Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai

Other Name
Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai

favorite 9 / 10
person 27 votes
visibility
136523
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên lạc trôi vào thế giới game với các em xinh tươi mơn mởn.

Chap Title Total Views Date Added Action
21 Chương 21 5023 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 3622 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 4867 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 - rafflesia clan 5025 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 - nguồn gốc mê cung và sasanque party 3110 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5082 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 - mê cung quỷ xanh 5152 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - ý nghĩa tồn tại 4271 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 - VMB 4743 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5111 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6094 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5202 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 10.1 5146 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5274 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 - okyupete 5506 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5898 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6058 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6611 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6575 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 7186 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7100 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7430 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7975 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 8462 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite