Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 37 votes
visibility
584032
local_library
112 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
108 Chương 108 9691 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5532 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6036 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5364 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5185 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5818 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5319 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5277 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5436 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5571 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 4717 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 4851 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 3881 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5023 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5457 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 4208 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5233 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 4872 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5077 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5167 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5381 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5089 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5193 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5176 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 4245 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5104 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4776 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5127 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5069 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5165 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5052 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 4302 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5041 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 4304 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 4935 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 4484 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 4909 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 4507 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5274 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5191 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5106 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 4123 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5261 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 3972 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 4506 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 4908 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 4659 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 3533 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 3849 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 4506 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 4781 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 4649 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5035 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5076 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 4366 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5220 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 4361 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 4328 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5006 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5026 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5296 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5043 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5478 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5061 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5096 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5017 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4714 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4103 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 4836 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 4966 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5081 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 4621 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 4792 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5138 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5065 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 4820 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4461 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4337 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5152 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4646 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4902 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 4827 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5054 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5125 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5062 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5110 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5108 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5326 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5389 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5257 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5469 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5314 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5665 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5386 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5324 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5442 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5577 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 5839 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6025 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5722 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6060 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 5874 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5892 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6009 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6018 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 6364 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 6145 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6315 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6788 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6806 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7643 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 11162 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite