Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
951007
local_library
244 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 5967 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5169 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5028 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 4722 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 4876 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 4814 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4669 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 4508 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 4108 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 3599 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3804 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3494 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3412 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 2961 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 3980 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 3314 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 2956 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3654 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 4026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 3105 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3275 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 4103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 2878 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 2728 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 2992 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 2989 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 2922 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 2769 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 2892 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2592 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2808 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2834 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3112 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 2978 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3209 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2904 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3060 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3206 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3160 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3294 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 3982 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 3331 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3191 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 3689 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 3783 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4286 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3784 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 3786 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 4171 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4466 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4118 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4309 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4197 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 3838 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3885 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4550 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3763 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3942 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 3990 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 4120 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 4155 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3680 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 4038 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4072 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4758 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4331 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4464 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4792 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 4340 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4426 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4593 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4411 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4383 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4770 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4993 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5039 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4567 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4760 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5019 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4961 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4672 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4783 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4633 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 4382 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4750 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 4760 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5050 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4383 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4660 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 4580 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4893 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4791 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5035 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5058 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4553 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4832 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4868 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4880 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4867 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 4981 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5149 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5780 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 4190 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4736 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 4903 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4597 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4512 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3760 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3313 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3763 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3698 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3588 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3872 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3766 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3518 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4165 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3863 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4565 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3918 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3425 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3601 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3747 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3708 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3737 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3940 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4359 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3856 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3536 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3841 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3508 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5158 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3696 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3621 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4685 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3875 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 2894 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4566 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3871 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4519 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4511 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4374 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3906 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3247 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3246 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3401 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3384 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3077 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3358 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3715 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3349 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3384 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3300 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3457 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3575 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3230 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3486 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3267 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3616 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3740 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3872 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3157 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3182 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3320 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3231 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3113 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3417 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3565 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3787 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3694 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3454 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3881 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3594 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3618 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3507 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3630 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3592 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3931 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3911 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3569 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3609 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3479 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3381 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3673 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3728 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3641 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3554 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3606 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3290 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3339 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3355 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3533 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3684 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3518 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3337 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3680 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3278 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3816 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4060 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3497 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3598 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3720 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3627 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3711 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3534 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 4819 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3871 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3779 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3719 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3636 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3528 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3532 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3641 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4533 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3741 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3926 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3940 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4010 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3531 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3869 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4341 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite