Otaku Sanctuary

Mahou Shoujo Site

Other Name
Mahou Shoujo Site
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author satou kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo Site

favorite 3 / 10
person 12 votes
visibility
143898
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Asagiri Aya, một cô gái chuyên bị bắt nạt ở trường và ở nhà. Một ngày nọ, một trang web kì lạ xuất hiện trên máy tính của cô – Mahou Shoujo Site, nhấp nháy trên màn hình và cô được kêu gọi đến với thế giới Mahou Shoujo. P/S: nhìn em bị hành hạ tội nghiệp lắm cơ

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 2397 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2087 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2535 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 1928 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 2345 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 2280 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 - fix ảnh lỗi 4789 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2659 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3903 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5134 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 2103 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2961 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2057 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2867 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2217 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1631 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1765 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2691 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2673 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2810 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2682 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2685 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2349 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3886 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2301 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2435 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1276 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2772 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2540 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2910 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2462 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2405 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2372 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2540 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2465 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2639 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2819 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3740 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3515 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3681 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3841 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 3492 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 3398 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4671 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4609 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5076 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5107 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5398 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mahou Shoujo Site
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author satou kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite