Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
285088
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

Chap Title Total Views Date Added Action
52 Chapter 52 4743 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1342 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2280 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6707 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3142 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2865 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2572 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2510 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3226 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3435 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6118 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5407 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5408 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5845 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5716 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5702 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5599 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5626 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5615 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5590 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5650 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5702 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5734 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5699 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5758 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5994 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5858 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5832 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5798 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5832 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5853 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5967 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5962 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5951 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6074 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6079 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6114 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6117 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6192 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6292 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6268 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6395 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6316 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6403 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6523 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6799 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8060 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite