Netsuzou Trap

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done

Netsuzou Trap

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
82946
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Tác phẩm của Yuri Kodama Naoko. Nỗi hoang mang của Yuma về cô bạn thân Hotaru no những động hành vượt quá mức tình bạn với mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chap 27: After Story 2439 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 ENDNetsuzou Trap Chap 026 - END 4986 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3179 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4107 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Special 1 2482 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Netsuzou Trap Chap 23 149 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2069 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2164 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2572 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2337 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Special 1 1732 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2143 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1796 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2075 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1857 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2662 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2566 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2571 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2524 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3088 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2580 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2680 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3031 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 643 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3561 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2644 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3353 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4392 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5022 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5542 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite