Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 103 votes
visibility
260515
local_library
36 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
36 Chương 36 5882 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 5926 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 5520 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5608 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5699 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6046 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6252 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6494 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7384 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5987 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6286 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5944 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6618 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 6313 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6709 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6839 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6489 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6478 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7009 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6809 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6617 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 7852 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7822 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7695 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7977 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8222 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 8179 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8184 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8667 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8902 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8734 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8580 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8734 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8888 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9006 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10164 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite