Youkai Shoujo - Monsuga

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing

Youkai Shoujo - Monsuga

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
159348
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Yatsuki, nhân vật chính trong Youkai Shoujo – Monsuga, là một thanh niên FA như bao bộ Harem khác chỉ biết quay tay suốt 20 năm trời trống vắng chứ chưa được đến một mối tình vắt vai nào. Anh chàng mê say đắm cô nàng maid ở một quán Cafe nọ nhưng ko dám tỏ tình. Vì cái khả năng nhìn được thấy hồn ma bẩm sinh của mình mà nhìu lúc thanh niên ta cảm thấy phiền phức, nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà từ đâu một cô nàng với cặp BB khủng rơi oạch xuống phang vào mặt cậu… Liệu số phận thanh niên FA này sẽ đi về đâu đây… đọc Youkai Shoujo – Monsuga

Chap Title Total Views Date Added Action
105 Chương 105 1285 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 235 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 240 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 216 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 216 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 154 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 184 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 134 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 183 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 180 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 165 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 242 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 201 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 239 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 256 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 237 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 433 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 651 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087: Một người sử dụng yêu quái khác! 2872 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086: Cơn bão từ phía Tây 1261 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Điểm yếu của LPT...! 1887 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1717 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1019 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 922 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Người bạn thơ ấu 1792 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1391 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1482 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1155 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 910 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1060 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1423 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1375 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1094 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1268 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1282 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1212 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1332 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1090 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1161 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1208 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1090 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1084 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1203 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1206 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1292 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1361 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1444 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1816 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 1934 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1621 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1507 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1480 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1608 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1489 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1236 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1494 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1367 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1474 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1579 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1587 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1788 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2550 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1652 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1855 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1585 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1948 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1757 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1829 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2031 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1998 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1759 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1982 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1754 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1757 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2298 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2058 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1631 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1922 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1928 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1881 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1536 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1971 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2164 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1877 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1982 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1965 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2294 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2244 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2778 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2214 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2640 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2602 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2565 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2589 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2660 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2985 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2945 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2931 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4377 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5362 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite