Belfast (Azur lane)

Netsuzou Trap

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done

Netsuzou Trap

favorite 8 / 10
person 4 votes
visibility
75260
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Tác phẩm của Yuri Kodama Naoko. Nỗi hoang mang của Yuma về cô bạn thân Hotaru no những động hành vượt quá mức tình bạn với mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chap 27: After Story 1905 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 ENDNetsuzou Trap Chap 026 - END 3168 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2958 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 3903 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Special 1 2322 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 1941 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2052 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2427 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2196 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Special 1 1580 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 1995 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1676 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1983 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1751 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2570 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2512 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2460 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2365 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 2890 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2380 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2488 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2844 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 345 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3378 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2401 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3039 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4013 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 4368 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5350 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite