Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 48 votes
visibility
965740
local_library
244 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 6003 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 4803 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4447 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 4977 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 4910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4740 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 4600 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 4152 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 3636 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3901 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3559 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3497 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 3023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 4063 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 3409 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 2999 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3703 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5053 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 4097 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 3136 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3311 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 4147 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 2929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 2758 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 3045 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 3032 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 2973 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 2808 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 2925 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2621 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2843 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2873 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3138 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 3014 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3241 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2932 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 3098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3226 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3307 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 4001 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 3346 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3225 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 3723 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 3811 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4311 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3820 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 3822 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 4236 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4502 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4154 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4366 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4229 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 3882 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3921 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4747 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3856 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3966 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 4023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 4146 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 4087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 4193 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4272 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 4062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4104 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5193 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4367 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4502 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4819 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 4379 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4450 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4624 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4438 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4415 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4799 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5011 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4597 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4791 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4988 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4817 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4664 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 4404 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4778 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 4790 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4418 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4690 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 4610 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4923 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5041 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5064 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4598 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4883 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4907 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4917 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4918 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5005 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5201 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5155 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5790 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4258 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 4274 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4815 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 4973 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4656 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4580 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3842 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3392 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3814 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3738 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3426 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3670 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3550 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3913 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3809 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3627 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4202 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4627 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3980 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3473 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3643 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3804 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3767 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3781 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3986 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4417 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3901 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3600 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3885 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3526 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3557 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5170 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3750 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3692 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4804 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3873 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3962 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 2973 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4675 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3953 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4584 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4467 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3949 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3272 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3275 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3432 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3407 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3101 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3389 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3748 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3367 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3397 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3316 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3232 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3470 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3587 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3250 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3502 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3278 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3651 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3760 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3907 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3171 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3220 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3369 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3330 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3310 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3198 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3669 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3711 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3907 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3814 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3579 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3991 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3699 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3721 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3625 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3749 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3687 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 4030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 4008 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3665 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3692 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3582 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3465 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3630 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3781 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3848 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3771 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3649 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3708 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3390 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3437 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3525 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3412 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3653 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3315 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3781 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3628 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3454 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3782 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3406 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3468 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4175 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3615 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3730 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3827 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3757 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3825 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3622 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 4926 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3959 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3871 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3819 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3724 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3608 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3610 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3718 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4659 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3845 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4051 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4114 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3646 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3879 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3977 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5166 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite