Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 32 votes
visibility
399001
local_library
103 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chương 100 1262 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 713 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 1560 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 1687 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 2679 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5035 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 2375 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 4473 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 3161 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 3452 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3592 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 4061 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3901 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 4262 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3893 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2818 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 3437 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3519 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3742 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3637 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3928 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3610 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 3182 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3520 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 3172 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3393 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 3253 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 3231 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3389 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 3336 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 3057 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3803 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2932 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 3125 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2806 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 3281 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3709 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3537 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2425 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2587 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3389 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 3113 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3379 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3333 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3534 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 3014 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3013 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3270 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2336 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3408 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3825 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 4265 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 4107 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3666 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3549 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3489 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 3228 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 3325 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2845 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 3349 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3919 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3627 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3530 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3622 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 4282 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3742 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3662 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 3291 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3300 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3750 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3648 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3615 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3897 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4366 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 4173 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 4267 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 4222 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4595 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5186 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5227 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5091 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5281 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5168 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5473 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5210 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5132 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5202 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5117 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5113 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5159 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5124 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5136 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5154 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5130 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5163 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5228 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5244 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5281 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5343 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5472 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5534 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 6033 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7320 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite