Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 207 votes
visibility
742677
local_library
127 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

Chap Title Total Views Date Added Action
127 Chương 127 2245 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 1362 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 1943 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 1531 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 1618 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 1646 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 2962 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 2340 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 1844 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 4810 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 3688 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 3623 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 2634 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 2244 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 2113 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 2653 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 4530 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 3628 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3875 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 3707 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 2185 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 2273 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 2363 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 2373 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 2304 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 2242 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 2146 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6066 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 5888 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5490 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5200 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5189 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5160 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5132 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5899 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5301 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5552 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5548 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5397 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5553 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5886 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5697 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5592 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5561 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5475 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5731 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6051 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5697 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5497 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5596 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5501 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5648 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5798 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5373 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5585 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5304 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6239 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5372 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6441 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5892 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6140 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5900 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6478 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5951 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6211 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6205 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6452 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6401 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6467 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6571 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6036 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6472 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6433 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6493 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6694 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6188 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 6567 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 6380 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 6475 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6083 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5874 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5915 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6084 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5962 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 7125 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 5904 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6519 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7530 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7292 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7120 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7219 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7636 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7139 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7280 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7055 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7325 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7192 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7356 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7239 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7053 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7502 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7555 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7686 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7765 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7559 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7488 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7569 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8037 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7993 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8261 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8406 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8189 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8035 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7897 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8419 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8241 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8229 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8662 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 8122 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 8009 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 8074 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8160 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8317 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8476 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8580 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8950 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11887 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite