Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 150 votes
visibility
352010
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 5214 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 3682 17/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 3682 17/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 4027 15/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 4789 14/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 3909 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5062 12/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 4297 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 4673 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5223 09/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5494 26/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5621 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6834 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6692 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6202 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6286 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6429 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6790 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 6952 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 7826 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 8116 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 6829 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 7074 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6834 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7394 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7083 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7431 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7763 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7245 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7312 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 7951 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 7651 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 7575 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8736 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8766 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 8791 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9029 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9290 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9283 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9324 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9825 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 10166 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10264 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9872 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9976 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10216 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10456 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12074 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite