Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
695006
local_library
125 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
120 Chương 120 3738 28/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
119 Chapter 119 2915 14/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
118 Chapter 118 5039 30/10/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
117 Chương 117 4737 27/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 5044 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 5122 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 2643 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5554 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 6153 27/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5492 02/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5932 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5345 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3340 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 10589 29/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5880 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6312 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5748 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5611 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6082 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5547 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5559 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5700 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5935 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5212 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5140 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4962 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5497 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5603 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 5119 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5587 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5239 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5521 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5365 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5657 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5445 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5537 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5374 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5081 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5260 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5112 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5251 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5339 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5443 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5488 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5059 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5177 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5116 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5256 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5073 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5114 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5215 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5392 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5527 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5322 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5181 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5375 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5029 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5066 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5163 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5124 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5045 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4854 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5112 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5205 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5075 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5157 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5326 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5061 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5358 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5118 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5155 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5260 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5160 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5478 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5317 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5588 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5479 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5292 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5279 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5262 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5147 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5091 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5125 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5223 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5113 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5214 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5254 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5183 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5224 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5036 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5171 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5330 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5238 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5135 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5137 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5172 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5249 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5242 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5292 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5318 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5546 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5543 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5819 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5749 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5694 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5919 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5942 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5580 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5970 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6159 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6277 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6335 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6106 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6456 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6390 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6656 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6469 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6608 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 6830 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 6641 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6767 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7446 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7628 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8543 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 14020 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite