Rebirth

Other Name
리버스 ; Tái sinh
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manhwa
Author lee kang-woo .
Status Ongoing

Rebirth

favorite 5 / 10
person 3 votes
visibility
34167
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

300 năm trước, vị chúa của ánh sáng Kalutika Maybus đang đứng trên bờ chiến đấu tay đôi với con ma cà rồng Deshwitat L. Rudbich. Khi vị hôn thê của Desh là Lilith đứng ra ngăn cuộc chiến, Kalutika đã lạnh lùng giết chết cô ta nhằm lung lạc Desh. Với một sự giận dữ phi thường,Desh dùng ngay một đòn chí mạng nhằm kết liễu Kalu, nhưng cuối cùng lại bại trận thảm hại, đành ngủ một giấc dài vĩnh viễn…Thời gian cứ thế mà trôi qua, cho đến một ngày của thế kỷ 21, khi một nhóm nghiên cứu khoa học dẫn đầu bởi Sang-Ho Do bắt đầu lên đường đi diệt ma quỷ. Sinh mạng của họ vẫn còn vững lắm, cho đến khi con gái của vị giáo sư Do, Remy bị chảy máu ở bàn tay. Máu của một trinh nữa đã làm hồi sinh con ma cà rồng Desh tỉnh lại sau giấc ngủ vùi 3 thế kỷ….

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chapter 36 1850 15/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 629 14/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 1525 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 792 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 1385 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29-30-31 711 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 613 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 746 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 698 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 724 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 628 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 716 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 624 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 588 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 712 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 756 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chap 18.2 709 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chap 18.1 636 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 669 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 694 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 577 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 661 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 664 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 755 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 877 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 925 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 714 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1015 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 1209 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 970 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1092 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1323 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1973 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5007 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
리버스 ; Tái sinh
Translator Name Truyện Tranh Tuần
Category Manhwa
Author lee kang-woo .
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite