Kuutei Dragons

Other Name
空挺ドラゴンズ ; Airborne Dragons
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author kuwabara taku
Status Ongoing

Kuutei Dragons

favorite 9 / 10
person 7 votes
visibility
92279
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Thành viên của tàu Queen Zaza có thễ tự kiếm đủ sống bằng việc săn rồng.Thành công, và những thành quả trong công việc chính là những thứ quý giá nhất và có thịt gặm mỗi ngày, tất cả những điều đó đang chờ đợi với một kết thúc còn mơ hồ . Theo chân những người thợ săn anh hùng and những công thức nấu ăn mới của Queen zaza củng giống như theo chân một con rồng đang bay giữa bầu trời rộng lớn

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
35 Chương 35 782 21/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 831 14/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 885 09/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 1141 01/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 1841 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 816 08/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 1663 14/03/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chuyến bay 28: Chuyến săn đầu tiên và món thịt rồng tái kiểu Pháp 1757 18/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chuyến bay 27: Căn cứ bí mật và quá khứ 1561 11/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 2075 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1302 13/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 1489 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 858 21/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1456 25/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1100 24/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 1247 11/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 958 10/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1408 21/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 1452 30/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16: Nơi cuối cùng của rồng di cư 1783 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15: Mayonaise mỡ rồng và núi vàng 1075 19/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 chap 14 1843 10/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3002 02/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 012 4540 26/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3218 10/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2797 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3031 29/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3740 10/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5113 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 - Lần xẻ thịt đầu tiên và tấm tranh thảm da rồng 5603 08/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.5 Chapter 5.5 - Không tặc 5026 18/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 - Không tặc 5208 17/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5115 28/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 - Lý do tham gia 5203 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 - Bounty & Tiny Dragon alla Diavola 5289 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 - Queen Zaza 6071 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
空挺ドラゴンズ ; Airborne Dragons
Translator Name Legend Team
Category Manga
Author kuwabara taku
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite