Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
706760
local_library
127 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
122 Chapter 122 4481 01/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
121 Chapter 121 1339 01/06/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
120 Chương 120 4335 28/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 3102 14/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5071 30/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 4938 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5102 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5158 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 2834 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5574 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6175 27/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5514 02/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5954 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5371 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3500 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 10617 29/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5906 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6340 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5776 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5639 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6104 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5565 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5677 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5754 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 6541 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5228 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5156 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 5026 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5507 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5623 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 5149 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5603 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5253 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5535 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5383 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5679 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5473 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5559 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5394 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5097 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5274 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5126 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5263 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5351 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5459 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5500 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5069 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5191 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5126 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5264 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5081 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5124 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5229 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5406 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5541 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5338 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5193 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5389 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5041 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5082 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5181 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5144 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5057 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4956 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5128 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5219 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5089 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5169 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5340 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5075 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5370 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5132 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5171 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5304 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5224 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5494 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5331 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5604 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5495 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5310 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5291 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5292 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5159 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5103 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5139 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5237 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5125 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5234 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5280 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5221 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5258 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5068 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5203 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5360 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5280 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5171 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5167 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5206 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5283 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5280 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5326 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5356 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5584 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5579 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5865 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5809 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5750 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5965 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5986 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5626 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6014 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6205 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6333 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6383 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6160 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6530 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6466 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6726 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6535 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6688 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 6900 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 6711 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6841 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7524 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7722 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8669 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14278 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite