Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 30 votes
visibility
358524
local_library
98 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

Chap Title Total Views Date Added Action
95 Chương 95 4429 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 1887 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3980 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 2669 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2939 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 3113 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 3410 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 3257 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3694 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 3366 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2371 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2980 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 3034 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 3357 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 3205 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 3480 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 3123 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 2817 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 3120 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 2821 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 3035 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 2868 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 2859 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 3009 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 2928 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 2589 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 3359 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 2571 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 2806 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 2443 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 2870 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 3268 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 3163 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 2060 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 2190 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 3031 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 2743 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 3023 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 2979 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 3192 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 2666 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 2663 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2946 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 1976 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3013 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3404 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 3854 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 3778 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 3308 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3171 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3128 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2841 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 2873 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2448 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2926 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 3470 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 3194 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3167 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3221 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 3875 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 3316 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 3265 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2893 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 2873 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3352 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3274 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3199 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 3473 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 3957 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 3768 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 3863 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 3803 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 4113 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5130 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5175 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5035 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5223 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5118 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5299 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5158 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5080 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5096 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5059 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5065 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 5101 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5060 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 5070 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5090 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5058 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 5093 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 5152 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 5168 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 5195 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 5253 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5378 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5430 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5907 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7022 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite