Otaku Sanctuary

Yamada-kun to 7-nin no Majo

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing

Yamada-kun to 7-nin no Majo

favorite 9 / 10
person 47 votes
visibility
932663
local_library
244 Chaps

Genres

Summary

Đầu gấu Yamada Ryu trong một lần té cầu thang đã "hun" cô bạn cùng lớp học giỏi và xinh nhất khối Shiraishi Urara. Khi tỉnh dậy, cậu đã teo "tờ rym" khi thấy mình đã hoán đổi cơ thể với cô ấy. Liệu đây có phải là một bí mật của ngôi trường ?

Chap Title Total Views Date Added Action
243 Chapter 243 - END - fix chaps 5895 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
242 Chapter 242 5137 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
241 Chapter 241 4988 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
240 Chapter 240 4560 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
239 Chapter 239 4240 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
238 Chapter 238 4755 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
237 Chapter 237 4684 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
236 Chapter 236 4503 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
235 Chapter 235 4330 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
234 Chapter 234 4019 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
233 Chapter 233 3465 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
232 Chapter 232 3686 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
231 Chapter 231 3355 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
230 Chapter 230 3255 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
229 Chapter 229 2821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
228 Chapter 228 3811 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
227 Chapter 227 3200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
226 Chapter 226 2868 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
225 Chapter 225 3546 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
224 Chapter 224 5027 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
223 Chapter 223 3885 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
222 Chapter 222 2996 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
221 Chapter 221 3100 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
220 Chapter 220 3966 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
219 Chapter 219 2761 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
218 Chapter 218 2653 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
217 Chapter 217 2888 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
216 Chapter 216 2859 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
215 Chapter 215 2785 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
214 Chapter 214 2693 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
213 Chapter 213 2837 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
212 Chapter 212 2484 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
211 Chapter 211 2697 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
210 Chapter 210 2737 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
209 Chapter 209 3031 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
208 Chapter 208 2901 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
207 Chapter 207 3102 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
206 Chapter 206 2793 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
205 Chapter 205 2929 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
204 Chapter 204 3101 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
203 Chapter 203 3007 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
202 Chapter 202 3129 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
201 Chapter 201 3852 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
200 Chapter 200 3233 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
199 Chapter 199 3040 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
198 Chapter 198 3541 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
197 Chapter 197 3688 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
196 Chapter 196 4181 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
195 Chapter 195 3707 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
194 Chapter 194 3652 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
193 Chapter 193 4041 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
192 Chapter 192 4359 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
191 Chapter 191 4023 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
190 Chapter 190 4214 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
189 Chapter 189 4103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
188 Chapter 188 3794 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
187 Chapter 187 3836 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
186 Chapter 186 4483 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
185 Chapter 185 3697 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
184 Chapter 184 3742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
183 Chapter 183 3899 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
182 Chapter 182 3938 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
181 Chapter 181 4054 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
180 Chapter 180 3998 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
179 Chapter 179 4103 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
178 Chapter 178 4202 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
177 Chapter 177 3623 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
176 Chapter 176 3978 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
175 Chapter 175 4026 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
174 Chapter 174 5183 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
173 Chapter 173 4704 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
172 Chapter 172 4283 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
171 Chapter 171 4420 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
170 Chapter 170 4751 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
169 Chapter 169 4291 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
168 Chapter 168 4378 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
167 Chapter 167 4522 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
166 Chapter 166 4351 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
165 Chapter 165 4336 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
164 Chapter 164 4723 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
163 Chapter 163 4944 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
162 Chapter 162 5033 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
161 Chapter 161 4524 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
160 Chapter 160 4714 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
158 Chapter 158 5013 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
157 Chapter 157 4910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
156 Chapter 156 4619 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
155 Chapter 155 4745 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
154 Chapter 154 4578 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
153 Chapter 153 4330 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
152 Chapter 152 4706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
151 Chapter 151 4716 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
150 Chapter 150 5044 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
149 Chapter 149 4347 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
148 Chapter 148 4605 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
147 Chapter 147 4533 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
146 Chapter 146 4852 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
145 Chapter 145 4747 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
144 Chapter 144 5029 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
143 Chapter 143 5052 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
142 Chapter 142 4514 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
141 Chapter 141 4781 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
140 Chapter 140 4818 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
139 Chapter 139 4831 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
138 Chapter 138 4823 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
137 Chapter 137 4933 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
136 Chapter 136 5189 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
135 Chapter 135 5143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
134 Chapter 134 5774 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
133 Chapter 133 4141 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
132 Chapter 132 4125 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
131 Chapter 131 4653 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
130 Chapter 130 4811 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
129 Chapter 129 4449 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
128 Chapter 128 4421 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
127 Chapter 127 3644 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
126 Chapter 126 3223 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
125 Chapter 125 3668 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
124 Chapter 124 3568 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
123 Chapter 123 3243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
122 Chapter 122 3459 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 3353 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chapter 120 3729 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3605 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 3391 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chapter 117 3421 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chapter 116 4056 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 3742 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 4484 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 3813 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chapter 112 3374 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chapter 111 3575 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chapter 110 3716 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chapter 109 3684 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chapter 108 3706 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chapter 107 3910 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chapter 106 4328 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chapter 105 3824 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chapter 104 3504 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chapter 103 3818 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chapter 102 3441 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chapter 101 3478 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chapter 100 5154 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 3456 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 3468 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 4607 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 3705 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 3768 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chapter 94.5 2816 02/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chapter 94 4382 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chapter 93 3790 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chapter 92 4435 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chapter 91 4401 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chapter 90 4234 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 3856 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chapter 88 3227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chapter 87 3227 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chapter 86 3375 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chapter 85 3350 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chapter 84 3050 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chapter 83 3294 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chapter 82 3655 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chapter 81 3285 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chapter 80 3334 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 3247 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 3156 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 3361 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 3521 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 3184 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 3454 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 3222 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chapter 72 3574 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chapter 71 3713 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chapter 70 3824 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chapter 69 3047 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chapter 68 3143 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chapter 67 3164 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chapter 66 3293 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chapter 65 3243 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 3200 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chapter 63 3009 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chapter 62 3382 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chapter 61 3531 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chapter 60 3712 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chapter 59 3630 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 3408 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chapter 57 3814 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 3532 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 3554 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chapter 54 3455 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chapter 53 3548 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chapter 52 3508 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chapter 51 3878 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chapter 50 3857 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chapter 49 3481 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 3536 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chapter 47 3406 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 3301 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chapter 45 3464 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 3621 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3645 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chapter 42 3603 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3514 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 3553 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 3046 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 3213 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3290 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3303 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3223 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3456 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3165 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3649 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 3451 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3282 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3099 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 3628 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3219 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 3284 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3673 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 3984 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 3421 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 3531 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 3616 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 3531 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 3618 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 3470 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.5 Chapter 17.5 4721 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 3815 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 3712 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 3634 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 3584 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3470 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3447 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3571 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 4420 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 3636 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3821 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3855 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3901 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3451 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3639 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 3746 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4195 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 5104 24/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Yamada-kun to 7-nin no Majo
Translator Name OnePlus
Category Manga
Author yoshikawa miki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite