Người Bất Tử

Other Name
不死者
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manhua
Author cách bích lão mã
Status Ongoing

Người Bất Tử

favorite 8 / 10
person 1 votes
visibility
21549
local_library
8 Chaps

Genres

Summary

Sự Bất tử, một phước lành hay một lời nguyền...?!

Đọc từ phải qua trái nhé mấy bạn!


Info

Other Name
不死者
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manhua
Author cách bích lão mã
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite