Satellizer el Bridget

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 65 votes
visibility
266115
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chapter 49 6581 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2446 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2026 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 1893 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 1810 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 2566 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 2659 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6008 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5309 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5300 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5749 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5620 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5594 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5509 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5512 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5513 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5498 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5540 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5596 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5630 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5583 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5624 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5675 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5848 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5722 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5698 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5654 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5704 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5705 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5795 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5816 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5896 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5916 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5901 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5908 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5966 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5947 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5973 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6032 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6132 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6106 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6207 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6150 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6208 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6317 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6573 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 7680 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite