Otaku Sanctuary

Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 47 votes
visibility
940798
local_library
244 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 5945 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5161 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5018 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 4639 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4308 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 4805 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 4742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4606 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 4440 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 4058 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 3539 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3764 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3407 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3342 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 2888 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 3891 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 3248 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 2912 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3584 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5037 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 3954 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 3073 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3232 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 4016 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 2852 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 2698 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 2966 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 2934 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 2860 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 2742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 2865 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2515 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2771 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2807 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 2927 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3152 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2979 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3129 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3088 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3221 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 3911 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 3268 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3131 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 3629 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 3722 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3736 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 3735 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 4107 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4390 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4066 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4132 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 3794 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3836 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4483 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3697 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3899 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 3938 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 4054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4011 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 4103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4202 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3623 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3978 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5183 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4717 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4283 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4420 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4751 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 4291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4378 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4537 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4369 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4336 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4723 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4944 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5033 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4524 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4714 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5013 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4619 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4745 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 4330 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 4716 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5044 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4621 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 4533 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4852 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4747 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5029 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4514 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4781 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4818 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 4933 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5774 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4159 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 4139 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4694 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 4841 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4545 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4467 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3711 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3257 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3714 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3629 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3325 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3526 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3427 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3809 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3702 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3453 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3536 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4117 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3812 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3861 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3374 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3575 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3716 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3684 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4328 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3824 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3504 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3818 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3441 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5154 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3598 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3576 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4646 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3722 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3818 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 2859 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4464 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3810 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4464 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4435 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4304 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3874 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3375 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3350 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3050 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3307 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3669 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3305 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3345 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3267 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3410 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3534 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3467 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3233 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3585 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3726 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3836 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3065 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3157 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3182 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3306 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3214 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3094 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3397 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3551 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3776 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3644 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3442 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3863 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3607 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3494 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3619 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3561 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3920 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3898 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3554 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3595 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3459 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3354 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3493 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3659 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3698 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3615 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3526 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3572 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3258 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3307 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3320 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3253 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3504 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3180 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3661 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3482 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3110 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3648 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3250 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3317 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3784 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4017 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3452 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3554 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3663 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3566 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3647 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3505 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 4762 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3840 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3744 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3671 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3610 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3494 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3500 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3607 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4483 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3696 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3898 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3915 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3964 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3507 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3704 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3830 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4288 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5122 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite