INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing

INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE

favorite 7 / 10
person 1 votes
visibility
40445
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Truyện kể về Kazura. Một nhân viên văn phòng. Thường xuyên bị giám đốc của cô ấy. Là Inukai trêu chọc. Công việc của cô ấy là gì à? Là biến thân thành thần khuyển để thực hiện việc trừ tà. Cơ mà để biến thành khuyển thì fai dc thằg giám đốc nó hun. K thì éo biến đc. Và giờ thì, câu chuyện tình lãng xẹt của chúng ta bắt đầu!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
22 Chương 22 636 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.5 Chương 21.5 275 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1834 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chap 20B 1176 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20A 2590 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 961 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1600 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17B 1030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17A 1048 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 1123 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 1204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 1334 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chap 13B 987 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13A 1220 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12B 968 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12A 1363 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 2317 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 1423 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 1355 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 1181 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 1429 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 1456 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4B 1096 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4A 1195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 1455 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 1386 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2A 1563 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1B 2119 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1A 3121 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
INUGAMIHIME NI KUCHIZUKE
Translator Name Vechai
Category Manga
Author unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite