Satellizer el Bridget

Youkai Shoujo - Monsuga

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing

Youkai Shoujo - Monsuga

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
155155
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Yatsuki, nhân vật chính trong Youkai Shoujo – Monsuga, là một thanh niên FA như bao bộ Harem khác chỉ biết quay tay suốt 20 năm trời trống vắng chứ chưa được đến một mối tình vắt vai nào. Anh chàng mê say đắm cô nàng maid ở một quán Cafe nọ nhưng ko dám tỏ tình. Vì cái khả năng nhìn được thấy hồn ma bẩm sinh của mình mà nhìu lúc thanh niên ta cảm thấy phiền phức, nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà từ đâu một cô nàng với cặp BB khủng rơi oạch xuống phang vào mặt cậu… Liệu số phận thanh niên FA này sẽ đi về đâu đây… đọc Youkai Shoujo – Monsuga

Chap Title Total Views Date Added Action
105 Chương 105 1161 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 217 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 191 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 165 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 168 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 94 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 126 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 102 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 152 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 147 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 131 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 197 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 149 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 194 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 219 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 196 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 370 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 546 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087: Một người sử dụng yêu quái khác! 2826 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086: Cơn bão từ phía Tây 1203 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Điểm yếu của LPT...! 1859 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1702 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 990 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 911 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Người bạn thơ ấu 1739 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1375 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1471 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1144 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 890 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1029 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1361 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1345 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1028 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1249 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1174 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1300 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1078 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1149 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1184 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1078 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1066 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1188 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1175 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1265 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1331 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1399 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1788 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1886 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1594 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1484 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1441 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1577 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1382 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1439 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1208 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1481 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1309 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1432 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1546 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1538 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1761 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1624 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1549 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1740 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1789 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2008 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1953 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1729 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1726 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2205 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2027 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1614 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1907 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1896 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1862 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1952 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2141 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1789 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1849 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1943 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1938 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2256 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2737 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2157 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2551 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2531 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2523 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2602 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2898 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2848 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2825 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4269 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5340 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite