Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 99 votes
visibility
239139
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

Chap Title Total Views Date Added Action
35 chap 35 5328 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5116 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5284 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5415 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5788 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5854 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6170 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7092 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5649 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5990 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5636 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6258 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6079 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6461 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6583 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6215 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6116 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6695 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6545 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6335 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 7370 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7184 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7363 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7321 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7482 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7737 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7726 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7943 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8328 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8162 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8050 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8036 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8224 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8340 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9264 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite