Mahou Shoujo Site

Other Name
Mahou Shoujo Site
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author satou kentarou
Status Ongoing

Mahou Shoujo Site

favorite 3 / 10
person 12 votes
visibility
145473
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Asagiri Aya, một cô gái chuyên bị bắt nạt ở trường và ở nhà. Một ngày nọ, một trang web kì lạ xuất hiện trên máy tính của cô – Mahou Shoujo Site, nhấp nháy trên màn hình và cô được kêu gọi đến với thế giới Mahou Shoujo. P/S: nhìn em bị hành hạ tội nghiệp lắm cơ

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chương 49 2561 18/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 2202 16/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 2613 23/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 chap 46 1944 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 chap 45 2360 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 chap 44 2292 12/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 - fix ảnh lỗi 4842 03/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 2689 22/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3933 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 5138 31/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37.5 Chap 37.5 2118 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 2974 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 2057 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2915 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2264 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1668 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1783 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2768 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2686 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2846 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2735 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2724 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2374 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3923 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2339 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2470 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 1301 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2804 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2582 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2941 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2496 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2424 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2420 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2596 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2482 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2655 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2835 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3765 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3534 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3714 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3841 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chap 6.5 3505 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chap 6.1 3429 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4686 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4626 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5082 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5115 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5422 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Mahou Shoujo Site
Translator Name Asia Group
Category Manga
Author satou kentarou
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite