Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 272 votes
visibility
1254848
local_library
180 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
180 Chương 180 7097 06/10/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chương 179 6249 26/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 5894 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5863 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6633 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6382 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 6052 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5829 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 6070 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6302 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6482 26/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 6177 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5639 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5803 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6279 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6522 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5942 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 6119 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6308 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 6009 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 6006 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5946 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5838 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5881 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5815 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 5850 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 6169 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6404 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6264 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 6131 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 6095 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5997 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5730 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5834 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5845 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 6036 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 6112 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 6304 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142: Cân cả thế giới ! 5995 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141: Tội chết bất bình thường- Hình phạt tàn nhẫn 6526 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5878 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5456 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5380 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5710 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5569 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5637 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5954 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5554 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5525 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5552 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5837 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 6243 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5662 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5615 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5380 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5657 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5397 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5366 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5528 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5592 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5541 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5360 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 6038 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5778 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5737 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5590 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5702 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5536 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5611 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 6064 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5859 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5830 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5685 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5454 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5619 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5489 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5653 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5673 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5550 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5463 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 7138 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 6844 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6230 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5980 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 6075 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 6050 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5880 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6707 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6169 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6392 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6460 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6249 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6305 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6880 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6503 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6318 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6611 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6339 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6589 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 7137 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6829 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6421 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6680 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6329 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6502 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 6720 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 6137 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 6449 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 6060 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7509 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 6246 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7461 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6644 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7278 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6952 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7704 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6923 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 7157 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 7615 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7278 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7533 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7229 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7611 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 7138 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7304 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7305 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7801 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7990 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 7176 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 7561 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 7462 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 7403 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 7003 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6942 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 7051 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 7266 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6994 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8213 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 7144 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7675 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 8822 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 8436 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8526 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 8735 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8890 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8389 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 8382 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 8173 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8373 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8214 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8442 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8617 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 8063 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8572 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8653 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8772 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 9141 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8881 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8872 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8935 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 9271 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 9319 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 9615 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 9838 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9589 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9391 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9449 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9763 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9653 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9841 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 10134 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9470 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 9561 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9468 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9718 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9801 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9920 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10252 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10656 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14547 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite