Youkai Shoujo - Monsuga

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing

Youkai Shoujo - Monsuga

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
212564
local_library
107 Chaps

Genres

Summary

Yatsuki, nhân vật chính trong Youkai Shoujo – Monsuga, là một thanh niên FA như bao bộ Harem khác chỉ biết quay tay suốt 20 năm trời trống vắng chứ chưa được đến một mối tình vắt vai nào. Anh chàng mê say đắm cô nàng maid ở một quán Cafe nọ nhưng ko dám tỏ tình. Vì cái khả năng nhìn được thấy hồn ma bẩm sinh của mình mà nhìu lúc thanh niên ta cảm thấy phiền phức, nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà từ đâu một cô nàng với cặp BB khủng rơi oạch xuống phang vào mặt cậu… Liệu số phận thanh niên FA này sẽ đi về đâu đây… đọc Youkai Shoujo – Monsuga


Chap Title Total Views Date Added Action
105 Chương 105 2277 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 498 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 386 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 369 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 340 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 320 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 370 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 268 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 403 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 307 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 292 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 369 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 312 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 379 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 441 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 450 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 785 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1300 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chap 087: Một người sử dụng yêu quái khác! 3473 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chap 086: Cơn bão từ phía Tây 1651 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chap 085: Điểm yếu của LPT...! 2380 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 2180 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 1479 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 1362 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Người bạn thơ ấu 2227 02/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chap 80 1816 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chap 79 1915 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chap 78 1581 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chap 77 1357 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chap 76 1562 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chap 75 1895 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74.5 Chapter 74.5 1386 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chap 74 1902 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chap 73 1542 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 1937 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 1912 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 1633 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 2048 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 1510 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 1621 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 1879 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 1640 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 1539 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 1535 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 472 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 1684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 1654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 1905 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 1784 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 1889 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 2275 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 2654 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 2108 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 1996 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 1956 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 2101 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 1895 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 1988 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48.5 Chapter 48.5 480 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 1730 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2009 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 627 04/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1854 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 2086 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2072 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2082 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 2338 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3068 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2169 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2376 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2157 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2512 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2280 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2372 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2556 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 2539 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2307 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2530 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2290 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2313 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2874 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2602 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2158 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2451 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2605 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2348 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2078 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2516 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2676 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2325 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2463 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2497 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2528 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2893 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2779 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3347 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2758 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3196 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3142 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3132 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3166 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3337 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4147 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3830 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 4059 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5087 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5634 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Monster Girl (Funatsu Kazuki); Youkai Shoujo
Translator Name Devil Slayer Team
Category Manga
Author funatsu kazuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite