Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 272 votes
visibility
1286518
local_library
180 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
180 Chương 180 8425 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 6579 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 6272 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 6059 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6891 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6536 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 6182 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5953 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 6200 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6422 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6612 26/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 6367 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5757 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 6183 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6723 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6664 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 6052 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 6213 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6682 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6239 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 6338 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 6096 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 6016 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 6155 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5919 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 6214 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6285 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6490 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6424 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6339 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 6175 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 6131 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 6236 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5922 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5921 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 6110 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6182 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6378 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142: Cân cả thế giới ! 6089 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141: Tội chết bất bình thường- Hình phạt tàn nhẫn 6676 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5962 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5702 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5504 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5830 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5709 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5719 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 6038 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5646 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5681 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5894 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 6027 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6325 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5978 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5885 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5464 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5753 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5541 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5462 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5618 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5742 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5617 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5422 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 6148 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5852 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5859 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5678 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5830 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5718 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5703 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6158 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5955 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5992 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5929 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5554 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5703 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5575 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5793 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5755 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5626 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5539 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 7256 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 6914 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6390 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 6126 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6187 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6138 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 6074 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6807 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6301 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6494 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6544 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6441 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6451 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 7022 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6769 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6538 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6687 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6449 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6819 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7223 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6929 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6519 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6892 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6497 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6608 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 6886 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6281 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 6601 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6222 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7595 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 6384 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7561 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6734 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7360 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 7036 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7792 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 7003 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 7243 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 7701 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7362 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7617 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7315 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7695 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7240 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7380 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7389 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7885 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 8068 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7260 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 7645 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 7632 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 7485 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7229 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 7020 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 7151 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7360 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 7082 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8357 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 7316 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7837 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 9062 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 8602 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8690 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 8897 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 9052 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8555 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 8542 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 8335 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8541 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8458 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8620 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8841 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8299 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8750 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8903 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8986 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9351 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 9083 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 9094 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 9317 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 9485 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 9837 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 9863 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 10158 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9831 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9649 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9821 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9971 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9877 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 10145 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 10438 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9796 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 9819 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9702 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10180 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 10097 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10194 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10604 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 11200 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 15081 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite