INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
37182
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Kazura. Một nhân viên văn phòng. Thường xuyên bị giám đốc của cô ấy. Là Inukai trêu chọc. Công việc của cô ấy là gì à? Là biến thân thành thần khuyển để thực hiện việc trừ tà. Cơ mà để biến thành khuyển thì fai dc thằg giám đốc nó hun. K thì éo biến đc. Và giờ thì, câu chuyện tình lãng xẹt của chúng ta bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 470 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 154 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1723 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chap 20B 1044 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20A 2384 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 893 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1505 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17B 916 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17A 923 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1262 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13B 882 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13A 1131 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12B 887 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12A 1261 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2213 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1318 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1267 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1332 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1340 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 952 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1124 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1342 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1235 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1B 2002 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 2893 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite