Original

Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 179 votes
visibility
658665
local_library
100 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 5770 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 5742 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5336 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5100 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5097 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5044 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5014 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5791 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5195 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5428 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5424 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5315 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5469 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5792 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5603 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5508 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5481 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5383 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5641 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5961 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5593 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5417 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5504 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5415 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5552 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5710 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5297 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5501 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5212 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6149 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5264 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6349 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5784 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6048 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5804 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6374 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5869 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6131 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6117 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6366 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6301 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6371 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6479 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5954 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6398 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6351 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6397 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6610 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6094 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 6469 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 6260 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 6337 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5965 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5756 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5795 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5944 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5830 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6815 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 5766 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6379 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7382 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7146 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6974 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7081 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7500 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7009 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7144 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6927 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7189 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7036 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7222 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7121 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6935 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7374 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7415 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7524 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7611 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7415 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7344 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7413 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7875 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7833 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8093 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8246 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8005 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7863 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7719 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8245 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8065 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8043 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8456 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7928 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7831 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7876 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7966 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8119 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8282 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8370 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8684 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11583 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite