Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 91 votes
visibility
517801
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chapter 88 5862 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2335 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 4855 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5375 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4515 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3100 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2942 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3877 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 6412 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5118 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5016 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4421 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3292 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5003 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3966 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5639 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 4327 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5185 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 4757 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5671 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4827 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3618 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5036 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 4490 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 4854 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4714 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 4001 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5246 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3730 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3434 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 4148 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3620 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3719 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 4786 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5270 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 4070 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5742 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5446 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5286 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7275 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5299 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5346 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5212 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6085 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5242 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5511 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7296 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6211 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 6038 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6557 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6598 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6488 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6675 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6256 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6349 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6324 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6410 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6548 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6500 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6775 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6482 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6683 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6908 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6596 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6784 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6624 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6704 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6705 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7259 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7244 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7556 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7951 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7506 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7332 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7093 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7449 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7324 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7448 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7660 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7795 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7832 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7645 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 8134 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7873 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8639 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 11238 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite