Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 66 votes
visibility
282202
local_library
52 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

Chap Title Total Views Date Added Action
52 Chapter 52 4416 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 1203 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2098 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6683 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 2989 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 2659 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 2373 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 2325 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3036 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3240 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6096 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5379 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5382 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5827 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5694 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5670 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5573 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5598 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5589 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5568 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5628 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5680 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5671 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5734 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5791 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5964 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5828 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5798 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5758 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5806 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5937 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5936 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5919 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6035 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6105 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6178 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6272 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6252 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6353 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6300 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6379 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6366 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6495 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 6775 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite