Belfast (Azur lane)

Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 190 votes
visibility
680886
local_library
110 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

Chap Title Total Views Date Added Action
110 Chương 110 1214 2 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2676 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 2784 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 1525 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 1590 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 1583 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 1545 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 1489 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 1484 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 1505 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5984 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 5822 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5420 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5146 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5135 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5084 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5054 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5833 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5235 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5490 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5474 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5341 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5497 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5830 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5637 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5544 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5513 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5425 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5679 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5995 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5637 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5445 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5538 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5449 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5586 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5746 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5325 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5535 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5250 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 6179 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5308 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6387 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5834 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 6084 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5840 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 6422 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5897 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6159 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 6143 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 6396 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 6333 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 6403 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 6513 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5982 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 6422 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 6381 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 6433 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 6644 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6132 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 6499 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 6304 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 6389 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6007 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5798 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5841 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5996 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5878 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 6883 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 5818 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6433 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 7432 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 7196 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 7024 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 7125 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 7548 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 7053 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 7196 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6973 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 7241 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7088 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 7268 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 7159 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6971 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 7422 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 7473 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 7570 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 7663 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 7459 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7390 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7473 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7931 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7889 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8157 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8296 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 8069 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7921 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7787 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 8301 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8123 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8105 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8522 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7992 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7889 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7938 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8026 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8183 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8336 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8432 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8796 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11687 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite