Netsuzou Trap

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done

Netsuzou Trap

favorite 9 / 10
person 5 votes
visibility
87862
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Tác phẩm của Yuri Kodama Naoko. Nỗi hoang mang của Yuma về cô bạn thân Hotaru no những động hành vượt quá mức tình bạn với mình.

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chap 27: After Story 2673 28/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 ENDNetsuzou Trap Chap 026 - END 5103 28/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 3367 24/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4380 05/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.5 Special 1 2719 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Netsuzou Trap Chap 23 278 19/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2279 01/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2360 19/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2698 28/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2402 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 Special 1 1853 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2367 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1924 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2203 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2033 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2780 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2640 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2652 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2626 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 3225 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 2712 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2895 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3260 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.5 Chapter 6.5 828 10/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3706 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3008 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chapter 4 3567 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chapter 3 4626 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chapter 2 5066 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5632 12/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Cạm Bẫy Giả Tạo
Translator Name Trang Sally
Category Manga
Author kodama naoko
Status Done
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite