Wortenia Senki

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing

Wortenia Senki

favorite 9 / 10
person 150 votes
visibility
364121
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Học sinh trung học Mikoshiba Ryouma bị triệu hồi đến 1 thế giới đang chìm trong chiến tranh. Cảm thấy ý định không tốt đẹp gì từ kẻ triệu hồi mình (1 triệu hồi sư của đế quốc O’ltormea), cậu đã giết chết một vài người quan trọng từ đế quốc trong lúc chạy trốn. Sau khi trốn thoát, cậu cứu 2 chị em sinh đôi từ 1 nhóm trộm cướp. Và từ đây cậu bắt đầu cuộc hành trình trở thành người thống trị!!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chapter 48 5462 26/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 4774 17/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 5178 17/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5053 15/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 5079 14/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 4388 13/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 5296 12/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5021 11/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 5039 10/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chapter 39 5285 09/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5604 26/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5953 15/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 6906 09/08/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 chap 35 6752 01/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 6380 03/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 6406 02/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 6485 15/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 6858 13/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 7050 18/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 8214 22/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 8236 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 chap 27 6941 10/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 7168 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6986 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7638 01/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7159 22/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 8053 25/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7893 17/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 7365 04/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 7374 27/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 8321 03/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 017 7763 24/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 7665 25/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 8888 14/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 8900 05/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 013 8873 19/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 9215 13/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 9558 03/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 9509 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 9580 22/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9905 07/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 10356 29/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 10350 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 9996 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 10124 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 10324 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 10578 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12220 13/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ウォルテニア戦記 ; Record of Wortenia War
Translator Name LHManga - Trạm chuyển sinh
Category Manga
Author uknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite