Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
668742
local_library
122 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
117 Chương 117 1505 6 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
116 Chương 116 4266 22/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
115 Chapter 115 4731 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114.5 Chapter 114.5 1633 07/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
114 Chapter 114 5420 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5885 27/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5394 02/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5826 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5267 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 3047 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 10529 29/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5844 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6270 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5724 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5551 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 6050 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5499 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5461 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5620 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5875 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5188 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5120 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4791 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5187 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5583 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 5097 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5563 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5189 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5497 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5331 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5573 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5425 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5509 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5344 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5057 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5224 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5092 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5231 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5317 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5413 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5198 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5041 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5157 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5096 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5232 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5053 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5094 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5051 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5374 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5505 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5262 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5163 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5357 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4804 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5040 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5143 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5088 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5023 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4659 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5088 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5183 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5065 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5149 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5314 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5051 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5340 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5070 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5097 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5164 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5142 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5408 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5303 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5566 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5233 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5188 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5191 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5056 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5081 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5073 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5095 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5189 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5069 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5174 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5232 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5139 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5146 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5014 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4958 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5254 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5050 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5105 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5087 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5152 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5231 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5200 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5264 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5296 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5490 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5513 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5801 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5709 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5566 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5879 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5880 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5516 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5904 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5853 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6231 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6255 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6010 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6318 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6246 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6268 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6307 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6380 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 6764 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 6577 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6657 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7220 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7538 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8311 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13664 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite