Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
971987
local_library
244 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 6027 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5199 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 4828 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4477 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 4993 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 5007 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4771 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 4673 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 4168 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 3672 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3921 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3574 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3509 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3035 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 4075 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 3517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 3030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3822 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5065 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 4196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 3136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3326 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 4245 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 2956 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 2777 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 3064 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 3058 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 3004 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 2826 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 2936 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2640 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2857 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2968 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3158 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 3034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3252 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2963 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3112 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3203 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3320 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 4012 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 3346 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3245 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 3737 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 3823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4329 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 3874 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 4248 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4515 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4168 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4380 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4245 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 3971 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3933 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4976 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3809 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3874 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3978 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 4052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 4163 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 4209 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4283 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3717 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 4073 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4116 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4808 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4367 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4615 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4835 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 4393 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4465 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4640 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4457 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4430 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4819 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5013 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5045 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4615 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4804 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5025 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5002 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4721 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4833 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4679 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 4418 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4790 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 4808 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4430 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 4627 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4935 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5064 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4609 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4898 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4920 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4933 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4931 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5007 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5203 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5157 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5806 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4273 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 4367 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5012 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4672 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4663 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3862 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3411 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3825 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3738 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3441 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3670 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3569 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3932 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3826 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3593 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3643 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4216 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3944 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4641 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3980 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3473 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3657 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3918 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3817 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3827 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 4021 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4551 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3632 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3930 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3557 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3580 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5172 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3957 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3886 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3981 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 3006 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4687 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3971 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4620 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4618 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4586 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3987 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3306 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3450 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3418 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3120 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3389 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3766 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3382 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3434 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3249 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3485 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3601 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3269 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3517 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3743 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3970 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3134 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3253 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3398 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3362 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3327 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3226 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3681 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3736 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3939 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3848 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3597 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 4006 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3710 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3734 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3637 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3764 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3700 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3678 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3692 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3601 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3476 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3650 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3811 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3868 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3865 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3667 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3724 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3410 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3452 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3539 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3430 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3668 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3331 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3798 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3642 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3467 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3798 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3406 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3547 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3940 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4186 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3630 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3749 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3839 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3773 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3836 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3639 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5010 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3983 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3883 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3739 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3624 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3626 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3732 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4675 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3874 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4042 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4133 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3665 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3899 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4031 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4643 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5220 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite