Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

favorite 9 / 10
person 67 votes
visibility
318974
local_library
79 Chaps

Genres

Summary

À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
79 Chương 79 2529 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 616 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 459 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 416 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 448 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 654 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3542 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 755 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 518 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 538 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 540 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 491 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 486 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 690 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 562 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 542 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 530 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 472 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 536 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 505 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 494 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 471 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 556 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 587 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 632 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 659 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 902 07/11/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5176 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 2163 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 2988 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 6791 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3857 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3565 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3322 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3240 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3919 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4219 01/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 6244 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5541 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5524 04/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5975 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5826 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5832 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5705 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5731 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5698 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5772 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5822 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5858 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5807 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5872 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5949 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 6112 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5988 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5940 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5914 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5944 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5973 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6271 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6194 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 6305 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 6332 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6358 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6257 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6210 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6340 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6263 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6372 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6486 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6520 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6571 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6601 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 6658 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 6719 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 7025 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 8602 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
魔技科の剣士と召喚魔王; 魔技科的剑士与召唤魔王 ;Magika no Kenshi to Bashireusu ;Magika no Kenshi to Basileus ;Magika no Kenshi to Shoukan Maou (Bashireusu)
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author friendly land, mihara mitsuki
Artist chun
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite