Original

Netsuzou Trap

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done

Netsuzou Trap

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
74636
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Tác phẩm của Yuri Kodama Naoko. Nỗi hoang mang của Yuma về cô bạn thân Hotaru no những động hành vượt quá mức tình bạn với mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chap 27: After Story 1892 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 ENDNetsuzou Trap Chap 026 - END 3103 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2932 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3875 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Special 1 2310 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1930 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2040 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2408 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2178 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Special 1 1568 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1956 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1651 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1968 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1737 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2556 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2501 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2443 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2345 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2862 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2368 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2462 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2827 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 315 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3346 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2384 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3021 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4002 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4316 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5340 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite