Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 73 votes
visibility
377798
local_library
80 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
80 Chương 80 5634 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3720 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1551 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1337 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1541 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1385 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 1731 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4612 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 1767 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 1397 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 1478 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 1483 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 1585 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 1897 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2045 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 1725 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 1660 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 1626 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 1465 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 1572 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 1565 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 1474 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 1786 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 1671 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 1736 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 1549 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 4371 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2206 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5324 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3818 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3956 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6911 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5053 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5024 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4156 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5359 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 4837 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5101 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6674 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5771 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5692 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6129 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6004 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5990 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5843 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5918 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5891 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5934 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6048 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6014 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5953 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6032 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6155 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6314 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6170 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6222 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6182 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6176 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6181 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6565 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6616 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6537 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6532 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6590 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6765 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6420 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6652 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6555 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6653 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6606 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6736 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6816 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6903 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6822 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6873 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6996 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7019 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7503 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9328 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite