Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 52 votes
visibility
1261303
local_library
246 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 7505 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5675 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 5464 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 5459 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 5568 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 5301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 5301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 5312 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 5221 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 5233 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 5090 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 5125 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 5055 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 5093 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 4751 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 5096 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 5051 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 5287 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 5128 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5313 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 5140 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 4741 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 5022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 5137 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 4810 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 4579 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 4899 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 4900 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 5083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 4558 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 4571 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 5094 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 5017 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 4847 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 4893 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 5039 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 5034 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 4645 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 4843 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 5030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 5002 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 5033 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 5144 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 5026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 5050 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 5240 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 5083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 5161 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 5192 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 5116 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 5158 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 5170 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 5100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 5196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 5137 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 5160 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 5143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 5252 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 5082 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 5219 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 5081 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 5099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 5106 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 5148 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 5303 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 5131 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 5060 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 5196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 5114 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5407 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 5191 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 5130 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 5186 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 5200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 5141 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 5132 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 5174 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 5144 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 5143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 5195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 5237 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5277 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 5182 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 5201 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
159 Chapter 159 2678 17/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5235 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 5214 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 5197 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 5276 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 5240 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 5248 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 5184 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 5204 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5292 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 5158 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 5175 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 5165 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 5215 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 5338 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5257 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5290 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 5163 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 5205 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 5216 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 5209 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 5317 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 5231 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5415 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5377 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 6052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 5132 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 5153 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 5205 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 5344 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 5199 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 5215 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 5105 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 5035 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 5084 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 5072 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 5026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 5152 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 5088 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 5122 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 5126 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5165 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 5081 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 5149 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5115 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5120 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 5056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 5100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 5150 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 5132 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 5111 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 5143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 5301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 5129 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 5083 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 5140 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 5229 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 5115 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5546 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 5331 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 5106 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 5258 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 5183 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 5245 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 5085 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 5321 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 5294 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 5227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 5269 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 5373 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 5221 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 5241 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 4991 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 5146 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 5040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 4833 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 5036 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 5059 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 5196 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 5026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 4896 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5041 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 5021 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5025 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 4994 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 4926 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 5079 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 5054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 5086 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 4720 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 4866 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 4798 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 4892 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 5164 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5000 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 4807 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 5094 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 5227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 5133 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 5056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5029 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 5089 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5108 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5101 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 5111 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 5100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 5163 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 5160 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 5137 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49.5 Chapter 49.5 4903 13/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 5046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5011 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 5006 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5024 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 5017 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5030 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5064 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 5090 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5037 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 4807 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 4914 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4955 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5022 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5043 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5098 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 5145 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 5227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 5031 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4894 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 5040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5020 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5063 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5122 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 5033 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5045 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5087 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5068 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5037 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 5260 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5101 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5096 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5082 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5183 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5116 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5062 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5072 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5425 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5114 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5131 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5221 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5171 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5128 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 5303 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 5311 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5643 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5978 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite