Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 91 votes
visibility
487379
local_library
88 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
88 Chapter 88 5496 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 2010 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3224 02/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5325 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4009 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 2495 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 2534 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 2960 18/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 6224 05/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5060 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 4589 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4048 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3022 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2851 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3489 21/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5597 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3798 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 4752 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3011 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3838 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3829 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3323 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3694 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3725 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3447 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3517 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3354 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 4550 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3432 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 2988 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3815 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3318 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3424 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3849 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5232 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3794 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5668 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5148 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5158 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 7227 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5271 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5314 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5176 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 6023 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5212 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5481 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 7212 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 6169 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5992 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 6517 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 6524 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 6304 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 6635 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 6208 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 6243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 6196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 6310 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6422 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 6384 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 6655 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 6346 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 6557 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6674 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 6542 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 6740 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 6556 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6552 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 6575 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6981 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7082 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7312 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7262 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7593 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7406 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7256 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7011 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7363 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7238 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7344 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 7532 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 7623 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 7472 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 7489 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 7786 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 7685 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 8347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10840 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite