Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
281549
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

Chap Title Total Views Date Added Action
52 Chapter 52 4271 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1150 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2069 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6679 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2963 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2628 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2339 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2325 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3023 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3226 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6086 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5377 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5378 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5823 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5690 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5666 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5569 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5586 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5583 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5564 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5624 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5676 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5667 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5732 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5785 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5958 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5824 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5794 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5752 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5800 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5815 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5930 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5913 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6016 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6031 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6090 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6077 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6097 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6168 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6264 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6244 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6341 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6292 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6365 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6356 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6481 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6761 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7998 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite