ReLIFE

Other Name
ReLIFE
Translator Name Unknown
Category Manga
Author yayoiso
Status Ongoing

ReLIFE

favorite 8 / 10
person 29 votes
visibility
289215
local_library
64 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện kể về Kaizaki Arata, 27 tuổi, FA, thất nghiệp do toạch vòng phỏng vấn việc làm. Cuộc đời anh thay đổi khi anh gặp Yoake Ryou của viện nghiên cứu ReLIFE. Yoake đã đưa cho Kaizaki 1 viên thuốc giúp anh trở về lúc anh 17 tuổi ( na ná ATPX 4869 :v ) để làm lại cuộc đời, rồi thì một đống chuyện kéo đến

Chap Title Total Views Date Added Action
221.5 Bonus report Vol 8 4694 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chương 221 5432 03/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chương 220 5269 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chương 219 5069 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chương 218 5151 24/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chương 217 5108 22/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chương 216 5067 20/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chương 215 5087 18/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chương 214 5106 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chương 213 5097 16/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5333 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 5098 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 4102 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3561 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chap 208 4722 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3851 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chap 206 3767 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chap 205 3982 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chap 204 3345 31/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5145 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5136 01/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5113 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 4132 16/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5095 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5094 26/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5209 18/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4733 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5038 11/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5098 03/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5099 27/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chap 192 4853 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chap 191 4187 15/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190.1 Chapter 190.1 - CHẾ 5023 29/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4994 26/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5041 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3941 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4123 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chap 185 3637 18/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5070 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5027 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5029 22/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5043 06/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4437 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 3797 04/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4991 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 4946 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 4949 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 4311 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4646 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 3393 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 2891 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4003 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 2637 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 3318 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 3211 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 3274 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 3405 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4070 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 3511 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 3989 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5114 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 5495 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ReLIFE
Translator Name Unknown
Category Manga
Author yayoiso
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite