Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 197 votes
visibility
699664
local_library
116 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

Chap Title Total Views Date Added Action
116 Chương 116 2289 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 1727 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 1353 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 1312 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 1910 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 3836 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 2753 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3262 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3181 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1781 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1835 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1839 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1833 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1760 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1748 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1716 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6014 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 5850 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5450 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5168 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5155 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5104 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5082 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5859 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5257 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5512 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5502 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5357 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5513 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5848 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5657 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5560 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5531 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5443 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5695 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6009 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5659 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5461 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5550 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5461 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5600 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5756 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5335 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5545 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5260 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6189 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5318 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6395 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5844 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6092 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5850 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6432 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5909 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6167 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6153 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6408 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6347 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6419 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6523 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5992 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6432 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6387 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6439 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6648 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6142 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 6513 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 6322 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 6411 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6025 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5814 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5855 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6014 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5896 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6971 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 5834 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6449 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7452 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7218 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7050 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7145 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7566 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7071 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7216 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6993 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7259 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7110 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7286 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7175 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6991 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7436 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7489 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7586 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7683 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7477 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7408 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7491 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7953 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7911 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8185 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8322 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8095 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7945 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7815 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8329 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8151 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8141 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8558 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8022 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7919 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7978 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8062 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8221 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8378 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8472 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8840 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11747 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite