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8867 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8793 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8908 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8968 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 09 8848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 08 8702 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 07 8740 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 06 8953 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 05 9287 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 04 9196 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 03 9755 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 02 9848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 01 11272 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
異世界転生騒動記
Translator Name Sweet Dream Team
Category Manga
Author takami ryousen
Artist honoji
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite