Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 73 votes
visibility
417307
local_library
85 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 5127 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1890 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 997 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1128 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1359 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5982 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4452 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 2146 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1944 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2110 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 1989 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2256 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5023 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 2312 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 2078 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 2059 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 2247 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 2212 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 2511 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 2732 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 2408 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 2408 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 2332 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 2149 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 2291 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 2465 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2173 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 2497 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 2359 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 2381 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 2322 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5026 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 2867 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5426 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4546 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4693 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7009 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5145 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5114 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 4862 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5869 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5076 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5193 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6918 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5873 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5796 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6239 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6118 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6102 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5951 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6071 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6042 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6142 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6203 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6152 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6285 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6434 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6304 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6352 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6314 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6310 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6319 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6713 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6802 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6705 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6700 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6786 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6973 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6582 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6812 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6719 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6800 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6922 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7002 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7089 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7108 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7075 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7278 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7237 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7897 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 9966 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite