Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

favorite 9 / 10
person 38 votes
visibility
648489
local_library
118 Chaps

Genres

Summary

Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
114 Chapter 114 5198 22/02/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
113 Chapter 113 5777 27/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
112 Chương 112 5338 02/12/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
111 Chương 111 5760 15/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
110 Chương 110 5203 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
109 Chương 109 2605 02/11/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
108 Chương 108 10479 29/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107.5 Chapter 107.5 5796 09/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
107 Chương 107 6204 01/12/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
106 Chương 106 5600 20/10/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
105 Chương 105 5307 30/09/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
104 Chương 104 5994 22/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
103 Chương 103 5451 14/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
102 Chương 102 5387 13/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
101 Chương 101 5576 02/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
100 Chương 100 5801 14/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chương 99 5104 24/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chương 98 5086 13/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chương 97 4566 22/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chương 96 5131 26/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chương 95 5537 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94.5 Chương 94.5 5053 24/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 5481 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 5155 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 5401 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 5275 18/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 5535 14/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 5391 10/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 5469 04/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5286 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5023 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5196 31/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 5064 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 5205 27/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 5293 24/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5391 21/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 5176 18/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 5011 15/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 5139 13/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 5066 11/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 5212 08/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5025 05/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5076 02/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5031 28/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 5346 26/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5451 25/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 5226 23/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 5139 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 5335 19/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 4626 17/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5022 15/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5071 11/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chương 64 5060 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 4590 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 4491 09/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5064 01/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5149 30/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5041 27/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 5119 25/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5294 21/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 5023 18/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 5296 17/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5048 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5067 14/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5136 10/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5112 05/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5372 30/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5281 25/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 5538 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5205 20/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5164 17/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5163 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5032 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 5059 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5051 09/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chapter 41 5077 06/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5169 04/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5045 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 5150 30/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5204 19/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5119 17/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5126 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 4968 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 4810 16/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 5234 03/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 5020 30/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5083 26/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 5061 21/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5126 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 5203 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5168 11/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5234 10/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 5264 08/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5460 08/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 5483 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5619 03/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5661 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5454 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5821 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5512 17/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5476 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 5710 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 5809 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6181 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6203 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 5956 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 6262 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 6192 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 6174 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 6181 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 6308 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chapter 5.2 6572 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 6503 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 6557 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7126 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7430 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8159 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13194 11/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
変女〜変な女子高生 甘栗千子〜; Henjyo - Hen na Jyoshi Kousei Amaguri Senko
Translator Name Lạc Thiên
Category Manga
Author konogi yoshiru
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite