Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 52 votes
visibility
1285213
local_library
246 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 7789 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5797 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5586 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 5573 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 5632 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 5395 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 5411 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 5370 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 5281 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 5291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 5148 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5185 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5147 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 5049 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 5156 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 5099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 5337 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5477 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 5196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 5208 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 5172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5201 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 5036 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 5160 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 5046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 5085 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 5141 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 5041 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 5163 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5152 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 5095 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 5038 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 5288 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 5093 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 5298 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 5013 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 5199 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5086 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5097 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5288 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5102 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5354 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5139 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5217 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5342 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5296 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5254 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5188 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5248 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5343 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5242 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5201 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5420 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5226 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5149 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5167 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5334 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5386 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5365 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5185 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5126 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5246 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5541 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5239 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5176 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5262 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 5412 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5284 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5222 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5314 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5193 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5245 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5285 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5323 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5230 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5265 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 3126 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5283 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5262 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5425 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5346 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5424 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5332 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5230 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5392 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5342 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5221 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5213 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5289 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5668 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5307 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5492 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5259 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5288 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5255 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5373 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5277 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5459 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5423 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 6098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5180 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5229 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5388 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5259 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5159 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5079 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5212 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5118 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5072 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5242 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5138 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5296 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5174 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5217 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5125 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5193 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5207 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5239 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5302 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5140 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5244 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5180 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5155 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5183 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5435 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5177 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5173 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5312 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5313 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5203 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5598 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5381 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5208 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5308 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5235 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5303 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 5135 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5373 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5348 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5283 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5317 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5459 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5263 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5281 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 5042 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5186 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5080 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 5030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5076 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5236 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5068 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5081 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5061 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5065 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5067 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5045 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5219 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5096 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5128 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 5006 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 5024 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 5013 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 5041 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5202 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5036 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 5172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5134 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5261 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5171 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5256 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5061 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5121 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5140 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5133 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5147 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5199 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5198 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5177 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 5028 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5076 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5036 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5049 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5124 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5073 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5222 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5015 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5025 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5066 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5148 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5077 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5179 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5261 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5069 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5029 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5076 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5125 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5168 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5081 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5089 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5133 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5120 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5108 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5324 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5159 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5208 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5160 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5237 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5162 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5112 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5124 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5597 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5174 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5179 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5349 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5225 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5192 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5405 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5529 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5921 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 6168 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite