Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 272 votes
visibility
1230002
local_library
180 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
180 Chương 180 6369 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 6033 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 5714 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5699 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6457 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6228 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5768 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5689 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5762 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6188 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6362 26/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 6075 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5527 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5681 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6163 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6394 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5804 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5861 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6198 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5911 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5896 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5840 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5720 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5777 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5711 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 5744 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6043 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6278 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6154 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6015 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5905 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5891 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5624 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5716 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5739 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5918 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6004 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6096 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142: Cân cả thế giới ! 5875 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141: Tội chết bất bình thường- Hình phạt tàn nhẫn 6422 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5782 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5364 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5264 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5606 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5469 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5499 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5802 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5440 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5283 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5398 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5613 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5509 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5474 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5533 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5308 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5581 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5307 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5302 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5398 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5524 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5433 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5286 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5940 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5648 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5667 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5406 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5430 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5462 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5533 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5946 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5773 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5754 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5563 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5306 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5515 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5387 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5487 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5507 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5414 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5375 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6934 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 6756 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6138 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5900 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5993 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5958 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5792 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6555 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6073 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6308 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6324 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6127 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6181 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6664 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6427 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6246 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6523 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6269 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6495 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7057 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6617 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6343 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6590 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6201 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6414 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 6572 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6015 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 6349 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5980 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7387 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 6160 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7375 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6564 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7202 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6868 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7622 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6837 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 7067 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 7479 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7184 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7437 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7145 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7517 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7014 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7204 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7203 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7653 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7850 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7088 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 7395 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 7362 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 7299 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6855 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6808 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6941 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7060 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6888 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8095 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 6918 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7555 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 8690 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 8322 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8198 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 8641 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8790 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8295 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 8272 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 8077 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8255 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8114 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8280 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8515 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7939 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8452 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8521 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8654 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 8985 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8759 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8748 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8741 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 9117 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 9179 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 9455 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 9702 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9429 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9259 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9293 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9601 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9349 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9633 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9964 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9254 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 9381 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9306 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9494 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9637 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9664 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10000 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10418 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14247 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite