Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 73 votes
visibility
228653
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

Chap Title Total Views Date Added Action
34 Chap 34 3642 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 5094 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5301 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5680 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5776 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 6094 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 7004 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 5569 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5906 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 5550 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6166 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5967 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6325 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 6491 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 6125 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 6028 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 6607 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 6457 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 6239 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 7270 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7070 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 7257 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 7213 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7364 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7611 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 7606 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 7815 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8196 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8030 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 7922 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7906 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8086 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8202 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9084 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite