Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai

Other Name
Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing

Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai

favorite 9 / 10
person 27 votes
visibility
161140
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Thanh niên lạc trôi vào thế giới game với các em xinh tươi mơn mởn.

Chap Title Total Views Date Added Action
22.4 Chapter 22.4 - Sự thật 3420 29/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.3 Chapter 22.3 - ERROR 2769 26/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.2 Chương 22.2 3814 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22.1 Chương 22.1 3823 04/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 5261 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4630 08/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5086 11/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 - rafflesia clan 5121 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 - nguồn gốc mê cung và sasanque party 3733 23/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5156 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 - mê cung quỷ xanh 5236 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 - ý nghĩa tồn tại 4902 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 - VMB 5055 12/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 5205 25/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 6232 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 2508 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 584 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5316 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chương 10.1 5290 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5430 16/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 299 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 353 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 - okyupete 5666 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6038 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6232 09/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6807 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chapter 4.2 377 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Chapter 4.1 467 07/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6783 03/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chapter 3.2 7428 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7344 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7682 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8327 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 Chapter 0 8766 23/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Manuke na FPS Player ga Isekai e Ochita Baai
Translator Name FIVDogg
Category Manga
Author Unknow
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite