Youkai Shoujo - Monsuga

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing

Youkai Shoujo - Monsuga

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
161966
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Yatsuki, nhân vật chính trong Youkai Shoujo – Monsuga, là một thanh niên FA như bao bộ Harem khác chỉ biết quay tay suốt 20 năm trời trống vắng chứ chưa được đến một mối tình vắt vai nào. Anh chàng mê say đắm cô nàng maid ở một quán Cafe nọ nhưng ko dám tỏ tình. Vì cái khả năng nhìn được thấy hồn ma bẩm sinh của mình mà nhìu lúc thanh niên ta cảm thấy phiền phức, nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà từ đâu một cô nàng với cặp BB khủng rơi oạch xuống phang vào mặt cậu… Liệu số phận thanh niên FA này sẽ đi về đâu đây… đọc Youkai Shoujo – Monsuga

Chap Title Total Views Date Added Action
105 Chương 105 1406 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 265 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 259 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 230 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 229 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 173 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 201 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 153 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 201 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 199 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 181 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 253 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 212 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 256 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 272 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 265 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 446 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 714 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087: Một người sử dụng yêu quái khác! 2907 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086: Cơn bão từ phía Tây 1276 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Điểm yếu của LPT...! 1925 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 1743 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1036 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 937 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Người bạn thơ ấu 1806 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1402 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1494 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1187 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 929 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1090 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1436 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1388 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1110 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1351 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1410 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1224 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 1407 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1103 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1172 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1310 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1225 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1096 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1217 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1223 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1415 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1379 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1464 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 1834 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2016 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 1635 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1525 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1500 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 1619 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1434 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1506 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1254 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1514 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1378 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1490 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1591 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 1587 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 1802 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 2569 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1671 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1868 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1965 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1769 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1845 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2056 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2013 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 1770 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1993 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 1771 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 1776 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2357 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2075 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 1649 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 1938 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 1974 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1900 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1556 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 1985 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2184 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1850 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1895 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1994 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1980 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2305 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2260 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2793 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2230 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2653 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 2619 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 2582 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2609 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2675 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 3145 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2979 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 2961 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4408 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5370 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite