Parallel Paradise

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing

Parallel Paradise

favorite 9 / 10
person 268 votes
visibility
1202669
local_library
179 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện về 1 thằng ku bỗng dưng bị lôi đến thế giới khác, nhưng điểm đặc biệt là thế giới này chỉ toàn là "Mái" và thằng ku là tên "Trống" duy nhất =))))

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
179 Chương 179 5239 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chương 178 5244 19/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chương 177 5497 05/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chương 176 6237 06/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chương 175 6072 22/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chương 174 5644 18/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chương 173 5553 14/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chương 172 5656 06/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chương 171 6036 29/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chương 170 6182 26/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chương 169 5919 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chương 168 5437 02/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chương 167 5595 01/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chương 166 6083 04/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chương 165 6240 10/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chương 164 5712 08/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chương 163 5741 07/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chương 162 6068 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chương 161 5783 07/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chương 160 5816 06/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chương 159 5770 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chương 158 5358 02/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chương 157 5711 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chương 156 5635 01/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chương 155 5660 31/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chương 154 5965 30/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chương 153 6194 19/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chương 152 6078 17/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chương 151 5759 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chương 150 5829 16/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chương 149 5781 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chương 148 5560 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chương 147 5554 13/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chương 146 5675 12/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chương 145 5846 11/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chương 144 5942 10/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chương 143 5934 09/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142: Cân cả thế giới ! 5801 13/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chương 141: Tội chết bất bình thường- Hình phạt tàn nhẫn 6286 11/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chương 140 5610 17/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chương 139 5300 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chương 138 5216 16/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chương 137 5556 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chương 136 5411 14/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chương 135 5441 10/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chương 134 5468 08/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chương 133 5268 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chương 132 5233 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chương 131 5346 07/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chương 130 5485 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chương 129 5285 05/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chương 128 5428 04/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chương 127 5485 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chương 126 5264 14/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chương 125 5523 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chương 124 5261 12/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chương 123 5242 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chương 122 5338 11/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chương 121 5476 23/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 5381 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chương 119 5236 20/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chương 118 5874 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 5574 02/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5603 15/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chương 115 5344 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chương 114 5314 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chương 113 5362 14/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5421 13/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5868 04/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5649 18/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 5682 31/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 5493 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 5240 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5447 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5321 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5419 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5325 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5346 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5307 19/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6868 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 fix chaps 6698 22/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 6082 20/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5838 05/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5929 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5818 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5708 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 6495 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 6011 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 6240 05/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 6266 19/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 6071 27/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 6115 13/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 6602 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 6363 02/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 6166 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 6269 17/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 6193 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 6417 30/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 6855 22/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 6563 18/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 6285 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 6492 14/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 6135 12/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 6338 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 6494 07/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5957 06/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 6283 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5916 10/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 7329 05/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 chương 70 5992 07/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 7301 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 6500 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 7030 29/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 6758 06/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 7560 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 6771 28/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 6877 18/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 7349 02/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 7106 27/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 7267 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 7073 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 7447 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 6946 12/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 7132 17/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 7119 10/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 7385 24/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 7758 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 6960 12/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 051 7315 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 050 7288 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 049 7185 20/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 6787 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 6740 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 6869 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6978 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 6816 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 8017 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 chương 42 6818 21/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 7443 09/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 8482 31/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 8198 18/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 8060 14/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 8377 25/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 8534 08/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 8179 30/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 8120 20/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 7981 15/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 8157 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 8012 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 030 8164 04/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 8353 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 7833 31/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 8316 18/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 8417 21/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 8528 12/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 8753 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 8609 02/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8628 01/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8629 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8981 19/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8997 06/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 9185 14/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 9576 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 9315 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 9131 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 9003 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 9485 04/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9183 25/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9463 19/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9792 09/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 9126 05/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 9131 21/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 9148 16/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9376 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9501 29/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9532 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9836 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10230 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14031 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
パラレルパラダイス ; 平行天堂 ; Parareru Paradaisu
Translator Name charityAMG
Category Manga
Author okamoto lynn
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite