Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
412387
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 2384 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 926 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1730 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1903 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 3009 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5079 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2628 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4693 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3317 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3617 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3795 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4331 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 4111 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4440 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 4064 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3004 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3553 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3628 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3837 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3773 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 4031 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3719 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3261 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3613 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3261 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3461 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3360 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3304 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3492 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3490 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3325 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 4022 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 3080 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3239 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2950 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3417 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3837 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3645 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2521 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2710 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3491 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3298 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3484 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3491 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3638 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3110 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3091 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3443 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2491 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3535 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3912 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4567 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4233 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3818 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3742 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3648 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3361 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3452 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 3155 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3511 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4038 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3813 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3681 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3935 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4478 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3835 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3781 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3410 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3445 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3866 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3759 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3819 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4063 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4450 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4246 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4387 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4321 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4706 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5200 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5243 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5105 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5299 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5186 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5491 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5236 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5148 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5210 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5199 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5165 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5191 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5144 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5160 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5176 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5148 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5183 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5248 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5318 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5301 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5379 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5492 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5572 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6073 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7456 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite