INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
38742
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Kazura. Một nhân viên văn phòng. Thường xuyên bị giám đốc của cô ấy. Là Inukai trêu chọc. Công việc của cô ấy là gì à? Là biến thân thành thần khuyển để thực hiện việc trừ tà. Cơ mà để biến thành khuyển thì fai dc thằg giám đốc nó hun. K thì éo biến đc. Và giờ thì, câu chuyện tình lãng xẹt của chúng ta bắt đầu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 584 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 212 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1748 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chap 20B 1104 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20A 2513 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 921 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1535 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17B 960 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17A 972 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1085 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13B 931 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13A 1174 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12B 927 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12A 1299 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2228 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1377 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1294 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1139 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1375 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1396 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 1034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1164 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1407 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1360 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1545 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1B 2047 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 2974 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite