INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
37997
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Kazura. Một nhân viên văn phòng. Thường xuyên bị giám đốc của cô ấy. Là Inukai trêu chọc. Công việc của cô ấy là gì à? Là biến thân thành thần khuyển để thực hiện việc trừ tà. Cơ mà để biến thành khuyển thì fai dc thằg giám đốc nó hun. K thì éo biến đc. Và giờ thì, câu chuyện tình lãng xẹt của chúng ta bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 518 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 167 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1748 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chap 20B 1077 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20A 2427 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 907 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1535 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17B 942 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17A 957 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1117 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1286 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13B 915 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13A 1163 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12B 898 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12A 1299 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2228 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1330 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1281 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1139 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1364 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1385 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 979 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1147 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1373 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1287 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1531 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1B 2022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 2929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite