Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 68 votes
visibility
199384
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

Chap Title Total Views Date Added Action
30 Chap 30 5388 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5824 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 6770 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5321 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5652 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5284 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5928 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5715 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6073 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6191 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5833 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 5796 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6367 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6191 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5967 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 6984 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6748 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 6913 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6897 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7048 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7249 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7234 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7435 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 7792 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 7646 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7536 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7526 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7688 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7788 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8600 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite