INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
37606
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Kazura. Một nhân viên văn phòng. Thường xuyên bị giám đốc của cô ấy. Là Inukai trêu chọc. Công việc của cô ấy là gì à? Là biến thân thành thần khuyển để thực hiện việc trừ tà. Cơ mà để biến thành khuyển thì fai dc thằg giám đốc nó hun. K thì éo biến đc. Và giờ thì, câu chuyện tình lãng xẹt của chúng ta bắt đầu!

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 518 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 167 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1737 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chap 20B 1060 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20A 2413 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 893 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1520 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17B 929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17A 941 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1033 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1102 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13B 902 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13A 1143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12B 887 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12A 1279 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2213 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1318 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1267 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1123 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1371 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 965 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1135 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1353 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1287 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1B 2002 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 2911 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite