Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 240 votes
visibility
920741
local_library
153 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

Chap Title Total Views Date Added Action
153 Chương 153 5096 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 4946 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5067 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5017 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5105 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 4745 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 4003 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5099 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5202 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5254 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5322 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142: Cân cả thế giới ! 5233 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141: Tội chết bất bình thường- Hình phạt tàn nhẫn 4782 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5096 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 4007 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 3412 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 3966 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 3916 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 3837 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 3720 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 3598 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 3311 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 3580 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 4122 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 3372 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 4621 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5005 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 3632 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 4231 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 3677 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 3620 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 3605 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 4799 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 4264 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 3573 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5246 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5086 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5061 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 4399 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 3937 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 3810 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 4390 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5178 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5071 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5084 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5033 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 3691 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 3838 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 4172 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 4173 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 3939 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 3835 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 3838 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6292 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 6088 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5666 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5376 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5367 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5354 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5290 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6089 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5473 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5724 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5724 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5543 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5705 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6046 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5859 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5754 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5727 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5637 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5891 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6203 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5857 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5649 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5762 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5663 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5804 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5962 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5523 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5739 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5466 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6421 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5546 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6615 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6044 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6296 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6054 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6640 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6111 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6357 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6351 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6592 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6549 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6609 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6727 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6174 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6616 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6581 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6657 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6850 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6340 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 6725 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 6526 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 6619 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6235 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6014 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6067 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6252 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6128 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 7339 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 6066 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6679 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7698 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7458 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7284 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7389 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7812 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7313 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7452 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7221 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7495 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7352 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7522 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7401 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7205 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7662 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7721 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7878 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7935 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7729 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7678 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7765 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8225 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8189 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8459 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8610 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8399 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8237 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8087 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8615 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8415 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8423 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8876 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8318 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8199 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8272 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8364 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8535 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8698 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8806 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9202 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12213 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite