Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
408026
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 1955 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 831 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1655 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1839 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2909 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5063 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2520 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4639 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3304 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3560 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3769 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4285 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4079 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4385 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4052 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2936 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3535 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3583 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3825 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3729 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3981 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3706 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3246 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3577 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3233 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3461 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3346 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3304 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3466 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3423 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3174 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3885 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3033 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3209 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2905 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3342 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3785 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3596 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2479 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2657 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3460 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3244 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3454 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3414 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3609 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3083 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3053 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3367 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2416 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3484 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3896 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4445 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4208 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3758 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3649 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3574 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3313 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3425 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3060 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3420 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4006 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3746 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3632 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3808 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4464 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3821 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3761 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3375 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3427 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3836 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3743 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3702 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4048 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4431 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4229 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4348 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4291 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4672 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5198 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5237 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5103 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5297 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5182 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5483 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5230 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5144 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5208 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5185 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5161 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5185 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5138 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5146 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5164 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5140 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5177 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5234 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5306 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5291 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5367 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5484 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5556 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6055 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7422 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite