Người Bất Tử

Other Name
不死者
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manhua
Author cách bích lão mã
Status Ongoing

Đọc chuyện xuyên không huyền ảo, xuyên không tại Truyen chu

Người Bất Tử

favorite 8 / 10
person 1 votes
visibility
23643
local_library
8 Chaps

Genres

Summary

Sự Bất tử, một phước lành hay một lời nguyền...?!

Đọc từ phải qua trái nhé mấy bạn!

View More

Info

Other Name
不死者
Translator Name [M]anga [4] [Y]ou
Category Manhua
Author cách bích lão mã
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite